ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "นครราชสีมา"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 30010142 200484 กันเกราพิทยาคม 15.10115 102.23858 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
2 30010104 200506 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ 15.24235 102.38537 ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
3 30070097 200857 กุลโน 15.22455 102.49642 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
4 30020030 200204 ขามสงเคราะห์ 14.87758 102.39526 สีสุก จักราช นครราชสีมา
5 30070195 201220 จตุคามพิทยาคม 15.42602 102.96419 กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา
6 30032002 201369 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา 14.52795 102.19306 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา
7 30070086 200819 จารย์ตำรา 15.29153 102.57165 ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา
8 30010105 200507 ชุมชนบ้านเพชร 15.13037 102.31925 บิง โนนสูง นครราชสีมา
9 30030076 201104 ชุมชนบ้านเสิงสาง 14.4148 102.47952 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
10 30060068 200598 ชุมชนบ้านเหลื่อม 15.61185 102.12081 บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
11 30020172 201308 ชุมชนวัดรวง 15.0535 102.24691 หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
12 30070011 200615 ช่องแมวพิทยา 15.47234 102.77734 ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา
13 30050010 200384 ด่านขุนทด 15.20875 101.76537 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
14 30012016 201400 ธารปราสาทเพชรวิทยา 15.25125 102.41926 ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
15 30050122 200456 บุ่งสะอาดวัฒนา 15.11785 101.90302 บ้านวัง โนนไทย นครราชสีมา
16 30050113 200444 บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) 15.21211 101.88416 บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
17 30010128 200470 บ้านกระถินหนองเครือชุด 15.25517 102.17874 ลำคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา
18 30070066 200827 บ้านกระเบื้อง 15.46685 102.65771 กระชอน พิมาย นครราชสีมา
19 30070192 201221 บ้านกระเบื้องวิทยาคาร 15.44437 102.9678 กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา
20 30070071 200859 บ้านกระเบื้องใหญ่ 15.24536 102.45113 กระเบื้องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
21 30010122 200476 บ้านกระเพรา 15.218 102.14857 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
22 30020161 201302 บ้านกรูด 15.04218 102.32009 ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
23 30070082 200849 บ้านกล้วย 15.2947 102.61449 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
24 30020082 200306 บ้านกอกวิทยา 14.71559 102.11312 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
25 30050092 200424 บ้านกำปัง 15.11688 102.0604 กำปัง โนนไทย นครราชสีมา
26 30020086 200289 บ้านกุดจอกน้อย 14.80099 102.21622 ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย นครราชสีมา
27 30020070 200291 บ้านกุดโบสถ์ 14.80983 102.20614 ท่าอ่าง โชคชัย นครราชสีมา
28 30060086 200536 บ้านกู่ 15.49786 102.46615 ดอนตะหนิน บัวใหญ่ นครราชสีมา
29 30010106 200509 บ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง) 15.1333 102.34374 บิง โนนสูง นครราชสีมา
30 30060001 200091 บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) 15.36224 102.4127 ขามสมบูรณ์ คง นครราชสีมา
31 30070163 200260 บ้านขามขุนร่ม'ประชาสามัคคี' 15.34293 102.65244 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
32 30010107 200510 บ้านขามชั่งโค 15.12862 102.31968 บิง โนนสูง นครราชสีมา
33 30070077 200828 บ้านขามใต้ 15.3167 102.60285 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
34 30070211 201280 บ้านขุยวิทยา 15.35731 102.87199 ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
35 30070116 200866 บ้านคล้า 15.2009 102.43812 สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
36 30010123 200477 บ้านคล้าโนนคราม 15.17779 102.19113 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
37 30010131 200529 บ้านคอหงษ์ 15.22964 102.23604 ลำคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา
38 30010013 200898 บ้านจอหอ 15.03201 102.14093 จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
39 30010084 200478 บ้านจันอัด 15.14643 102.14169 จันอัด โนนสูง นครราชสีมา
40 30050093 200425 บ้านจาน 15.10764 102.05779 กำปัง โนนไทย นครราชสีมา
41 30070075 200821 บ้านซาด 15.28953 102.50922 ชีวาน พิมาย นครราชสีมา
42 30010135 200530 บ้านซาด 15.17981 102.29456 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
43 30050100 200464 บ้านซินหนองเขวา(คุรุราษฎร์บำรุง) 15.18016 101.9828 ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
44 30070117 200867 บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 15.21568 102.43465 สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
45 30010136 200531 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ) 15.22383 102.28707 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
46 30020048 200273 บ้านดอน 14.70445 102.18089 กระโทก โชคชัย นครราชสีมา
47 30030098 200681 บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 14.7023 102.09371 ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
48 30010088 200511 บ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) 15.14611 102.32558 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
49 30050015 200344 บ้านดอนด่านใน 15.12659 101.88364 ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา
50 30070178 200405 บ้านดอนตัดเรือ 15.43298 102.53438 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
51 30010129 200472 บ้านดอนผวา 15.26657 102.21635 ลำคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา
52 30010143 200485 บ้านดอนม่วง 15.15609 102.29516 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
53 30070173 200410 บ้านดอนยาว 15.45343 102.51877 ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา
54 30070164 200261 บ้านดอนลำดวน 15.3568 102.71638 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
55 30070122 200875 บ้านดอนหวาย 15.11604 102.40286 หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
56 30060070 200592 บ้านดอนเปล้า 15.60012 102.08298 บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
57 30070102 200843 บ้านดอนแซะ 15.17479 102.47961 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
58 30010085 200480 บ้านด่านติง 15.14335 102.13689 จันอัด โนนสูง นครราชสีมา
59 30020170 201314 บ้านด่านพัฒนา 14.97249 102.2362 พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
60 30010098 200493 บ้านด่านเกวียน 15.08678 102.27122 โตนด โนนสูง นครราชสีมา
61 30020055 200293 บ้านด่านเกวียน 14.85159 102.1923 ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
62 30070067 200830 บ้านตลาดประดู่ 15.40129 102.56928 กระชอน พิมาย นครราชสีมา
63 30070107 200851 บ้านตะคร้อ 15.22816 102.65727 โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
64 30070108 200852 บ้านตะบองเจริญราษฎร์อุทิศ 15.24902 102.59125 โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
65 30060018 200083 บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 15.28729 102.41768 ตาจั่น คง นครราชสีมา
66 30020056 200294 บ้านตูม 14.86906 102.19663 ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
67 30070085 200823 บ้านถนน 15.26635 102.55334 ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา
68 30010144 200486 บ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี) 15.13212 102.2292 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
69 30050001 200313 บ้านถนนหักใหญ่ 15.26285 101.75475 กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา
70 30050133 200465 บ้านทรงธรรม 15.12357 102.00691 สำโรง โนนไทย นครราชสีมา
71 30050215 201261 บ้านทองหลาง 15.25014 102.00974 พังเทียม พระทองคำ นครราชสีมา
72 30020015 200190 บ้านทองหลาง 15.05682 102.32107 ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
73 30040046 201066 บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) 14.92399 101.80493 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
74 30070073 200824 บ้านทับควาย 15.3504 102.55944 ชีวาน พิมาย นครราชสีมา
75 30010053 200938 บ้านทุ่งกระโดน 14.98199 102.01412 สีมุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
76 30070194 201219 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 15.40093 102.93374 กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา
77 30070118 200868 บ้านท่าแดง 15.21213 102.4456 สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
78 30010100 200500 บ้านธารปราสาท 15.25405 102.36626 ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
79 30050094 200426 บ้านนา 15.11391 102.0458 กำปัง โนนไทย นครราชสีมา
80 30030084 200737 บ้านนางเหริญ 14.66348 102.05162 เกษมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา
81 30050134 200466 บ้านนารายณ์ 15.15612 102.02511 สำโรง โนนไทย นครราชสีมา
82 30010108 200512 บ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์ 15.12604 102.30519 บิง โนนสูง นครราชสีมา
83 30010010 200890 บ้านบึงทับช้าง 15.06631 102.1383 จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
84 30020066 200276 บ้านบึงพระ 14.67111 102.14824 ท่าลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา
85 30020068 200275 บ้านบึงไทย 14.65526 102.14985 ท่าลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา
86 30030103 200692 บ้านบุหัวช้าง 14.62328 101.84219 ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
87 30070165 200262 บ้านประสุข 15.30895 102.64049 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
88 30020079 200309 บ้านปรางค์ 14.71925 102.15268 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
89 30010125 200481 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ) 15.19673 102.171 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
90 30020077 200303 บ้านปอพราน 14.66248 102.18027 ทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
91 30030064 201095 บ้านปางไม้ 14.33502 102.45 บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา
92 30010057 200946 บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย 15.02666 102.06452 หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
93 30010120 200518 บ้านพลจลก 15.33177 102.31778 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา
94 30050043 200387 บ้านพันชนะ 15.23121 101.73119 พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา
95 30050180 200038 บ้านพันดุง 15.06815 101.94967 พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
96 30010110 200524 บ้านมะรุม 15.27436 102.26773 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
97 30050030 200325 บ้านมะเริง 15.2141 101.71433 บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา
98 30030014 200142 บ้านมาบกราด 14.39582 102.25821 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
99 30010072 200923 บ้านมาบมะค่า 14.94536 102.18948 หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
100 30060144 200004 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 15.71713 102.15904 บึงสำโรง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
101 30070099 200863 บ้านม่วงขามประชารักษ์ 15.22731 102.47765 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
102 30020085 200296 บ้านละลม 14.83114 102.2173 ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย นครราชสีมา
103 30070209 201223 บ้านละหานสามัคคี 15.50243 102.87932 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา
104 30070008 200618 บ้านละเลิงหิน 15.46038 102.71126 โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
105 30010008 200891 บ้านลำเชิงไกร 15.13227 102.10377 โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
106 30050123 200454 บ้านวัง(สายอนุกูล) 15.12861 101.91889 บ้านวัง โนนไทย นครราชสีมา
107 30010101 200501 บ้านวังม่วง 15.28527 102.39864 ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
108 30030107 200696 บ้านวังหิน 14.70645 101.9087 ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
109 30010090 200514 บ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) 15.17923 102.33101 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
110 30070081 200836 บ้านศาลา 15.36078 102.63236 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
111 30040002 201031 บ้านสลักใด 14.90894 101.8968 กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา
112 30070119 200869 บ้านสัมฤทธิ์ 15.20782 102.38634 สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
113 30020145 201129 บ้านสารภี 14.82827 102.40111 สารภี หนองบุนนาก นครราชสีมา
114 30070190 200406 บ้านสำพะเนียง 15.45301 102.58473 สำพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา
115 30010109 200515 บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 15.13494 102.33647 บิง โนนสูง นครราชสีมา
116 30060012 200077 บ้านสี่เหลี่ยม 15.40069 102.36316 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา
117 30010087 200502 บ้านส้มมิตรภาพที่93 15.19602 102.3491 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
118 30010112 200526 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 15.31773 102.27207 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
119 30010103 200504 บ้านหญ้าคาเหนือ 15.26058 102.36458 ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
120 30020059 200297 บ้านหนองกก 14.85592 102.21976 ท่าจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา
121 30040097 200966 บ้านหนองกระทุ่ม 15.05422 101.65904 วังโรงใหญ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
122 30050004 200318 บ้านหนองกระเทียมเหนือ 15.28796 101.77433 กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา
123 30050184 200040 บ้านหนองตะครอง 15.10203 101.93086 หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
124 30040049 201043 บ้านหนองตะไก้ 14.84979 101.90196 หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา
125 30050014 200347 บ้านหนองบง 15.1016 101.84266 ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา
126 30020057 200298 บ้านหนองบอน 14.88527 102.18819 ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
127 30040112 200989 บ้านหนองบัวน้อย 15.00727 101.69923 หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
128 30020179 201316 บ้านหนองบัวโคก 14.89192 102.29112 หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
129 30050136 200468 บ้านหนองประดู่ 15.09793 101.99763 สำโรง โนนไทย นครราชสีมา
130 30020078 200304 บ้านหนองปรึก 14.6252 102.1747 ทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
131 30070103 200855 บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 15.26701 102.62175 โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
132 30030097 200683 บ้านหนองผักไร 14.67683 102.12234 ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
133 30050182 200041 บ้านหนองสรวง 15.09623 101.89848 หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
134 30060132 200014 บ้านหนองสะเดา 15.77022 102.26989 แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
135 30020159 201115 บ้านหนองสะแก 14.79032 102.30656 แหลมทอง หนองบุนนาก นครราชสีมา
136 30050047 200348 บ้านหนองสาร 15.1727 101.81198 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา
137 30060009 200079 บ้านหนองหว้า 15.45638 102.40024 คูขาด คง นครราชสีมา
138 30010093 200488 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 15.14386 102.21452 ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา
139 30030021 200148 บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด 14.48035 102.26508 เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา
140 30010127 200534 บ้านหนองอ้อ 15.18071 102.23403 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
141 30020072 200310 บ้านหนองเสาเดียว 14.8196 102.14229 ท่าอ่าง โชคชัย นครราชสีมา
142 30060015 200117 บ้านหนองแขม 15.4328 102.31523 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา
143 30070009 200619 บ้านหนองแสง 15.48747 102.71845 โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
144 30010132 200498 บ้านหนองโจด 15.06334 102.31155 ลำมูล โนนสูง นครราชสีมา
145 30070212 201283 บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) 15.3524 102.89256 ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
146 30070124 200877 บ้านหนองโสน 15.13027 102.41862 หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
147 30010139 200505 บ้านหลุมข้าว 15.24946 102.33541 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
148 30020109 201168 บ้านหลุ่งตะเคียน 15.14575 102.68112 หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา
149 30070087 200870 บ้านหวายโนนโพธิ์ 15.16748 102.39257 ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา
150 30050104 200443 บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) 15.15004 102.09859 ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา
151 30070037 200637 บ้านหันเตย 15.51705 102.73527 ประทาย ประทาย นครราชสีมา
152 30020092 201150 บ้านหัวทำนบ 15.05669 102.76754 กงรถ ห้วยแถลง นครราชสีมา
153 30020096 201160 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 15.11886 102.71155 งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา
154 30050006 200400 บ้านหาญ 15.20613 101.77618 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
155 30040008 201047 บ้านห้วยตะคร้อ 14.90773 101.92651 นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
156 30060128 200016 บ้านอุทัยทอง 15.74593 102.2618 แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
157 30050095 200428 บ้านอ้อไพล 15.11421 102.05192 กำปัง โนนไทย นครราชสีมา
158 30070072 200861 บ้านเตยประชาบำรุง 15.28757 102.46708 กระเบื้องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
159 30010089 200513 บ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี) 15.16452 102.36161 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
160 30010137 200532 บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 15.1911 102.29125 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
161 30010126 200482 บ้านเมืองที 15.20428 102.20398 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
162 30050158 200068 บ้านเสมา 15.37128 102.28475 เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
163 30010086 200483 บ้านเหล่าพิทยาคม 15.15228 102.16811 จันอัด โนนสูง นครราชสีมา
164 30060138 200011 บ้านแก้งสนามนาง 15.78629 102.30718 โนนสำราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา
165 30020041 200188 บ้านโคกพระ 15.08648 102.37415 หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
166 30020074 200300 บ้านโค้งกระโดน 14.62098 102.15212 ทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
167 30050070 200396 บ้านโค้งตะคร้อ 15.22802 101.83518 หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา
168 30060069 200602 บ้านโต้นสามัคคีวิทยา 15.63993 102.13231 บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
169 30070068 200833 บ้านโนนตะแบก 15.39696 102.59032 กระชอน พิมาย นครราชสีมา
170 30020019 200211 บ้านโนนตาพรม 14.91045 102.39655 ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
171 30050170 200035 บ้านโนนตาล 15.02866 101.9697 บึงอ้อ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
172 30070199 201231 บ้านโนนตำหนัก 15.39669 102.88001 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา
173 30010092 200496 บ้านโนนมะกอก 15.10925 102.26824 ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา
174 30060116 200548 บ้านโนนมะเฟือง 15.59158 102.38969 หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
175 30010134 200497 บ้านโนนมันเทศ 15.06066 102.31154 ลำมูล โนนสูง นครราชสีมา
176 30050064 200314 บ้านโนนระเวียง 15.3019 101.81233 หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
177 30060139 200002 บ้านโนนระเวียง 15.66807 102.19813 บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา
178 30060151 200003 บ้านโนนสูง 15.70297 102.16008 สีสุก แก้งสนามนาง นครราชสีมา
179 30070196 201227 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 15.40569 102.78899 โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา
180 30070201 201232 บ้านโนนไม้งาม 15.432 102.87046 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา
181 30030006 200157 บ้านใหญ่ 14.62066 102.14224 ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
182 30050008 200328 บ้านใหม่เจริญสุข 15.1989 101.7573 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
183 30010138 200533 บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 15.20489 102.32667 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
184 30050002 200316 บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 15.2941 101.73657 กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา
185 30032011 201410 ปักธงชัยประชานิรมิต 14.72087 102.02834 เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
186 30040066 200974 พรพิทยาคม 14.9235 101.78217 กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
187 30070126 200230 พิกุลทอง 15.34319 102.72921 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
188 30072004 201414 พิมายวิทยา 15.21723 102.49158 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
189 30070113 200864 พิมายสามัคคี 1 15.21205 102.54211 รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
190 30012008 201363 พุดซาพิทยาคม 15.04008 102.0379 พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
191 30020171 201319 ภูทองวิทยา 14.95756 102.22995 พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
192 30070088 200871 มะค่าสามัคคี 15.1733 102.40927 ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา
193 30030091 200671 ม่วงแก้ววิทยาคาร 14.68789 102.01172 งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
194 30012001 201355 ราชสีมาวิทยาลัย 14.95258 102.03338 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
195 30030114 200706 วังวารีวนราษฎร์วัฒนา 14.69577 101.95615 ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
196 30070186 200419 วังหินประชาสรรค์ 15.49903 102.56315 วังหิน โนนแดง นครราชสีมา
197 30020080 200311 วัดกุดสวาย 14.71838 102.13376 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
198 30060010 200080 วัดกู่สามัคคี 15.49788 102.4662 คูขาด คง นครราชสีมา
199 30030124 200672 วัดทุ่งจาน 14.70035 102.0277 นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
200 30070019 200628 วัดบ้านขี้เหล็ก 15.50967 102.68508 ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา
201 30010094 200491 วัดบ้านด่านคนคบ 15.14871 102.19918 ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา
202 30050012 200350 วัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) 15.15165 101.848 ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา
203 30070180 200408 วัดบ้านตะเภาหนุน 15.37897 102.54282 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
204 30070184 200421 วัดบ้านทุ่งรี 15.49584 102.62647 วังหิน โนนแดง นครราชสีมา
205 30030094 200685 วัดบ้านพร้าว 14.687 102.09191 ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
206 30070015 200639 วัดบ้านหนองกก 15.53243 102.78287 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
207 30010065 200956 วัดบ้านหนองบัวศาลา 14.90075 102.1597 หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
208 30070185 200422 วัดบ้านหินตั้ง 15.48661 102.57043 วังหิน โนนแดง นครราชสีมา
209 30060169 201346 วัดบ้านโนนประดู่ 15.51211 102.49301 โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา
210 30020050 200278 วัดพะโค 14.69657 102.17804 กระโทก โชคชัย นครราชสีมา
211 30030125 200674 วัดม่วง 14.6857 102.04014 นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
212 30070115 200872 วัดวังน้ำ 15.18366 102.44481 สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
213 30030087 200682 วัดศีรษะกระบือ 14.70883 102.09962 โคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา
214 30050046 200351 วัดสระจรเข้ 15.15254 101.79401 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา
215 30020174 201310 วัดสลักได 15.02505 102.24383 หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
216 30030126 200675 วัดหงษ์ 14.69196 102.04775 นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
217 30020042 200192 วัดหนองจอก 15.10641 102.37479 หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
218 30020043 200193 วัดหนองพลวง 15.06938 102.39171 หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
219 30030085 200742 วัดหลุมข้าว 14.68372 102.06673 เกษมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา
220 30020017 200194 วัดเหมสูง 15.06382 102.33926 ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
221 30030116 200708 วัดโพธิ์เมืองสามัคคี 14.69892 101.97943 ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
222 30030152 200741 วัดโพนทราย 14.66817 102.0765 สำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
223 30030096 200687 วัดไม้เสี่ยว 14.6762 102.10738 ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
224 30050096 200429 ศรีชลสินธุ์ 15.10041 102.03368 กำปัง โนนไทย นครราชสีมา
225 30012015 201399 ศรีสุขวิทยา 15.16807 102.32781 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
226 30040019 201038 สันติวิทยา 14.9222 101.86449 บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
227 30070058 200663 หนองกุงวันชาติ 15.5846 102.69502 หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
228 30030151 200738 หนองประดู่ 14.64395 102.0586 สำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
229 30010099 200499 อนุบาลตลาดแค 15.24843 102.41038 ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
230 30010023 200918 อนุบาลนครราชสีมา 14.93632 102.13182 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
231 30020023 200217 อรพิมพ์วิทยา 14.89024 102.4345 ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
232 30070167 200264 อาสนาราม(เปล่งอุปถัมภ์) 15.37349 102.69547 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
233 30020176 201312 อำนวยศิลป์สารกิจ 15.04656 102.23506 หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
234 30060171 201350 เบญจราษฎร์ศึกษา 15.52972 102.51195 โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา
235 30070125 200878 เพชรหนองขาม 15.10327 102.43128 หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
236 30070198 201230 เมืองจากวิทยา 15.45969 102.82604 โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา
237 30062010 201444 แก้งสนามนางพิทยาคม 15.74661 102.23775 แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
238 30070171 200255 โนนขุยสามัคคี 15.40836 102.77031 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา
239 30020167 201305 โนนตาวิทย์ 15.01607 102.28079 ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
240 30050107 200437 โนนไทย 15.19109 102.07068 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
241 30010141 200490 โพธารามพิทยาคม 15.15608 102.29514 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
242 30010079 200469 ไตรคามสามัคคี 15.29988 102.20577 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา
243 30010133 200508 ไตรมิตรวิทยา 15.07795 102.33157 ลำมูล โนนสูง นครราชสีมา
244 30030112 200701 ไผ่สีสุก 14.7313 101.98519 ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด