ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "แผ่นดินไหว" ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 10012028 720110 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 13.7821 100.57229 ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
2 10032026 720103 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 13.71711 100.44251 บางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
3 10022012 720083 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 13.77967 100.58484 สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
4 10032013 720090 ชิโนรสวิทยาลัย 13.7482 100.4791 บ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
5 10022023 720133 ดอนเมืองจาตุรจินดา 13.91488 100.59283 ดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
6 10022021 720131 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 13.93111 100.60635 สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
7 10010016 720033 ดาราคาม 13.7193 100.58502 พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
8 10032002 720080 ทวีธาภิเศก 13.74487 100.48274 วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
9 10032021 720098 ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 13.58239 100.42092 ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
10 10032034 720153 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 13.75108 100.34875 ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
11 10032006 720086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 13.79221 100.46547 ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
12 10010005 720004 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 13.78224 100.51095 ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
13 10010013 720032 ทุ่งมหาเมฆ 13.71432 100.52968 ทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
14 10032010 720079 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 13.72155 100.47542 ตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
15 10012023 720072 นนทรีวิทยา 13.70698 100.54718 ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
16 10022033 720149 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 13.7922 100.60644 สะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
17 10032035 720154 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 13.77387 100.35587 ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
18 10022035 720151 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 13.90181 100.74131 สามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
19 10022031 720147 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 13.75588 100.68029 สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
20 10022034 720150 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 13.89212 100.69313 สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
21 10022014 720112 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 13.8297 100.6505 นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
22 10032039 720158 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 13.64688 100.34664 บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
23 10022032 720148 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 13.76852 100.61526 พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
24 10022015 720113 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 13.81442 100.65551 คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
25 10022007 720054 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 13.78803 100.90552 ลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
26 10022002 720058 บางกะปิ 13.77005 100.65252 คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
27 10020004 720008 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 13.85633 100.58511 ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
28 10032028 720105 บางปะกอกวิทยาคม 13.68324 100.49525 บางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
29 10032042 720130 บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ 13.68135 100.46528 บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
30 10020005 720034 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 13.67705 100.65837 หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
31 10012037 720125 ปทุมคงคา 13.71806 100.58205 พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
32 10030005 720017 ประถมทวีธาภิเศก 13.74476 100.48835 วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
33 10010008 720035 ประถมนนทรี 13.71244 100.55246 ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
34 10032032 720141 ปัญญาวรคุณ 13.69316 100.39174 หลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
35 10010017 720001 พญาไท 13.75985 100.52934 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
36 10022009 720069 พรตพิทยพยัต 13.72651 100.78447 ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
37 10010003 720023 พระตำหนักสวนกุหลาบ 13.74739 100.49092 พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
38 10020008 720014 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 13.76371 100.60866 วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
39 10012021 720065 พระโขนงพิทยาลัย 13.69491 100.59071 บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
40 10032019 720096 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 13.52661 100.41942 ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
41 10012029 720111 พิบูลประชาสรรค์ 13.7633 100.551 ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
42 10020003 720010 พิบูลอุปถัมภ์ 13.79659 100.58803 สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
43 10012006 720056 พุทธจักรวิทยา 13.73132 100.52936 สี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
44 10032012 720089 มหรรณพาราม 13.77817 100.44648 ฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
45 10010010 720018 มหาวีรานุวัตร 13.73823 100.5143 ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
46 10012041 720136 มักกะสันพิทยา 13.74876 100.55279 มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
47 10032007 720078 มัธยมวัดดาวคนอง 13.69535 100.48739 บุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
48 10032016 720093 มัธยมวัดดุสิตาราม 13.76418 100.48735 อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
49 10012042 720140 มัธยมวัดธาตุทอง 13.7206 100.58576 พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
50 10032017 720094 มัธยมวัดนายโรง 13.77593 100.47282 อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
51 10022008 720114 มัธยมวัดบึงทองหลาง 13.79453 100.62648 คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
52 10012014 720044 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 13.76443 100.50771 บางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
53 10032040 720129 มัธยมวัดสิงห์ 13.68486 100.44662 บางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
54 10022004 720052 มัธยมวัดหนองจอก 13.85512 100.86055 กระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
55 10032027 720104 มัธยมวัดหนองแขม 13.67604 100.33938 หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
56 10012002 720047 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 13.76546 100.51254 ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
57 10012031 720117 ยานนาเวศวิทยาคม 13.7036 100.52888 ทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
58 10032020 720097 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 13.64689 100.41989 แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
59 10022001 720057 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 13.87076 100.64447 ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
60 10022011 720071 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 13.7601 100.73146 คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
61 10022019 720124 ราชดำริ 13.68214 100.67922 ดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
62 10012036 720121 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 13.81621 100.54102 บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
63 10010004 720003 ราชวินิต 13.77153 100.50878 ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
64 10012013 720050 ราชวินิต มัธยม 13.7629 100.51473 สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
65 10022026 720143 ราชวินิตบางเขน 13.85867 100.5548 ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
66 10032033 720142 ราชวินิตบางแคปานขำ 13.72345 100.3792 บางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
67 10030009 720024 ราชวินิตประถมบางแค 13.7162 100.42234 บางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
68 10032008 720082 ฤทธิณรงค์รอน 13.73038 100.48527 วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
69 10022027 720144 ฤทธิยะวรรณาลัย 13.91334 100.62544 คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
70 10022028 720160 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 13.92969 100.66155 สายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
71 10022024 720137 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 13.84676 100.60365 จรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
72 10012022 720066 วชิรธรรมสาธิต 13.69116 100.63284 บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
73 10010001 720019 วัดชนะสงคราม 13.74413 100.50587 ชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
74 10010011 720020 วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 13.744 100.50579 สัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
75 10030006 720026 วัดช่างเหล็ก 13.77405 100.45381 คลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
76 10010009 720037 วัดด่าน 13.67262 100.54071 บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
77 10032022 720099 วัดนวลนรดิศ 13.72357 100.46695 ปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
78 10030010 720028 วัดนาคปรก 13.71716 100.46681 ปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
79 10012011 720049 วัดน้อยนพคุณ 13.78439 100.52074 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
80 10012009 720041 วัดบวรนิเวศ 13.75909 100.50191 บวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
81 10032030 720107 วัดบวรมงคล 13.77718 100.49312 บางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
82 10032005 720081 วัดประดู่ในทรงธรรม 13.72549 100.47088 วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
83 10030001 720021 วัดประยุรวงศาวาส 13.73743 100.49463 วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
84 10010006 720016 วัดพลับพลาชัย 13.74578 100.51305 ป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
85 10032036 720155 วัดพุทธบูชา 13.65109 100.47455 บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
86 10020006 720038 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 13.71394 100.60713 สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
87 10032023 720100 วัดรางบัว 13.7116 100.43974 บางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
88 10012010 720042 วัดราชบพิธ 13.74451 100.49497 พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
89 10012005 720046 วัดราชาธิวาส 13.7749 100.50487 วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
90 10032041 720128 วัดราชโอรส 13.70255 100.46338 บางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
91 10012018 720062 วัดสระเกศ 13.75328 100.509 บ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
92 10030003 720031 วัดสังข์กระจาย 13.73155 100.48585 วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
93 10012015 720045 วัดสังเวช 13.76414 100.49679 วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
94 10012030 720115 วัดสุทธิวราราม 13.71243 100.51181 ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
95 10030004 720029 วัดหงส์รัตนาราม 13.74051 100.48663 วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
96 10030011 720027 วัดหนัง 13.70434 100.46499 บางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
97 10030007 720006 วัดอมรินทราราม 13.75899 100.4831 ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
98 10032004 720077 วัดอินทาราม 13.72273 100.48301 บางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
99 10020001 720011 วัดอุทัยธาราม 13.74928 100.56935 บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
100 10030002 720025 วัดเจ้ามูล 13.73688 100.47256 วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
101 10010014 720022 วัดเวตวันธรรมาวาส 13.81601 100.53004 บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
102 10010007 720005 วัดโสมนัส 13.76079 100.51164 วัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
103 10032031 720108 วิมุตยารามพิทยากร 13.80972 100.51334 บางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
104 10022029 720145 ศรีพฤฒา 13.7452 100.6953 สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
105 10012039 720134 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 13.7586 100.53919 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
106 10012034 720119 ศีลาจารพิพัฒน์ 13.81683 100.52907 บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
107 10032001 720076 ศึกษานารี 13.73503 100.49514 วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
108 10032038 720157 ศึกษานารีวิทยา 13.63364 100.36539 บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
109 10012003 720055 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 13.73221 100.51592 มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
110 10032014 720091 สตรีวัดระฆัง 13.75228 100.48617 ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
111 10032024 720101 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 13.72105 100.46979 ปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
112 10012001 720040 สตรีวิทยา 13.7576 100.5015 บวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
113 10022025 720138 สตรีวิทยา ๒ 13.82605 100.61626 ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
114 10012032 720116 สตรีศรีสุริโยทัย 13.71511 100.51582 ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
115 10022003 720067 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 13.81369 100.73336 มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
116 10012004 720039 สวนกุหลาบวิทยาลัย 13.7428 100.49817 วังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
117 10032043 720161 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 13.62621 100.47012 ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
118 10032018 720095 สวนอนันต์ 13.75167 100.47576 บ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
119 10012040 720135 สันติราษฎร์วิทยาลัย 13.75819 100.53151 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
120 10012026 720075 สามเสนวิทยาลัย 13.78433 100.5344 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
121 10010015 720036 สายน้ำทิพย์ 13.72762 100.56541 คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
122 10012038 720126 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 13.72757 100.565 คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
123 10012020 720064 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 13.74302 100.51493 ป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
124 10022018 720123 สารวิทยา 13.85161 100.58388 เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
125 10012043 720152 สิริรัตนาธร 13.67566 100.62426 บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
126 10022022 720132 สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 13.92437 100.59406 ดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
127 10022016 720061 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 13.78676 100.66805 คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
128 10012027 720109 สุรศักดิ์มนตรี 13.77631 100.55559 ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
129 10032003 720085 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 13.75504 100.44863 บางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
130 10032015 720092 สุวรรณารามวิทยาคม 13.76291 100.47586 ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
131 10022017 720122 หอวัง 13.81838 100.56091 จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
132 10010018 720012 อนุบาลพิบูลเวศม์ 13.72095 100.59278 พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
133 10030012 720030 อนุบาลวัดนางนอง 13.70393 100.46724 บางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
134 10010002 720007 อนุบาลวัดปรินายก 13.75836 100.50567 บ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
135 10010012 720013 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 13.78874 100.53741 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
136 10032037 720156 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 13.63768 100.50151 ทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
137 10032011 720088 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 13.74534 100.45892 บางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
138 10012024 720073 เจ้าพระยาวิทยาคม 13.67374 100.53587 บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
139 10012017 720059 เตรียมอุดมศึกษา 13.74046 100.53091 ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
140 10022030 720146 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 13.78632 100.69102 สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
141 10022020 720127 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 13.72945 100.64687 สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
142 10022013 720084 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 13.77298 100.57377 ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
143 10022041 720162 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 13.77792 100.76378 คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
144 10022039 720053 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 13.79286 100.86168 ลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
145 10022005 720060 เทพลีลา 13.75809 100.61556 หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
146 10012019 720063 เทพศิรินทร์ 13.74586 100.51571 วัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
147 10022010 720070 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 13.746 100.75799 คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
148 10012012 720043 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 13.75089 100.50231 สำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
149 10022006 720068 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 13.81341 100.71419 มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
150 10012016 720051 เศรษฐเสถียร 13.782 100.523 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
151 10032029 720106 แจงร้อนวิทยา 13.67516 100.51908 ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
152 10030008 720002 โฆสิตสโมสร 13.75318 100.48543 ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
153 10032009 720087 โพธิสารพิทยากร 13.76686 100.43006 บางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
154 10012008 720048 โยธินบูรณะ 13.81406 100.52005 บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
155 10012035 720120 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 13.83321 100.52934 วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
156 10012033 720118 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 13.7158 100.535 ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
157 10032025 720102 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 13.7359 100.43291 บางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
158 10012025 720074 ไตรมิตรวิทยาลัย 13.73868 100.51397 ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
159 10020007 720015 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 13.89163 100.64638 คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด