ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "นครราชสีมา"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 30040103 200976 คลองแจ้งวิทยา 14.90199 101.48958 หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา
2 30030020 200173 จอมทองวิทยา 14.44712 102.08119 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา
3 30030182 201204 ด่านอุดมวิทยา 14.52843 101.96438 อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
4 30030063 201092 ตะแบกวิทยา 14.30211 102.48401 บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา
5 30040105 200978 ทับ6วิทยาคาร 14.96159 101.50415 หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา
6 30040185 200768 นิคมชลประทานสงเคราะห์ 14.64031 101.54027 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
7 30040172 200770 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 14.66796 101.52426 วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
8 30050084 200329 บ้านกุดนางทอหูก 15.11577 101.61016 หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
9 30040169 200791 บ้านกุดโง้ง 14.68587 101.61752 วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
10 30030144 200732 บ้านขี้เหล็ก 14.63057 102.05177 สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
11 30030011 200151 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร 14.57459 102.15125 ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา
12 30030139 200725 บ้านคลองซับน้อยสามัคคี 14.59511 101.85838 ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
13 30040180 200807 บ้านคลองยาง 14.64819 101.47953 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
14 30030019 200175 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 14.51762 102.14348 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา
15 30040188 200812 บ้านคลองเดื่อ 14.51253 101.44049 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
16 30030145 200733 บ้านคลองเตย 14.599 102.01598 สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
17 30030008 200176 บ้านซับก้านเหลือง 14.54967 102.09732 ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา
18 30040115 201018 บ้านซับชุมพล 14.95776 101.61047 หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
19 30040181 200808 บ้านซับหวาย 14.69357 101.50338 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
20 30040130 200772 บ้านซับเศรษฐี 14.65793 101.58766 คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
21 30040058 200958 บ้านซับใต้ 15.00628 101.60855 กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา
22 30040159 200744 บ้านซับใต้ 14.66267 101.21395 พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
23 30030003 200153 บ้านดอนแสนสุข 14.58101 102.14097 ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
24 30030015 200144 บ้านตะกุดโนนระเวียง 14.44079 102.26348 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
25 30040182 200809 บ้านท่ามะนาว 14.72867 101.43438 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
26 30040183 200810 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕ อุปถัมภ์) 14.73009 101.44655 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
27 30030084 200737 บ้านนางเหริญ 14.66348 102.05162 เกษมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา
28 30030183 201205 บ้านบะใหญ่ 14.55908 101.97285 อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
29 30040187 200793 บ้านบ่อทอง 14.72404 101.5097 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
30 30040191 200815 บ้านปรางคล้า 14.52841 101.36915 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
31 30040143 200774 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 14.71038 101.41682 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
32 30040144 200775 บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 14.67288 101.39635 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
33 30030064 201095 บ้านปางไม้ 14.33502 102.45 บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา
34 30040139 200753 บ้านป่าไผ่ 14.78517 101.47725 จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
35 30030162 201212 บ้านระเริง 14.58467 101.71303 ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา
36 30030142 200728 บ้านลำนางแก้ว 14.59239 101.89635 ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
37 30030062 201091 บ้านลำไซกง 14.3114 102.44724 บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา
38 30030184 201206 บ้านวังน้ำเขียว 14.5085 101.95395 อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
39 30040135 200796 บ้านวังสีสด 14.67857 101.65678 คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
40 30040171 200795 บ้านวังไทร 14.70735 101.59269 วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
41 30030078 201107 บ้านสระประทีป 14.42023 102.39004 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
42 30030007 200154 บ้านสระผักโพด 14.55611 102.14955 ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา
43 30040140 200754 บ้านสอยดาว 14.81595 101.43924 จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
44 30030068 201085 บ้านสันติสุข 14.3474 102.51321 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
45 30040141 200755 บ้านสายชนวน 14.83506 101.41905 จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
46 30040097 200966 บ้านหนองกระทุ่ม 15.05422 101.65904 วังโรงใหญ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
47 30050080 200342 บ้านหนองกราดน้อย 15.12879 101.56782 ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา
48 30040142 200756 บ้านหนองกะทุ่ม 14.8163 101.49345 จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
49 30040155 200803 บ้านหนองจอก 14.52145 101.52853 โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา
50 30040184 200811 บ้านหนองสาหร่าย 14.74199 101.4391 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
51 30040118 201022 บ้านหนองหญ้าขาว 14.98115 101.56538 หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
52 30030010 200178 บ้านหนองหว้าประชาอาสา 14.57815 102.09797 ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา
53 30030083 201093 บ้านหนองหิน 14.36585 102.46871 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
54 30030050 200172 บ้านหนองเสือบอง 14.55984 102.17618 อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา
55 30030186 201208 บ้านหนองโสมง 14.50613 101.97375 อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
56 30030005 200156 บ้านหนองใหญ่ 14.60236 102.1002 ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
57 30040136 200757 บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) 14.84213 101.45091 จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
58 30030038 200136 บ้านหนองไทร 14.342 102.35724 ลำเพียก ครบุรี นครราชสีมา
59 30040117 201021 บ้านหนองไผ่ 14.95588 101.57664 หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
60 30030163 201213 บ้านหนองไม้สัก 14.61896 101.69727 ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา
61 30040192 200817 บ้านหมูสี 14.53549 101.3911 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
62 30030134 200722 บ้านหลุมเงิน 14.591 101.99744 ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา
63 30050089 200335 บ้านหินดาด 15.11422 101.63902 หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
64 30030187 201189 บ้านห้วยน้ำเค็ม 14.46311 101.90763 อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
65 30030143 200731 บ้านเก่าปอแดง 14.61566 102.01693 สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
66 30040128 200783 บ้านเขาจันทน์หอม 14.57836 101.55322 ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
67 30040175 200762 บ้านเขาวง 14.57128 101.34639 หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
68 30030136 200717 บ้านเมืองปักสามัคคี 14.67128 102.02441 เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
69 30050018 200364 บ้านโกรกลึก 15.0861 101.70012 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
70 30030093 200679 บ้านโกรกหว้า 14.65221 102.12108 ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
71 30030049 200167 บ้านโคกสะอาด 14.58939 102.1817 อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา
72 30030066 201106 บ้านโคกไม้งาม 14.3909 102.46471 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
73 30040059 200960 บ้านโนนรัง 15.00621 101.65059 กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา
74 30030058 201087 บ้านโนนสมบูรณ์ 14.35124 102.43379 โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา
75 30030181 201203 บ้านโนนเหลื่อม 14.55163 101.99297 อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
76 30030131 200719 บ้านโนนแดง 14.57212 101.9767 ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา
77 30040134 200794 บ้านโป่งวัวแดง 14.64908 101.70367 คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
78 30030146 200734 บ้านโป่งสามัคคี 14.61135 102.00955 สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
79 30030157 201193 บ้านไทยสามัคคี 14.36113 101.91604 ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว นครราชสีมา
80 30030041 200132 บ้านไร่แหลมทอง 14.36912 102.33044 ลำเพียก ครบุรี นครราชสีมา
81 30042012 201435 ปากช่อง 14.71595 101.43857 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
82 30040158 200750 ผ่านศึกสงเคราะห์ 14.60296 101.21347 พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
83 30040122 200751 วัดกลางดง 14.64645 101.25808 กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
84 30040129 200818 วัดขนงพระเหนือ 14.6057 101.46411 ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
85 30040123 200752 วัดมิตรภาพวนาราม 14.6335 101.24213 กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
86 30030147 200740 วัดโพธินิมิตร 14.64816 102.04225 สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
87 30030152 200741 วัดโพนทราย 14.66817 102.0765 สำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
88 30030150 200743 วัดใหม่สำโรง 14.64936 102.06753 สำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
89 30030096 200687 วัดไม้เสี่ยว 14.6762 102.10738 ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
90 30040133 200789 วันอาสาพัฒนา 2520 14.6402 101.65364 คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
91 30040106 200985 สง่าพัฒนา 14.95153 101.4629 หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา
92 30040157 200805 สระน้ำใสวิทยา 14.55024 101.50296 โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา
93 30030149 200736 สะแกราชวิทยาคม 14.60604 102.02909 สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
94 30040107 200986 หนองน้ำใส 14.93567 101.50527 หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา
95 30042009 201432 หนองน้ำใสพิทยาคม 14.93349 101.5177 หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา
96 30030151 200738 หนองประดู่ 14.64395 102.0586 สำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
97 30040077 200982 หนองแวงพิทยาคม 15.10925 101.502 ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา
98 30030090 200677 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 14.66215 102.00165 งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
99 30040150 200761 เติมแสงไขปากช่องวิทยา 14.69978 101.41448 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
100 30040121 200749 เบทาโกรวิทยา 14.65156 101.30598 กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
101 30040114 201017 โนนกราดสามัคคี 14.96658 101.53797 หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
102 30040179 200806 ไตรรัตน์วิทยาคาร 14.75166 101.51381 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด