ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "นครศรีธรรมราช"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 80020009 210108 ฉวาง 8.42526 99.50413 ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช
2 80032009 210800 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 8.04212 99.90021 เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช
3 80020143 210355 ชุมชนบ้านหน้าเขา 8.36389 99.34219 ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
4 80030226 210585 ชุมชนพิบูลสงคราม 8.14048 100.24885 ท่าซอม หัวไทร นครศรีธรรมราช
5 80010090 210500 ชุมชนลานสกา 8.39095 99.81988 ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช
6 80030002 210199 ชุมชนวัดท่าลิพง 8.08556 100.13443 การะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
7 80030093 210421 ชุมชนวัดบางบูชา 8.30158 100.09088 เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
8 80010018 210068 ชุมชนวัดหมน 8.28856 99.99583 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
9 80030206 210593 ชุมชนวัดเกาะเพชร 8.14163 100.29828 เกาะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมราช
10 80030052 210174 ชุมชนวัดเขาลำปะ 7.98737 99.93659 เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช
11 80030012 210221 ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 8.201 100.09723 เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
12 80022024 210847 ช้างกลางประชานุกูล 8.33929 99.61719 ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
13 80012006 210779 ตรีนิมิตรวิทยา 8.38023 100.02287 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
14 80032024 210836 ทรายขาววิทยา 8.0474 100.2171 ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช
15 80012014 210848 ทางพูนวิทยาคาร 8.23896 100.0162 ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
16 80022020 210817 ทุ่งสังพิทยาคม 8.36708 99.34369 ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
17 80012007 210780 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 8.43186 100.00936 ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
18 80032004 210795 ธัญญาวดีศึกษา 8.2163 100.16459 ไสหมาก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
19 80042013 210846 นบพิตำวิทยา 8.72944 99.75396 นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช
20 80032023 210835 นพคุณประชาสรรค์ 8.10965 100.26481 บางนบ หัวไทร นครศรีธรรมราช
21 80022005 210791 นางเอื้อยวิทยา 8.55899 99.53716 ควนกลาง พิปูน นครศรีธรรมราช
22 80030085 210160 บ้านกุมแป 8.08007 99.98126 บ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช
23 80030047 210144 บ้านขอนหาด 7.85601 100.03051 ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช
24 80030030 210188 บ้านคงคาล้อม 8.04438 100.08985 แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
25 80020206 210737 บ้านคลองกุย 8.29854 99.57507 ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
26 80020201 210744 บ้านคลองงา 8.35063 99.63382 ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
27 80020034 210113 บ้านควน 8.42712 99.5257 ไสหร้า ฉวาง นครศรีธรรมราช
28 80030055 210173 บ้านควนหนองหงส์ 8.02156 99.90718 ควนหนองหงษ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช
29 80030269 210698 บ้านคอพรุ 8.07946 99.9017 สามตำบล จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
30 80010050 210059 บ้านคันธง 8.40665 99.9951 ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
31 80010062 210030 บ้านชะเอียน 8.47938 99.95613 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
32 80030147 210376 บ้านชายทะเล 8.38811 100.22965 ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
33 80030035 210213 บ้านดอนโตนด 8.17014 100.24318 เสือหึง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
34 80030008 210205 บ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 8.07271 100.18766 เขาพระบาท เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
35 80030176 210470 บ้านด่าน 8.18474 99.95348 ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
36 80010085 210508 บ้านตลาด 8.36078 99.79311 เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช
37 80020158 210363 บ้านทุ่งกรวด 8.35886 99.28957 บางรูป ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
38 80030031 210189 บ้านทุ่งขวัญแก้ว 8.08971 100.0885 แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
39 80030061 210166 บ้านทุ่งใคร 7.9398 100.06866 เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช
40 80030054 210178 บ้านทุ่งไม้ไผ่ 7.98576 99.88281 เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช
41 80030026 210220 บ้านท่าขนาน 8.16868 100.15771 บ้านเนิน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
42 80030245 210581 บ้านท่าเตียน 7.96843 100.17087 แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช
43 80030205 210476 บ้านท่าไทร 8.26783 99.85367 หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
44 80030141 210383 บ้านท้องโกงกาง 8.36173 100.18105 ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
45 80040139 210731 บ้านนบ 8.79224 99.70265 กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช
46 80030003 210200 บ้านนา 8.09483 100.15075 การะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
47 80020012 210128 บ้านนาเส 8.42836 99.44586 นากะชะ ฉวาง นครศรีธรรมราช
48 80030098 210409 บ้านนำทรัพย์ 8.19679 100.28783 ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
49 80030028 210197 บ้านน้ำบ่อ 8.08879 100.11865 แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
50 80010029 210054 บ้านบางกระบือ 8.41893 100.0483 ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
51 80030027 210196 บ้านบางด้วน 8.10438 100.09357 แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
52 80030097 210406 บ้านบางตะลุมพอ 8.19545 100.25825 ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
53 80010129 210767 บ้านบางนกวัก 8.1275 100.02866 สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
54 80030078 210171 บ้านบางน้อย 7.95296 100.02617 ท่าเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช
55 80030034 210212 บ้านบางปรง 8.19331 100.25166 เสือหึง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
56 80030013 210222 บ้านบางพระ 8.17462 100.14473 เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
57 80030123 210434 บ้านบางมูลนาก 8.24901 100.0326 ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
58 80030119 210438 บ้านบางลึก 8.36546 100.14059 คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
59 80010027 210048 บ้านบางหลวง 8.43902 100.0316 ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
60 80010024 210060 บ้านบางเตย 8.38298 100.00203 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
61 80030109 210427 บ้านบางเนียน 8.35322 100.0793 คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
62 80030132 210392 บ้านบางแรด 8.30695 100.23397 บ้านเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
63 80030207 210589 บ้านบางโหนด 8.10935 100.27295 เกาะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมราช
64 80010128 210769 บ้านบางไทร 8.11007 100.04645 สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
65 80010116 210759 บ้านปลายคลอง 8.20088 100.08483 เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
66 80020199 210678 บ้านปลายรา 8.42305 99.38602 ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
67 80010122 210757 บ้านปากช่อง 8.25789 99.98665 ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
68 80020005 210115 บ้านปากน้ำ 8.40455 99.50298 ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช
69 80010015 210043 บ้านปากน้ำปากพญา 8.49197 100.02029 ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
70 80030067 210143 บ้านปากบางกลม 7.99716 100.05007 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช
71 80010014 210040 บ้านปากพญา 8.48283 100.01666 ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
72 80030228 210586 บ้านปากพรุ 8.11447 100.2437 บางนบ หัวไทร นครศรีธรรมราช
73 80040136 210728 บ้านปากลง 8.80243 99.61201 กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช
74 80030015 210194 บ้านปากเชียร 8.16339 100.13915 ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
75 80040145 210734 บ้านพังหรัน 8.72302 99.77635 นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช
76 80030017 210192 บ้านยางกาญจน์ 8.12302 100.11006 ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
77 80010088 210510 บ้านร่อน 8.35848 99.74399 เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช
78 80030210 210568 บ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) 7.97026 100.27113 เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช
79 80030241 210567 บ้านลำคลอง 8.00639 100.26987 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช
80 80020145 210357 บ้านวังหิน 8.39221 99.34052 ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
81 80030266 210693 บ้านวังใส 8.10517 99.90106 สามตำบล จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
82 80030006 210204 บ้านศาลาตะเคียน 8.00101 100.14016 การะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
83 80030239 210587 บ้านศาลาแก้ว 8.08887 100.28012 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช
84 80030240 210573 บ้านหนองบอน 8.02345 100.28653 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช
85 80030088 210153 บ้านหนองบัว 7.95453 99.91718 วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช
86 80010023 210073 บ้านหนองหนอน 8.3321 100.02514 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
87 80030077 210142 บ้านหนองหิน 7.94475 99.9961 ท่าเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช
88 80030236 210592 บ้านหน้าศาล 8.04018 100.31509 หน้าสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช
89 80030271 210853 บ้านหอยราก 8.33307 100.19541 หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
90 80030024 210218 บ้านหัวปอ 8.21673 100.20022 บ้านเนิน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
91 80030154 210415 บ้านหัวลำพู 8.24525 100.14797 ป่าระกำ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
92 80030216 210582 บ้านหัวไทร 7.89215 100.21627 ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช
93 80020024 210118 บ้านหาดทรายแก้ว 8.43682 99.4991 ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
94 80030221 210555 บ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 8.05017 100.23514 ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช
95 80010115 210760 บ้านอ่าวตะเคียน 8.22119 100.05172 สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
96 80030170 210460 บ้านเกยเชน 8.18887 99.90156 ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
97 80020188 210670 บ้านเกาะขวัญ 8.43799 99.36338 ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
98 80030125 210411 บ้านเกาะทัง 8.2499 100.26504 ท่าพยา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
99 80030112 210431 บ้านเกาะนางโดย 8.3911 100.10574 คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
100 80030208 210569 บ้านเกาะสุด 7.99174 100.24273 เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช
101 80030113 210430 บ้านเขาน้อย 8.36438 100.1042 คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
102 80010039 210066 บ้านเนิน 8.3961 100.07983 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
103 80030029 210187 บ้านเนินธัมมัง 8.01182 100.06165 แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
104 80030110 210425 บ้านแสงวิมาน 8.39122 100.09244 คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
105 80030146 210380 บ้านโก้งโค้ง 8.37958 100.19344 ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
106 80030220 210560 บ้านโคกทราย 8.03066 100.21204 ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช
107 80040100 210531 บ้านไสเหรียง 8.84215 99.87142 เปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช
108 80032012 210818 ปากพนัง 8.33435 100.18139 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
109 80020191 210674 พรรณราชลเขต 8.4597 99.30907 ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
110 80032026 210841 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 8.06033 99.89168 นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
111 80010056 210032 ราชประชานุเคราะห์ 4 8.53753 99.95099 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
112 80010049 210062 ราชประชานุเคราะห์ 5 8.35715 100.05729 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
113 80010123 210756 ราษฎร์บำรุง 8.25474 99.96381 ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
114 80040078 210549 วัดกลาง 8.9117 99.85163 ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช
115 80030115 210442 วัดกัลยานฤมิต 8.33178 100.11008 คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
116 80030128 210391 วัดกาญจนาราม 8.32498 100.21561 บางพระ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
117 80040008 210632 วัดกำแพงถม 8.51116 99.92112 นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
118 80030099 210410 วัดขนาบนาก 8.21144 100.2334 ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
119 80030039 210226 วัดคงคาวดี 8.22146 100.16523 ไสหมาก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
120 80040114 210520 วัดคงคาวดี 8.88342 99.91438 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
121 80030020 210211 วัดคลองขยัน 8.14921 100.19817 บ้านกลาง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
122 80030213 210576 วัดควนชะลิก 7.92015 100.21621 ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช
123 80030063 210168 วัดควนป้อม 7.94427 100.07625 เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช
124 80030062 210167 วัดควนยาว 7.93344 100.08536 เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช
125 80030064 210169 วัดควนเคร็ง 7.91575 100.10758 เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช
126 80010087 210509 วัดคีรีกันทร์ 8.35623 99.7619 เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช
127 80010020 210070 วัดจังหูน 8.32156 99.98629 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
128 80020215 210736 วัดจันดี 8.37708 99.5453 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
129 80010079 210489 วัดจันทร์ 8.40814 99.79531 กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
130 80030235 210596 วัดฉิมหลา 7.98874 100.3245 หน้าสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช
131 80030120 210433 วัดชมพูประดิษฐ์ 8.31309 100.04705 ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
132 80030021 210214 วัดชัยสุวรรณ 8.17934 100.21413 บ้านเนิน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
133 80030217 210578 วัดดอนผาสุก 7.9165 100.26069 ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช
134 80030075 210175 วัดดอนมะปราง 7.99147 99.96168 ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช
135 80010036 210020 วัดดอนยาง 8.47423 99.89753 นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
136 80030014 210193 วัดดอนรักษา 8.13908 100.11836 ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
137 80010093 210502 วัดดินดอน 8.40017 99.81817 ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช
138 80030102 210390 วัดตรงบน 8.30318 100.16501 คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
139 80030023 210217 วัดทวยเทพ 8.18028 100.17998 บ้านเนิน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
140 80030011 210209 วัดทองพูน 8.1141 100.18891 เขาพระบาท เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
141 80030242 210572 วัดทะเลปัง 8.02551 100.31026 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช
142 80010124 210754 วัดทางพูน 8.23637 100.01676 ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
143 80030007 210206 วัดทายิการาม 8.08336 100.1646 การะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
144 80010127 210768 วัดทุ่งเฟื้อ 8.11981 100.07732 สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
145 80010053 210047 วัดท่านคร 8.4337 100.01282 ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
146 80010064 210039 วัดท่าม่วง 8.51813 99.97831 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
147 80030076 210141 วัดท่าเสม็ด 7.96404 100.01038 ท่าเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช
148 80030225 210591 วัดท่าเสริม 8.1641 100.25978 ท่าซอม หัวไทร นครศรีธรรมราช
149 80030001 210198 วัดท้ายทะเล 8.00277 100.08697 การะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
150 80030244 210580 วัดท้ายโนต 7.99128 100.21791 แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช
151 80010051 210049 วัดนางพระยา 8.44093 100.02539 ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
152 80010026 210046 วัดนารีประดิษฐ์ 8.46619 100.04847 ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
153 80030257 210684 วัดนาหมอบุญ 8.06058 99.89213 นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
154 80040064 210252 วัดน้ำตก 8.71882 99.79803 สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
155 80030139 210418 วัดบางคุระ 8.27279 100.15272 บ้านใหม่ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
156 80030143 210375 วัดบางฉนาก 8.3728 100.22067 ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
157 80030150 210404 วัดบางด้วน 8.2545 100.20551 ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
158 80010047 210063 วัดบางตะพาน 8.37791 100.08789 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
159 80030211 210566 วัดบางตะพาน (เขมจาโร) 7.97266 100.29568 เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช
160 80030142 210385 วัดบางทวด 8.35219 100.18381 ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
161 80030025 210219 วัดบางทองคำ 8.17763 100.17464 บ้านเนิน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
162 80030149 210402 วัดบางพระ 8.19927 100.23077 ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
163 80030005 210202 วัดบางยิ่ว 8.11206 100.13288 การะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
164 80030130 210405 วัดบางศาลา 8.25317 100.1969 บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
165 80010117 210763 วัดบางหว้า 8.1887 100.11602 เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
166 80010040 210052 วัดบางใหญ่ 8.40922 100.06538 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
167 80030129 210419 วัดบางไทร 8.25332 100.16366 บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
168 80030209 210564 วัดบูรณาวาส 7.97852 100.25395 เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช
169 80030032 210190 วัดบ่อล้อ 8.10757 100.1011 แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
170 80030104 210440 วัดบ้านงาม 8.29869 100.14843 คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
171 80030224 210588 วัดบ้านด่าน 8.14244 100.26969 ท่าซอม หัวไทร นครศรีธรรมราช
172 80030231 210563 วัดบ้านราม 8.09187 100.26701 บ้านราม หัวไทร นครศรีธรรมราช
173 80020157 210362 วัดประดิษฐาราม 8.41842 99.31414 บางรูป ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
174 80040101 210511 วัดประทุมทายการาม 9.00509 99.88942 สิชล สิชล นครศรีธรรมราช
175 80030172 210467 วัดปลายสระ 8.19485 99.9419 ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
176 80030065 210170 วัดปากควน 7.95601 100.03789 เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช
177 80040113 210519 วัดปากด่าน 8.89935 99.90206 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
178 80030160 210388 วัดปากตรง 8.29768 100.1757 หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
179 80030136 210393 วัดปากบางท่าพญา 8.31238 100.21028 บ้านเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
180 80030233 210595 วัดปากระวะ 7.93214 100.33551 หน้าสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช
181 80030215 210577 วัดปากเหมือง 7.91867 100.23714 ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช
182 80030148 210399 วัดปากแพรก 8.32779 100.10582 ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
183 80030114 210428 วัดปิยาราม 8.33133 100.11131 คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
184 80030156 210412 วัดป่าระกำ 8.25026 100.12607 ป่าระกำ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
185 80030157 210413 วัดป่าระกำเหนือ 8.2458 100.12464 ป่าระกำ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
186 80010114 210758 วัดป่าหวาย 8.21369 100.07356 เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
187 80030103 210389 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 8.33292 100.16147 คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
188 80030010 210208 วัดพระบาท 8.09482 100.19186 เขาพระบาท เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
189 80010104 210705 วัดพระพรหม 8.32441 99.91703 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช
190 80010038 210001 วัดพระมหาธาตุ 8.41394 99.96598 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
191 80030019 210210 วัดพระหอม 8.13709 100.19751 บ้านกลาง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
192 80030190 210482 วัดพระอานนท์ 8.27843 99.92462 เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
193 80010126 210770 วัดพังยอม 8.13905 100.07343 สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
194 80010021 210071 วัดพังสิงห์ 8.34439 99.981 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
195 80030145 210379 วัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 8.34928 100.22926 ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
196 80010011 210015 วัดมหาชัยวนาราม 8.47423 99.89753 ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
197 80030107 210437 วัดมหิสสราราม 8.3344 100.1316 คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
198 80020203 210742 วัดมะนาวหวาน 8.33912 99.61632 ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
199 80010054 210045 วัดมุขธารา 8.46922 100.04461 ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
200 80020196 210679 วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 8.4128 99.42043 ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
201 80020057 210609 วัดยางค้อม 8.53688 99.60458 ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช
202 80030140 210378 วัดรัตนาราม 8.36465 100.19612 ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
203 80030232 210574 วัดรามแก้ว 7.93638 100.30812 รามแก้ว หัวไทร นครศรีธรรมราช
204 80010030 210058 วัดราษฎร์เจริญ 8.41631 100.01086 ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
205 80010077 210491 วัดวังไทร 8.40879 99.79639 กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
206 80030166 210465 วัดวัวหลุง 8.14402 99.92696 ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
207 80010060 210033 วัดวิสุทธิยาราม 8.57025 99.9497 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
208 80020156 210361 วัดวิสุทธิวงศ์ 8.4529 99.27394 บางรูป ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
209 80030108 210429 วัดศรีสุวรรณาราม 8.37133 100.12148 คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
210 80040097 210527 วัดศิลาชลเขต 8.84843 99.9027 เปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช
211 80030249 210702 วัดสมควร 8.0989 99.92424 ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
212 80010076 210492 วัดสมอ 8.41988 99.79098 กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
213 80030126 210397 วัดสระ 8.27513 100.24877 ท่าพยา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
214 80010121 210755 วัดสระเพลง 8.21432 100.02382 ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
215 80010044 210057 วัดสระแก้ว 8.38422 100.03067 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
216 80030018 210203 วัดสระแก้ว 8.13362 100.14907 ท่าขนาน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
217 80030033 210215 วัดสระโพธิ์ 8.15638 100.20701 เสือหึง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
218 80020189 210676 วัดสวนพิกุล 8.42506 99.31992 ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
219 80030212 210575 วัดสว่างอารมณ์ 7.99032 100.30624 เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช
220 80010019 210069 วัดสว่างอารมณ์ 8.25038 100.0081 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
221 80030159 210387 วัดสองพี่น้อง 8.30334 100.19299 หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
222 80040019 210628 วัดสากเหล็ก 8.54004 99.91118 อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
223 80020036 210114 วัดสามัคคีนุกูล 8.43127 99.51679 ไสหร้า ฉวาง นครศรีธรรมราช
224 80030106 210441 วัดสามแพรก 8.34342 100.14066 คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
225 80030105 210439 วัดสุขุม 8.33001 100.1398 คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
226 80040088 210540 วัดสุชน 9.03114 99.90448 ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช
227 80040056 210268 วัดสโมสร 8.62125 99.91169 หัวตะพาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
228 80040110 210523 วัดสโมสรสันนิบาต 8.87007 99.90166 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
229 80030127 210401 วัดหงส์แก้ว 8.23395 100.17659 บางตะพง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
230 80030191 210484 วัดหนา 8.26434 99.94046 เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
231 80030234 210594 วัดหน้าสตน 8.08863 100.30647 หน้าสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช
232 80040036 210238 วัดหมาย 8.68425 99.90767 ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
233 80020216 210735 วัดหลักช้าง 8.32399 99.54395 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
234 80030151 210403 วัดหอยกัน 8.26587 100.25569 ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
235 80020023 210117 วัดหาดสูง 8.46775 99.49513 ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
236 80030074 210156 วัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 7.95167 99.93949 ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช
237 80030152 210417 วัดอัฒฑศาสนาราม 8.2514 100.09987 ป่าระกำ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
238 80030237 210561 วัดอิมอญ 8.03309 100.29209 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช
239 80030219 210559 วัดอู่แก้ว 8.02336 100.19099 ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช
240 80030094 210422 วัดเกาะจาก 8.28044 100.11487 เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
241 80030163 210457 วัดเทพมงคล 8.15383 99.87983 ควนเกย ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
242 80020123 210635 วัดเทวสิทธิ์ 8.24238 99.57518 นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
243 80020003 210099 วัดเพ็ญญาติ 8.52239 99.47232 กะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช
244 80030155 210414 วัดเหมก 8.22861 100.11146 ป่าระกำ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
245 80030133 210394 วัดแจ้ง 8.28651 100.24232 บ้านเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
246 80030009 210207 วัดแดง 8.0764 100.19337 เขาพระบาท เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
247 80030246 210565 วัดแหลม 7.96445 100.22652 แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช
248 80010118 210764 วัดโคกกะถิน 8.19359 100.10133 เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
249 80030193 210486 วัดโคกคราม 8.24927 99.94275 เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
250 80030222 210556 วัดโคกพิกุล 8.0598 100.25984 ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช
251 80030101 210408 วัดโคกมะม่วง 8.19873 100.27807 ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
252 80030218 210558 วัดโคกยาง 8.01312 100.22692 ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช
253 80030247 210579 วัดโคกสูง 7.94632 100.2163 แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช
254 80020033 210111 วัดโคกหาด 8.42174 99.55729 ไสหร้า ฉวาง นครศรีธรรมราช
255 80010078 210490 วัดโคกโพธิ์สถิตย์ 8.40158 99.80151 กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
256 80010025 210074 วัดโดน 8.27877 100.01878 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
257 80030095 210423 วัดโบสถ์ 8.26513 100.08625 เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
258 80020150 210353 วัดใหม่ 8.40665 99.44947 ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
259 80010086 210507 วัดไทรงาม 8.36078 99.79311 เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช
260 80010057 210034 วัดไพศาลสถิต 8.5926 99.95649 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
261 80012008 210781 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 8.37038 100.04206 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
262 80032002 210793 วิเชียรประชาสรรค์ 8.19985 100.09867 เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
263 80032015 210819 สตรีปากพนัง 8.35262 100.2026 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
264 80012009 210784 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 8.37383 99.80392 กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
265 80030243 210570 หัวไทร(เรือนประชาบาล) 8.04578 100.3043 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช
266 80032021 210833 หัวไทรบำรุงราษฎร์ 8.02976 100.30094 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช
267 80032014 210821 อินทร์ธานีวิทยาคม 8.2651 100.19665 ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
268 80032025 210837 เขาพังไกร 7.98722 100.24767 เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช
269 80012015 210849 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 8.17451 100.03908 สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
270 80032001 210792 เชียรใหญ่ 8.11193 100.0998 แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
271 80032003 210794 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 8.14306 100.20167 เสือหึง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
272 80012012 210843 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 8.3459 99.93824 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช
273 80032022 210834 แหลมราษฎร์บำรุง 7.9291 100.2337 ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช
274 80042004 210802 โมคลานประชาสรรค์ 8.57915 99.93202 โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
275 80032013 210820 โศภนคณาภรณ์ 8.27993 100.11369 เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
276 80010075 210488 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 8.4349 99.7767 กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด