ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "ตราด"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 23010095 150080 คีรีศรีสาครวิทยา 12.67933 102.46692 หนองบอน บ่อไร่ ตราด
2 23010072 150060 วัดตาพลาย 12.56374 102.4195 สะตอ เขาสมิง ตราด
3 23010067 150059 วัดเสนาณรงค์ 12.48277 102.34357 ประณีต เขาสมิง ตราด
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด