ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "นครราชสีมา"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 30040035 201055 กิริวัฒนศักดิ์ 14.85875 101.86334 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
2 30050202 201265 กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 15.37558 101.99548 ทัพรั้ง พระทองคำ นครราชสีมา
3 30040126 200760 ขนงพระใต้ 14.62434 101.44175 ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
4 30030032 200137 ครบุรีวิทยา 14.52164 102.24787 บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา
5 30040103 200976 คลองแจ้งวิทยา 14.90199 101.48958 หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา
6 30040104 200977 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ 14.92385 101.46563 หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา
7 30040080 201009 คีรีวัฒนา 14.8064 101.69443 มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา
8 30032002 201369 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา 14.52795 102.19306 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา
9 30030020 200173 จอมทองวิทยา 14.44712 102.08119 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา
10 30020060 200280 ชลประทานบ้านกอโจด 14.75292 102.26219 ท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา
11 30020032 200219 ชาติวิทยา 14.92458 102.54465 หนองขาม จักราช นครราชสีมา
12 30040030 201048 ชินวงศ์อุปถัมภ์ 14.77297 101.71624 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา
13 30030018 200174 ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) 14.52875 102.18845 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา
14 30050016 200361 ชุมชนบ้านกุดม่วง 15.17001 101.73394 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
15 30060066 200590 ชุมชนบ้านช่อระกา 15.54717 102.0716 ช่อระกา บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
16 30030099 200688 ชุมชนบ้านตะขบ 14.63486 101.85252 ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
17 30030048 200166 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 14.55401 102.20798 อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา
18 30030076 201104 ชุมชนบ้านเสิงสาง 14.4148 102.47952 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
19 30020024 200218 ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) 14.85884 102.43774 สีสุก จักราช นครราชสีมา
20 30050010 200384 ด่านขุนทด 15.20875 101.76537 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
21 30030182 201204 ด่านอุดมวิทยา 14.52843 101.96438 อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
22 30030063 201092 ตะแบกวิทยา 14.30211 102.48401 บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา
23 30040085 200996 ถนนมิตรภาพ 14.85184 101.65404 ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
24 30040105 200978 ทับ6วิทยาคาร 14.96159 101.50415 หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา
25 30030077 201105 ท้าวสุรนารี(2521) 14.42332 102.46032 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
26 30030118 200710 ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) 14.75266 102.03591 ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
27 30040076 200980 นาหว้าไตรประชาคม 14.98713 101.49959 ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา
28 30040185 200768 นิคมชลประทานสงเคราะห์ 14.64031 101.54027 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
29 30070114 200841 นิคมสร้างตนเองพิมาย 5 15.16159 102.54519 รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
30 30070091 200842 นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 15.11875 102.51605 นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
31 30040186 200769 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 14.64164 101.50642 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
32 30040172 200770 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 14.66796 101.52426 วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
33 30040131 200781 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 14.62993 101.59914 คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
34 30040124 200771 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 14.60265 101.48076 ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
35 30040068 201003 นิยมมิตรวิทยาคาร 14.86152 101.56678 คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
36 30050144 200054 บึงพัฒนาประชาร่วมจิต 15.33788 102.11054 ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา
37 30040120 200748 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ 14.61723 101.31952 กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
38 30052016 201455 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 15.30224 102.05818 หนองหอย พระทองคำ นครราชสีมา
39 30020111 201163 บ้านกระทุ่มแท่น 15.15012 102.60714 หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา
40 30060119 200582 บ้านกระพี้ 15.60367 102.27787 หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา
41 30030127 200724 บ้านกลาง 14.63893 101.88095 บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา
42 30020082 200306 บ้านกอกวิทยา 14.71559 102.11312 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
43 30040053 201039 บ้านกุดขมิ้น 14.84807 101.88447 หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา
44 30040001 201025 บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) 14.90364 101.8814 กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา
45 30040081 201011 บ้านกุดชะนวน'รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ' 14.86657 101.69497 มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา
46 30050084 200329 บ้านกุดนางทอหูก 15.11577 101.61016 หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
47 30040060 200968 บ้านกุดน้อย 14.92884 101.7615 กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
48 30040013 201026 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ 14.93877 101.88557 โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา
49 30050188 201240 บ้านกุดสระแก้ว 15.33636 101.55308 วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา
50 30040014 201027 บ้านกุดหัวช้าง 14.98813 101.85793 โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา
51 30040169 200791 บ้านกุดโง้ง 14.68587 101.61752 วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
52 30030051 201078 บ้านกุดโบสถ์ 14.42325 102.53565 กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา
53 30050203 201266 บ้านกุดไผ่ 15.36288 101.97115 ทัพรั้ง พระทองคำ นครราชสีมา
54 30050173 200025 บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 15.03749 101.91324 บึงอ้อ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
55 30050167 200027 บ้านขามทะเลสอ 14.96583 101.94785 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
56 30060067 200591 บ้านขามเวียน 15.5503 102.09051 ช่อระกา บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
57 30030144 200732 บ้านขี้เหล็ก 14.63057 102.05177 สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
58 30050147 200057 บ้านครึมม่วง 15.42278 102.10327 โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
59 30020083 200307 บ้านคลองกลาง 14.77013 102.1372 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
60 30030159 201209 บ้านคลองกุ่ม 14.54521 101.72185 ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา
61 30050187 201245 บ้านคลองขามป้อม 15.34753 101.48583 วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา
62 30030139 200725 บ้านคลองซับน้อยสามัคคี 14.59511 101.85838 ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
63 30040193 200799 บ้านคลองดินดำ 14.52442 101.47913 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
64 30040086 200998 บ้านคลองตะแบก 14.86844 101.67096 ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
65 30030171 201190 บ้านคลองทราย 14.37005 101.75535 วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา
66 30030165 201191 บ้านคลองทุเรียน 14.39692 101.76992 วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา
67 30030166 201192 บ้านคลองบง 14.40831 101.81139 วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา
68 30040164 200784 บ้านคลองมะค่าหิน 14.55256 101.57474 วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
69 30040180 200807 บ้านคลองยาง 14.64819 101.47953 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
70 30030019 200175 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 14.51762 102.14348 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา
71 30030174 201199 บ้านคลองสะท้อน 14.40629 101.68699 วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา
72 30030101 200690 บ้านคลองสาริกา 14.63521 101.81368 ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
73 30020157 201119 บ้านคลองสารเพชร 14.76059 102.30004 หนองหัวแรต หนองบุนนาก นครราชสีมา
74 30030160 201210 บ้านคลองหินร่อง 14.57493 101.72967 ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา
75 30040188 200812 บ้านคลองเดื่อ 14.51253 101.44049 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
76 30030145 200733 บ้านคลองเตย 14.599 102.01598 สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
77 30040189 200813 บ้านคลองเสือ 14.57237 101.43931 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
78 30030173 201198 บ้านคลองใบพัด 14.47693 101.69019 วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา
79 30050156 200058 บ้านคูเมือง 15.41732 102.16517 เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา
80 30050085 200330 บ้านค่ายทะยิง 15.06983 101.65761 หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
81 30050148 200060 บ้านงิ้ว 15.4322 102.12268 โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
82 30050009 200365 บ้านจั่นโคกรักษ์ 15.1902 101.7612 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
83 30030008 200176 บ้านซับก้านเหลือง 14.54967 102.09732 ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา
84 30040115 201018 บ้านซับชุมพล 14.95776 101.61047 หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
85 30020135 201111 บ้านซับตะคร้อ 14.71541 102.45723 ไทยเจริญ หนองบุนนาก นครราชสีมา
86 30040087 200999 บ้านซับตะเคียน 14.79617 101.64921 ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
87 30040170 200792 บ้านซับน้อย 14.69677 101.53755 วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
88 30040151 200763 บ้านซับน้ำเย็น 14.69209 101.33132 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
89 30050076 200336 บ้านซับพลู 15.19561 101.47536 ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา
90 30050077 200337 บ้านซับยาง 15.22336 101.46385 ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา
91 30040069 201004 บ้านซับศรีจันทร์ 14.87278 101.54496 คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
92 30030030 200143 บ้านซับสะเดา 14.42669 102.19076 บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา
93 30040181 200808 บ้านซับหวาย 14.69357 101.50338 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
94 30030180 201202 บ้านซับเต่า 14.46074 101.97945 อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
95 30040130 200772 บ้านซับเศรษฐี 14.65793 101.58766 คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
96 30040058 200958 บ้านซับใต้ 15.00628 101.60855 กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา
97 30040159 200744 บ้านซับใต้ 14.66267 101.21395 พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
98 30030168 201185 บ้านซับไทรทอง 14.47525 101.82039 วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา
99 30060124 200576 บ้านดงบัง 15.63798 102.2921 ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
100 30020002 200197 บ้านดงพลอง 14.87621 102.50495 คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
101 30070214 201286 บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา 15.28561 102.85246 ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
102 30050040 200383 บ้านดอน 15.22966 101.75325 พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา
103 30060054 200107 บ้านดอนกลาง 15.50842 102.27185 หนองมะนาว คง นครราชสีมา
104 30050204 201267 บ้านดอนขวาง 15.39032 101.99006 ทัพรั้ง พระทองคำ นครราชสีมา
105 30060058 200600 บ้านดอนตะหนิน 15.57793 102.13983 โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
106 30060036 200097 บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 15.49215 102.06334 บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา
107 30060037 200098 บ้านดอนทะแยง 15.47759 102.10043 บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา
108 30040075 200979 บ้านดอนเมือง 15.00336 101.50335 ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา
109 30030070 201096 บ้านดอนแขวนประชานุกูล 14.57087 102.46336 สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา
110 30030003 200153 บ้านดอนแสนสุข 14.58101 102.14097 ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
111 30050049 200353 บ้านดอนใหญ่หนองโสน 15.31495 101.71943 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
112 30020076 200302 บ้านดะแลง 14.6299 102.25548 ทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
113 30030138 200711 บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 14.73152 102.05313 เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
114 30050225 201274 บ้านตลุกชั่งโค 15.33388 102.05751 หนองหอย พระทองคำ นครราชสีมา
115 30060059 200601 บ้านตลุกพลวง 15.57206 102.20847 โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
116 30060030 200120 บ้านตลุกสาหร่าย 15.4763 102.20963 โนนเต็ง คง นครราชสีมา
117 30030015 200144 บ้านตะกุดโนนระเวียง 14.44079 102.26348 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
118 30050022 200331 บ้านตะเคียน 15.15974 101.69733 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
119 30050205 201268 บ้านตะเคียนงาม 15.38906 102.01638 ทัพรั้ง พระทองคำ นครราชสีมา
120 30060045 200121 บ้านตากิ่ม 15.5182 102.13177 หนองบัว คง นครราชสีมา
121 30040100 201012 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) 14.89026 101.68968 สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
122 30050001 200313 บ้านถนนหักใหญ่ 15.26285 101.75475 กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา
123 30030039 200129 บ้านทรัพย์เจริญ 14.40636 102.35622 ลำเพียก ครบุรี นครราชสีมา
124 30020003 200198 บ้านทรัพย์เจริญ 14.83881 102.46357 คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
125 30060028 200108 บ้านทองหลาง 15.47383 102.23008 โนนเต็ง คง นครราชสีมา
126 30040046 201066 บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) 14.92399 101.80493 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
127 30060039 200100 บ้านทัพมะขาม 15.45231 102.06471 บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา
128 30050230 201269 บ้านทำนบพัฒนา 15.42607 102.03762 หนองหอย พระทองคำ นครราชสีมา
129 30050190 201241 บ้านทำนบเทวดา 15.29978 101.53264 สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา
130 30050086 200332 บ้านทุ่งสว่าง 15.16791 101.63382 หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
131 30040032 201050 บ้านทุ่งสะแบง 14.78626 101.7301 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา
132 30030023 200141 บ้านทุ่งแขวน 14.51371 102.2769 เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา
133 30050090 200338 บ้านท่าขี้เหล็ก 15.16945 101.60591 หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
134 30040190 200814 บ้านท่าช้าง 14.54981 101.42927 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
135 30020084 200308 บ้านท่าตะเคียน 14.77505 102.11742 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
136 30020142 201125 บ้านท่าตะแบก 14.80202 102.43868 สารภี หนองบุนนาก นครราชสีมา
137 30040182 200809 บ้านท่ามะนาว 14.72867 101.43438 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
138 30030175 201200 บ้านท่าวังไทรสามัคคี 14.44138 101.67603 วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา
139 30030054 201081 บ้านท่าเยี่ยม 14.43307 102.52382 กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา
140 30040183 200810 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕ อุปถัมภ์) 14.73009 101.44655 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
141 30040177 200764 บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) 14.63939 101.41007 หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
142 30040009 201040 บ้านนากลาง 14.89348 101.91419 นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
143 30030084 200737 บ้านนางเหริญ 14.66348 102.05162 เกษมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา
144 30040101 201013 บ้านนาดีศรีสะอาด 14.8969 101.77297 สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
145 30040010 201041 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) 14.87274 101.91816 นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
146 30030102 200691 บ้านน้อย 14.68993 101.79877 ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
147 30040047 201067 บ้านน้อยกุดคล้า 14.98245 101.80384 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
148 30050081 200390 บ้านน้อยพัฒนา 15.14435 101.4929 ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา
149 30030169 201186 บ้านน้ำซับ 14.44122 101.841 วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา
150 30030183 201205 บ้านบะใหญ่ 14.55908 101.97285 อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
151 30050185 201246 บ้านบึงปรือ 15.32192 101.45008 บึงปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา
152 30020156 201120 บ้านบุกระโทก 14.71637 102.30884 หนองหัวแรต หนองบุนนาก นครราชสีมา
153 30050154 200045 บ้านบุตะโก 15.40714 102.16308 เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา
154 30030170 201188 บ้านบุตะโก 14.43297 101.87155 วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา
155 30040021 201072 บ้านบุตาสง 14.70981 101.77866 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
156 30030031 200145 บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง 14.51166 102.22923 บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา
157 30030034 200158 บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) 14.55141 102.34554 มาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา
158 30030035 200159 บ้านบุยายแลบ 14.57015 102.34053 มาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา
159 30030044 200160 บ้านบุหว้าสามัคคี 14.53271 102.40217 สระว่านพระยา ครบุรี นครราชสีมา
160 30030103 200692 บ้านบุหัวช้าง 14.62328 101.84219 ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
161 30050229 201278 บ้านบุเขว้า 15.36887 102.05667 หนองหอย พระทองคำ นครราชสีมา
162 30030179 201194 บ้านบุเจ้าคุณ(หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) 14.37227 101.72249 วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา
163 30040036 201056 บ้านบุใหญ่ 14.88341 101.86883 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
164 30030158 201195 บ้านบุไผ่ 14.38348 101.87057 ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว นครราชสีมา
165 30040194 200800 บ้านบุ่งเตย 14.55297 101.45991 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
166 30040187 200793 บ้านบ่อทอง 14.72404 101.5097 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
167 30030128 200726 บ้านบ่อปลา 14.61998 101.89311 บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา
168 30030059 201088 บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 14.35999 102.36655 โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา
169 30060033 200101 บ้านประคำ 15.48043 102.12825 บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา
170 30030082 201097 บ้านประชาสันต์ 14.47837 102.46467 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
171 30050034 200376 บ้านประดู่งาม 15.37508 101.83397 บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา
172 30040191 200815 บ้านปรางคล้า 14.52841 101.36915 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
173 30060034 200102 บ้านปรางค์ 15.49223 102.09945 บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา
174 30050082 200339 บ้านปราสาท 15.14096 101.6038 หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
175 30030156 200703 บ้านปลายดาบ 14.67811 101.91647 สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา
176 30040143 200774 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 14.71038 101.41682 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
177 30040055 200961 บ้านปางละกอ 15.08413 101.51291 กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา
178 30040144 200775 บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 14.67288 101.39635 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
179 30040072 201020 บ้านปางโก 15.09173 101.41816 ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา
180 30030064 201095 บ้านปางไม้ 14.33502 102.45 บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา
181 30040168 200790 บ้านป่ากล้วย 14.50068 101.75654 วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
182 30050078 200340 บ้านป่ารังงาม 15.10863 101.55516 ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา
183 30040139 200753 บ้านป่าไผ่ 14.78517 101.47725 จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
184 30050036 200378 บ้านฝายโบสถ์ 15.37583 101.80383 บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา
185 30030024 200170 บ้านพนาหนองหิน 14.59724 102.25418 แชะ ครบุรี นครราชสีมา
186 30020004 200199 บ้านพระนารายณ์ 14.82992 102.50566 คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
187 30030141 200727 บ้านพัดทะเล 14.60091 101.87627 ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
188 30050043 200387 บ้านพันชนะ 15.23121 101.73119 พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา
189 30030119 200712 บ้านพันธ์สงวน 14.81458 102.01747 ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
190 30030154 200704 บ้านพุปลาไหล 14.68107 101.92662 สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา
191 30040070 200981 บ้านมะค่างาม 14.9103 101.53162 คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
192 30040027 201051 บ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง) 14.87331 101.8007 มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
193 30040033 201052 บ้านมะเกลือใหม่ 14.8709 101.76566 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา
194 30050030 200325 บ้านมะเริง 15.2141 101.71433 บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา
195 30030014 200142 บ้านมาบกราด 14.39582 102.25821 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
196 30050044 200388 บ้านมาบกราด 15.23584 101.71559 พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา
197 30030036 200161 บ้านมาบตะโกเอน 14.55357 102.36351 มาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา
198 30020146 201131 บ้านยอกขาม 14.63887 102.41145 หนองตะไก้ หนองบุนนาก นครราชสีมา
199 30030104 200693 บ้านยางกระทุง 14.67137 101.85838 ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
200 30030162 201212 บ้านระเริง 14.58467 101.71303 ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา
201 30030061 201089 บ้านราษฎร์พัฒนา 14.32557 102.45049 บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา
202 30030060 201090 บ้านราษฎร์สามัคคี 14.31684 102.42948 โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา
203 30040089 201005 บ้านลาดบัวขาว 14.85587 101.61091 ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
204 30030142 200728 บ้านลำนางแก้ว 14.59239 101.89635 ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
205 30030042 200133 บ้านลำเพียก 14.33593 102.33804 ลำเพียก ครบุรี นครราชสีมา
206 30030062 201091 บ้านลำไซกง 14.3114 102.44724 บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา
207 30040056 200962 บ้านวังกระสวย 15.09027 101.46675 กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา
208 30040165 200785 บ้านวังกะทะ 14.52509 101.62014 วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
209 30030140 200729 บ้านวังตะเคียน 14.60581 101.84949 ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
210 30030184 201206 บ้านวังน้ำเขียว 14.5085 101.95395 อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
211 30050189 201242 บ้านวังยายทอง 15.37467 101.53921 วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา
212 30040095 200963 บ้านวังราง 15.09624 101.5347 วังโรงใหญ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
213 30040023 201074 บ้านวังรางน้อย 14.75859 101.75514 มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
214 30040022 201073 บ้านวังรางใหญ่ 14.73965 101.75302 มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
215 30050050 200354 บ้านวังสนวน 15.37106 101.59429 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
216 30050197 201236 บ้านวังสมบูรณ์ 15.24765 101.47854 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา
217 30040135 200796 บ้านวังสีสด 14.67857 101.65678 คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
218 30030176 201201 บ้านวังหมี 14.42271 101.87429 วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา
219 30030107 200696 บ้านวังหิน 14.70645 101.9087 ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
220 30050031 200326 บ้านวังโป่ง 15.22526 101.61202 บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา
221 30040057 200964 บ้านวังโรงน้อย 15.01836 101.62908 กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา
222 30040096 200965 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 15.07095 101.57529 วังโรงใหญ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
223 30040171 200795 บ้านวังไทร 14.70735 101.59269 วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
224 30060142 200019 บ้านศาลาหนองขอน 15.6775 102.29041 บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา
225 30030167 201196 บ้านศาลเจ้าพ่อ 14.36639 101.84736 วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา
226 30050079 200341 บ้านศิลาร่วมสามัคคี 15.19136 101.50596 ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา
227 30030055 201082 บ้านสมบัติเจริญ 14.46835 102.52857 กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา
228 30060121 200586 บ้านสระครก 15.60233 102.31179 หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา
229 30030067 201083 บ้านสระตะเคียน 14.38047 102.49078 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
230 30030078 201107 บ้านสระประทีป 14.42023 102.39004 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
231 30030007 200154 บ้านสระผักโพด 14.55611 102.14955 ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา
232 30050032 200327 บ้านสระพัง 15.1923 101.65395 บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา
233 30020153 201121 บ้านสระมะค่า 14.64355 102.30566 หนองไม้ไผ่ หนองบุนนาก นครราชสีมา
234 30030046 200162 บ้านสระว่านพระยา 14.55273 102.40879 สระว่านพระยา ครบุรี นครราชสีมา
235 30060060 200603 บ้านสระสี่เหลี่ยม 15.53212 102.17875 โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
236 30040037 201058 บ้านสระเพลง 14.82634 101.8455 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
237 30050150 200063 บ้านสระแจง 15.40776 102.08847 โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
238 30040002 201031 บ้านสลักใด 14.90894 101.8968 กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา
239 30040054 201042 บ้านสองคร 14.82218 101.89713 หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา
240 30040140 200754 บ้านสอยดาว 14.81595 101.43924 จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
241 30070094 200846 บ้านสะแกงาม 15.13452 102.56297 นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
242 30030068 201085 บ้านสันติสุข 14.3474 102.51321 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
243 30040141 200755 บ้านสายชนวน 14.83506 101.41905 จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
244 30050191 201243 บ้านสำนักตะคร้อ 15.28643 101.57605 สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา
245 30050003 200317 บ้านสำนักพิมาน 15.34001 101.74875 กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา
246 30030108 200697 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 14.717 101.94665 ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
247 30030071 201098 บ้านสุขไพบูลย์ 14.57414 102.45264 สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา
248 30040043 201069 บ้านส้มกบงาม 15.00564 101.81449 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
249 30040108 200988 บ้านหนองกก 14.98994 101.72632 หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
250 30030132 200720 บ้านหนองกก 14.62281 102.00546 ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา
251 30050214 201260 บ้านหนองกกตลุกผักไร 15.34916 102.03208 พังเทียม พระทองคำ นครราชสีมา
252 30020155 201122 บ้านหนองกระทุ่ม 14.69765 102.2934 หนองหัวแรต หนองบุนนาก นครราชสีมา
253 30040097 200966 บ้านหนองกระทุ่ม 15.05422 101.65904 วังโรงใหญ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
254 30050145 200055 บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 15.37057 102.10579 ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา
255 30050174 200031 บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 15.04848 101.9002 บึงอ้อ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
256 30050080 200342 บ้านหนองกราดน้อย 15.12879 101.56782 ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา
257 30040142 200756 บ้านหนองกะทุ่ม 14.8163 101.49345 จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
258 30030072 201099 บ้านหนองขนาก 14.50673 102.4402 สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา
259 30040166 200786 บ้านหนองขวางวิทยา 14.55315 101.57143 วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
260 30040083 201001 บ้านหนองขาม 14.84673 101.67887 มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา
261 30020005 200200 บ้านหนองขามน้อย 14.81934 102.48541 คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
262 30050051 200355 บ้านหนองขุยคูเมือง 15.31542 101.71933 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
263 30040154 200802 บ้านหนองคุ้มวิทยา 14.48794 101.59514 โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา
264 30040155 200803 บ้านหนองจอก 14.52145 101.52853 โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา
265 30020141 201130 บ้านหนองจาน 14.78916 102.37536 ลุงเขว้า หนองบุนนาก นครราชสีมา
266 30040156 200804 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 14.48057 101.62451 โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา
267 30040125 200773 บ้านหนองตะกู 14.6063 101.53055 ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
268 30020154 201123 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 14.64607 102.28086 หนองไม้ไผ่ หนองบุนนาก นครราชสีมา
269 30030073 201101 บ้านหนองตะเข้-หนองตูม 14.48631 102.47674 สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา
270 30030028 200135 บ้านหนองตะแบก 14.45719 102.34466 ตะแบกบาน ครบุรี นครราชสีมา
271 30020147 201133 บ้านหนองตะไก้ 14.67628 102.39063 หนองตะไก้ หนองบุนนาก นครราชสีมา
272 30040049 201043 บ้านหนองตะไก้ 14.84979 101.90196 หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา
273 30030109 200698 บ้านหนองตาด 14.74667 101.94139 ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
274 30040147 200778 บ้านหนองตาแก้ว 14.7533 101.38218 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
275 30030110 200699 บ้านหนองนมนาง 14.80783 101.98832 ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
276 30050014 200347 บ้านหนองบง 15.1016 101.84266 ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา
277 30040011 201044 บ้านหนองบอน 14.87266 101.8856 นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
278 30040090 201006 บ้านหนองบัว 14.85802 101.59966 ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
279 30060050 200103 บ้านหนองบัว 15.46999 102.15629 หนองบัว คง นครราชสีมา
280 30040112 200989 บ้านหนองบัวน้อย 15.00727 101.69923 หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
281 30020179 201316 บ้านหนองบัวโคก 14.89192 102.29112 หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
282 30020150 201135 บ้านหนองบุนนาก 14.70528 102.4537 หนองบุนนาก หนองบุนนาก นครราชสีมา
283 30050166 200069 บ้านหนองปรือ 15.45351 102.21092 หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา
284 30050038 200381 บ้านหนองปรือ 15.36341 101.78467 บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา
285 30060062 200605 บ้านหนองปรือโป่ง 15.60271 102.21878 โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
286 30010061 200908 บ้านหนองปรู 14.90578 102.06113 หนองจะบก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
287 30010050 200953 บ้านหนองพลวง 14.91764 102.1087 โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
288 30050039 200389 บ้านหนองพลวง 15.27311 101.69162 พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา
289 30060118 200588 บ้านหนองพลวง 15.59382 102.2623 หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา
290 30010016 200910 บ้านหนองพลวงใหญ่ 14.8234 102.09897 ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
291 30020134 201180 บ้านหนองพลอง 14.95354 102.60781 หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา
292 30040148 200779 บ้านหนองมะค่า'ทองศรีสงเคราะห์' 14.70191 101.36299 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
293 30060055 200110 บ้านหนองม่วง 15.51559 102.30504 หนองมะนาว คง นครราชสีมา
294 30040024 201075 บ้านหนองม่วง 14.78527 101.81664 มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
295 30060063 200606 บ้านหนองม่วงช่างพิม 15.59505 102.2118 โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
296 30050207 201271 บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) 15.41707 101.98225 ทัพรั้ง พระทองคำ นครราชสีมา
297 30030025 200171 บ้านหนองรัง 14.55388 102.29543 แชะ ครบุรี นครราชสีมา
298 30010005 200885 บ้านหนองรังกา 14.90222 101.98117 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
299 30050019 200366 บ้านหนองละมั่ง 15.1187 101.71459 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
300 30020158 201114 บ้านหนองลูกควาย 14.76788 102.28251 แหลมทอง หนองบุนนาก นครราชสีมา
301 30030088 200684 บ้านหนองล้างช้าง 14.75585 102.09766 โคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา
302 30030056 201084 บ้านหนองสนวน 14.46882 102.54939 กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา
303 30040064 200972 บ้านหนองสลักได 14.94234 101.70288 กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
304 30030037 200164 บ้านหนองสองห้อง 14.55605 102.38528 มาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา
305 30020159 201115 บ้านหนองสะแก 14.79032 102.30656 แหลมทอง หนองบุนนาก นครราชสีมา
306 30060046 200123 บ้านหนองสะแก 15.51956 102.16655 หนองบัว คง นครราชสีมา
307 30050059 200382 บ้านหนองสะแก 15.35279 101.8456 หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา
308 30050047 200348 บ้านหนองสาร 15.1727 101.81198 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา
309 30040184 200811 บ้านหนองสาหร่าย 14.74199 101.4391 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
310 30040118 201022 บ้านหนองหญ้าขาว 14.98115 101.56538 หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
311 30060047 200124 บ้านหนองหญ้าขาว 15.51557 102.2001 หนองบัว คง นครราชสีมา
312 30030120 200713 บ้านหนองหญ้าขาว 14.77553 102.01157 ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
313 30040132 200787 บ้านหนองหมาก 14.57788 101.63846 คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
314 30030080 201109 บ้านหนองหลักศิลา 14.39506 102.38877 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
315 30030021 200148 บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด 14.48035 102.26508 เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา
316 30030010 200178 บ้านหนองหว้าประชาอาสา 14.57815 102.09797 ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา
317 30050228 201277 บ้านหนองหอย 15.30688 102.0584 หนองหอย พระทองคำ นครราชสีมา
318 30050052 200356 บ้านหนองหัน 15.31538 101.71924 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
319 30020160 201116 บ้านหนองหัวแรด 14.75307 102.33542 แหลมทอง หนองบุนนาก นครราชสีมา
320 30030083 201093 บ้านหนองหิน 14.36585 102.46871 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
321 30030045 200165 บ้านหนองหินโคน 14.51776 102.37744 สระว่านพระยา ครบุรี นครราชสีมา
322 30040119 201023 บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) 14.93087 101.61643 หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
323 30040149 200780 บ้านหนองอีเหลอ 14.76577 101.34123 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
324 30060141 200008 บ้านหนองเต่า 15.68395 102.23942 บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา
325 30040029 201057 บ้านหนองเบน 14.7455 101.85586 มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
326 30030047 200163 บ้านหนองเมา 14.53485 102.36583 สระว่านพระยา ครบุรี นครราชสีมา
327 30040026 201077 บ้านหนองเลา 14.73481 101.81154 มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
328 30020072 200310 บ้านหนองเสาเดียว 14.8196 102.14229 ท่าอ่าง โชคชัย นครราชสีมา
329 30030043 200134 บ้านหนองแคทราย 14.34527 102.31697 ลำเพียก ครบุรี นครราชสีมา
330 30030057 201100 บ้านหนองแดง 14.47599 102.51223 กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา
331 30050058 200374 บ้านหนองแดง 15.35307 101.88219 หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา
332 30030148 200735 บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) 14.61573 102.04728 สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
333 30020038 200201 บ้านหนองแมว 14.8939 102.53177 หนองขาม จักราช นครราชสีมา
334 30050198 201237 บ้านหนองแวง 15.23067 101.53151 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา
335 30030185 201207 บ้านหนองแวง 14.50211 102.02033 อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
336 30040051 201046 บ้านหนองแวง 14.794 101.90281 หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา
337 30050053 200357 บ้านหนองแหน 15.36637 101.75859 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
338 30060140 200007 บ้านหนองโคบาล 15.62744 102.22987 บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา
339 30060061 200604 บ้านหนองโจด 15.55981 102.17651 โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
340 30030155 200705 บ้านหนองโดน 14.63983 101.90894 สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา
341 30030016 200147 บ้านหนองโบสถ์ 14.41298 102.21229 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
342 30050146 200056 บ้านหนองโพธิ์ 15.32612 102.09046 ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา
343 30050192 201244 บ้านหนองโพธิ์ 15.26785 101.60371 สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา
344 30020128 201181 บ้านหนองโสน 14.99742 102.6018 ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา
345 30030186 201208 บ้านหนองโสมง 14.50613 101.97375 อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
346 30040078 200991 บ้านหนองโอง 14.97836 101.71641 บ้านหัน สีคิ้ว นครราชสีมา
347 30030005 200156 บ้านหนองใหญ่ 14.60236 102.1002 ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
348 30030069 201086 บ้านหนองใหญ่พัฒนา 14.35668 102.53961 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
349 30040136 200757 บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) 14.84213 101.45091 จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
350 30030038 200136 บ้านหนองไทร 14.342 102.35724 ลำเพียก ครบุรี นครราชสีมา
351 30050057 200380 บ้านหนองไทร 15.34766 101.84886 หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา
352 30020149 201134 บ้านหนองไทร 14.67375 102.43067 หนองบุนนาก หนองบุนนาก นครราชสีมา
353 30050153 200064 บ้านหนองไผ่ 15.4417 102.14635 เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา
354 30040117 201021 บ้านหนองไผ่ 14.95588 101.57664 หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
355 30030079 201108 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 14.41415 102.42871 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
356 30040113 200990 บ้านหนองไม้ตาย 15.04011 101.72301 หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
357 30040025 201076 บ้านหนองไม้ตาย 14.80909 101.78625 มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
358 30030163 201213 บ้านหนองไม้สัก 14.61896 101.69727 ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา
359 30020152 201124 บ้านหนองไม้ไผ่ 14.65528 102.3136 หนองไม้ไผ่ หนองบุนนาก นครราชสีมา
360 30030074 201102 บ้านหน้ากลองวิทยา 14.52576 102.47209 สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา
361 30040192 200817 บ้านหมูสี 14.53549 101.3911 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
362 30050045 200349 บ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) 15.14811 101.7945 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา
363 30030134 200722 บ้านหลุมเงิน 14.591 101.99744 ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา
364 30030111 200700 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 14.73499 101.99801 ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
365 30040079 200994 บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) 14.9628 101.74964 บ้านหัน สีคิ้ว นครราชสีมา
366 30020129 201182 บ้านหัวสะพาน 14.97116 102.54568 หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา
367 30050006 200400 บ้านหาญ 15.20613 101.77618 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
368 30050199 201238 บ้านหิงห้อย 15.22696 101.5825 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา
369 30040173 200797 บ้านหินดาด 14.66954 101.62093 วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
370 30050089 200335 บ้านหินดาด 15.11422 101.63902 หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
371 30020130 201183 บ้านหินดาด 15.00392 102.56811 หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา
372 30050020 200367 บ้านหินลาด 15.09627 101.7206 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
373 30050021 200368 บ้านหินหล่อง 15.13715 101.69845 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
374 30040174 200798 บ้านหินเพิง 14.72425 101.56786 วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
375 30050067 200320 บ้านห้วย 15.23985 101.77543 หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
376 30050083 200343 บ้านห้วยจรเข้ 15.18676 101.60276 หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
377 30040111 200992 บ้านห้วยตะแคง 15.03802 101.75491 หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
378 30040110 200993 บ้านห้วยตะแคงใต้ 15.01503 101.73625 หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
379 30060051 200125 บ้านห้วยทราย 15.51746 102.24184 หนองมะนาว คง นครราชสีมา
380 30030187 201189 บ้านห้วยน้ำเค็ม 14.46311 101.90763 อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
381 30050075 200392 บ้านห้วยบง 15.12073 101.49426 ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา
382 30060155 201329 บ้านห้วยม่วง 15.71294 102.48251 โนนจาน บัวลาย นครราชสีมา
383 30040093 200967 บ้านห้วยลุง 15.02264 101.66821 วังโรงใหญ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
384 30050209 201255 บ้านห้วยสามขา 15.40959 101.92531 ทัพรั้ง พระทองคำ นครราชสีมา
385 30050208 201272 บ้านห้วยหุงเกลือ 15.39124 101.96516 ทัพรั้ง พระทองคำ นครราชสีมา
386 30040020 201060 บ้านห้วยไผ่ 14.70908 101.83734 มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
387 30030033 200149 บ้านอังโกน-ห้วยทราย 14.49599 102.24724 บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา
388 30030121 200714 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 14.79914 102.0834 ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
389 30050048 200352 บ้านเกาะลอย 15.32363 101.61142 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
390 30050028 200323 บ้านเก่า-บ้านน้อย 15.20779 101.72227 บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา
391 30030143 200731 บ้านเก่าปอแดง 14.61566 102.01693 สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
392 30040128 200783 บ้านเขาจันทน์หอม 14.57836 101.55322 ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
393 30030100 200689 บ้านเขาพญาปราบ 14.66858 101.88067 ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
394 30040175 200762 บ้านเขาวง 14.57128 101.34639 หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
395 30040163 200782 บ้านเขาแก้ว 14.53662 101.68821 วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
396 30050221 201252 บ้านเจริญผล 15.34744 101.92626 มาบกราด พระทองคำ นครราชสีมา
397 30030022 200140 บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) 14.49977 102.27955 เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา
398 30030053 201080 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 14.43148 102.48997 กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา
399 30030029 200130 บ้านเทพนิมิต 14.48333 102.32247 ตะแบกบาน ครบุรี นครราชสีมา
400 30030136 200717 บ้านเมืองปักสามัคคี 14.67128 102.02441 เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
401 30040088 201000 บ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) 14.86545 101.63598 ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
402 30062005 201382 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 15.61022 102.13237 บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
403 30040045 201065 บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 14.92933 101.7878 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
404 30030026 200168 บ้านแชะ 14.52212 102.24663 แชะ ครบุรี นครราชสีมา
405 30050035 200377 บ้านแปรง 15.33405 101.82134 บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา
406 30050177 200026 บ้านโกรกกระหาด 14.96074 101.90341 โป่งแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
407 30050018 200364 บ้านโกรกลึก 15.0861 101.70012 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
408 30030001 200150 บ้านโกรกสำโรง 14.60585 102.12247 ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
409 30030093 200679 บ้านโกรกหว้า 14.65221 102.12108 ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
410 30010055 200906 บ้านโกรกเดือนห้า 14.85732 102.02507 สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
411 30030012 200138 บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 14.43866 102.29248 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
412 30050194 201233 บ้านโคกกระบือ 15.26036 101.55508 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา
413 30060057 200599 บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี 15.58413 102.17222 โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
414 30040016 201033 บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) 14.94007 101.83936 บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
415 30060097 200585 บ้านโคกสะอาดสามัคคี 15.55159 102.28039 โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
416 30030177 201184 บ้านโคกสันติสุข 14.463 101.79474 วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา
417 30050060 200370 บ้านโคกสามัคคี 15.40065 101.85949 หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา
418 30030106 200695 บ้านโคกสำราญ 14.5278 101.78347 ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
419 30040015 201028 บ้านโคกหินเหล็กไฟ 15.01897 101.861 โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา
420 30030086 200680 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 14.72933 102.09433 โคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา
421 30030052 201079 บ้านโคกโจด 14.44436 102.55873 กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา
422 30030013 200139 บ้านโคกใบบัว 14.42504 102.29434 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
423 30030066 201106 บ้านโคกไม้งาม 14.3909 102.46471 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
424 30060053 200106 บ้านโจด 15.483 102.26397 หนองมะนาว คง นครราชสีมา
425 30060101 200559 บ้านโนนกระพี้วิทยา 15.54156 102.32758 โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
426 30040160 200745 บ้านโนนกระโดน 14.59125 101.22707 พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
427 30040082 201014 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 14.87392 101.71915 มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา
428 30050206 201270 บ้านโนนงิ้ว 15.42316 101.95157 ทัพรั้ง พระทองคำ นครราชสีมา
429 30050195 201234 บ้านโนนทอง 15.26219 101.53228 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา
430 30040094 200959 บ้านโนนประดู่ 15.03108 101.69767 วังโรงใหญ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
431 30050143 200053 บ้านโนนผักชี 15.35325 102.0809 ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา
432 30050163 200061 บ้านโนนมะเกลือ 15.44893 102.18794 หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา
433 30040059 200960 บ้านโนนรัง 15.00621 101.65059 กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา
434 30040116 201019 บ้านโนนสง่า 15.02083 101.52761 หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
435 30050041 200385 บ้านโนนสง่า 15.2999 101.63262 พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา
436 30030058 201087 บ้านโนนสมบูรณ์ 14.35124 102.43379 โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา
437 30030178 201187 บ้านโนนสาวเอ้ 14.49531 101.77594 วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา
438 30060031 200122 บ้านโนนเต็ง 15.48747 102.24184 โนนเต็ง คง นครราชสีมา
439 30050024 200371 บ้านโนนเต็ง 15.33293 101.92272 โนนเมืองพัฒนา ด่านขุนทด นครราชสีมา
440 30060064 200595 บ้านโนนเพ็ด 15.5182 102.06225 ช่อระกา บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
441 30050149 200062 บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) 15.41781 102.13008 โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
442 30040062 200970 บ้านโนนเสลา 14.93577 101.72874 กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
443 30030181 201203 บ้านโนนเหลื่อม 14.55163 101.99297 อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
444 30030131 200719 บ้านโนนแดง 14.57212 101.9767 ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา
445 30030040 200131 บ้านโปร่งสนวน 14.3459 102.3046 ลำเพียก ครบุรี นครราชสีมา
446 30050042 200386 บ้านโป่งกระสัง 15.29181 101.66345 พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา
447 30040176 200816 บ้านโป่งกะสัง 14.6081 101.40244 หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
448 30040153 200801 บ้านโป่งตาลอง 14.47383 101.57139 โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา
449 30040134 200794 บ้านโป่งวัวแดง 14.64908 101.70367 คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
450 30030146 200734 บ้านโป่งสามัคคี 14.61135 102.00955 สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
451 30010002 200881 บ้านโป่งแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 14.88615 101.97407 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
452 30040161 200746 บ้านโศกน้อย 14.55848 101.25995 พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
453 30060084 200579 บ้านโสกงูเหลือม 15.67603 102.3294 ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
454 30060149 200006 บ้านโสกสนวน 15.64108 102.16722 สีสุก แก้งสนามนาง นครราชสีมา
455 30040044 201070 บ้านโสกแจ้ง 14.9942 101.78467 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
456 30040065 200973 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 14.96017 101.68012 กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
457 30050054 200358 บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ 15.34625 101.58127 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
458 30070160 200253 บ้านใหม่พัฒนา 15.27763 102.81411 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
459 30050055 200359 บ้านใหม่ศรีสุข 15.31616 101.7192 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
460 30020138 201118 บ้านใหม่สมบูรณ์ 14.764 102.37084 บ้านใหม่ หนองบุนนาก นครราชสีมา
461 30040034 201054 บ้านใหม่สันติ(พระครูสุตกิจสารวิมลอุปถัมภ์) 14.83286 101.69941 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา
462 30040091 201007 บ้านใหม่สำโรง 14.86999 101.63361 ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
463 30050200 201239 บ้านใหม่เจริญผล 15.23881 101.51766 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา
464 30050008 200328 บ้านใหม่เจริญสุข 15.1989 101.7573 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
465 30020137 201117 บ้านใหม่ไทยเจริญ 14.73734 102.39388 บ้านใหม่ หนองบุนนาก นครราชสีมา
466 30010015 200907 บ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) 14.84321 102.06259 ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
467 30030157 201193 บ้านไทยสามัคคี 14.36113 101.91604 ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว นครราชสีมา
468 30030164 201214 บ้านไทรงาม 14.62118 101.72087 ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา
469 30030017 200146 บ้านไผ่ 14.51719 102.2148 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา
470 30050002 200316 บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 15.2941 101.73657 กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา
471 30030041 200132 บ้านไร่แหลมทอง 14.36912 102.33044 ลำเพียก ครบุรี นครราชสีมา
472 30040028 201053 บ้านไร่โคกสูง 14.88086 101.78039 มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
473 30040167 200788 ประชารัฐวิทยา 14.50791 101.69802 วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
474 30040073 200983 ประชาราษฎร์สามัคคี 14.99426 101.45701 ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา
475 30030135 200716 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 14.71959 102.02544 เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
476 30032011 201410 ปักธงชัยประชานิรมิต 14.72087 102.02834 เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
477 30042012 201435 ปากช่อง 14.71595 101.43857 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
478 30030105 200694 ป่าไม้อุทิศ 2 14.67144 101.79633 ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
479 30040158 200750 ผ่านศึกสงเคราะห์ 14.60296 101.21347 พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
480 30040066 200974 พรพิทยาคม 14.9235 101.78217 กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
481 30020164 201320 พิมานประชาสันต์ 14.9244 102.36795 ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
482 30052001 201389 มัธยมด่านขุนทด 15.20771 101.78542 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
483 30042013 201436 มัธยมวชิราลงกรณวราราม 14.64199 101.35328 หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
484 30050219 201254 มาบกราดวิทยา 15.37115 101.91331 มาบกราด พระทองคำ นครราชสีมา
485 30030091 200671 ม่วงแก้ววิทยาคาร 14.68789 102.01172 งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
486 30040039 201062 ระดมวิทยานุสรณ์ 14.89063 101.82216 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
487 30020110 201169 รักชาติประชาบำรุง 15.12207 102.58613 หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา
488 30030129 200730 รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) 14.66122 101.89665 บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา
489 30040074 200984 รามวิทยาประชานุสรณ์ 15.05166 101.46486 ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา
490 30060048 200126 วนาประชารัฐบำรุง 15.47694 102.17609 หนองบัว คง นครราชสีมา
491 30030114 200706 วังวารีวนราษฎร์วัฒนา 14.69577 101.95615 ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
492 30060159 201323 วังโพน 15.69054 102.53336 บัวลาย บัวลาย นครราชสีมา
493 30040122 200751 วัดกลางดง 14.64645 101.25808 กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
494 30040018 201037 วัดกุดเวียน 14.92157 101.84546 บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
495 30040129 200818 วัดขนงพระเหนือ 14.6057 101.46411 ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
496 30050007 200402 วัดถนนหักน้อยดอนกลอย 15.21194 101.7645 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
497 30030124 200672 วัดทุ่งจาน 14.70035 102.0277 นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
498 30040152 200766 วัดบันไดม้า 14.67474 101.37096 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
499 30060096 200554 วัดบ้านดอนชุมช้าง 15.53036 102.32715 โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
500 30060156 201330 วัดบ้านศาลาดิน 15.71299 102.50939 โนนจาน บัวลาย นครราชสีมา
501 30060032 200127 วัดบ้านหนองกก 15.46815 102.24961 โนนเต็ง คง นครราชสีมา
502 30010065 200956 วัดบ้านหนองบัวศาลา 14.90075 102.1597 หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
503 30060126 200581 วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง 15.6605 102.30082 ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
504 30060127 200583 วัดบ้านเก่างิ้ว 15.61105 102.30006 ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
505 30030115 200707 วัดพรหมราช 14.67991 101.97746 ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
506 30030089 200673 วัดมกุฎไทยาราม 14.69403 102.00487 งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
507 30040123 200752 วัดมิตรภาพวนาราม 14.6335 101.24213 กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
508 30040178 200767 วัดวชิราลงกรณวราราม 14.64491 101.35535 หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
509 30050046 200351 วัดสระจรเข้ 15.15254 101.79401 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา
510 30050056 200360 วัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) 15.3571 101.69636 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
511 30020039 200202 วัดหนองนกคุ่ม 14.90111 102.5249 หนองขาม จักราช นครราชสีมา
512 30020006 200203 วัดหนองบัวยอดแก้ว 14.84493 102.53692 คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
513 30030147 200740 วัดโพธินิมิตร 14.64816 102.04225 สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
514 30030116 200708 วัดโพธิ์เมืองสามัคคี 14.69892 101.97943 ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
515 30030150 200743 วัดใหม่สำโรง 14.64936 102.06753 สำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
516 30030096 200687 วัดไม้เสี่ยว 14.6762 102.10738 ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
517 30040133 200789 วันอาสาพัฒนา 2520 14.6402 101.65364 คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
518 30030075 201103 สกัดนาควิทยา 14.55172 102.47537 สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา
519 30040106 200985 สง่าพัฒนา 14.95153 101.4629 หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา
520 30032012 201411 สมเด็จพระธีรญาณมุนี 14.73365 101.99121 ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
521 30040157 200805 สระน้ำใสวิทยา 14.55024 101.50296 โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา
522 30050223 201256 สระพระขมาดไพร 15.33027 101.96946 สระพระ พระทองคำ นครราชสีมา
523 30030117 200676 สวนหมากสงเคราะห์ 14.67919 101.97883 ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
524 30030149 200736 สะแกราชวิทยาคม 14.60604 102.02909 สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
525 30040098 201016 สันติพัฒนา 14.89754 101.71607 สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
526 30040019 201038 สันติวิทยา 14.9222 101.86449 บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
527 30030065 201094 สามัคคีประชาสรรค์ 14.35481 102.46935 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
528 30010006 200887 สุขานารี 2 (หนองขอน) 14.92652 101.99481 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
529 30012006 201361 สุรธรรมพิทักษ์ 14.90941 102.07118 โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
530 30052002 201390 หนองกราดวัฒนา 15.35093 101.70408 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
531 30030130 200723 หนองนกเขียนสามัคคี 14.56718 101.94308 ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา
532 30040092 201008 หนองน้ำขุ่น 14.88382 101.67274 ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
533 30040107 200986 หนองน้ำใส 14.93567 101.50527 หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา
534 30042009 201432 หนองน้ำใสพิทยาคม 14.93349 101.5177 หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา
535 30022011 201442 หนองบุญมากประสงค์วิทยา 14.74413 102.35652 หนองหัวแรต หนองบุนนาก นครราชสีมา
536 30030151 200738 หนองประดู่ 14.64395 102.0586 สำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
537 30040077 200982 หนองแวงพิทยาคม 15.10925 101.502 ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา
538 30030090 200677 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 14.66215 102.00165 งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
539 30030081 201110 หนองไผ่วิทยา 14.44933 102.45993 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
540 30040109 200975 ห้วยทรายวิทยาคม 14.99354 101.68685 หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
541 30060049 200128 ห้วยไหวัฒนา 15.52823 102.14862 หนองบัว คง นครราชสีมา
542 30010023 200918 อนุบาลนครราชสีมา 14.93632 102.13182 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
543 30040038 201061 อนุบาลประชารัฐสามัคคี 14.8959 101.81508 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
544 30030113 200702 อาจวิทยาคาร 14.72593 101.9856 ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
545 30010056 200886 อ่างห้วยยาง 14.91859 102.00901 สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
546 30062008 201406 เกล็ดลิ้นวิทยา 15.68692 102.32695 ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
547 30040067 201002 เจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 14.89638 101.60016 คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
548 30040084 200995 เจียรวนนท์อุทิศ 1 14.8451 101.64323 ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
549 30030172 201197 เจียรวนนท์อุทิศ 2 14.45467 101.73745 วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา
550 30040150 200761 เติมแสงไขปากช่องวิทยา 14.69978 101.41448 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
551 30040071 200997 เที่ยงธรรมวิทยา 14.78485 101.5646 คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
552 30040121 200749 เบทาโกรวิทยา 14.65156 101.30598 กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
553 30010051 200911 เสนานุเคราะห์ 14.91118 102.07251 โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
554 30040138 200759 เสนารัฐวิทยาคาร 14.77257 101.45644 จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
555 30040042 201071 เสมาวิทยา 14.93559 101.78596 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
556 30032009 201376 เสิงสาง 14.43239 102.4585 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
557 30040040 201063 แหลมทองวิทยานุสรณ์ 14.8769 101.82986 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
558 30030122 200715 แหลมรวกบำรุง 14.78768 102.04482 ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
559 30040004 201029 โค้งยางวิทยา 14.93794 101.89742 โค้งยาง สูงเนิน นครราชสีมา
560 30040114 201017 โนนกราดสามัคคี 14.96658 101.53797 หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
561 30040012 201030 โนนค่าวิทยา 14.93975 101.86766 โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา
562 30032008 201375 โนนสมบูรณ์วิทยา 14.3617 102.43678 โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา
563 30050017 200362 ไชยณรงค์วิทยา 15.12562 101.746 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
564 30040179 200806 ไตรรัตน์วิทยาคาร 14.75166 101.51381 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
565 30040102 201010 ไทยวัฒนาประชารัฐ 14.89245 101.72701 สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
566 30020001 200196 ไทรทอง 14.82696 102.51586 คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
567 30030112 200701 ไผ่สีสุก 14.7313 101.98519 ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด