ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "สึนามิ" ในจังหวัด "ประจวบคีรีขันธ์"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 77022001 280242 กุยบุรีวิทยา 12.08079 99.85627 กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
2 77010099 280124 บางสะพาน 11.20886 99.51122 แม่รำพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
3 77010023 280008 บ้านคลองชายธง 11.97856 99.83058 บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
4 77010009 280034 บ้านคลองวาฬ 11.7483 99.7897 คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
5 77010030 280012 บ้านคั่นกระได 11.86821 99.80864 อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
6 77020019 280044 บ้านดอนกลาง 12.14845 99.84827 สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
7 77010050 280079 บ้านดอนทราย 11.44835 99.60145 นาหูกวาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
8 77020014 280066 บ้านดอนบ่อกุ่ม 12.13786 99.91388 ดอนยายหนู กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
9 77020015 280067 บ้านดอนมะขาม 12.12116 99.92274 ดอนยายหนู กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
10 77010101 280100 บ้านดอนสำราญ 11.27621 99.54575 แม่รำพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
11 77020031 280145 บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 12.38029 99.90577 เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
12 77010002 280025 บ้านทุ่งเคล็ด 11.80874 99.7738 เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
13 77010100 280118 บ้านท่าขาม 11.21968 99.55046 แม่รำพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
14 77010017 280002 บ้านท่าฝาง 12.05848 99.8832 บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
15 77020084 280238 บ้านนาวัลเปรียง 12.17793 99.86648 ไร่ใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
16 77020095 280214 บ้านบางปู 12.20976 100.0012 สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
17 77010124 280186 บ้านบางสะพานน้อย 11.08118 99.44928 บางสะพาน บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
18 77010029 280011 บ้านบึง 11.86859 99.78515 อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
19 77020038 280157 บ้านปรือน้อย 12.37354 99.9907 ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
20 77010126 280188 บ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์) 11.10096 99.4849 บางสะพาน บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
21 77020036 280155 บ้านปากน้ำปราณ 12.40241 99.9914 ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
22 77020010 280061 บ้านปากเหมือง 12.06261 99.8948 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
23 77020097 280210 บ้านพุน้อย 12.23404 99.96743 สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
24 77020098 280211 บ้านพุใหญ่ 12.24917 99.96532 สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
25 77020089 280217 บ้านลาดวิถี 12.31899 99.87944 ศิลาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
26 77020039 280139 บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 12.40657 99.93229 วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
27 77020041 280141 บ้านวังยาว 12.42999 99.91265 วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
28 77020085 280230 บ้านศาลาลัย 12.24953 99.87023 ศาลาลัย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
29 77020018 280043 บ้านสามกระทาย 12.1638 99.86115 สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
30 77020075 280224 บ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ) 12.21533 99.87963 ไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
31 77020020 280045 บ้านสำโหรง 12.13027 99.85244 สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
32 77020061 280179 บ้านหนองกระทุ่ม 13.07405 99.94978 หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
33 77020033 280159 บ้านหนองกา 12.34853 99.94044 ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
34 77020099 280212 บ้านหนองข้าวเหนียว 12.28052 99.96612 สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
35 77020090 280218 บ้านหนองคาง 12.28657 99.88072 ศิลาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
36 77010122 280189 บ้านหนองฆ้อง 11.12817 99.46937 บางสะพาน บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
37 77020048 280148 บ้านหนองตาเย็น 12.36653 99.88543 หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
38 77020009 280069 บ้านหนองบัว 12.09949 99.88047 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
39 77010089 280098 บ้านหนองมงคล 11.30529 99.54634 ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
40 77020007 280046 บ้านหนองหมู 12.15883 99.84306 กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
41 77020008 280068 บ้านหนองเตาปูน 12.10988 99.89598 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
42 77010010 280035 บ้านหว้ากอ (มิตรภาพที่72) 11.71636 99.74906 คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
43 77020100 280213 บ้านหัวตาลแถว 12.22256 99.97538 สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
44 77010095 280121 บ้านหินกอง 11.16165 99.47633 พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
45 77010068 280113 บ้านห้วยทรายขาว 11.23081 99.50077 กำเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
46 77010031 280013 บ้านอ่าวน้อย 11.84806 99.8243 อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
47 77010102 280112 บ้านอ่าวยาง 11.20977 99.57049 แม่รำพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
48 77020091 280219 บ้านเกาะนาน้อย 12.28155 99.88802 ศิลาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
49 77020081 280235 บ้านเกาะไผ่ 12.20294 99.90414 ไร่ใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
50 77020011 280063 บ้านเขาแดง 12.13894 99.9636 เขาแดง กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
51 77020096 280216 บ้านใหม่ 12.32334 99.98307 สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
52 77020074 280223 บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 12.22488 99.86674 ไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
53 77012001 280239 ประจวบวิทยาลัย 11.79994 99.7987 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
54 77022004 280252 ปากน้ำปราณวิทยา 12.3914 99.98379 ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
55 77010024 280009 ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 11.9474 99.82572 บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
56 77020002 280055 วัดกุยบุรี 12.06852 99.85789 กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
57 77010088 280103 วัดดอนยาง 11.34402 99.54581 ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
58 77020013 280065 วัดดอนยายหนู 12.14078 99.94071 ดอนยายหนู กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
59 77010092 280097 วัดถ้ำคีรีวงศ์ 11.39014 99.5832 ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
60 77020012 280064 วัดทุ่งน้อย 12.09443 99.95251 เขาแดง กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
61 77010087 280102 วัดธงชัยธรรมจักร 11.35919 99.56751 ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
62 77010070 280115 วัดนาผักขวง 11.26072 99.52998 กำเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
63 77020034 280160 วัดนาห้วย 12.36632 99.95016 ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
64 77010019 280004 วัดบ่อนอก(ทองวิทยา) 12.00049 99.85856 บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
65 77010016 280001 วัดปากคลองเกลียว 12.04207 99.90536 บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
66 77020094 280222 วัดเกษตรกันทราราม 12.31855 99.91429 ศิลาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
67 77010129 280204 วัดเขาราษฎร์บำรุง 11.06853 99.47325 ปากแพรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
68 77022010 280258 สามร้อยยอดวิทยาคม 12.22516 99.86471 สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
69 77020016 280041 สามแยกป่าถล่ม 12.17584 99.84515 สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
70 77012003 280241 หว้ากอวิทยาลัย 12.00721 99.8475 บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
71 77022007 280255 หัวหิน 12.57479 99.94855 หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
72 77020003 280056 อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 12.06315 99.87036 กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
73 77010049 280078 อนุบาลทับสะแก 11.50074 99.62136 ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
74 77010073 280126 อนุบาลบางสะพาน 11.20651 99.5082 กำเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
75 77010026 280014 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 11.80988 99.79795 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
76 77020035 280138 อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 12.37754 99.92577 ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
77 77010025 280028 อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) 11.8035 99.79736 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
78 77022005 280253 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 12.38067 99.92641 ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
79 77022003 280251 เมืองปราณบุรี 12.3603 99.91942 ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
80 77012009 280249 โสตศึกษาเทพรัตน์ 11.1584 99.4932 พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด