ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "สึนามิ" ในจังหวัด "นครศรีธรรมราช"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 80012002 210775 กัลยาณีศรีธรรมราช 8.43006 99.96345 คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
2 80042010 210831 ขนอมพิทยา 9.18512 99.84341 ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
3 80032008 210799 ขอนหาดประชาสรรค์ 7.87636 100.02084 ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช
4 80032005 210796 ชะอวด 7.96941 99.99903 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช
5 80032006 210797 ชะอวดวิทยาคาร 7.97162 100.00623 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช
6 80030042 210186 ชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 7.94037 99.96179 เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช
7 80040116 210076 ชุมชนบ้านบางโหนด 9.21515 99.86337 ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
8 80030226 210585 ชุมชนพิบูลสงคราม 8.14048 100.24885 ท่าซอม หัวไทร นครศรีธรรมราช
9 80030002 210199 ชุมชนวัดท่าลิพง 8.08556 100.13443 การะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
10 80040124 210083 ชุมชนวัดบางคู 9.20753 99.81188 ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช
11 80030093 210421 ชุมชนวัดบางบูชา 8.30158 100.09088 เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
12 80040084 210533 ชุมชนวัดปัณณาราม 8.94627 99.89896 ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
13 80040065 210250 ชุมชนวัดสระแก้ว 8.78302 99.90919 สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
14 80010018 210068 ชุมชนวัดหมน 8.28856 99.99583 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
15 80040012 210630 ชุมชนวัดอินทคีรี 8.53325 99.88501 บ้านเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
16 80030206 210593 ชุมชนวัดเกาะเพชร 8.14163 100.29828 เกาะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมราช
17 80030052 210174 ชุมชนวัดเขาลำปะ 7.98737 99.93659 เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช
18 80030012 210221 ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 8.201 100.09723 เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
19 80040092 210525 ชุมชนวัดเทพราช 8.8594 99.87513 เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช
20 80032020 210826 ตระพังพิทยาคม 8.12383 99.96283 ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
21 80012006 210779 ตรีนิมิตรวิทยา 8.38023 100.02287 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
22 80032024 210836 ทรายขาววิทยา 8.0474 100.2171 ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช
23 80012014 210848 ทางพูนวิทยาคาร 8.23896 100.0162 ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
24 80012007 210780 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 8.43186 100.00936 ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
25 80040049 210259 ท่าศาลา 8.66957 99.93234 ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
26 80042003 210801 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 8.66132 99.92694 ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
27 80042011 210832 ท้องเนียนคณาภิบาล 9.27283 99.8165 ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช
28 80032004 210795 ธัญญาวดีศึกษา 8.2163 100.16459 ไสหมาก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
29 80032023 210835 นพคุณประชาสรรค์ 8.10965 100.26481 บางนบ หัวไทร นครศรีธรรมราช
30 80030175 210469 บ้านกลอง 8.12513 99.95357 ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
31 80030085 210160 บ้านกุมแป 8.08007 99.98126 บ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช
32 80030047 210144 บ้านขอนหาด 7.85601 100.03051 ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช
33 80030030 210188 บ้านคงคาล้อม 8.04438 100.08985 แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
34 80010033 210027 บ้านคลองดิน 8.44859 99.92855 นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
35 80030060 210165 บ้านควนชิง 7.94458 100.10949 เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช
36 80030086 210161 บ้านควนเงิน 8.04495 99.96564 บ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช
37 80010050 210059 บ้านคันธง 8.40665 99.9951 ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
38 80040027 210232 บ้านฉาง 8.56024 99.91591 ดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
39 80030071 210140 บ้านชะอวด 7.96467 99.99996 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช
40 80010062 210030 บ้านชะเอียน 8.47938 99.95613 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
41 80030147 210376 บ้านชายทะเล 8.38811 100.22965 ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
42 80030049 210146 บ้านดอนตาสังข์ 7.8663 100.04706 ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช
43 80030250 210703 บ้านดอนทราย 8.09535 99.94679 ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
44 80030035 210213 บ้านดอนโตนด 8.17014 100.24318 เสือหึง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
45 80030008 210205 บ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 8.07271 100.18766 เขาพระบาท เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
46 80030176 210470 บ้านด่าน 8.18474 99.95348 ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
47 80030046 210145 บ้านตรอกแค 7.87478 100.02151 ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช
48 80030084 210159 บ้านตูล 8.06189 99.96339 บ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช
49 80040081 210535 บ้านต้นจันทน์ 8.95786 99.87131 ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
50 80010068 210026 บ้านทวดทอง 8.43557 99.93308 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
51 80010034 210028 บ้านทวดเหนือ 8.4456 99.9413 นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
52 80030031 210189 บ้านทุ่งขวัญแก้ว 8.08971 100.0885 แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
53 80040059 210267 บ้านทุ่งเกราะ 8.60011 99.88826 โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
54 80030057 210172 บ้านทุ่งโป๊ะ 8.00041 99.90398 ควนหนองหงษ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช
55 80030061 210166 บ้านทุ่งใคร 7.9398 100.06866 เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช
56 80030026 210220 บ้านท่าขนาน 8.16868 100.15771 บ้านเนิน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
57 80040133 210092 บ้านท่าจันทน์ 9.27428 99.81374 ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช
58 80040135 210075 บ้านท่าม่วง 9.22438 99.85092 ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช
59 80040047 210260 บ้านท่าสูง 8.67274 99.94637 ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
60 80030245 210581 บ้านท่าเตียน 7.96843 100.17087 แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช
61 80030141 210383 บ้านท้องโกงกาง 8.36173 100.18105 ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
62 80030003 210200 บ้านนา 8.09483 100.15075 การะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
63 80030079 210148 บ้านนางหลง 7.90197 100.00821 นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช
64 80010032 210014 บ้านนาเคียน 8.45337 99.91181 นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
65 80030098 210409 บ้านนำทรัพย์ 8.19679 100.28783 ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
66 80030028 210197 บ้านน้ำบ่อ 8.08879 100.11865 แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
67 80010029 210054 บ้านบางกระบือ 8.41893 100.0483 ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
68 80040102 210512 บ้านบางฉาง 9.00716 99.90899 สิชล สิชล นครศรีธรรมราช
69 80030027 210196 บ้านบางด้วน 8.10438 100.09357 แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
70 80030097 210406 บ้านบางตะลุมพอ 8.19545 100.25825 ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
71 80010129 210767 บ้านบางนกวัก 8.1275 100.02866 สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
72 80030078 210171 บ้านบางน้อย 7.95296 100.02617 ท่าเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช
73 80030034 210212 บ้านบางปรง 8.19331 100.25166 เสือหึง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
74 80030013 210222 บ้านบางพระ 8.17462 100.14473 เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
75 80030123 210434 บ้านบางมูลนาก 8.24901 100.0326 ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
76 80030119 210438 บ้านบางลึก 8.36546 100.14059 คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
77 80030144 210377 บ้านบางวัง 8.42266 100.22013 ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
78 80010027 210048 บ้านบางหลวง 8.43902 100.0316 ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
79 80010024 210060 บ้านบางเตย 8.38298 100.00203 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80 80030109 210427 บ้านบางเนียน 8.35322 100.0793 คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
81 80030132 210392 บ้านบางแรด 8.30695 100.23397 บ้านเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
82 80030207 210589 บ้านบางโหนด 8.10935 100.27295 เกาะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมราช
83 80010128 210769 บ้านบางไทร 8.11007 100.04645 สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
84 80040021 210275 บ้านบ่อกรูด 8.78799 99.89527 กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
85 80010116 210759 บ้านปลายคลอง 8.20088 100.08483 เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
86 80040082 210536 บ้านปลายทอน 8.95601 99.91244 ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
87 80010122 210757 บ้านปากช่อง 8.25789 99.98665 ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
88 80040024 210279 บ้านปากดวด 8.85625 99.92111 กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
89 80010015 210043 บ้านปากน้ำปากพญา 8.49197 100.02029 ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
90 80010059 210037 บ้านปากน้ำเก่า 8.56871 99.96079 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
91 80030067 210143 บ้านปากบางกลม 7.99716 100.05007 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช
92 80010014 210040 บ้านปากพญา 8.48283 100.01666 ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
93 80030228 210586 บ้านปากพรุ 8.11447 100.2437 บางนบ หัวไทร นครศรีธรรมราช
94 80030015 210194 บ้านปากเชียร 8.16339 100.13915 ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
95 80030082 210181 บ้านพรุบัว 7.90895 99.97448 นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช
96 80040022 210278 บ้านพังปริง 8.8319 99.92159 กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
97 80030017 210192 บ้านยางกาญจน์ 8.12302 100.11006 ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
98 80030210 210568 บ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) 7.97026 100.27113 เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช
99 80030241 210567 บ้านลำคลอง 8.00639 100.26987 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช
100 80030266 210693 บ้านวังใส 8.10517 99.90106 สามตำบล จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
101 80030006 210204 บ้านศาลาตะเคียน 8.00101 100.14016 การะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
102 80030070 210139 บ้านศาลาทวดทอง 7.97651 100.01991 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช
103 80030239 210587 บ้านศาลาแก้ว 8.08887 100.28012 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช
104 80040046 210257 บ้านสระบัว 8.62599 99.95183 ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
105 80040055 210235 บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 8.62667 99.92826 โพธิ์ทอง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
106 80040034 210236 บ้านสำนักม่วง 8.72384 99.90188 ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
107 80040089 210541 บ้านสุวรรณเขต 9.05949 99.90741 ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช
108 80030240 210573 บ้านหนองบอน 8.02345 100.28653 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช
109 80010023 210073 บ้านหนองหนอน 8.3321 100.02514 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
110 80030077 210142 บ้านหนองหิน 7.94475 99.9961 ท่าเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช
111 80030236 210592 บ้านหน้าศาล 8.04018 100.31509 หน้าสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช
112 80030271 210853 บ้านหอยราก 8.33307 100.19541 หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
113 80030024 210218 บ้านหัวปอ 8.21673 100.20022 บ้านเนิน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
114 80030154 210415 บ้านหัวลำพู 8.24525 100.14797 ป่าระกำ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
115 80030216 210582 บ้านหัวไทร 7.89215 100.21627 ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช
116 80030221 210555 บ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 8.05017 100.23514 ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช
117 80010099 210718 บ้านห้วยยูง 8.28673 99.94503 ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช
118 80030072 210138 บ้านห้วยโส 7.95322 99.97931 ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช
119 80010058 210036 บ้านห้วยไทร 8.54876 99.96622 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
120 80010115 210760 บ้านอ่าวตะเคียน 8.22119 100.05172 สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
121 80030125 210411 บ้านเกาะทัง 8.2499 100.26504 ท่าพยา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
122 80030112 210431 บ้านเกาะนางโดย 8.3911 100.10574 คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
123 80042002 210783 บ้านเกาะวิทยา 8.5272 99.92445 อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
124 80030208 210569 บ้านเกาะสุด 7.99174 100.24273 เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช
125 80040098 210529 บ้านเขาทราย 8.85296 99.85383 เปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช
126 80030113 210430 บ้านเขาน้อย 8.36438 100.1042 คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
127 80010039 210066 บ้านเนิน 8.3961 100.07983 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
128 80030029 210187 บ้านเนินธัมมัง 8.01182 100.06165 แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
129 80040066 210251 บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) 8.75586 99.92293 สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
130 80040131 210090 บ้านแขวงเภา 9.27788 99.83283 ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช
131 80030110 210425 บ้านแสงวิมาน 8.39122 100.09244 คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
132 80030146 210380 บ้านโก้งโค้ง 8.37958 100.19344 ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
133 80030220 210560 บ้านโคกทราย 8.03066 100.21204 ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช
134 80040048 210258 บ้านในถุ้ง 8.64522 99.94643 ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
135 80030048 210147 บ้านใสถิน 7.85828 100.00922 ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช
136 80030262 210700 บ้านไสขาม 8.07094 99.93221 บ้านชะอวด จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
137 80040100 210531 บ้านไสเหรียง 8.84215 99.87142 เปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช
138 80040043 210254 ปทุมานุกูล 8.66807 99.9274 ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
139 80032012 210818 ปากพนัง 8.33435 100.18139 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
140 80012003 210776 ปากพูน 8.52425 99.97368 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
141 80012013 210844 พระพรหมพิทยานุสรณ์ 8.32875 99.91088 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช
142 80030162 210381 ราชประชานุเคราะห์ 8.50093 100.16568 แหลมตะลุมพุก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
143 80010056 210032 ราชประชานุเคราะห์ 4 8.53753 99.95099 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
144 80010049 210062 ราชประชานุเคราะห์ 5 8.35715 100.05729 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
145 80040045 210256 ราชประชานุเคราะห์ 8 8.6036 99.95216 ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
146 80010123 210756 ราษฎร์บำรุง 8.25474 99.96381 ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
147 80040078 210549 วัดกลาง 8.9117 99.85163 ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช
148 80030115 210442 วัดกัลยานฤมิต 8.33178 100.11008 คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
149 80030128 210391 วัดกาญจนาราม 8.32498 100.21561 บางพระ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
150 80040008 210632 วัดกำแพงถม 8.51116 99.92112 นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
151 80030099 210410 วัดขนาบนาก 8.21144 100.2334 ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
152 80040112 210518 วัดขรัวช่วย 8.90442 99.89992 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
153 80030039 210226 วัดคงคาวดี 8.22146 100.16523 ไสหมาก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
154 80040114 210520 วัดคงคาวดี 8.88342 99.91438 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
155 80030020 210211 วัดคลองขยัน 8.14921 100.19817 บ้านกลาง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
156 80030213 210576 วัดควนชะลิก 7.92015 100.21621 ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช
157 80030063 210168 วัดควนป้อม 7.94427 100.07625 เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช
158 80030062 210167 วัดควนยาว 7.93344 100.08536 เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช
159 80030073 210157 วัดควนสมบูรณ์ 7.9713 99.96607 ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช
160 80030064 210169 วัดควนเคร็ง 7.91575 100.10758 เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช
161 80010110 210720 วัดคันนาราม 8.38006 99.92993 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช
162 80040103 210514 วัดจอมทอง 9.02687 99.87668 สิชล สิชล นครศรีธรรมราช
163 80010020 210070 วัดจังหูน 8.32156 99.98629 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
164 80040025 210229 วัดจันพอ 8.54584 99.89579 ดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
165 80030068 210164 วัดจิกพนม 8.01691 99.99458 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช
166 80030235 210596 วัดฉิมหลา 7.98874 100.3245 หน้าสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช
167 80040096 210526 วัดชนสังขรณพิจิตร 8.83509 99.85796 เปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช
168 80040080 210534 วัดชนาราม 8.9318 99.87038 ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
169 80030120 210433 วัดชมพูประดิษฐ์ 8.31309 100.04705 ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
170 80040044 210255 วัดชลธาราม 8.68162 99.92527 ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
171 80030261 210699 วัดชะอวด 8.05119 99.93742 บ้านชะอวด จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
172 80030021 210214 วัดชัยสุวรรณ 8.17934 100.21413 บ้านเนิน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
173 80010120 210761 วัดดอนตรอ 8.20083 100.03795 ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
174 80030217 210578 วัดดอนผาสุก 7.9165 100.26069 ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช
175 80030075 210175 วัดดอนมะปราง 7.99147 99.96168 ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช
176 80010036 210020 วัดดอนยาง 8.47423 99.89753 นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
177 80030014 210193 วัดดอนรักษา 8.13908 100.11836 ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
178 80040020 210274 วัดดอนใคร 8.81694 99.87414 กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
179 80030102 210390 วัดตรงบน 8.30318 100.16501 คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
180 80030023 210217 วัดทวยเทพ 8.18028 100.17998 บ้านเนิน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
181 80030011 210209 วัดทองพูน 8.1141 100.18891 เขาพระบาท เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
182 80030242 210572 วัดทะเลปัง 8.02551 100.31026 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช
183 80040039 210241 วัดทางขึ้น 8.70118 99.94214 ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
184 80010124 210754 วัดทางพูน 8.23637 100.01676 ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
185 80030007 210206 วัดทายิการาม 8.08336 100.1646 การะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
186 80030169 210458 วัดทุ่งหล่อ 8.22372 99.92179 ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
187 80010127 210768 วัดทุ่งเฟื้อ 8.11981 100.07732 สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
188 80010072 210004 วัดทุ่งแย้ 8.40932 99.93253 ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
189 80010107 210714 วัดท่าช้าง 8.32981 99.94069 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช
190 80010053 210047 วัดท่านคร 8.4337 100.01282 ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
191 80010064 210039 วัดท่าม่วง 8.51813 99.97831 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
192 80030066 210137 วัดท่าสะท้อน 8.00003 100.01768 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช
193 80030076 210141 วัดท่าเสม็ด 7.96404 100.01038 ท่าเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช
194 80030225 210591 วัดท่าเสริม 8.1641 100.25978 ท่าซอม หัวไทร นครศรีธรรมราช
195 80010055 210031 วัดท่าแพ 8.51572 99.95352 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
196 80030001 210198 วัดท้ายทะเล 8.00277 100.08697 การะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
197 80030244 210580 วัดท้ายโนต 7.99128 100.21791 แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช
198 80040011 210624 วัดท้าวโทะ 8.49667 99.87224 นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
199 80040010 210622 วัดนากัน 8.50217 99.89394 นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
200 80040070 210249 วัดนากุน 8.75843 99.8902 สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
201 80010051 210049 วัดนางพระยา 8.44093 100.02539 ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
202 80010026 210046 วัดนารีประดิษฐ์ 8.46619 100.04847 ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
203 80010017 210050 วัดนาวง 8.45513 99.99624 ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
204 80030139 210418 วัดบางคุระ 8.27279 100.15272 บ้านใหม่ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
205 80030143 210375 วัดบางฉนาก 8.3728 100.22067 ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
206 80030150 210404 วัดบางด้วน 8.2545 100.20551 ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
207 80010047 210063 วัดบางตะพาน 8.37791 100.08789 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
208 80030211 210566 วัดบางตะพาน (เขมจาโร) 7.97266 100.29568 เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช
209 80030142 210385 วัดบางทวด 8.35219 100.18381 ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
210 80030025 210219 วัดบางทองคำ 8.17763 100.17464 บ้านเนิน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
211 80030149 210402 วัดบางพระ 8.19927 100.23077 ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
212 80030005 210202 วัดบางยิ่ว 8.11206 100.13288 การะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
213 80030130 210405 วัดบางศาลา 8.25317 100.1969 บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
214 80010117 210763 วัดบางหว้า 8.1887 100.11602 เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
215 80010040 210052 วัดบางใหญ่ 8.40922 100.06538 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
216 80030129 210419 วัดบางไทร 8.25332 100.16366 บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
217 80030209 210564 วัดบูรณาวาส 7.97852 100.25395 เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช
218 80030032 210190 วัดบ่อล้อ 8.10757 100.1011 แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
219 80030230 210562 วัดบ่อโพง 8.09137 100.22775 บ้านราม หัวไทร นครศรีธรรมราช
220 80030104 210440 วัดบ้านงาม 8.29869 100.14843 คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
221 80030224 210588 วัดบ้านด่าน 8.14244 100.26969 ท่าซอม หัวไทร นครศรีธรรมราช
222 80030231 210563 วัดบ้านราม 8.09187 100.26701 บ้านราม หัวไทร นครศรีธรรมราช
223 80040041 210243 วัดประดู่หอม 8.68643 99.87618 ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
224 80040101 210511 วัดประทุมทายการาม 9.00509 99.88942 สิชล สิชล นครศรีธรรมราช
225 80030172 210467 วัดปลายสระ 8.19485 99.9419 ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
226 80030065 210170 วัดปากควน 7.95601 100.03789 เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช
227 80040113 210519 วัดปากด่าน 8.89935 99.90206 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
228 80030160 210388 วัดปากตรง 8.29768 100.1757 หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
229 80030136 210393 วัดปากบางท่าพญา 8.31238 100.21028 บ้านเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
230 80030233 210595 วัดปากระวะ 7.93214 100.33551 หน้าสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช
231 80030215 210577 วัดปากเหมือง 7.91867 100.23714 ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช
232 80030148 210399 วัดปากแพรก 8.32779 100.10582 ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
233 80030114 210428 วัดปิยาราม 8.33133 100.11131 คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
234 80040035 210237 วัดป่า(ท่าขึ้น) 8.70016 99.89045 ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
235 80030156 210412 วัดป่าระกำ 8.25026 100.12607 ป่าระกำ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
236 80030157 210413 วัดป่าระกำเหนือ 8.2458 100.12464 ป่าระกำ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
237 80010114 210758 วัดป่าหวาย 8.21369 100.07356 เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
238 80030103 210389 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 8.33292 100.16147 คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
239 80030010 210208 วัดพระบาท 8.09482 100.19186 เขาพระบาท เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
240 80010104 210705 วัดพระพรหม 8.32441 99.91703 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช
241 80010038 210001 วัดพระมหาธาตุ 8.41394 99.96598 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
242 80030019 210210 วัดพระหอม 8.13709 100.19751 บ้านกลาง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
243 80030190 210482 วัดพระอานนท์ 8.27843 99.92462 เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
244 80040052 210244 วัดพระอาสน์ 8.66983 99.87839 ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
245 80010112 210706 วัดพระเพรง 8.36282 99.92509 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช
246 80010126 210770 วัดพังยอม 8.13905 100.07343 สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
247 80010021 210071 วัดพังสิงห์ 8.34439 99.981 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
248 80030145 210379 วัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 8.34928 100.22926 ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
249 80010011 210015 วัดมหาชัยวนาราม 8.47423 99.89753 ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
250 80030107 210437 วัดมหิสสราราม 8.3344 100.1316 คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
251 80010108 210715 วัดมะม่วงตลอด 8.38286 99.94957 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช
252 80010066 210042 วัดมะม่วงทอง 8.49624 99.98369 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
253 80010073 210005 วัดมะม่วงสองต้น 8.40263 99.95598 มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
254 80010054 210045 วัดมุขธารา 8.46922 100.04461 ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
255 80040038 210240 วัดยางงาม 8.73491 99.92471 ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
256 80040058 210231 วัดยางทอง 8.59329 99.91125 โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
257 80030069 210136 วัดรักขิตวัน 7.97658 99.99347 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช
258 80030140 210378 วัดรัตนาราม 8.36465 100.19612 ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
259 80030232 210574 วัดรามแก้ว 7.93638 100.30812 รามแก้ว หัวไทร นครศรีธรรมราช
260 80010030 210058 วัดราษฎร์เจริญ 8.41631 100.01086 ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
261 80010103 210711 วัดราษฎร์เจริญวราราม 8.31147 99.91953 ท้ายสำเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช
262 80030087 210162 วัดวังกลม 8.04645 99.98422 บ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช
263 80010060 210033 วัดวิสุทธิยาราม 8.57025 99.9497 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
264 80010061 210035 วัดศรีมงคล 8.51944 99.9728 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
265 80030108 210429 วัดศรีสุวรรณาราม 8.37133 100.12148 คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
266 80040097 210527 วัดศิลาชลเขต 8.84843 99.9027 เปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช
267 80030249 210702 วัดสมควร 8.0989 99.92424 ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
268 80030126 210397 วัดสระ 8.27513 100.24877 ท่าพยา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
269 80040054 210234 วัดสระประดิษฐ์ 8.60261 99.92639 โพธิ์ทอง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
270 80010121 210755 วัดสระเพลง 8.21432 100.02382 ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
271 80010044 210057 วัดสระแก้ว 8.38422 100.03067 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
272 80030018 210203 วัดสระแก้ว 8.13362 100.14907 ท่าขนาน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
273 80030033 210215 วัดสระโพธิ์ 8.15638 100.20701 เสือหึง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
274 80010113 210765 วัดสระไคร 8.17198 100.04626 เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
275 80030212 210575 วัดสว่างอารมณ์ 7.99032 100.30624 เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช
276 80010019 210069 วัดสว่างอารมณ์ 8.25038 100.0081 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
277 80030159 210387 วัดสองพี่น้อง 8.30334 100.19299 หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
278 80040019 210628 วัดสากเหล็ก 8.54004 99.91118 อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
279 80030106 210441 วัดสามแพรก 8.34342 100.14066 คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
280 80030105 210439 วัดสุขุม 8.33001 100.1398 คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
281 80040088 210540 วัดสุชน 9.03114 99.90448 ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช
282 80030174 210464 วัดสุวรรณโฆษิต 8.1441 99.95486 ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
283 80040056 210268 วัดสโมสร 8.62125 99.91169 หัวตะพาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
284 80040110 210523 วัดสโมสรสันนิบาต 8.87007 99.90166 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
285 80030127 210401 วัดหงส์แก้ว 8.23395 100.17659 บางตะพง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
286 80010037 210024 วัดหญ้า 8.47606 99.92882 นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
287 80040026 210230 วัดหญ้าปล้อง 8.5478 99.8841 ดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
288 80030081 210150 วัดหนองจิก 7.92064 100.00668 นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช
289 80010111 210713 วัดหนองแตน 8.36359 99.93907 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช
290 80030191 210484 วัดหนา 8.26434 99.94046 เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
291 80030234 210594 วัดหน้าสตน 8.08863 100.30647 หน้าสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช
292 80040036 210238 วัดหมาย 8.68425 99.90767 ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
293 80040007 210631 วัดหลวงครู 8.52786 99.91034 นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
294 80030151 210403 วัดหอยกัน 8.26587 100.25569 ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
295 80030223 210557 วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 8.05902 100.21949 ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช
296 80010067 210025 วัดหัวอิฐ 8.43116 99.95353 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
297 80030074 210156 วัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 7.95167 99.93949 ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช
298 80030152 210417 วัดอัฒฑศาสนาราม 8.2514 100.09987 ป่าระกำ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
299 80030237 210561 วัดอิมอญ 8.03309 100.29209 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช
300 80030219 210559 วัดอู่แก้ว 8.02336 100.19099 ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช
301 80030094 210422 วัดเกาะจาก 8.28044 100.11487 เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
302 80040037 210239 วัดเทวดาราม 8.70393 99.92379 ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
303 80030155 210414 วัดเหมก 8.22861 100.11146 ป่าระกำ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
304 80030133 210394 วัดแจ้ง 8.28651 100.24232 บ้านเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
305 80030009 210207 วัดแดง 8.0764 100.19337 เขาพระบาท เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
306 80010097 210716 วัดแพร่ 8.35617 99.94429 ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช
307 80030246 210565 วัดแหลม 7.96445 100.22652 แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช
308 80030161 210382 วัดแหลมตะลุมพุก 8.46694 100.17334 แหลมตะลุมพุก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
309 80010118 210764 วัดโคกกะถิน 8.19359 100.10133 เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
310 80030193 210486 วัดโคกคราม 8.24927 99.94275 เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
311 80030080 210149 วัดโคกทราง 7.90722 100.0262 นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช
312 80030222 210556 วัดโคกพิกุล 8.0598 100.25984 ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช
313 80030101 210408 วัดโคกมะม่วง 8.19873 100.27807 ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
314 80030218 210558 วัดโคกยาง 8.01312 100.22692 ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช
315 80030247 210579 วัดโคกสูง 7.94632 100.2163 แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช
316 80040053 210261 วัดโคกเหล็ก 8.67041 99.89017 ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
317 80010025 210074 วัดโดน 8.27877 100.01878 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
318 80040017 210627 วัดโทเอก 8.52407 99.92751 อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
319 80010065 210041 วัดโบสถ์ 8.51205 99.97562 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
320 80030095 210423 วัดโบสถ์ 8.26513 100.08625 เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
321 80010071 210002 วัดโพธิ์เสด็จ 8.41607 99.94989 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
322 80040057 210233 วัดโมคลาน 8.58 99.92928 โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
323 80040009 210625 วัดโยธาธรรม 8.4963 99.88199 นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
324 80010057 210034 วัดไพศาลสถิต 8.5926 99.95649 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
325 80010098 210717 วัดไสมะนาว 8.30271 99.94597 ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช
326 80012008 210781 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 8.37038 100.04206 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
327 80032002 210793 วิเชียรประชาสรรค์ 8.19985 100.09867 เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
328 80032015 210819 สตรีปากพนัง 8.35262 100.2026 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
329 80042005 210803 สระแก้วรัตนวิทย์ 8.78003 99.91376 สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
330 80042006 210827 สิชลคุณาธารวิทยา 8.94955 99.89891 ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
331 80030173 210468 สุนทราภิบาล 8.15979 99.95061 ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
332 80030243 210570 หัวไทร(เรือนประชาบาล) 8.04578 100.3043 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช
333 80032021 210833 หัวไทรบำรุงราษฎร์ 8.02976 100.30094 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช
334 80010005 210023 อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ 8.43069 99.96399 คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
335 80032014 210821 อินทร์ธานีวิทยาคม 8.2651 100.19665 ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
336 80032025 210837 เขาพังไกร 7.98722 100.24767 เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช
337 80012015 210849 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 8.17451 100.03908 สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
338 80012011 210842 เฉลิมราชประชาอุทิศ 8.36454 99.94677 ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช
339 80032001 210792 เชียรใหญ่ 8.11193 100.0998 แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
340 80032003 210794 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 8.14306 100.20167 เสือหึง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
341 80012012 210843 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 8.3459 99.93824 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช
342 80012001 210774 เบญจมราชูทิศ 8.43847 99.92432 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
343 80012004 210777 เมืองนครศรีธรรมราช 8.47976 99.92579 นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
344 80032019 210825 เสาธงวิทยา 8.26513 99.91255 เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
345 80032022 210834 แหลมราษฎร์บำรุง 7.9291 100.2337 ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช
346 80042004 210802 โมคลานประชาสรรค์ 8.57915 99.93202 โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
347 80012005 210778 โยธินบำรุง 8.5011 99.95465 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
348 80032013 210820 โศภนคณาภรณ์ 8.27993 100.11369 เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด