ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "ปัตตานี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 94020149 300155 ชุมชนบ้านพงสตา 6.78539 101.30093 ยะรัง ยะรัง ปัตตานี
2 94020013 300065 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 6.76169 101.04936 ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
3 94010013 300011 บ้านจือโระ 6.86 101.29 บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
4 94020072 300254 บ้านตลาดนัดคลองขุด 6.83539 101.16738 บางเขา หนองจิก ปัตตานี
5 94020061 300250 บ้านท่ากำชำ 6.84 101.11 ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี
6 94020037 300034 บ้านนาค้อกลาง 6.71002 101.09939 ป่าบอน โคกโพธิ์ ปัตตานี
7 94020117 300304 บ้านน้ำดำ 6.60416 101.4308 น้ำดำ ทุ่งยางแดง ปัตตานี
8 94010117 300189 บ้านบากง 6.79027 101.40448 ตาลีอายร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
9 94010027 300017 บ้านบางปลาหมอ 6.86236 101.19907 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี
10 94020034 300048 บ้านบาเงง 6.63243 101.19135 ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี
11 94020051 300244 บ้านบาโงกาเซาะ 6.71203 101.24162 ดาโต๊ะ หนองจิก ปัตตานี
12 94010042 300076 บ้านบ่ออิฐ 6.82449 101.51863 บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
13 94010097 300283 บ้านปลักแตน 6.6116 101.66193 ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
14 94020056 300275 บ้านปากบางตาวา 6.85 101.17 ตุยง หนองจิก ปัตตานี
15 94010071 300231 บ้านป่าทุ่ง 6.75295 101.56146 บางเก่า สายบุรี ปัตตานี
16 94010116 300197 บ้านฝาง 6.82477 101.37332 ตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี
17 94010055 300094 บ้านพ่อมิ่ง 6.78346 101.54498 พ่อมิ่ง ปะนาเระ ปัตตานี
18 94020166 300324 บ้านม่วงเตี้ย 6.68537 101.25383 ม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี
19 94020129 300162 บ้านสายชล 6.66105 101.32022 กอลำ ยะรัง ปัตตานี
20 94020122 300297 บ้านเขาดิน 6.6081 101.48728 ปากู ทุ่งยางแดง ปัตตานี
21 94010124 300174 บ้านโต๊ะตีเต 6.77678 101.45617 บาโลย ยะหริ่ง ปัตตานี
22 94020170 300328 วัดบุพนิมิต 6.65996 101.22403 แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี
23 94020075 300276 วัดสถิตย์ชลธาร 6.86022 101.18164 บางตาวา หนองจิก ปัตตานี
24 94022002 300331 โพธิ์คีรีราชศึกษา 6.73262 101.09839 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด