ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "บุรีรัมย์"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 31042007 260893 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 15.30838 103.30426 สตึก สตึก บุรีรัมย์
2 31030010 260223 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล) 14.61245 102.8054 ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย์
3 31020061 260109 บ้านกุดใหญ่ 14.87018 103.35835 หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์
4 31030048 260240 บ้านก้านเหลือง 14.67926 102.8283 หนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์
5 31040052 260415 บ้านข่อย 15.49245 102.9602 บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์
6 31030051 260219 บ้านจาน 14.656 102.8251 หนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์
7 31020054 260155 บ้านชำแระ 14.84853 103.34185 หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์
8 31040097 260536 บ้านดงยายเภา 15.31412 103.24642 นิคม สตึก บุรีรัมย์
9 31010028 260076 บ้านดอนใหญ่ 14.95576 103.01746 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
10 31030202 260808 บ้านดอนไม้ไฟ 14.59155 102.9128 ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
11 31010186 260743 บ้านตาเหล็ง 14.76615 102.83581 หนองปล่อง ชำนิ บุรีรัมย์
12 31040088 260570 บ้านท่าม่วง 15.30242 103.4407 ท่าม่วง สตึก บุรีรัมย์
13 31040087 260542 บ้านท่าเรือ 15.30914 103.39927 ท่าม่วง สตึก บุรีรัมย์
14 31030038 260236 บ้านบุตาเวสน์ 14.68902 102.91661 หนองกง นางรอง บุรีรัมย์
15 31010179 260741 บ้านประคอง 14.79044 102.86695 เมืองยาง ชำนิ บุรีรัมย์
16 31020198 260697 บ้านปลัด 14.676 103.11514 จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์
17 31020206 260695 บ้านมะมัง 14.74076 103.25278 ป่าชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย์
18 31040118 260534 บ้านยางน้ำใส 15.29805 103.31364 สตึก สตึก บุรีรัมย์
19 31020017 260122 บ้านสวายสอ 'ไกรปัญญานุเคราะห์' 14.99954 103.40306 ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์
20 31010063 260061 บ้านสารภี 14.9085 103.08847 สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
21 31020022 260152 บ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์) 14.84506 103.30812 บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์
22 31010182 260752 บ้านหนองพะอง 14.80033 102.72482 ละลวด ชำนิ บุรีรัมย์
23 31030011 260224 บ้านหนองม่วง 14.60266 102.82357 ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย์
24 31030199 260813 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 14.58264 102.8825 เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
25 31040082 260586 บ้านหนองหัวควาย 15.15916 103.42058 ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์
26 31030046 260259 บ้านหนองโบสถ์ 14.63783 102.72061 หนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์
27 31020149 260303 บ้านหลัก 14.48448 103.22043 เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์
28 31030213 260810 บ้านเขว้า 14.66719 102.92305 อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
29 31010158 260460 บ้านแท่นพระ 15.01424 102.80335 หนองคู ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
30 31020013 260132 บ้านโคกยาง 14.99636 103.33757 กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์
31 31010175 260749 บ้านโคกสะอาด 14.81417 102.8495 ชำนิ ชำนิ บุรีรัมย์
32 31040028 260186 บ้านโจด 15.41696 103.05601 ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์
33 31040179 260833 บ้านโนนกลาง 15.35916 103.13815 แคนดง แคนดง บุรีรัมย์
34 31040155 260765 บ้านโนนไฮ 15.52086 102.84332 กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
35 31010168 260458 วัดกะทิง 15.03149 102.8145 หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
36 31030032 260227 วัดน้ำไหล 14.58786 102.79317 สะเดา นางรอง บุรีรัมย์
37 31010165 260461 วัดบ้านตะขบ 15.06205 102.79632 หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
38 31040142 260654 วัดพนมวัน 15.72619 102.89522 บ้านคู นาโพธิ์ บุรีรัมย์
39 31040137 260655 วัดสิริมงคล 15.75667 102.88721 ดอนกอก นาโพธิ์ บุรีรัมย์
40 31030171 260685 วัดห้วยหิน 14.88375 102.6121 ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์
41 31020024 260156 วัดอินทบูรพา 14.81927 103.2914 บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์
42 31042008 260894 สะแกพิทยาคม 15.30571 103.35337 สะแก สตึก บุรีรัมย์
43 31022011 260883 โนนเจริญพิทยาคม 14.48553 103.1822 โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด