ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "แผ่นดินไหว" ในจังหวัด "ปทุมธานี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 13020054 270115 กลางคลองสิบ 14.01437 100.81943 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
2 13010021 270026 ขจรทรัพย์อํารุง 13.97408 100.55875 บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
3 13012002 270178 คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 14.01968 100.5382 บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
4 13020014 270161 คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) 14.19653 100.85591 นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี
5 13010068 270091 คลองบางโพธิ์ 14.07999 100.4519 คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
6 13010103 270148 คลองบ้านพร้าว 14.08465 100.57267 บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี
7 13010063 270077 คลองพระอุดม 14.01691 100.44277 คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
8 13010082 270084 คลองลากค้อน 14.03057 100.3411 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
9 13010079 270081 คลองลาดช้าง 14.04572 100.38061 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
10 13010088 270140 คลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) 14.06732 100.55237 คลองควาย สามโคก ปทุมธานี
11 13010032 270048 คลองสอง 14.06509 100.64737 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
12 13020033 270156 คลองสิบสามผิวศรีราษฏร์บำรุง 14.12828 100.89025 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
13 13010056 270031 คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 14.03151 100.61888 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
14 13010057 270040 คลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) 14.05967 100.71041 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี
15 13010051 270033 จารุศรบํารุง 14.08429 100.59604 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
16 13012013 270198 ชัยสิทธาวาส พัฒน์ สายบำรุง 14.03669 100.54493 กระแชง สามโคก ปทุมธานี
17 13020027 270166 ชุมชนบึงบา 14.1333 100.82419 บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี
18 13020008 270071 ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 13.98425 100.61193 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
19 13020036 270159 ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ 14.13308 100.86783 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
20 13010105 270136 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ 14.07306 100.52239 สามโคก สามโคก ปทุมธานี
21 13020057 270118 ชุมชนวัดทำเลทอง 13.94861 100.82305 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
22 13010072 270072 ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) 14.03972 100.42033 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
23 13010002 270025 ชุมชนวัดบางกะดี 13.99575 100.5486 บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
24 13010055 270030 ชุมชนวัดบางขัน 14.06718 100.61842 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
25 13020001 270061 ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 14.07928 100.89146 บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
26 13010078 270080 ชุมชนวัดหน้าไม้ 14.06442 100.35347 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
27 13010058 270041 ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร 14.09503 100.70931 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี
28 13010023 270012 ชุมชนวัดเสด็จ 14.03042 100.56226 สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
29 13010085 270144 ชุมชนวัดไก่เตี้ย 14.04975 100.55244 กระแชง สามโคก ปทุมธานี
30 13020046 270105 ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 13.93152 100.7457 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
31 13020007 270070 ทองพูลอุทิศ 13.99938 100.61994 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
32 13012005 270182 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 14.0942 100.70686 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี
33 13012007 270181 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 14.08503 100.60826 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
34 13020009 270066 ธัญญสิทธิศิลป์ 14.02211 100.73691 รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
35 13022003 270184 ธัญบุรี 13.97368 100.62108 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
36 13022001 270185 ธัญรัตน์ 14.02238 100.73554 รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
37 13022007 270194 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 13.94374 100.88401 พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี
38 13020034 270157 นิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ) 14.11591 100.91258 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
39 13020024 270175 นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ 14.07574 100.77813 บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
40 13012008 270188 บัวแก้วเกษร 14.04121 100.42666 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
41 13010059 270042 บางชวดอนุสรณ์ 14.11832 100.71093 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี
42 13010098 270142 บางโพธิ์เหนือ 14.03476 100.51738 บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี
43 13010067 270090 บางโพธิ์ใหม่ 14.06493 100.46979 คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
44 13010042 270038 บึงเขาย้อน 14.08122 100.68769 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี
45 13010050 270032 บุญคุ้มราษฎร์บํารุง 14.00588 100.60945 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
46 13010075 270078 บ้านคลองขวางบน 14.00141 100.40701 ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
47 13010062 270076 บ้านคลองเจ้าเมือง 13.98673 100.46221 คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
48 13010037 270053 บ้านบึง 14.131 100.66263 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
49 13012003 270179 ปทุมธานี นันทมุนีบำรุง 13.99297 100.52297 บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
50 13012001 270177 ปทุมวิไล 14.01766 100.52608 บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
51 13010049 270034 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 14.07704 100.5998 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
52 13010029 270045 ปากคลองสอง 14.15088 100.64183 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
53 13022008 270195 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 13.95394 100.61953 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
54 13020043 270124 รวมราษฎร์สามัคคี 14.01343 100.89491 บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี
55 13020035 270158 ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา 14.1076 100.86825 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
56 13020044 270125 ร่วมจิตประสาท 14.04301 100.89375 บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี
57 13020045 270126 ร่วมใจประสิทธิ์ 14.04911 100.91353 บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี
58 13010048 270057 ลิ้นจี่อุทิศ 14.08433 100.7318 คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี
59 13010030 270046 ลําสนุ่น 14.12128 100.64207 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
60 13012009 270189 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา 13.9841 100.43558 คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
61 13010036 270052 วัดกลางคลองสาม 14.08499 100.66433 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
62 13020062 270099 วัดกลางคลองสี่ 13.96014 100.6893 ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี
63 13010033 270049 วัดกล้าชอุ่ม 14.03554 100.64352 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
64 13020005 270064 วัดขุมแก้ว 14.05567 100.82298 บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี
65 13020061 270098 วัดคลองชัน 13.9323 100.68888 ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี
66 13010053 270028 วัดคุณหญิงส้มจีน 14.12775 100.61602 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
67 13020015 270162 วัดจตุพิธวราวาส 14.16568 100.84652 นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี
68 13010066 270089 วัดจันทาราม 14.07002 100.47897 คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
69 13020018 270168 วัดจุฬาจินดาราม 14.23253 100.80158 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี
70 13010010 270016 วัดฉาง 14.00513 100.53759 บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
71 13020064 270120 วัดชัยมังคลาราม 14.00386 100.86864 ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี
72 13010003 270001 วัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์) 13.96783 100.53006 บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
73 13020068 270110 วัดดอนใหญ่ 13.98317 100.77595 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
74 13010015 270009 วัดดาวเรือง 14.0431 100.58401 บางพูด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
75 13010041 270037 วัดตะวันเรือง 14.11528 100.68717 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี
76 13010102 270147 วัดถั่วทอง 14.05622 100.54947 บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี
77 13020055 270116 วัดทศทิศ 14.00214 100.84345 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
78 13010093 270131 วัดท้ายเกาะ 14.12101 100.52528 ท้ายเกาะ สามโคก ปทุมธานี
79 13020032 270155 วัดธรรมราษฏร์เจริญผล 14.1786 100.89275 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
80 13020065 270108 วัดธัญญะผล 13.9426 100.77455 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
81 13020012 270154 วัดนพรัตนาราม 14.19519 100.86758 นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี
82 13020010 270065 วัดนาบุญ 14.0319 100.75909 ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี
83 13010026 270022 วัดนาวง 13.95497 100.57254 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
84 13020059 270122 วัดนิเทศน์ 13.99095 100.89597 พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี
85 13010076 270079 วัดบัวขวัญ 14.01022 100.42549 ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
86 13010073 270073 วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 14.06739 100.38287 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
87 13010091 270150 วัดบัวหลวง 14.04179 100.56722 เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี
88 13010001 270024 วัดบางกุฎีทอง 13.98686 100.53852 บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
89 13010005 270003 วัดบางคูวัด 13.95128 100.50827 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
90 13010084 270143 วัดบางนา(เส็งเลิศประชานุกูล) 14.03487 100.54276 กระแชง สามโคก ปทุมธานี
91 13010014 270023 วัดบางพูน 13.98957 100.57249 บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
92 13010007 270005 วัดบางเดื่อ 13.98334 100.52399 บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
93 13010106 270137 วัดบางเตยนอก 14.0687 100.52637 สามโคก สามโคก ปทุมธานี
94 13010104 270138 วัดบางเตยใน 14.06448 100.51661 บางเตย สามโคก ปทุมธานี
95 13010065 270093 วัดบ่อทอง 14.06215 100.43671 คูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
96 13010070 270092 วัดบ่อเงิน 14.07676 100.4229 บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
97 13010092 270149 วัดบ้านพร้าวใน 14.05354 100.56167 เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี
98 13010101 270146 วัดปทุมทอง 14.06482 100.54101 บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี
99 13020029 270152 วัดปทุมนายก 14.21598 100.91316 ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี
100 13020050 270103 วัดประชุมราษฏร์ 13.93342 100.72161 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
101 13020041 270102 วัดประยูรธรรมาราม 13.96222 100.60662 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
102 13020060 270100 วัดปัญจทายิกาวาส 13.95193 100.70399 ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี
103 13010047 270056 วัดผลาหาร 14.11651 100.73286 คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี
104 13020023 270174 วัดพวงแก้ว 14.0963 100.77808 บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
105 13020053 270114 วัดพิรุณศาสตร์ 13.97446 100.81885 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
106 13010052 270027 วัดพืชนิมิต 14.12793 100.58619 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
107 13020058 270121 วัดพืชอุดม 13.95648 100.88556 พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี
108 13010040 270036 วัดมงคลพุการาม(หกเจริญอุปถัมภ์) 14.15869 100.68895 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี
109 13020063 270119 วัดมงคลรัตน์ 13.96554 100.86611 ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี
110 13010020 270008 วัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) 14.00455 100.54129 บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
111 13020003 270067 วัดมูลจินดาราม 14.00708 100.70664 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
112 13010044 270054 วัดมูลเหล็ก 14.1893 100.73258 คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี
113 13010024 270020 วัดรังสิต 13.97299 100.6035 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
114 13020016 270164 วัดราษฎรบํารุง 14.24021 100.82367 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี
115 13010017 270015 วัดราษฎร์ศรัทธาทํา 14.01196 100.4696 บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
116 13020038 270095 วัดลาดสนุ่น 13.95906 100.63633 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
117 13010074 270074 วัดลาดหลุมแก้ว 14.02609 100.41086 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
118 13020069 270111 วัดลานนา 13.99387 100.79662 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
119 13010069 270087 วัดลํามหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์) 14.10376 100.35935 บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
120 13020020 270170 วัดศรีคัคณางค์ 14.12708 100.82407 บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี
121 13020025 270176 วัดศรีสโมสร 14.08107 100.75593 บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
122 13010060 270043 วัดศิริจันทาราม 14.14789 100.71151 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี
123 13020067 270112 วัดสมุหราษฎร์บํารุง 14.01473 100.79764 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
124 13020002 270062 วัดสระบัว 14.06089 100.85586 บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
125 13010039 270035 วัดสว่างภพ 14.17036 100.67586 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี
126 13010087 270139 วัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) 14.10279 100.45979 คลองควาย สามโคก ปทุมธานี
127 13010099 270129 วัดสองพี่น้อง 14.09035 100.54037 บ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี
128 13020022 270172 วัดสอนดีศรีเจริญ 14.13649 100.7559 บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี
129 13010107 270145 วัดสะแก 14.05891 100.53831 สามโคก สามโคก ปทุมธานี
130 13010086 270133 วัดสามัคคิยาราม 14.07949 100.51946 คลองควาย สามโคก ปทุมธานี
131 13020021 270171 วัดสุขบุญฑริการาม 14.1648 100.77677 บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี
132 13010077 270086 วัดสุทธาวาส 14.01906 100.38312 ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
133 13020052 270113 วัดสุวรรณ 13.95059 100.79806 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
134 13010064 270088 วัดสุวรรณจินดาราม 14.03221 100.48027 คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
135 13010012 270018 วัดหงส์ปทุมาวาส 14.02382 100.53451 บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
136 13010046 270058 วัดหว่านบุญ 14.05625 100.72758 คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี
137 13020056 270117 วัดอดิศร 14.01929 100.84361 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
138 13020011 270063 วัดอัยยิการาม 14.04376 100.79405 ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี
139 13010028 270060 วัดอู่ข้าว 14.19102 100.75424 คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี
140 13020051 270104 วัดเกตุประภา 13.96198 100.72018 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
141 13010035 270051 วัดเกิดการอุดม 14.05255 100.66116 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
142 13020004 270068 วัดเขียนเขต 14.0007 100.67675 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
143 13020017 270165 วัดเจริญบุญ 14.19751 100.82195 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี
144 13010094 270132 วัดเชิงท่า 14.09815 100.53213 บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี
145 13010022 270006 วัดเทียนถวาย 13.96387 100.54075 บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
146 13010080 270082 วัดเนกขัมมาราม 14.01291 100.34912 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
147 13010016 270013 วัดเปรมประชากร 13.99459 100.59769 บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
148 13010043 270039 วัดเพิ่มทาน 14.04679 100.68761 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี
149 13010090 270128 วัดเมตารางค์ 14.11053 100.55503 เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี
150 13010013 270010 วัดเวฬุวัน 14.05932 100.59095 บางพูด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
151 13020049 270101 วัดแจ้งลําหิน 13.93011 100.71322 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
152 13020028 270167 วัดแสงมณี 14.07511 100.82634 บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี
153 13020006 270069 วัดแสงสรรค์ 14.00295 100.64328 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
154 13010011 270017 วัดโคก 13.99865 100.53308 บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
155 13010019 270007 วัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) 14.01914 100.53854 บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
156 13020037 270163 วัดโปรยฝน 14.11433 100.84687 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
157 13010018 270011 วัดโพธิ์เลื่อน 14.03264 100.5467 บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
158 13020039 270096 วัดโพสพผลเจริญ 13.93769 100.64101 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
159 13020042 270123 วัดโสภณาราม 14.03689 100.86917 บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี
160 13010008 270014 วัดไพร่ฟ้า 13.99848 100.48382 บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
161 13010054 270029 วันครู 2502 14.0981 100.61934 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
162 13012011 270191 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 14.10984 100.39684 บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
163 13010089 270127 ศาลาพัน 14.11806 100.57932 เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี
164 13020026 270173 ศาลาลอย 14.09713 100.79771 บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี
165 13012006 270183 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 14.02333 100.6763 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี
166 13010081 270083 สว่างราษฏร์บํารุง 14.09742 100.34356 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
167 13020048 270107 สหราษฎร์บํารุง 13.99079 100.75308 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
168 13010031 270047 สังข์อํ่าวิทยา 14.12592 100.67848 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
169 13010071 270094 สังฆรักษ์บํารุง 14.10236 100.4024 บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
170 13010083 270085 สามวาวิทยา 14.00295 100.37403 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
171 13010034 270050 สามัคคีราษฎร์บํารุง 14.02679 100.6634 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
172 13022002 270186 สายปัญญารังสิต 13.97474 100.6091 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
173 13010096 270135 สี่แยกบางเตย 14.09097 100.45177 บางเตย สามโคก ปทุมธานี
174 13012010 270190 สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 14.11471 100.38033 บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
175 13010025 270021 สุลักขณะ 13.94815 100.60414 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
176 13010097 270141 สุเหร่าใหม่เจริญ 14.05382 100.48825 บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี
177 13022004 270187 หนองเสือวิทยาคม 14.13117 100.81695 บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี
178 13012004 270180 หอวัง ปทุมธานี 14.02596 100.58275 สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
179 13020019 270169 หิรัญพงษ์อนุสรณ์ 14.20611 100.80193 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี
180 13010009 270019 อนุบาลปทุมธานี 14.02118 100.52747 บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
181 13010004 270002 อนุบาลวัดบางนางบุญ 13.95549 100.52625 บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
182 13020030 270153 อยู่ประชานุเคราะห์ 14.21991 100.89103 ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี
183 13010027 270059 อินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ 14.05533 100.75497 คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี
184 13020066 270109 เจริญดีวิทยา 13.95536 100.77346 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
185 13010045 270055 เจริญวิทยา 14.14021 100.73285 คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี
186 13012015 270200 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 14.02312 100.67668 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี
187 13012014 270199 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 14.09082 100.50279 คลองควาย สามโคก ปทุมธานี
188 13022005 270192 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 13.94195 100.76589 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
189 13022006 270193 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 14.01786 100.8908 บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี
190 13020013 270160 แสนชื่นปานนุกูล 14.26256 100.86454 นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี
191 13010038 270044 ไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) 14.06559 100.62613 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด