ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "สึนามิ" ในจังหวัด "นครปฐม"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 73020087 180215 บ้านคลองจินดา 13.69021 100.12403 คลองจินดา สามพราน นครปฐม
2 73020119 180237 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 13.68866 100.27318 อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม
3 73020096 180220 บ้านตากแดด 13.68031 100.06837 ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม
4 73020109 180238 บ้านบางประแดง 13.68604 100.23936 บ้านใหม่ สามพราน นครปฐม
5 73022015 180285 ปรีดารามวิทยาคม 13.68904 100.14277 คลองจินดา สามพราน นครปฐม
6 73020097 180218 วัดจินดาราม 13.68173 100.09101 ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม
7 73020086 180214 วัดปรีดาราม 13.69029 100.14252 คลองจินดา สามพราน นครปฐม
8 73020094 180221 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 13.65373 100.09335 ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด