ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "ชัยภูมิ"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 36012008 100764 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 15.87958 102.02711 บ้านเล่า เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
2 36020081 100556 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 16.43436 102.2039 กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ
3 36020213 100397 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 16.16337 102.3137 บ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
4 36022021 100814 คอนสารวิทยาคม 16.60002 101.90052 ทุ่งนาเลา คอนสาร ชัยภูมิ
5 36010193 100330 คุรุประชานุกูล 16.01 101.74504 คูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
6 36020077 100533 คุรุราษฎร์วิทยา 16.25453 102.24641 กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
7 36012022 100783 คูเมืองวิทยา 16.01559 101.76635 กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
8 36030052 100158 จอมแก้ววิทยา 15.46263 101.64416 เกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
9 36020113 100553 ฉิมพลีมา 16.3279 102.29425 บ้านดอน ภูเขียว ชัยภูมิ
10 36020155 100502 ชัยชุมพลวิทยา 16.35005 102.37915 บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ
11 36030066 100154 ชุมชนชวนวิทยา 15.50262 101.68675 บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
12 36030044 100120 ชุมชนบัวบานสามัคคี 15.67786 101.87121 หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ
13 36020072 100528 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 16.29687 102.20897 กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
14 36030111 100244 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 15.75973 101.77204 หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
15 36010232 100323 ชุมชนบ้านหนองบัวแดง 16.07928 101.80554 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
16 36020128 100520 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา 16.40051 102.13115 ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
17 36010236 100338 ชุมชนบ้านหนองแวง 16.10093 101.70605 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
18 36030080 100163 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 15.43002 101.68296 บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
19 36020043 100640 ชุมชนบ้านหัน 16.32181 102.00527 บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
20 36030166 100193 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 15.42002 101.53902 ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
21 36030115 100269 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 15.88102 101.66449 ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
22 36030079 100162 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 15.45128 101.6857 บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
23 36020039 100632 ชุมชนบ้านเมืองเก่า 16.28368 101.9276 บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
24 36030039 100147 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 15.41612 101.83575 หนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ
25 36020279 100611 ชุมชนห้วยยาง 16.53941 101.90301 ห้วยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
26 36030151 100200 ซับถาวรพัฒนา 15.40836 101.4974 วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
27 36030149 100231 ซับมงคลวิทยา 15.83021 101.45892 โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
28 36030189 100748 ซับใหญ่วิทยาคม 15.63691 101.62104 ซับใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ
29 36030184 100730 ดอนเปล้าศึกษา 15.4447 101.95107 รังงาม เนินสง่า ชัยภูมิ
30 36030180 100731 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 15.5644 102.0219 ตาเนิน เนินสง่า ชัยภูมิ
31 36022017 100810 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 16.10907 102.08576 ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ ชัยภูมิ
32 36012021 100782 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 16.18858 101.60401 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
33 36010026 100051 นาฝายวิทยา 15.92342 102.02247 นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
34 36032013 100796 นายางกลักพิทยาคม 15.65707 101.48479 นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
35 36022016 100809 นาหนองทุ่มวิทยา 16.04647 102.17014 นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
36 36010031 100067 นาเสียวศึกษาคาร 15.91846 102.10157 นาเสียว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
37 36032007 100790 บางอำพันธ์วิทยาคม 15.47639 101.74222 บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
38 36020027 100672 บึงมะนาววิทยา 16.13164 101.91939 บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
39 36020015 100667 บุปผาราม 16.19637 101.94348 โนนกอก เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
40 36030181 100727 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 15.49508 101.95111 รังงาม เนินสง่า ชัยภูมิ
41 36030077 100167 บ้านกลอยสามัคคี 15.47734 101.71002 บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
42 36020020 100691 บ้านกลาง 16.38202 101.80023 โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
43 36020075 100531 บ้านกวางโจนโนนทอง 16.28003 102.25499 กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
44 36010028 100045 บ้านกุดขมิ้น 15.88337 101.99947 นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
45 36020092 100569 บ้านกุดจอก 16.47447 102.08234 โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
46 36010187 100317 บ้านกุดชุมแสง 16.021 101.79435 กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
47 36030062 100188 บ้านกุดตาลาด 15.41962 101.66042 โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
48 36010115 100286 บ้านกุดยาง 15.82442 101.83958 ตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
49 36020112 100552 บ้านกุดหมากเห็บ 16.30254 102.30101 บ้านดอน ภูเขียว ชัยภูมิ
50 36020132 100586 บ้านกุดหัวช้าง 16.4825 102.19112 หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
51 36020004 100685 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 16.29427 101.90862 กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
52 36020250 100630 บ้านกุดแคน 16.53611 102.02351 ดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ
53 36020089 100566 บ้านกุดแดง 16.49322 102.14769 โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
54 36020086 100563 บ้านกุดโคลน 16.48371 102.06121 โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
55 36020200 100429 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 16.15514 102.09407 ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ ชัยภูมิ
56 36010112 100283 บ้านกุดไผ่ 15.81218 101.84146 ตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
57 36030086 100177 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 15.44108 101.72106 หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
58 36020233 100426 บ้านก่าน 16.27981 102.35845 หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
59 36020003 100684 บ้านขามป้อม 16.33834 101.98275 กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
60 36010254 100722 บ้านคลองจันลา 16.02517 101.5069 บ้านเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
61 36020245 100591 บ้านคลองบอน 16.60408 101.91057 คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ
62 36010215 100351 บ้านคลองเจริญ 16.22602 101.56743 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
63 36010216 100352 บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 16.20949 101.55169 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
64 36020242 100588 บ้านคอนสาร 16.61547 101.92081 คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ
65 36020028 100673 บ้านจมื่น 16.14762 101.91027 บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
66 36020109 100547 บ้านฉนวน 16.29894 102.26221 บ้านดอน ภูเขียว ชัยภูมิ
67 36020057 100649 บ้านฉนวน 16.20943 101.90284 หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
68 36010093 100055 บ้านชีลองกลาง 15.94634 101.87275 ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
69 36010098 100059 บ้านชีลองเหนือ 15.9539 101.89495 ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
70 36010094 100060 บ้านชีลองใต้ 15.92443 101.85612 ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
71 36010259 100709 บ้านซับชมภู 15.77004 101.3764 วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
72 36010131 100311 บ้านซับปลากั้ง 15.936 101.77744 ภูแลนคา บ้านเขว้า ชัยภูมิ
73 36010067 100073 บ้านซับพระไวย์ 15.87149 102.13059 โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
74 36010069 100072 บ้านซับม่วง 15.8858 102.14539 โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
75 36030056 100192 บ้านซับยาง 15.5484 101.53998 โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
76 36010033 100069 บ้านซับรวงไทร 15.93188 102.14951 นาเสียว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
77 36010267 100657 บ้านซับสีทอง 16.09563 102.05295 ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
78 36030155 100211 บ้านซับหมี 15.42305 101.43554 วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
79 36030191 100751 บ้านซับเจริญสุข 15.6263 101.57975 ซับใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ
80 36030199 100749 บ้านซับใหม่ 15.56284 101.63347 ตะโกทอง ซับใหญ่ ชัยภูมิ
81 36030163 100206 บ้านซับไทร 15.34917 101.4036 วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
82 36020222 100399 บ้านซำมูลนาก 16.14031 102.29363 หนองไผ่ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
83 36020214 100398 บ้านดงขีสะเดาหวาน 16.19734 102.30784 บ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
84 36020254 100592 บ้านดงบัง 15.63762 102.2919 ดงบัง คอนสาร ชัยภูมิ
85 36020206 100407 บ้านดงพอง 16.04843 102.16666 นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
86 36020114 100554 บ้านดงเมย 16.2808 102.29828 บ้านดอน ภูเขียว ชัยภูมิ
87 36020248 100627 บ้านดงใต้ 16.52426 102.01378 ดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ
88 36020044 100641 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า 16.29206 101.98237 บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
89 36030096 100259 บ้านดอนกอก 15.79983 101.66511 โคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
90 36020152 100498 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 16.35765 102.41178 บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ
91 36020078 100534 บ้านดอนจำปา 16.27095 102.27049 กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
92 36020151 100504 บ้านดอนดู่ 16.3475 102.36909 บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ
93 36020071 100683 บ้านดอนหัน 16.41697 101.94215 หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
94 36020278 100617 บ้านดอนอุดม 16.54343 101.92218 ห้วยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
95 36020179 100507 บ้านดอนเค็ง 16.29313 102.36785 หนองคู บ้านแท่น ชัยภูมิ
96 36020103 100575 บ้านดอนเตาเหล็ก 16.41168 102.02839 บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
97 36020111 100551 บ้านดอนไก่เถื่อน 16.31553 102.30395 บ้านดอน ภูเขียว ชัยภูมิ
98 36020183 100434 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 16.06895 102.09031 เก่าย่าดี แก้งคร้อ ชัยภูมิ
99 36020047 100644 บ้านตลาดอุดมวิทย์ 16.31177 102.00865 บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
100 36030195 100755 บ้านตลุกคูณพัฒนา 15.58757 101.60511 ซับใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ
101 36020189 100409 บ้านตลุกหิน 16.0946 102.12987 โคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
102 36030091 100252 บ้านตะลอมไผ่ 15.81027 101.72741 โคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
103 36020097 100541 บ้านตาดรินทอง 16.21454 102.11239 ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
104 36030072 100170 บ้านตาล 15.47737 101.73687 บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
105 36010223 100360 บ้านทรัพย์เจริญ 16.13454 101.5809 วังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ
106 36010225 100362 บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 16.11064 101.57061 วังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ
107 36030082 100165 บ้านทองคำพิงวิทยา 15.4349 101.70851 บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
108 36030043 100151 บ้านทามจาน 15.50342 101.83775 หนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ
109 36020067 100698 บ้านทิกแล้ง 16.42822 101.85633 หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
110 36020068 100699 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 16.422 101.82221 หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
111 36020202 100431 บ้านทุ่งคำหลวง 16.10276 102.08042 ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ ชัยภูมิ
112 36020263 100597 บ้านทุ่งพระ 16.64749 101.851 ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ
113 36020269 100607 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 16.49987 101.75601 ทุ่งลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ
114 36030013 100153 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 15.45363 101.90263 บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
115 36030202 100740 บ้านท่ากูบ 15.6282 101.72287 ซับใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ
116 36020040 100633 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 16.29603 101.89332 บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
117 36010196 100336 บ้านท่าข่อย 16.00989 101.67778 คูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
118 36020058 100653 บ้านท่าคร้อโนนศิลา 16.17873 101.89182 หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
119 36030205 100745 บ้านท่าชวน 15.61167 101.69735 ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ
120 36020201 100430 บ้านท่าทางเกวียน 16.17338 102.05218 ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ ชัยภูมิ
121 36020199 100428 บ้านท่ามะไฟหวาน 16.1274 102.09212 ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ ชัยภูมิ
122 36010224 100361 บ้านท่าวังย่างควาย 16.10774 101.57199 วังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ
123 36020251 100620 บ้านท่าศาลา 16.52605 101.96032 ดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ
124 36030107 100250 บ้านท่าศิลา 15.73695 101.68706 โสกปลาดุก หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
125 36010020 100063 บ้านท่าหินโงม 16.06314 102.03438 ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
126 36010019 100066 บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน 15.94141 101.8526 ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
127 36020266 100603 บ้านท่าเริงรมย์ 16.6367 101.89124 ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ
128 36030005 100136 บ้านท่าแตง 15.64454 101.7453 กุดน้ำใส จัตุรัส ชัยภูมิ
129 36030103 100264 บ้านท่าโป่ง 15.83014 101.50705 วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
130 36030104 100265 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 15.94746 101.51776 วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
131 36020094 100536 บ้านธาตุ 16.20022 102.17823 ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
132 36020203 100404 บ้านนกเขาทอง 16.02146 102.17071 นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
133 36010186 100316 บ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 16.03645 101.868 กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
134 36010213 100349 บ้านนางแดด 16.1589 101.58446 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
135 36010219 100356 บ้านนางแดดเหนือ 16.15005 101.57832 วังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ
136 36010188 100318 บ้านนาทุ่งใหญ่ 16.03042 101.82621 กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
137 36020256 100596 บ้านนาบัว 16.56938 101.95993 ดงบัง คอนสาร ชัยภูมิ
138 36030123 100233 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 15.65735 101.50497 นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
139 36030127 100240 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 15.70349 101.51457 นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
140 36030121 100243 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 15.68092 101.53912 นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
141 36010255 100702 บ้านนาระยะพัฒนา 15.84484 101.37692 วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
142 36010239 100341 บ้านนารี 16.09813 101.68317 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
143 36020260 100619 บ้านนาวงเดือน 16.58634 101.91924 ทุ่งนาเลา คอนสาร ชัยภูมิ
144 36010032 100068 บ้านนาวัง 15.91631 102.0995 นาเสียว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
145 36020059 100654 บ้านนาสมบูรณ์ 16.12059 101.8406 หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
146 36020023 100676 บ้านนาสีดา 16.09266 101.88645 บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
147 36020105 100577 บ้านนาหนองทุ่ม 16.39533 102.00155 บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
148 36020207 100400 บ้านนาหนองทุ่ม 16.04619 102.18001 นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
149 36020101 100573 บ้านนาหัวแรด 16.432 102.00196 บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
150 36010133 100313 บ้านนาอินทร์แต่ง 15.92759 101.79338 ภูแลนคา บ้านเขว้า ชัยภูมิ
151 36020258 100598 บ้านนาเกาะ 16.61838 101.91238 ทุ่งนาเลา คอนสาร ชัยภูมิ
152 36010238 100340 บ้านนาเจริญ 16.14436 101.68047 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
153 36020208 100401 บ้านนาแก 16.05035 102.15191 นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
154 36020046 100643 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 16.32435 102.05148 บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
155 36020270 100608 บ้านน้ำทิพย์ 16.4735 101.77175 ทุ่งลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ
156 36020243 100589 บ้านน้ำพุปางวัว 16.60113 101.92697 คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ
157 36020261 100600 บ้านน้ำพุหินลาด 16.61232 101.89365 ทุ่งนาเลา คอนสาร ชัยภูมิ
158 36030122 100228 บ้านน้ำลาด 15.7153 101.45337 นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
159 36020259 100599 บ้านน้ำอุ่น 16.59733 101.89161 ทุ่งนาเลา คอนสาร ชัยภูมิ
160 36030187 100725 บ้านบะเสียว 15.58438 101.99132 หนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ
161 36020032 100652 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 16.24285 101.92944 บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
162 36030193 100753 บ้านบุฉนวน 15.6114 101.52111 ซับใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ
163 36020019 100690 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 16.35467 101.82515 โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
164 36030147 100229 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 15.75376 101.59427 โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
165 36010202 100375 บ้านบ่อทอง 16.1255 101.48445 ถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
166 36030165 100220 บ้านประดู่งาม 15.51935 101.46831 ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
167 36010261 100713 บ้านปรางค์มะค่า 15.81415 101.34072 วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
168 36030064 100155 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 15.48891 101.68588 บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
169 36020284 100616 บ้านปากช่องผาเบียด 16.55342 101.86708 ห้วยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
170 36010195 100333 บ้านปากห้วยเดื่อ 15.98885 101.6889 คูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
171 36020282 100614 บ้านป่าว่าน 16.52715 101.87589 ห้วยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
172 36020283 100615 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก 16.51206 101.84589 ห้วยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
173 36020096 100539 บ้านฝายพญานาค 16.21979 102.21539 ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
174 36020036 100680 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา 16.35575 101.98594 บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
175 36020131 100524 บ้านพรมใต้พิทยาคาร 16.38857 102.13601 ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
176 36010251 100714 บ้านพัฒนาสามัคคี 16.01799 101.49211 บ้านเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
177 36020054 100669 บ้านพีพวย 16.22243 101.94703 สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
178 36020085 100562 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 16.48656 102.12791 โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
179 36020237 100385 บ้านภูดินหินกอง 16.179 102.21462 หลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ
180 36020136 100582 บ้านมูลกระบือ 16.46862 102.21856 หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
181 36020255 100593 บ้านม่วง 16.6003 101.9561 ดงบัง คอนสาร ชัยภูมิ
182 36020198 100432 บ้านยางคำวิทยา 16.10837 102.10075 ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ ชัยภูมิ
183 36030153 100209 บ้านยางเกี่ยวแฝก 15.4695 101.43188 วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
184 36030164 100219 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 15.50465 101.43534 ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
185 36030158 100221 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 15.51609 101.41145 วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
186 36020002 100636 บ้านระหัด 16.29574 101.9599 กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
187 36010230 100319 บ้านราษฎร์ดำเนิน 16.08616 101.81124 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
188 36030004 100135 บ้านร่วมมิตร 15.59621 101.76136 กุดน้ำใส จัตุรัส ชัยภูมิ
189 36030090 100251 บ้านละหานค่าย 15.78863 101.7658 โคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
190 36020100 100572 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 16.4061 102.01911 บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
191 36010268 100658 บ้านลาดผักหนาม 16.13632 102.04851 ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
192 36010227 100322 บ้านลาดเหนือ 16.07476 101.8093 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
193 36010233 100324 บ้านลาดใต้ 16.07263 101.80065 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
194 36010249 100711 บ้านลาดไทรงาม 15.8908 101.42341 เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
195 36030099 100260 บ้านวังกะทะ 15.80411 101.5798 วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
196 36030105 100267 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 15.83345 101.55864 วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
197 36010107 100308 บ้านวังกำแพง 15.86131 101.72233 บ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ
198 36030200 100746 บ้านวังกุง 15.67714 101.68688 ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ
199 36030204 100743 บ้านวังขอนสัก 15.64913 101.69348 ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ
200 36030201 100747 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ 15.65758 101.64177 ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ
201 36030171 100198 บ้านวังคมคาย 15.52113 101.49739 ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
202 36010266 100721 บ้านวังตะกู 15.94432 101.4362 แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
203 36030098 100258 บ้านวังตะเฆ่ 15.81653 101.64752 วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
204 36030124 100234 บ้านวังตาท้าว 15.65587 101.57245 นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
205 36030169 100196 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 15.47029 101.50985 ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
206 36030133 100237 บ้านวังตาเทพ 15.58067 101.50178 บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
207 36030192 100752 บ้านวังพง 15.61271 101.60888 ซับใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ
208 36030150 100199 บ้านวังมน 15.3951 101.47803 วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
209 36020065 100696 บ้านวังม่วง 16.42635 101.90266 หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
210 36020154 100500 บ้านวังหิน 16.37252 102.36495 บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ
211 36030131 100213 บ้านวังอ้ายคง 15.54407 101.48967 บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
212 36030101 100262 บ้านวังอ้ายจีด 15.79489 101.52649 วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
213 36010022 100065 บ้านวังโพน 16.01426 101.98925 ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
214 36030146 100227 บ้านศิลาทอง 15.83392 101.49103 โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
215 36010104 100305 บ้านสงแคน 15.85528 101.78339 ชีบน บ้านเขว้า ชัยภูมิ
216 36030012 100152 บ้านสระสี่เหลี่ยม 15.48123 101.89877 บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
217 36020011 100662 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 16.18243 101.94243 โนนกอก เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
218 36020196 100382 บ้านสระแต้ 16.15126 102.23945 หนองไผ่ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
219 36020073 100529 บ้านสวนอ้อย 16.26564 102.22676 กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
220 36030145 100226 บ้านสะพานยาว 15.79375 101.4718 โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
221 36030142 100223 บ้านสะพานหิน 15.75156 101.46133 โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
222 36010242 100344 บ้านสะพุงเหนือ 16.17209 101.69692 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
223 36020165 100494 บ้านสะเดาหนองไผ่ 16.38497 102.41374 สระพัง บ้านแท่น ชัยภูมิ
224 36020069 100700 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) 16.46607 101.94823 หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
225 36030179 100735 บ้านสามหลักพัฒนา 15.46798 102.03358 ตาเนิน เนินสง่า ชัยภูมิ
226 36010265 100720 บ้านสามแยกดงสวรรค์ 16.00792 101.4606 แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
227 36020064 100695 บ้านสารจอด 16.43544 101.93875 หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
228 36020070 100701 บ้านสารจอดเก่า 16.43374 101.92358 หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
229 36030102 100263 บ้านสำนักตูมกา 15.86685 101.59388 วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
230 36030106 100268 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 15.89016 101.54419 วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
231 36020137 100583 บ้านสีปลาด 16.46402 102.20297 หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
232 36020053 100668 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 16.24344 101.95262 สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
233 36020035 100679 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 16.40021 101.97182 บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
234 36010108 100309 บ้านหนองกระทุ่ม 15.8648 101.74429 ชีบน บ้านเขว้า ชัยภูมิ
235 36030116 100270 บ้านหนองกองแก้ว 15.88167 101.70187 ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
236 36020079 100537 บ้านหนองกุง 16.27024 102.20286 กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
237 36010245 100353 บ้านหนองกุงบำรุง 16.14911 101.64601 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
238 36020095 100538 บ้านหนองกุงใหม่ 16.23715 102.17792 ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
239 36020121 100548 บ้านหนองขาม 16.36084 102.24338 บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
240 36020217 100415 บ้านหนองขาม 16.16487 102.19228 หนองขาม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
241 36020056 100648 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 16.20647 101.90739 หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
242 36020135 100581 บ้านหนองคอนไทย 16.43184 102.1646 หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
243 36020098 100535 บ้านหนองคัน 16.22292 102.19279 ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
244 36020176 100501 บ้านหนองคู 16.31616 102.36972 หนองคู บ้านแท่น ชัยภูมิ
245 36020052 100639 บ้านหนองคูวิทยาคม 16.26168 101.97031 สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
246 36020117 100544 บ้านหนองงูเหลือม 16.34058 102.23708 บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
247 36030167 100194 บ้านหนองจะบก 15.41661 101.56861 ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
248 36030188 100723 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 15.56358 101.95147 หนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ
249 36020221 100419 บ้านหนองช้างเอก 16.17035 102.13882 หนองขาม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
250 36030087 100180 บ้านหนองดง 15.4067 101.77488 หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
251 36020180 100508 บ้านหนองดินดำ 16.27265 102.39174 หนองคู บ้านแท่น ชัยภูมิ
252 36030174 100738 บ้านหนองดินดำ 15.5998 102.0147 กะฮาด เนินสง่า ชัยภูมิ
253 36020108 100526 บ้านหนองดินดำ (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 16.41168 102.10402 บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
254 36030183 100729 บ้านหนองตอ 15.46003 101.98543 รังงาม เนินสง่า ชัยภูมิ
255 36030057 100189 บ้านหนองตะครอง 15.45198 101.60166 โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
256 36030065 100156 บ้านหนองตะไก้ 15.54157 101.63226 บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
257 36020249 100629 บ้านหนองตากล้า 16.51971 101.99034 ดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ
258 36010229 100328 บ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 16.11927 101.75586 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
259 36030198 100744 บ้านหนองนกเขียน 15.58688 101.67697 ตะโกทอง ซับใหญ่ ชัยภูมิ
260 36020022 100675 บ้านหนองบัว 16.1274 101.89584 บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
261 36020133 100527 บ้านหนองบัวพรม 16.41438 102.16223 หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
262 36020093 100570 บ้านหนองปลา 16.48904 102.10787 โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
263 36020234 100427 บ้านหนองปลามันหนองไร่ 16.25787 102.33646 หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
264 36010240 100342 บ้านหนองปล้อง 16.11959 101.73181 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
265 36020074 100530 บ้านหนองปอแดง 16.29258 102.24741 กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
266 36030186 100724 บ้านหนองผักชี 15.55894 101.9898 หนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ
267 36030081 100164 บ้านหนองผักแว่น 15.43962 101.68712 บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
268 36020182 100433 บ้านหนองพีพ่วน 16.09055 102.08597 เก่าย่าดี แก้งคร้อ ชัยภูมิ
269 36020185 100412 บ้านหนองม่วงบำรุง 16.12474 102.16534 โคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
270 36020209 100402 บ้านหนองรวก 16.02319 102.13944 นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
271 36010190 100334 บ้านหนองลุมพุก 16.04708 101.76704 กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
272 36030040 100148 บ้านหนองลุมพุก 15.4543 101.86165 หนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ
273 36020124 100525 บ้านหนองสองห้อง 16.42434 102.12741 ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
274 36010191 100335 บ้านหนองสะแก 16.03049 101.76067 กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
275 36020227 100420 บ้านหนองสังข์ 16.26627 102.35368 หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
276 36020141 100518 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 16.36185 102.08617 หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
277 36020232 100425 บ้านหนองหญ้าปล้อง 16.23728 102.38145 หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
278 36010029 100046 บ้านหนองหญ้าปล้อง 15.92942 101.99096 นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
279 36020280 100612 บ้านหนองหล่มคลองเตย 16.49765 101.92833 ห้วยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
280 36010189 100332 บ้านหนองหอย 16.04368 101.77746 กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
281 36030075 100173 บ้านหนองอีหล่อ 15.5185 101.73063 บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
282 36020272 100610 บ้านหนองเชียงรอด 16.50868 101.81958 ทุ่งลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ
283 36010207 100364 บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 16.01392 101.65153 ท่าใหญ่ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
284 36020149 100510 บ้านหนองเม็ก 16.34712 102.39806 บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ
285 36020177 100505 บ้านหนองเรือ 16.31375 102.38881 หนองคู บ้านแท่น ชัยภูมิ
286 36020226 100391 บ้านหนองแกหนองโน 16.16368 102.24619 หนองไผ่ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
287 36030177 100733 บ้านหนองแขม 15.51602 102.02929 ตาเนิน เนินสง่า ชัยภูมิ
288 36020106 100578 บ้านหนองแซง 16.41418 102.07745 บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
289 36020061 100656 บ้านหนองแดงกุดจิก 16.14372 101.85699 หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
290 36020041 100634 บ้านหนองแต้ 16.27336 101.90209 บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
291 36020029 100674 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 16.12585 101.93245 บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
292 36020153 100499 บ้านหนองแฝก 16.37033 102.38538 บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ
293 36020147 100560 บ้านหนองแวง 16.32453 102.20044 โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ
294 36020190 100410 บ้านหนองแวง 16.1058 102.15735 โคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
295 36010271 100661 บ้านหนองแวง 16.10671 102.0372 ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
296 36020219 100417 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 16.14259 102.21018 หนองขาม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
297 36010235 100326 บ้านหนองแห้วพัฒนา 16.08068 101.80241 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
298 36030114 100254 บ้านหนองโจด 15.76483 101.76203 หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
299 36020062 100693 บ้านหนองโพนงาม 16.42413 101.96866 หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
300 36030042 100150 บ้านหนองโสน 15.46411 101.84761 หนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ
301 36030137 100215 บ้านหนองใหญ่ 15.62504 101.39834 บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
302 36020063 100694 บ้านหนองไผ่ 16.44877 101.95974 หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
303 36020210 100403 บ้านหนองไผ่ล้อม 16.02692 102.14839 นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
304 36030049 100110 บ้านหนองไผ่ล้อม 15.52979 101.90359 หนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ
305 36020087 100564 บ้านหนองไรไก่ 16.49001 102.16292 โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
306 36010201 100374 บ้านหนองไห 16.02313 101.56691 ถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
307 36010226 100321 บ้านหนองไฮเหนือ 16.11974 101.83447 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
308 36010231 100320 บ้านหนองไฮใต้ 16.0547 101.82031 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
309 36020024 100677 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 16.07761 101.84336 บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
310 36020241 100384 บ้านหลุบคา 16.18953 102.25852 หลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ
311 36030011 100107 บ้านหลุบงิ้ว 15.50898 101.87226 บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
312 36010182 100462 บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 16.01873 102.23935 ห้วยไร่ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
313 36020127 100515 บ้านหว้าทอง 16.33825 102.13861 ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
314 36010130 100310 บ้านหว้าเฒ่า 15.89798 101.80614 ภูแลนคา บ้านเขว้า ชัยภูมิ
315 36030071 100169 บ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์) 15.46781 101.74921 บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
316 36010198 100371 บ้านหัวนาคำ 16.07325 101.52245 ถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
317 36030100 100261 บ้านหัวสะพาน 15.82491 101.61565 วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
318 36030126 100236 บ้านหัวสะพาน 15.68205 101.48574 นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
319 36030112 100245 บ้านหัวหนอง 15.74809 101.78638 หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
320 36020026 100671 บ้านหัวโสก 16.11344 101.91523 บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
321 36020033 100665 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 16.20716 101.93277 บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
322 36020257 100618 บ้านหินรอยเมย 16.56744 101.92677 ดงบัง คอนสาร ชัยภูมิ
323 36010106 100307 บ้านหินลาด 15.82697 101.75188 ชีบน บ้านเขว้า ชัยภูมิ
324 36020150 100503 บ้านหินลาดพัฒนา 16.34051 102.37577 บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ
325 36010194 100331 บ้านห้วยกนทา 16.01086 101.70134 คูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
326 36010212 100348 บ้านห้วยกุ่ม 16.1585 101.62959 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
327 36010209 100366 บ้านห้วยข่าเฒ่า 16.03333 101.64511 ท่าใหญ่ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
328 36010011 100061 บ้านห้วยตะแคง 15.85177 101.98703 โคกสูง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
329 36030069 100161 บ้านห้วยทราย 15.54889 101.60433 บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
330 36020267 100604 บ้านห้วยทรายทอง 16.62617 101.85003 ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ
331 36010134 100315 บ้านห้วยน้ำคำ 15.94247 101.70609 ภูแลนคา บ้านเขว้า ชัยภูมิ
332 36030031 100125 บ้านห้วยบง 15.68835 101.76042 ส้มป่อย จัตุรัส ชัยภูมิ
333 36010269 100659 บ้านห้วยผักหนาม 16.08122 102.04415 ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
334 36020148 100561 บ้านห้วยพลวง 16.33481 102.17677 โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ
335 36010244 100329 บ้านห้วยม่วง 16.07167 101.71411 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
336 36010012 100062 บ้านห้วยยาง 15.87346 101.89219 โคกสูง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
337 36020060 100655 บ้านห้วยยางดำ 16.11292 101.83849 หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
338 36030117 100271 บ้านห้วยยางดี 15.90292 101.65489 ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
339 36010257 100707 บ้านห้วยร่วม 15.8306 101.35271 วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
340 36010113 100284 บ้านห้วยหนองจันทิ 15.78612 101.87864 ตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
341 36010021 100064 บ้านห้วยหมากแดง 16.0277 102.02415 ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
342 36010237 100339 บ้านห้วยหว้า 16.13565 101.6848 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
343 36010220 100357 บ้านห้วยหัน 16.12667 101.62144 วังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ
344 36030157 100201 บ้านห้วยเกตุ 15.39958 101.45733 วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
345 36020264 100601 บ้านห้วยแก้ว 16.65003 101.82176 ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ
346 36010241 100343 บ้านห้วยไผ่ใต้ 16.06516 101.67413 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
347 36020265 100602 บ้านห้วยไห 16.62522 101.89925 ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ
348 36020110 100550 บ้านห้างสูง 16.34523 102.30414 บ้านดอน ภูเขียว ชัยภูมิ
349 36030051 100157 บ้านเกาะมะนาว 15.49992 101.60829 เกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
350 36020184 100435 บ้านเก่าวิทยานุกูล 16.05286 102.05527 เก่าย่าดี แก้งคร้อ ชัยภูมิ
351 36020031 100651 บ้านเขวา 16.23433 101.91065 บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
352 36030197 100742 บ้านเขื่อนลั่น 15.56628 101.6957 ตะโกทอง ซับใหญ่ ชัยภูมิ
353 36010246 100703 บ้านเจาทอง 15.85544 101.41171 เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
354 36010260 100710 บ้านเจาเหนือ 15.81387 101.39696 วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
355 36020025 100670 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 16.1223 101.90502 บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
356 36030140 100222 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 15.6721 101.40986 บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
357 36020034 100678 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 16.38224 101.97772 บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
358 36020012 100663 บ้านเมืองกลางวิทยา 16.16489 101.92686 โนนกอก เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
359 36020120 100546 บ้านเมืองคง 16.35586 102.28575 บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
360 36020082 100557 บ้านเรือ 16.39722 102.18856 กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ
361 36020238 100386 บ้านเลิงทุ่ม 16.21107 102.261 หลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ
362 36030067 100159 บ้านเสลาประชารัฐ 15.46813 101.66808 บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
363 36030125 100235 บ้านเสลี่ยงทอง 15.64578 101.46982 นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
364 36020172 100489 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน 16.3838 102.29229 สามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ
365 36020236 100390 บ้านเหล่ากาดย่า 16.19979 102.24142 หลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ
366 36020099 100571 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 16.39555 102.05892 บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
367 36020216 100394 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ 16.19307 102.32754 บ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
368 36020021 100692 บ้านแก้งตาดไซ 16.38292 101.79849 โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
369 36010132 100312 บ้านแก้งยาว 15.90703 101.83185 ภูแลนคา บ้านเขว้า ชัยภูมิ
370 36020126 100514 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 16.35677 102.14905 ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
371 36030119 100273 บ้านแจ้งใหญ่ 15.82849 101.73283 ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
372 36020143 100521 บ้านแดงสว่าง 16.37163 102.10413 หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
373 36030178 100734 บ้านโกรกกุลา 15.51953 102.00409 ตาเนิน เนินสง่า ชัยภูมิ
374 36010218 100355 บ้านโคกกรวดหนองพวง 16.13468 101.58107 วังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ
375 36030136 100214 บ้านโคกกระเบื้องไห 15.63722 101.41999 บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
376 36020188 100408 บ้านโคกกุง 16.13103 102.1787 โคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
377 36030055 100191 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 15.51406 101.56891 โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
378 36020252 100623 บ้านโคกนกทา 16.54828 101.99265 ดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ
379 36020204 100405 บ้านโคกล่าม 16.07144 102.15767 นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
380 36010243 100345 บ้านโคกสง่า 16.12517 101.70529 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
381 36020066 100697 บ้านโคกสง่า 16.40528 101.86621 หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
382 36030076 100181 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 15.45355 101.71323 บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
383 36030093 100255 บ้านโคกสะอาด 15.77661 101.69976 โคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
384 36030129 100242 บ้านโคกสะอาด 15.68244 101.4758 นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
385 36030059 100183 บ้านโคกสะอาด 15.40065 101.5584 โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
386 36020211 100395 บ้านโคกสูง-วังศิลา 16.18547 102.31112 บ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
387 36030083 100166 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 15.4654 101.70019 บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
388 36030089 100179 บ้านโคกแสว 15.3884 101.73733 หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
389 36030045 100123 บ้านโคกโต่งโต้น 15.65881 101.81952 หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ
390 36030152 100207 บ้านโคกไค 15.4416 101.46738 วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
391 36020239 100387 บ้านโคกไพรวัน 16.19111 102.27784 หลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ
392 36020277 100624 บ้านโจดกลาง 16.47973 101.99819 โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
393 36020055 100647 บ้านโจดพิทยาคาร 16.15378 101.87696 หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
394 36020175 100486 บ้านโจดโนนข่า 16.44392 102.25517 สามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ
395 36010192 100337 บ้านโชคอำนวย 16.04807 101.74126 กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
396 36020138 100584 บ้านโนนข่า 16.47712 102.19124 หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
397 36020225 100383 บ้านโนนคูณ 16.14173 102.25364 หนองไผ่ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
398 36020275 100621 บ้านโนนคูณ 16.49752 102.05017 โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
399 36020129 100522 บ้านโนนงาม 16.36482 102.12053 ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
400 36020030 100650 บ้านโนนงิ้ว 16.22459 101.90908 บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
401 36020220 100418 บ้านโนนงิ้วงาม 16.16788 102.16361 หนองขาม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
402 36020037 100681 บ้านโนนชาด 16.38224 101.94516 บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
403 36020146 100559 บ้านโนนดินจี่ 16.36436 102.1764 โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ
404 36020122 100516 บ้านโนนดินแดง 16.34329 102.12002 ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
405 36020005 100687 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 16.29023 101.93811 กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
406 36010221 100358 บ้านโนนตูม 16.11061 101.65942 วังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ
407 36010222 100359 บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง 16.08973 101.65489 วังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ
408 36010200 100373 บ้านโนนถาวร 16.02719 101.55873 ถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
409 36020017 100688 บ้านโนนทอง 16.30541 101.90726 โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
410 36010263 100718 บ้านโนนผักหวาน 16.00226 101.41068 แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
411 36030168 100195 บ้านโนนมะกอกงาม 15.45455 101.54612 ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
412 36010247 100704 บ้านโนนม่วง 15.87313 101.41473 เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
413 36010199 100372 บ้านโนนลาน 16.02482 101.53564 ถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
414 36010208 100365 บ้านโนนศรีทอง 16.04534 101.62643 ท่าใหญ่ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
415 36010214 100350 บ้านโนนศรีสง่า 16.21668 101.5249 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
416 36010217 100354 บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง 16.20932 101.50432 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
417 36020274 100628 บ้านโนนสง่า 16.51882 102.02302 โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
418 36020123 100517 บ้านโนนสลวย 16.32092 102.14004 ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
419 36030139 100217 บ้านโนนสวรรค์ 15.59365 101.40264 บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
420 36020181 100509 บ้านโนนสะอาด 16.30882 102.36499 หนองคู บ้านแท่น ชัยภูมิ
421 36030194 100754 บ้านโนนสะอาด 15.59347 101.6404 ซับใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ
422 36010206 100363 บ้านโนนสะอาด 16.01171 101.61904 ท่าใหญ่ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
423 36020215 100393 บ้านโนนสะอาด 16.14815 102.30286 บ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
424 36020083 100558 บ้านโนนสาทร 16.40912 102.18987 กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ
425 36020090 100567 บ้านโนนสาวเอ้ 16.46705 102.13142 โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
426 36030138 100216 บ้านโนนสำราญ 15.60243 101.40938 บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
427 36020018 100689 บ้านโนนหนองไฮ 16.3607 101.81957 โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
428 36020262 100606 บ้านโนนหัวนา 16.61777 101.91091 ทุ่งนาเลา คอนสาร ชัยภูมิ
429 36020045 100642 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง 16.36172 102.0218 บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
430 36020102 100574 บ้านโนนหินแร่ 16.39183 102.01102 บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
431 36020016 100686 บ้านโนนเขวา 16.32273 101.87526 โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
432 36020281 100613 บ้านโนนเพิ่ม 16.55675 101.89897 ห้วยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
433 36010210 100346 บ้านโนนเหม่า 16.25248 101.48805 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
434 36020014 100666 บ้านโนนเห็ดไคล 16.20706 101.94919 โนนกอก เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
435 36020273 100625 บ้านโนนโจด 16.48556 102.05398 โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
436 36020224 100380 บ้านโปร่ง 16.15693 102.25928 หนองไผ่ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
437 36030061 100187 บ้านโปร่งมีชัย 15.37168 101.61915 โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
438 36020191 100411 บ้านโปร่งสังข์ 16.10867 102.18163 โคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
439 36030144 100225 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 15.74803 101.50852 โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
440 36010091 100053 บ้านโป่งคองเหนือ 15.87898 101.94514 ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
441 36020107 100579 บ้านโป่งดินดำ 16.41808 102.09119 บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
442 36030143 100224 บ้านโป่งนกพิทยา 15.77018 101.53327 โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
443 36030141 100232 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 15.76219 101.56123 โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
444 36030203 100741 บ้านโป่งเกต 15.59169 101.71277 ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ
445 36020118 100545 บ้านโป่งโพธิ์ 16.3702 102.25836 บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
446 36020051 100638 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 16.2702 101.96893 สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
447 36030185 100726 บ้านโสกคร้อ 15.53281 101.95376 หนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ
448 36030109 100248 บ้านโสกปลาดุก 15.71324 101.74083 โสกปลาดุก หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
449 36020276 100622 บ้านโสกมะตูม 16.4827 102.02074 โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
450 36010183 100463 บ้านโสกมูลนาค 15.99904 102.2598 ห้วยไร่ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
451 36030041 100149 บ้านโสกรวกหนองซึก 15.44261 101.86829 หนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ
452 36010228 100327 บ้านโสกรัง 16.07376 101.80842 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
453 36020240 100388 บ้านโสกหว้าโนนหอม 16.22002 102.2887 หลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ
454 36020013 100664 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 16.1878 101.93092 โนนกอก เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
455 36010211 100347 บ้านโหล่นสามัคคี 16.25117 101.48853 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
456 36030120 100274 บ้านใหม่สามัคคี 15.93654 101.69359 ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
457 36030148 100230 บ้านไทรงาม 15.80143 101.4903 โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
458 36030135 100212 บ้านไร่พัฒนา 15.55161 101.41186 บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
459 36030058 100185 ปากจาบวิทยา 15.42844 101.60985 โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
460 36012019 100775 ปู่ด้วงศึกษาลัย 16.05926 102.27079 ช่องสามหมอ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
461 36030110 100249 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 15.69108 101.7279 โสกปลาดุก หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
462 36022009 100803 พระธาตุหนองสามหมื่น 16.41179 102.03633 บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
463 36012023 100817 ภักดีชุมพลวิทยา 15.85574 101.41666 เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
464 36012009 100765 ภูพระวิทยาคม 15.91499 102.05964 นาเสียว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
465 36020125 100511 ภูมิวิทยา 16.36972 102.1345 ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
466 36022006 100799 ภูเขียว 16.37518 102.13035 ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
467 36020084 100587 ม่วงราษฎร์สามัคคี 16.44367 102.1825 กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ
468 36030182 100728 รังงามวิทยา 15.48663 101.96199 รังงาม เนินสง่า ชัยภูมิ
469 36010204 100367 ราษฎร์บำรุง 16.02687 101.57714 ท่าใหญ่ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
470 36030172 100736 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 15.64211 102.01684 กะฮาด เนินสง่า ชัยภูมิ
471 36030134 100238 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 15.59116 101.45812 บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
472 36030132 100218 วังใหม่พัฒนา 15.55977 101.43991 บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
473 36010205 100368 ศรีสว่างสามัคคี 16.02718 101.65894 ท่าใหญ่ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
474 36020193 100377 ศรีแก้งคร้อ 16.10746 102.25592 ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
475 36020001 100635 ศาลาสามัคคี 16.30733 101.96112 กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
476 36020050 100637 สระโพนทอง 16.25817 101.96129 สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
477 36010258 100708 สหประชาสรร 15.79248 101.37297 วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
478 36010095 100056 สามพันตาราษฎร์อุทิศ 15.9505 101.81561 ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
479 36020174 100485 สามสวนวิทยา 16.42854 102.27516 สามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ
480 36030078 100168 หนองกกสามัคคี 15.4012 101.70873 บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
481 36022008 100802 หนองคอนไทยวิทยาคม 16.46521 102.18749 หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
482 36010270 100660 หนองฉนวนวิทยาคม 16.07043 102.03054 ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
483 36012020 100781 หนองบัวแดงวิทยา 16.0807 101.80226 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
484 36030088 100178 หนองประดู่วิทยา 15.44951 101.72804 หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
485 36020228 100421 หนองพอกกองศรี 16.26637 102.3713 หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
486 36020178 100506 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 16.33282 102.36469 หนองคู บ้านแท่น ชัยภูมิ
487 36020229 100422 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น 16.24303 102.29863 หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
488 36010252 100716 หนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา 16.01974 101.49962 บ้านเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
489 36010197 100370 หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 16.01468 101.52236 ถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
490 36020134 100580 หนองเบนประภากร 16.44881 102.1776 หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
491 36010234 100325 หนองเบ็นเจริญวิทย์ 16.11125 101.76214 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
492 36020142 100519 หนองเมยสามัคคี 16.3316 102.09198 หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
493 36020230 100423 หนองแต้วรวิทย์ 16.23376 102.32216 หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
494 36020212 100396 หว้านไพรสามัคคี 16.17639 102.28681 บ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
495 36030084 100175 หัวสระวิทยา 15.44331 101.73817 หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
496 36030128 100241 หินฝนวิทยาคม 15.7064 101.58492 นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
497 36010264 100719 หินเหิบซับภูทอง 16.01224 101.44404 แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
498 36010090 100052 ห้วยต้อนวิทยา 15.94506 101.87395 ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
499 36032011 100794 ห้วยแย้วิทยา 15.89804 101.67398 ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
500 36010180 100477 ห้วยไร่วิทยานุกูล 15.95628 102.19052 ห้วยไร่ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
501 36030130 100239 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 15.61636 101.46236 บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
502 36030159 100202 อนุบาลเทพสถิต 15.38716 101.43522 วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
503 36020268 100605 ออป.19 (ส่วนป่าคอนสาร) 16.62465 101.84988 ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ
504 36020042 100631 เกษตรศิลปวิทยา 16.28087 101.95506 บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
505 36030085 100176 เขาดินพิทยารักษ์ 15.4327 101.80156 หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
506 36012024 100818 เจียงทองพิทยาคม 16.01999 101.48814 บ้านเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
507 36032012 100795 เทพสถิตวิทยา 15.38831 101.44935 วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
508 36020145 100555 เนรมิตศึกษา 16.37643 102.16878 โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ
509 36032008 100791 เพชรพิทยาสรรค์ 15.44648 101.69972 บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
510 36020116 100543 เพชรราษฎร์สามัคคี 16.33808 102.2778 บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
511 36032009 100792 เริงรมย์วิทยาคม 15.40012 101.6001 โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
512 36022014 100807 แก้งคร้อวิทยา 16.11148 102.26119 หนองไผ่ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
513 36010253 100717 แจ้งตราดคลองไทร 15.99638 101.51077 บ้านเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
514 36010262 100715 แหลมทองผดุงวิทย์ 15.98035 101.44213 แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
515 36020231 100424 โคกม่วงศึกษา 16.22211 102.36347 หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
516 36020171 100488 โคกสะอาดศึกษา 16.40081 102.26569 สามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ
517 36020104 100576 โคกสะอาดแก้งวิทยา 16.40193 101.99553 บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
518 36030054 100190 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 15.45689 101.57281 โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
519 36030060 100184 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 15.40054 101.61658 โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
520 36030053 100186 โคกเพชรวิทยาคาร 15.47992 101.56943 โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
521 36030063 100182 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 15.40414 101.59425 โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
522 36022022 100815 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 16.50494 102.03419 โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
523 36020235 100389 โนนศิลาเหล่าเกษตร 16.19109 102.23137 หลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ
524 36020144 100512 โนนเสลาประสาทวิทย์ 16.35208 102.04733 หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
525 36030095 100257 โป่งขุนเพชร 15.75997 101.67338 โคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
526 36010097 100058 ไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) 15.98638 101.90341 ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
527 36010034 100070 ไทรงามผดุงวิทย์ 15.90881 102.13114 นาเสียว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด