ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "แผ่นดินไหว" ในจังหวัด "กาญจนบุรี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 71012007 020447 กาญจนานุเคราะห์ 14.02123 99.5321 บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
2 71030089 020086 คุรุสภา 14.66243 98.52863 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
3 71010136 020133 จํารูญเนติศาสตร์ 13.77652 99.52344 หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
4 71030049 020348 ชุมชนบ้านท่ากระดาน 14.45561 99.12971 ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
5 71020155 020311 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 14.67237 99.69443 หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี
6 71020030 020243 ชุมชนบ้านหลุมรัง 14.43557 99.49895 หลุมรัง บ่อพลอย กาญจนบุรี
7 71020060 020154 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 13.8552 99.79822 ท่าเสา ท่ามะกา กาญจนบุรี
8 71010103 020129 ดิศกุล 13.78711 99.5664 หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
9 71012005 020476 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 13.8518 99.41435 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
10 71030017 020446 ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 14.1023 98.99927 บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี
11 71010027 020445 ตชด.บ้านประตูด่าน 13.90094 99.19942 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
12 71010081 020120 ตลาดสํารอง 13.91687 99.67824 พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี
13 71032003 020469 ทองผาภูมิวิทยา 14.7418 98.62919 ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
14 71010006 020011 ท่าพะเนียดกุญชร 14.07599 99.47779 แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
15 71022008 020461 ท่ามะกาปุญสิริวิทยา 13.88323 99.72437 เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา กาญจนบุรี
16 71022002 020458 ท่ามะกาวิทยาคม 13.91246 99.77236 ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี
17 71012002 020464 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 13.96077 99.64022 ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี
18 71022009 020462 ท่าเรือพิทยาคม 13.9458 99.75123 ท่าเรือ ท่ามะกา กาญจนบุรี
19 71022007 020460 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 13.94727 99.85067 สนามแย้ ท่ามะกา กาญจนบุรี
20 71022001 020455 บ่อพลอยรัชดาภิเษก 14.327 99.52056 บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี
21 71020102 020287 บ้านกระเจา 14.19606 99.76885 พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
22 71020153 020316 บ้านกรับใหญ่ 14.64509 99.6574 หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี
23 71010108 020389 บ้านกลอนโด 13.92329 99.43634 กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
24 71030097 020368 บ้านกองม่องทะ 15.18396 98.55992 ไล่โว่ สังขละบุรี กาญจนบุรี
25 71030076 020071 บ้านกุยแหย่ 14.5561 98.74324 ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
26 71020077 020179 บ้านจันทร์ลาดวิทยา 14.06009 99.83158 หนองลาน ท่ามะกา กาญจนบุรี
27 71010035 020023 บ้านจันอุย 14.1105 99.39335 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
28 71030070 020064 บ้านจันเดย์ 14.68004 98.6706 ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
29 71020039 020156 บ้านชายธูป 13.84039 99.7563 โคกตะบอง ท่ามะกา กาญจนบุรี
30 71020154 020318 บ้านชุมนุมพระ 14.70091 99.66748 หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี
31 71020133 020327 บ้านช่องกลิ้งช่องกรด 14.52539 99.59675 หนองนกแก้ว เลาขวัญ กาญจนบุรี
32 71020002 020244 บ้านช่องด่าน 14.38744 99.51349 ช่องด่าน บ่อพลอย กาญจนบุรี
33 71010012 020028 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 14.22575 99.24052 ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
34 71030008 020213 บ้านช่องแคบ 14.16429 99.10014 ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี
35 71030099 020361 บ้านซองกาเรีย 15.22112 98.44597 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี
36 71030098 020367 บ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ 15.30445 98.39591 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี
37 71020206 020422 บ้านซ่อง 14.30592 99.63388 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
38 71010047 020053 บ้านดงยาง 13.90661 99.46889 วังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
39 71030044 020342 บ้านดงเสลา 14.63693 99.10865 ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
40 71030091 020077 บ้านดงโคร่ง 14.62365 98.75981 หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
41 71010064 020107 บ้านดอนคราม 13.9376 99.59467 เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี
42 71020084 020175 บ้านดอนตาลเสี้ยน 14.06863 99.77019 อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา กาญจนบุรี
43 71020093 020262 บ้านดอนมะขาม 14.16974 99.71662 ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี
44 71020066 020185 บ้านดอนรัก 14.01311 99.77869 พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี
45 71020095 020277 บ้านดอนสระ 14.10507 99.69737 พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี
46 71020072 020173 บ้านดอนเขว้า 13.92307 99.72279 แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี
47 71020106 020291 บ้านดอนเตาอิฐ 14.19647 99.75159 รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
48 71030080 020068 บ้านดินโส 14.66646 98.72055 สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
49 71020150 020336 บ้านตรอกสะเดา 14.75312 99.71216 หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี
50 71020108 020293 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 14.25361 99.81998 รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
51 71020140 020321 บ้านตลุงเหนือ 14.42758 99.72202 หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี
52 71020187 020442 บ้านตลุงใต้ 14.261 99.69208 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
53 71010020 020057 บ้านตะเคียนงาม 13.81221 99.17233 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
54 71030060 020359 บ้านต้นมะพร้าว 14.55563 98.98877 แม่กระบุง ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
55 71010063 020106 บ้านถ้ำ 13.96616 99.58868 เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี
56 71030015 020220 บ้านถ้ำดาวดึงส์ 14.47581 98.83615 ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี
57 71010011 020033 บ้านทับศิลา 14.22843 99.15562 ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
58 71020203 020428 บ้านทัพพระยา 14.34524 99.6037 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
59 71020120 020298 บ้านทุ่งกระบ่ำ 14.61419 99.57414 ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ กาญจนบุรี
60 71030009 020221 บ้านทุ่งก้างย่าง 14.42868 98.90037 ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี
61 71030062 020351 บ้านทุ่งนา 14.49004 99.16763 หนองเป็ด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
62 71010058 020045 บ้านทุ่งนาคราช 13.9611 99.4377 หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
63 71010038 020021 บ้านทุ่งนานางหรอก'เพ็ญชาติอุปถัมภ์' 14.17457 99.43389 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
64 71020044 020142 บ้านทุ่งประทุน 13.95927 99.81744 ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี
65 71010112 020393 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า 13.91652 99.39742 กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
66 71020202 020427 บ้านทุ่งมังกะหร่า 14.28323 99.59782 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
67 71010119 020400 บ้านทุ่งยาว 13.86112 99.28462 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
68 71010022 020059 บ้านทุ่งศาลา 13.93396 99.26568 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
69 71030033 020197 บ้านทุ่งเรือโกลน 14.02158 99.18876 ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี
70 71030066 020088 บ้านทุ่งเสือโทน 14.95849 98.90836 ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
71 71020171 020403 บ้านทุ่งโป่ง 14.66683 99.42255 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี
72 71030094 020371 บ้านท่าดินแดง 14.94647 98.61654 ปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี
73 71030037 020192 บ้านท่าตาเสือ 13.99165 99.28087 สิงห์ ไทรโยค กาญจนบุรี
74 71030013 020218 บ้านท่าทุ่งนา 14.50076 98.83651 ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี
75 71010042 020034 บ้านท่าทุ่ม 14.1926 99.3564 วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
76 71020059 020153 บ้านท่าพะเนียง 13.85983 99.81505 ท่าเสา ท่ามะกา กาญจนบุรี
77 71010129 020381 บ้านท่าพุ 13.85955 99.37233 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
78 71020054 020136 บ้านท่ามะกา 13.91362 99.77038 ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี
79 71010040 020030 บ้านท่ามะนาว 14.16766 99.28267 วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
80 71030030 020194 บ้านท่ามะเดื่อ 14.01882 99.24015 ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี
81 71030082 020082 บ้านท่ามะเดื่อ 14.63092 98.59137 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
82 71010114 020395 บ้านท่ามะเฟือง 13.93164 99.32523 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
83 71010123 020387 บ้านท่ามะไฟ 13.87633 99.36338 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
84 71020012 020237 บ้านท่าว้า 14.287 99.50362 บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี
85 71030047 020353 บ้านท่าสนุ่น 14.52888 99.17061 ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
86 71010034 020022 บ้านท่าหวี 14.09947 99.40531 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
87 71010115 020396 บ้านท่าเสด็จ 13.93332 99.38624 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
88 71010127 020377 บ้านท่าแย้ 13.82563 99.3876 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
89 71010043 020031 บ้านท่าโป่ง 14.1461 99.29452 วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
90 71010046 020052 บ้านนากาญจน์ 13.93438 99.44812 วังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
91 71030078 020074 บ้านนามกุย 14.5371 98.77318 ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
92 71030058 020344 บ้านนาสวน 14.7662 99.08846 นาสวน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
93 71020193 020431 บ้านนาใหม่ 14.38495 99.69762 วังไผ่ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
94 71020164 020305 บ้านน้ำคลุ้ง 14.62851 99.71196 หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี
95 71030041 020357 บ้านน้ำพุ 14.93158 99.24961 เขาโจด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
96 71030059 020358 บ้านน้ำมุด 14.56462 98.98786 แม่กระบุง ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
97 71020119 020297 บ้านน้ำลาด 14.59953 99.6642 ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ กาญจนบุรี
98 71020139 020320 บ้านน้ำโจน 14.48682 99.74732 หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี
99 71030048 020356 บ้านบนเขาแก่งเรียง 14.40213 99.0828 ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
100 71020148 020315 บ้านบะลังกา 14.7133 99.70442 หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี
101 71020046 020187 บ้านบึงวิทยา 14.00057 99.7559 ตะคร้ำเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี
102 71020009 020239 บ้านบึงหัวแหวน 14.32683 99.49767 บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี
103 71020099 020284 บ้านบ่อระแหง 14.10336 99.74517 พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
104 71020091 020266 บ้านบ่อหว้า 14.178 99.6687 ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี
105 71030016 020216 บ้านบ้องตี้ 14.07163 98.99362 บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี
106 71030086 020079 บ้านประจําไม้ 14.5897 98.58495 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
107 71030056 020341 บ้านปากนาสวน 14.60931 99.1243 นาสวน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
108 71030088 020081 บ้านปากลําปิล็อก 14.63224 98.57085 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
109 71030081 020069 บ้านป่าไม้สะพานลาว 14.72583 98.78153 สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
110 71020188 020443 บ้านพนมนาง 14.30034 99.71038 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
111 71020178 020414 บ้านพยอมงาม 14.67319 99.5231 หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบุรี
112 71020145 020334 บ้านพรหมณี 14.73651 99.78311 หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี
113 71030046 020352 บ้านพุน้ำเปรี้ยว 14.50177 99.14555 ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
114 71020127 020296 บ้านพุบอน 14.51352 99.79861 เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี
115 71010053 020016 บ้านพุประดู่ 14.03642 99.3824 หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
116 71030036 020191 บ้านพุปลู 14.09433 99.26747 สิงห์ ไทรโยค กาญจนบุรี
117 71020020 020233 บ้านพุพรหม 14.26559 99.39711 หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี
118 71030002 020215 บ้านพุม่วง-พุพง 14.21728 99.09819 ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี
119 71030006 020202 บ้านพุองกะ 14.26481 99.03404 ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี
120 71030004 020224 บ้านพุเตย 14.32687 98.98033 ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี
121 71010056 020013 บ้านพุเลียบ 14.06909 99.41172 หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
122 71010090 020113 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 13.96107 99.6674 วังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี
123 71030095 020369 บ้านยางขาว 14.96791 98.62407 ปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี
124 71020033 020252 บ้านยางสูง 14.48849 99.46634 หลุมรัง บ่อพลอย กาญจนบุรี
125 71030032 020196 บ้านยางโทน 14.04687 99.21332 ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี
126 71020048 020147 บ้านรางกระต่าย 14.01904 99.75402 ตะคร้ำเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี
127 71020025 020230 บ้านรางขาม 14.15942 99.48768 หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี
128 71010098 020094 บ้านรางจิก 14.00592 99.61299 หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี
129 71020130 020302 บ้านรางพยอม 14.61269 99.73489 เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี
130 71020111 020275 บ้านรางยอม 14.17981 99.61867 หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี
131 71010080 020123 บ้านรางสะเดา 13.89279 99.65158 พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี
132 71010088 020111 บ้านรางสาลี่ 13.88975 99.51584 รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
133 71030077 020073 บ้านลิ่นถิ่น 14.56492 98.80212 ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
134 71030023 020209 บ้านลุ่มผึ้ง 14.10434 99.13556 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี
135 71020028 020254 บ้านลําอีซู 14.54045 99.38068 หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี
136 71030028 020205 บ้านวังกระแจะ 14.22914 99.03043 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี
137 71010041 020027 บ้านวังด้ง 14.12015 99.36998 วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
138 71020019 020232 บ้านวังด้ง 14.22204 99.47302 หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี
139 71010048 020047 บ้านวังตะเคียน 13.95748 99.36945 วังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
140 71010060 020040 บ้านวังปลาหมู 13.92099 99.46729 หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
141 71030090 020076 บ้านวังผาตาด 14.65167 98.75282 หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
142 71020114 020272 บ้านวังรัก 14.13224 99.61395 หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี
143 71010061 020041 บ้านวังลาน 13.95801 99.46307 หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
144 71010031 020001 บ้านวังสารภี 14.03096 99.55593 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
145 71030038 020188 บ้านวังสิงห์ 14.07308 99.22261 สิงห์ ไทรโยค กาญจนบุรี
146 71030022 020208 บ้านวังโพธิ์ 14.11744 99.14251 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี
147 71030001 020214 บ้านวังใหญ่ 14.19142 99.09251 ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี
148 71020003 020245 บ้านวังใหญ่ 14.34127 99.48823 ช่องด่าน บ่อพลอย กาญจนบุรี
149 71020190 020420 บ้านวังไผ่ 14.35597 99.66492 วังไผ่ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
150 71020196 020436 บ้านสระจันทอง 14.37342 99.7618 สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
151 71020117 020281 บ้านสระลุมพุก 14.05804 99.73065 หนองสาหร่าย พนมทวน กาญจนบุรี
152 71020160 020307 บ้านสระเตยพัฒนา 14.63399 99.80564 หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี
153 71010078 020112 บ้านสระเศรษฐี 13.90091 99.62584 บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
154 71020006 020249 บ้านสามยอด 14.43769 99.41112 ช่องด่าน บ่อพลอย กาญจนบุรี
155 71030042 020360 บ้านสามหลัง 14.662 99.34655 เขาโจด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
156 71030027 020204 บ้านสารวัตร 14.19404 99.06349 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี
157 71020067 020165 บ้านหนองกรด 13.9277 99.82349 ยางม่วง ท่ามะกา กาญจนบุรี
158 71020022 020227 บ้านหนองกระทุ่ม 14.24686 99.50042 หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี
159 71020013 020256 บ้านหนองกร่าง 14.54091 99.53668 หนองกร่าง บ่อพลอย กาญจนบุรี
160 71010049 020048 บ้านหนองกลางพง 13.94477 99.39066 วังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
161 71010118 020399 บ้านหนองกวาง 13.85656 99.24232 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
162 71020149 020335 บ้านหนองกะหนาก 14.70984 99.74288 หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี
163 71020023 020228 บ้านหนองกุ่ม 14.245 99.52903 หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี
164 71030021 020193 บ้านหนองขอน 14.08804 99.16658 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี
165 71020170 020402 บ้านหนองขอน 14.69395 99.43421 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี
166 71020179 020412 บ้านหนองขอนเทพพนม 14.64251 99.53655 หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบุรี
167 71020116 020280 บ้านหนองขุย 14.06218 99.70636 หนองสาหร่าย พนมทวน กาญจนบุรี
168 71020157 020313 บ้านหนองงูเห่า 14.67029 99.63977 หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี
169 71020107 020292 บ้านหนองจอก 14.2444 99.78918 รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
170 71020136 020330 บ้านหนองจั่น 14.54673 99.64104 หนองนกแก้ว เลาขวัญ กาญจนบุรี
171 71020081 020177 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 14.05036 99.80396 อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา กาญจนบุรี
172 71020143 020324 บ้านหนองตาก้าย 14.50864 99.766 หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี
173 71020049 020148 บ้านหนองตาคง 14.0328 99.72284 ตะคร้ำเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี
174 71010093 020102 บ้านหนองตาบ่ง 13.9798 99.66101 วังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี
175 71020191 020421 บ้านหนองตายอด 14.37702 99.65054 วังไผ่ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
176 71020177 020418 บ้านหนองตาเดช 14.69986 99.47998 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี
177 71020047 020145 บ้านหนองตาแพ่ง 13.9734 99.77006 ตะคร้ำเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี
178 71020132 020326 บ้านหนองนกแก้ว 14.536 99.7148 หนองนกแก้ว เลาขวัญ กาญจนบุรี
179 71020189 020444 บ้านหนองนางเลิ้ง 14.28203 99.69182 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
180 71010076 020131 บ้านหนองน้ำขุ่น 13.84257 99.56091 บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
181 71010055 020012 บ้านหนองบัว 14.05667 99.45486 หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
182 71020138 020319 บ้านหนองประดู่ 14.50113 99.70617 หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี
183 71030039 020189 บ้านหนองปรือ 14.04912 99.22722 สิงห์ ไทรโยค กาญจนบุรี
184 71020142 020323 บ้านหนองปรือ 14.44996 99.73349 หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี
185 71030034 020198 บ้านหนองปลาซิว 13.97787 99.20077 ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี
186 71020181 020410 บ้านหนองปลาไหล 14.59987 99.5401 หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบุรี
187 71020144 020333 บ้านหนองปลิง 14.69361 99.77434 หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี
188 71010126 020376 บ้านหนองปล้อง 13.78603 99.32102 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
189 71010134 020380 บ้านหนองปากดง 13.76095 99.36433 หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
190 71020165 020405 บ้านหนองผักแว่น 14.75654 99.38474 สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี
191 71020129 020300 บ้านหนองผือ 14.619 99.79222 เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี
192 71010075 020124 บ้านหนองมงคล 13.86961 99.60825 บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
193 71020151 020337 บ้านหนองมะสัง 14.78757 99.66637 หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี
194 71020162 020310 บ้านหนองม่วง 14.67399 99.72929 หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี
195 71020011 020236 บ้านหนองย่างช้าง 14.3016 99.50843 บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี
196 71020026 020251 บ้านหนองรี 14.52625 99.46514 หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี
197 71020052 020138 บ้านหนองลาน 13.93934 99.79399 ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี
198 71010007 020014 บ้านหนองสองตอน 14.11186 99.49451 แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
199 71010105 020132 บ้านหนองสองห้อง 13.80996 99.52794 หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
200 71010096 020118 บ้านหนองสะแก 13.99184 99.69401 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี
201 71010039 020026 บ้านหนองสามพราน 14.09131 99.33965 วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
202 71020176 020417 บ้านหนองสาหร่าย 14.62911 99.47379 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี
203 71020029 020260 บ้านหนองสำโรง 14.57863 99.41728 หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี
204 71010117 020398 บ้านหนองหญ้าปล้อง 13.86091 99.27836 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
205 71020031 020246 บ้านหนองหมู 14.45226 99.52309 หลุมรัง บ่อพลอย กาญจนบุรี
206 71020016 020259 บ้านหนองหวาย 14.51384 99.53119 หนองกร่าง บ่อพลอย กาญจนบุรี
207 71020123 020309 บ้านหนองหวาย 14.60119 99.70867 ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ กาญจนบุรี
208 71020001 020242 บ้านหนองหว้า 14.41843 99.4694 ช่องด่าน บ่อพลอย กาญจนบุรี
209 71010044 020032 บ้านหนองหอย 14.13404 99.34099 วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
210 71010125 020375 บ้านหนองหิน 13.78823 99.35408 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
211 71020036 020168 บ้านหนองหิน 13.85842 99.72469 เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา กาญจนบุรี
212 71010104 020130 บ้านหนองอีเห็น 13.8165 99.58007 หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
213 71020004 020247 บ้านหนองเข้ 14.36645 99.44559 ช่องด่าน บ่อพลอย กาญจนบุรี
214 71020134 020328 บ้านหนองเค็ด 14.5012 99.65449 หนองนกแก้ว เลาขวัญ กาญจนบุรี
215 71030079 020075 บ้านหนองเจริญ 14.54776 98.76296 ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
216 71020198 020432 บ้านหนองเจริญสุข 14.374 99.725 สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
217 71020007 020240 บ้านหนองเตียน 14.3356 99.44662 บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี
218 71010084 020127 บ้านหนองเป็ด 13.81207 99.61365 พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี
219 71010037 020025 บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) 14.02661 99.36279 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
220 71020182 020411 บ้านหนองแกประชาสรรค์ 14.56319 99.52969 หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบุรี
221 71020027 020253 บ้านหนองแกใน 14.52055 99.42023 หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี
222 71020126 020295 บ้านหนองแสลบ 14.49039 99.81924 เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี
223 71020008 020238 บ้านหนองโพธิ์ 14.28973 99.47353 บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี
224 71020092 020267 บ้านหนองโพธิ์ 14.2294 99.66521 ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี
225 71010120 020383 บ้านหนองโสน 13.8498 99.33696 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
226 71020163 020304 บ้านหนองโสน 14.63548 99.75607 หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี
227 71020147 020339 บ้านหนองใหญ่ 14.76251 99.60382 หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี
228 71020173 020406 บ้านหนองใหญ่ 14.71675 99.43042 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี
229 71020161 020308 บ้านหนองไก่ต่อ 14.67011 99.79018 หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี
230 71020137 020325 บ้านหนองไก่เหลือง 14.47316 99.78334 หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี
231 71010133 020373 บ้านหนองไผ่ 13.80246 99.44098 หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
232 71020158 020314 บ้านหนองไผ่ล้อม 14.66567 99.62073 หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี
233 71030050 020349 บ้านหม่องกระแทะ 14.42718 99.13012 ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
234 71020014 020257 บ้านหลังเขา 14.54502 99.57541 หนองกร่าง บ่อพลอย กาญจนบุรี
235 71020115 020273 บ้านหลุมหิน 14.15156 99.61828 หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี
236 71010030 020002 บ้านหัวนา 14.03879 99.53999 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
237 71010014 020003 บ้านหัวหิน 14.02178 99.51106 ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
238 71030003 020223 บ้านหาดงิ้ว 14.3416 98.94129 ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี
239 71030031 020195 บ้านหินดาด 13.99347 99.27115 ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี
240 71030093 020070 บ้านหินดาด 14.61357 98.73234 หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
241 71030096 020370 บ้านหินตั้ง 15.46245 98.65633 ไล่โว่ สังขละบุรี กาญจนบุรี
242 71010135 020378 บ้านหินแด้น 13.78193 99.41894 หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
243 71030073 020067 บ้านหินแหลม 14.63248 98.68525 ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
244 71030104 020366 บ้านห้วยกบ 15.21252 98.37045 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี
245 71030035 020199 บ้านห้วยกะทะทอง 14.03202 99.11977 ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี
246 71020113 020271 บ้านห้วยด้วน 14.16565 99.59364 หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี
247 71010100 020093 บ้านห้วยตลุง 14.04417 99.59678 หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี
248 71010018 020055 บ้านห้วยน้ำขาว 13.8947 99.15452 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
249 71010066 020109 บ้านห้วยน้ำโจน 13.94365 99.58076 เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี
250 71030102 020364 บ้านห้วยมาลัย 15.15938 98.34873 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี
251 71020195 020435 บ้านห้วยยาง 14.33395 99.78315 สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
252 71020200 020434 บ้านห้วยลึก 14.38988 99.73629 สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
253 71020180 020413 บ้านห้วยหวาย 14.65561 99.49765 หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบุรี
254 71030087 020080 บ้านห้วยเขย่ง 14.60585 98.57616 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
255 71030063 020090 บ้านห้วยเสือ 14.88052 98.79747 ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
256 71010083 020126 บ้านห้วยไร่ 13.85883 99.64942 พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี
257 71030057 020343 บ้านองสิต 14.69846 99.09565 นาสวน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
258 71030055 020346 บ้านองหลุ 14.77692 99.08355 นาสวน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
259 71020085 020176 บ้านอุโลกสี่หมื่น 14.02787 99.75856 อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา กาญจนบุรี
260 71030072 020066 บ้านอูล่อง 14.78829 98.6711 ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
261 71020192 020426 บ้านอ่างหิน 14.42333 99.60291 วังไผ่ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
262 71030065 020087 บ้านเกริงกระเวีย 14.93416 98.66399 ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
263 71010010 020036 บ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 14.29897 99.21551 ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
264 71020204 020429 บ้านเขากรวด 14.24787 99.65624 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
265 71020037 020169 บ้านเขาช่อง 13.87199 99.70951 เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา กาญจนบุรี
266 71030025 020212 บ้านเขาช้าง 14.16475 99.06857 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี
267 71010001 020037 บ้านเขาตก'ไตรเดชวิทยา' 13.96761 99.51186 เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
268 71020128 020299 บ้านเขานางสางหัว 14.54486 99.76461 เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี
269 71010059 020006 บ้านเขาปูน 14.00434 99.51098 หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
270 71030026 020203 บ้านเขาพัง 14.21783 99.05036 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี
271 71020175 020416 บ้านเขามุสิ 14.56762 99.47522 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี
272 71020201 020425 บ้านเขาศาลา 14.26273 99.64778 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
273 71030018 020217 บ้านเขาสามชั้น 14.11877 99.18884 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี
274 71020166 020407 บ้านเขาหินตั้ง 14.74113 99.33236 สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี
275 71020005 020248 บ้านเขาแดง 14.38835 99.39801 ช่องด่าน บ่อพลอย กาญจนบุรี
276 71020168 020409 บ้านเขาแหลม 14.79953 99.31633 สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี
277 71030051 020354 บ้านเจ้าเณร 14.38588 99.13356 ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
278 71010124 020384 บ้านเนินไพร 13.83032 99.307 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
279 71030071 020065 บ้านเสาหงษ์ 14.71727 98.6592 ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
280 71020017 020241 บ้านเสาหงส์ 14.26203 99.49916 หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี
281 71030067 020089 บ้านเหมืองสองท่อ 14.83983 98.63277 ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
282 71030014 020219 บ้านแก่งจอ 14.52154 98.81236 ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี
283 71030010 020222 บ้านแก่งประลอม 14.37588 98.88126 ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี
284 71030024 020206 บ้านแก่งระเบิด 14.25762 99.00865 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี
285 71010002 020038 บ้านแก่งหลวง 13.95274 99.49419 เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
286 71010111 020392 บ้านแหลมทอง 13.87332 99.48344 กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
287 71010102 020135 บ้านโกรกตารอด 13.79878 99.49568 หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
288 71020105 020290 บ้านโคราช 14.20498 99.76719 รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
289 71020100 020285 บ้านโป่งกูป 14.12151 99.7522 พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
290 71030045 020347 บ้านโป่งหวาย 14.58952 99.1323 ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
291 71010122 020386 บ้านโป่งโก 13.82218 99.26623 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
292 71020141 020322 บ้านโป่งไหม 14.4143 99.80251 หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี
293 71010077 020104 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 13.93942 99.64233 บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
294 71030103 020365 บ้านใหม่พัฒนา 15.14089 98.36415 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี
295 71010121 020385 บ้านไทรทอง 13.82321 99.28463 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
296 71020194 020437 บ้านไผ่สี 14.33119 99.75497 สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
297 71020207 020423 บ้านไพรงาม 14.2693 99.62924 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
298 71030085 020078 บ้านไร่ 14.7073 98.52913 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
299 71030084 020085 บ้านไร่ป้า 14.57388 98.59409 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
300 71020065 020184 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 14.01337 99.79513 พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี
301 71020034 020255 บ้านไร่เจริญ 14.49136 99.50687 หลุมรัง บ่อพลอย กาญจนบุรี
302 71020146 020317 ประชาพัฒนา 14.73355 99.69818 หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี
303 71022013 020477 ประชามงคล 14.77987 99.33938 สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี
304 71020082 020178 ประชาวิทยาคาร 14.08262 99.79957 อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา กาญจนบุรี
305 71022003 020472 พนมทวนชนูปถัมภ์ 14.12685 99.68983 พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี
306 71022006 020473 พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์) 14.22638 99.79348 รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
307 71022005 020459 พระแท่นดงรังวิทยาคาร 14.03548 99.79284 พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี
308 71012004 020466 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ 13.91108 99.6741 พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี
309 71010017 020054 พัฒน์พงศ์ 13.91829 99.23766 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
310 71030007 020207 พุทธวิมุติวิทยา 14.30291 98.994 ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี
311 71022010 020474 ราชประชานุเคราะห์ 45 14.1289 99.6928 พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี
312 71020122 020303 ราษฎร์บํารุงธรรม 14.6746 99.55587 ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ กาญจนบุรี
313 71032006 020470 ร่มเกล้า กาญจนบุรี 14.54935 98.78469 ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
314 71010050 020049 ลุ่มโป่งเสี้ยว 13.95237 99.34149 วังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
315 71020021 020234 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 14.15767 99.5312 หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี
316 71020056 020140 วัดกระต่ายเต้น 13.91474 99.79491 ท่าไม้ ท่ามะกา กาญจนบุรี
317 71010074 020097 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 14.00804 99.66574 ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี
318 71010033 020020 วัดกาญจนบุรีเก่า อุดมราษฎร์วิทยา 14.11507 99.40077 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
319 71010087 020110 วัดขุนไทยธาราราม 13.8708 99.53211 รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
320 71020055 020137 วัดคร้อพนัน 13.8894 99.80379 ท่าไม้ ท่ามะกา กาญจนบุรี
321 71010113 020394 วัดจรเข้เผือก 13.93223 99.35851 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
322 71010086 020103 วัดชุกพี้ 13.94815 99.62602 ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี
323 71020063 020151 วัดดงสัก 13.8961 99.78541 พงตึก ท่ามะกา กาญจนบุรี
324 71020042 020160 วัดดอนขมิ้น 13.88263 99.82675 ดอนขมิ้น ท่ามะกา กาญจนบุรี
325 71020045 020146 วัดดอนชะเอม 13.96451 99.78699 ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี
326 71020086 020276 วัดดอนเจดีย์ 14.05615 99.68615 ดอนเจดีย์ พนมทวน กาญจนบุรี
327 71020183 020438 วัดดอนแสลบ 14.29408 99.74792 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
328 71020078 020183 วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 14.03208 99.83728 หนองลาน ท่ามะกา กาญจนบุรี
329 71020050 020149 วัดตะคร้ำเอน 13.97749 99.75184 ตะคร้ำเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี
330 71010003 020039 วัดถ้ำมังกรทอง 13.98824 99.5118 เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
331 71030054 020345 วัดถ้ำองจุ 14.80317 99.08631 นาสวน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
332 71010116 020397 วัดถ้ำอ่างหิน 13.90452 99.31627 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
333 71020043 020141 วัดทุ่งมะกรูด 13.9792 99.82286 ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี
334 71020024 020229 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 14.19148 99.48028 หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี
335 71010032 020019 วัดทุ่งลาดหญ้าลาดหญ้าวิทยา 14.10235 99.41825 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
336 71020094 020269 วัดทุ่งสมอ 14.07563 99.65535 ทุ่งสมอ พนมทวน กาญจนบุรี
337 71020074 020171 วัดท่ากระทุ่ม 13.92944 99.74587 แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี
338 71010067 020121 วัดท่าตะคร้อ 13.93331 99.70717 ท่าตะคร้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
339 71010005 020010 วัดท่าน้ำตื้น 14.05438 99.47567 แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
340 71010016 020005 วัดท่ามะขาม 14.0454 99.49603 ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
341 71010070 020098 วัดท่าล้อ 13.989 99.56586 ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
342 71020057 020144 วัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร' 13.96164 99.74645 ท่าเรือ ท่ามะกา กาญจนบุรี
343 71020110 020274 วัดนาพระยา 14.17396 99.60161 หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี
344 71020097 020261 วัดบ้านทวน 14.12876 99.70465 พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี
345 71020087 020278 วัดบ้านน้อย 14.04676 99.67515 ดอนเจดีย์ พนมทวน กาญจนบุรี
346 71010015 020004 วัดบ้านยาง 14.02151 99.51102 ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
347 71010025 020046 วัดบ้านเก่า 13.96873 99.31594 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
348 71030069 020063 วัดปรังกาสี 14.65744 98.67014 ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
349 71030040 020190 วัดปากกิเลน 14.01789 99.25914 สิงห์ ไทรโยค กาญจนบุรี
350 71030064 020091 วัดป่าถ้ำภูเตย 14.74307 98.86977 ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
351 71020064 020181 วัดพระแท่นดงรัง 14.03494 99.78995 พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี
352 71020098 020282 วัดพังตรุ 14.14362 99.74955 พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
353 71010026 020050 วัดพุน้อย 14.00816 99.35076 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
354 71010085 020105 วัดม่วงชุม 13.95536 99.60802 ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี
355 71010107 020388 วัดยางเกาะ 13.90019 99.46009 กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
356 71010079 020122 วัดลําสำรอง 13.90575 99.66274 บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
357 71030101 020363 วัดวังก์วิเวการาม 15.13312 98.44884 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี
358 71010091 020114 วัดวังขนายทายิการาม 13.95194 99.64887 วังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี
359 71010094 020116 วัดวังศาลา 13.95354 99.68739 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี
360 71010073 020096 วัดศรีสุวรรณาราม 14.0156 99.64892 ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี
361 71010052 020009 วัดศรีอุปลาราม 14.06102 99.43566 หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
362 71010068 020099 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง 13.96105 99.63569 ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี
363 71010089 020134 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม 13.8126 99.49988 รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
364 71020197 020430 วัดสระลงเรือ 14.354 99.746 สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
365 71020090 020265 วัดสาลวนาราม 14.1885 99.72749 ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี
366 71020051 020150 วัดสำนักคร้อ 13.99805 99.71868 ตะคร้ำเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี
367 71010101 020128 วัดหนองตะครอง 13.78104 99.57691 หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
368 71010065 020108 วัดหนองตะโก 13.91843 99.60165 เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี
369 71010110 020391 วัดหนองบัว 13.86688 99.45141 กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
370 71020185 020440 วัดหนองปลิง 14.29324 99.80438 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
371 71020073 020170 วัดหนองพลับ 13.89665 99.72422 แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี
372 71010082 020125 วัดหนองพังตรุ 13.88111 99.68599 พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี
373 71020061 020157 วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) 13.87101 99.76903 พงตึก ท่ามะกา กาญจนบุรี
374 71020076 020182 วัดหนองลาน 14.03472 99.81563 หนองลาน ท่ามะกา กาญจนบุรี
375 71010095 020117 วัดหนองเสือ 13.96555 99.69121 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี
376 71020069 020162 วัดหนองโรง 13.91643 99.84126 ยางม่วง ท่ามะกา กาญจนบุรี
377 71020174 020415 วัดหนองไม้เอื้อย 14.54154 99.46673 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี
378 71020079 020180 วัดหนองไม้แก่น 14.04127 99.84258 หนองลาน ท่ามะกา กาญจนบุรี
379 71020080 020166 วัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา' 13.92115 99.76321 หวายเหนียว ท่ามะกา กาญจนบุรี
380 71030092 020072 วัดหินดาด 14.60354 98.71335 หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
381 71020068 020161 วัดห้วยตะเคียน 13.90407 99.82526 ยางม่วง ท่ามะกา กาญจนบุรี
382 71020109 020268 วัดห้วยสะพาน 14.10599 99.66344 หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี
383 71010099 020092 วัดอินทาราม โกวิทอินทราทร 14.05188 99.62794 หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี
384 71020040 020158 วัดเขาตะพั้น 13.84102 99.73543 โคกตะบอง ท่ามะกา กาญจนบุรี
385 71010045 020035 วัดเขาน้อย 14.22138 99.34106 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
386 71020186 020441 วัดเขารักษ์ 14.268 99.77077 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
387 71020070 020163 วัดเขาสะพายแร้ง 13.94941 99.85547 สนามแย้ ท่ามะกา กาญจนบุรี
388 71020035 020167 วัดเขาสามสิบหาบ 13.8786 99.74687 เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา กาญจนบุรี
389 71020038 020155 วัดเขาใหญ่ 13.83541 99.7802 โคกตะบอง ท่ามะกา กาญจนบุรี
390 71020103 020288 วัดเบญพาด 14.17684 99.75479 พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
391 71020075 020172 วัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) 13.95208 99.73504 แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี
392 71010097 020119 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม 13.95237 99.71972 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี
393 71030012 020226 วัดใหม่ดงสัก 14.52605 98.79751 ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี
394 71020159 020306 วัดใหม่ภูมิเจริญ 14.63462 99.67233 หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี
395 71020058 020143 วัดใหม่เจริญผล 13.94435 99.75443 ท่าเรือ ท่ามะกา กาญจนบุรี
396 71010062 020042 วัดไทยวิวัฒนาราม 13.98365 99.48793 หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
397 71012006 020463 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 13.99854 99.55798 ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
398 71032002 020457 ศรีสวัสดิ์พิทยาคม 14.44888 99.13392 ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
399 71010054 020017 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี 14.10521 99.45058 หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
400 71030083 020084 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 14.66356 98.60144 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
401 71030029 020200 สมาคมไทย-ออสเตรเลียน 14.01888 99.16005 ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี
402 71032007 020454 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 14.4439 98.8673 ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี
403 71030020 020211 สามัคคีธรรมานุสรณ์ 14.10029 99.08507 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี
404 71012003 020465 หนองขาวโกวิทพิทยาคม 14.0557 99.643 หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี
405 71012009 020467 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง 13.79408 99.58322 หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
406 71010019 020056 หนองบ้านเก่าสามัคคี 13.923 99.21648 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
407 71022012 020478 หนองปรือพิทยาคม 14.63044 99.47373 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี
408 71022004 020456 หนองรีประชานิมิต 14.52461 99.46592 หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี
409 71020121 020301 หมู่บ้านป่าไม้ 14.5897 99.63009 ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ กาญจนบุรี
410 71030019 020210 หลุงกัง 14.11022 99.12537 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี
411 71022014 020479 ห้วยกระเจาพิทยาคม 14.34377 99.75532 สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
412 71010029 020007 อนุบาลกาญจนบุรี 14.02404 99.53471 บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
413 71010131 020372 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 13.84874 99.40805 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
414 71030068 020062 อนุบาลทองผาภูมิ 14.74444 98.63277 ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
415 71010069 020100 อนุบาลท่าม่วง 13.97669 99.62478 ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี
416 71020010 020235 อนุบาลบ่อพลอย 14.32494 99.52076 บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี
417 71020104 020289 อนุบาลพนมทวน 14.228 99.7642 รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
418 71020041 020159 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 13.87182 99.81724 ดอนขมิ้น ท่ามะกา กาญจนบุรี
419 71020125 020294 อนุบาลวัดเลาขวัญ 14.59053 99.77372 เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี
420 71010028 020008 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 14.01505 99.53204 บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
421 71030061 020350 อนุบาลศรีสวัสดิ์ 14.44836 99.16375 หนองเป็ด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
422 71030100 020362 อนุบาลสังขละบุรี 15.15376 98.45172 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี
423 71020169 020401 อนุบาลหนองปรือ 14.60971 99.45578 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี
424 71020205 020419 อนุบาลห้วยกระเจา 14.33148 99.65547 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
425 71030005 020201 อนุบาลไทรโยค 14.22876 99.0659 ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี
426 71032004 020471 อุดมสิทธิศึกษา 15.15325 98.45361 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี
427 71020062 020152 เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) 13.87189 99.80186 พงตึก ท่ามะกา กาญจนบุรี
428 71020118 020283 เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 14.08451 99.74058 หนองสาหร่าย พนมทวน กาญจนบุรี
429 71010071 020101 เขาดินวิทยาคาร 13.98183 99.60607 ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
430 71020156 020312 เขาวงพระจันทร์ 14.71111 99.63678 หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี
431 71012010 020468 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 13.99876 99.5733 ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
432 71012008 020449 เทพมงคลรังษี 14.02819 99.52783 บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
433 71012001 020448 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 14.10487 99.42033 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
434 71030075 020083 เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 14.67974 98.36855 ปิล๊อก ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
435 71020199 020433 เมตตาจิตต 14.37026 99.78339 สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
436 71022011 020475 เลาขวัญราษฎร์บำรุง 14.62342 99.76124 เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี
437 71020172 020404 เสรี-สมใจ 14.66309 99.37057 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี
438 71012012 020451 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 14.019 99.5234 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
439 71010132 020374 ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) 13.83107 99.37471 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
440 71020032 020250 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 14.46103 99.48635 หลุมรัง บ่อพลอย กาญจนบุรี
441 71032005 020453 ไทรโยคน้อยวิทยา 14.22547 99.0698 ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี
442 71032001 020452 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 14.1216 99.14275 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี
443 71030011 020225 ไทรโยคใหญ่ 14.45377 98.861 ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด