ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "แผ่นดินไหว" ในจังหวัด "พะเยา"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 56022009 320305 ขุนควรวิทยาคม 19.14714 100.38071 ขุนควร ปง พะเยา
2 56012006 320302 งำเมืองวิทยาคม 19.31477 100.04519 ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา
3 56022001 320294 จุนวิทยาคม 19.33714 100.13135 ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา
4 56020068 320123 ชัยชุมภู 19.46811 100.21018 น้ำแวน เชียงคำ พะเยา
5 56020086 320221 ชุมชนบ้านดอนไชย 19.26092 100.36758 งิม ปง พะเยา
6 56010015 320037 ชุมชนบ้านตุ้มท่า 19.25302 99.82036 ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา
7 56020022 320058 ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) 19.35445 100.12934 ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา
8 56020114 320174 ชุมชนบ้านบอน 19.13599 100.28989 ปง ปง พะเยา
9 56010102 320245 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 19.41558 99.76744 ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา
10 56020147 320264 ชุมชนบ้านหนองเลา 19.63883 100.36489 ภูซาง ภูซาง พะเยา
11 56020071 320126 ชุมชนบ้านหลวง 18.89357 100.31003 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
12 56020008 320079 ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 19.45112 100.19711 ทุ่งรวงทอง จุน พะเยา
13 56010086 320156 ชุมชนบ้านห้วยลาน 19.31286 100.03237 ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา
14 56020039 320113 ชุมชนบ้านเชียงบาน 19.5106 100.28128 เชียงบาน เชียงคำ พะเยา
15 56010107 320232 ชุมชนบ้านแม่สุก 19.32437 99.79435 แม่สุก แม่ใจ พะเยา
16 56010048 320001 ชุมชนบ้านแม่ใส 19.13287 99.87792 แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา
17 56012008 320308 ดงเจนวิทยาคม 19.22621 99.95834 ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
18 56012004 320300 ดอกคำใต้วิทยาคม 19.16255 99.99569 ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ พะเยา
19 56010011 320032 ตำบลสันป่าม่วง 19.17831 99.83687 สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา
20 56012005 320301 ถ้ำปินวิทยาคม 19.06883 100.05942 บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา
21 56010120 320280 บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 19.22899 99.9602 ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
22 56010129 320287 บ้านกาดถี 19.3974 99.98466 ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา
23 56020023 320059 บ้านกิ่วแก้ว 19.38342 100.08678 ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา
24 56020140 320274 บ้านก๊อน้อย 19.57832 100.3475 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา
25 56020142 320273 บ้านก๊อหลวง 19.58292 100.36108 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา
26 56020128 320197 บ้านขุนกำลัง 19.1087 100.3892 ขุนควร ปง พะเยา
27 56020097 320192 บ้านควรดง 19.16013 100.29225 ควร ปง พะเยา
28 56020087 320223 บ้านควรเก๊าเงา 19.2688 100.37744 งิม ปง พะเยา
29 56020054 320101 บ้านคะแนง 19.42778 100.46899 แม่ลาว เชียงคำ พะเยา
30 56010073 320154 บ้านค่า 19.27596 100.02854 ป่าซาง ดอกคำใต้ พะเยา
31 56010074 320155 บ้านค่าบน 19.27891 100.04208 ป่าซาง ดอกคำใต้ พะเยา
32 56020066 320122 บ้านจำบอน 19.53715 100.24854 อ่างทอง เชียงคำ พะเยา
33 56010001 320011 บ้านจำป่าหวาย 19.11289 99.94546 จำป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา
34 56010062 320144 บ้านจำไก่ 19.17817 100.0679 สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา
35 56020003 320064 บ้านจุน 19.30305 100.1634 จุน จุน พะเยา
36 56010059 320152 บ้านดง 19.24222 100.04716 ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา
37 56010096 320230 บ้านดงบุญนาค 19.41477 99.82121 บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา
38 56010094 320228 บ้านดงอินตา 19.37676 99.84365 บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา
39 56010065 320139 บ้านดอกคำใต้ 19.16998 99.98949 ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ พะเยา
40 56010007 320053 บ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์) 19.19877 99.94095 ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
41 56010019 320026 บ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง) 19.14185 99.82293 บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา
42 56020002 320070 บ้านดอนมูล 19.32439 100.17536 จุน จุน พะเยา
43 56020030 320092 บ้านดอนลาว 19.52337 100.34546 เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
44 56020099 320201 บ้านดอนเงิน 19.23846 100.33059 ออย ปง พะเยา
45 56020098 320200 บ้านดอนแก้ว 19.22884 100.32009 ออย ปง พะเยา
46 56020139 320255 บ้านดอนไชย 19.60706 100.3029 เชียงแรง ภูซาง พะเยา
47 56020101 320203 บ้านดอนไชยป่าแขม 19.22923 100.35175 ออย ปง พะเยา
48 56010002 320012 บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 19.10616 99.93779 จำป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา
49 56020113 320173 บ้านดู่ 19.14249 100.27409 ปง ปง พะเยา
50 56020053 320099 บ้านต้นผึ้ง 19.47299 100.49018 ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
51 56010044 320039 บ้านต๊ำดอนมูล 19.21808 99.84859 บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา
52 56010013 320034 บ้านต๊ำพระแล 19.2187 99.8129 บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา
53 56010045 320040 บ้านต๊ำม่อน 19.21765 99.82135 บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา
54 56010016 320038 บ้านต๊ำเหล่า 19.22683 99.82865 ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา
55 56010009 320027 บ้านต๋อม 19.19821 99.84563 บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา
56 56010068 320161 บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 19.089 100.06825 บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา
57 56010067 320162 บ้านถ้ำประชาบำรุง 19.07759 100.06704 บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา
58 56020052 320104 บ้านถ้ำผาลาด 19.42972 100.35896 แม่ลาว เชียงคำ พะเยา
59 56020141 320272 บ้านทุ่งกล้วย 19.58831 100.37485 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา
60 56020152 320261 บ้านทุ่งติ้ว 19.64337 100.35232 ภูซาง ภูซาง พะเยา
61 56010088 320158 บ้านทุ่งต้นศรี 19.37068 100.04151 ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา
62 56010114 320238 บ้านทุ่งป่าข่า 19.35864 99.78154 ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา
63 56020080 320136 บ้านทุ่งมอก 18.91822 100.27688 บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา
64 56020040 320114 บ้านทุ่งมอก ราษฎร์อนุกูล 19.52075 100.28606 เชียงบาน เชียงคำ พะเยา
65 56020082 320133 บ้านทุ่งหนอง 18.9422 100.26155 สระ เชียงม่วน พะเยา
66 56010071 320148 บ้านทุ่งหลวง 19.14083 100.01589 ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ พะเยา
67 56020064 320107 บ้านทุ่งหล่ม 19.46351 100.32177 ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
68 56020050 320109 บ้านทุ่งเย็น 19.45372 100.34704 แม่ลาว เชียงคำ พะเยา
69 56020106 320210 บ้านทุ่งแต 19.31252 100.35312 งิม ปง พะเยา
70 56020083 320134 บ้านท่าฟ้าเหนือ 19.01925 100.28772 สระ เชียงม่วน พะเยา
71 56020078 320135 บ้านท่าฟ้าใต้ 19.01013 100.27599 สระ เชียงม่วน พะเยา
72 56020070 320125 บ้านท่าม่าน 18.87508 100.29638 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
73 56020010 320066 บ้านธาตุขิงแกง 19.29427 100.18807 พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา
74 56020079 320137 บ้านนาบัว 18.97931 100.14355 สระ เชียงม่วน พะเยา
75 56020131 320194 บ้านนาอ้อม 19.14965 100.39423 ขุนควร ปง พะเยา
76 56020015 320074 บ้านน้ำจุน 19.4457 100.10903 ลอ จุน พะเยา
77 56020134 320196 บ้านน้ำปุก 19.19956 100.4602 ขุนควร ปง พะเยา
78 56020055 320102 บ้านน้ำมิน 19.42579 100.43112 แม่ลาว เชียงคำ พะเยา
79 56020138 320254 บ้านน้ำเปื๋อย 19.59362 100.29801 เชียงแรง ภูซาง พะเยา
80 56020117 320178 บ้านบุญเรือง 19.14881 100.29356 ปง ปง พะเยา
81 56010079 320147 บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 19.14999 99.99535 บุญเกิด ดอกคำใต้ พะเยา
82 56020075 320131 บ้านบ่อเบี้ย 18.84816 100.16814 บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา
83 56020155 320270 บ้านปง 19.57432 100.32391 สบบง ภูซาง พะเยา
84 56020024 320057 บ้านปงสนุก 19.39236 100.12932 ห้วยยางขาม จุน พะเยา
85 56020073 320128 บ้านปงสนุก 18.87394 100.28691 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
86 56020158 320269 บ้านปงใหม่ 19.61784 100.39194 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา
87 56020092 320217 บ้านปัว 19.2478 100.3484 งิม ปง พะเยา
88 56020033 320105 บ้านปัวศรีพรม 19.46862 100.3465 ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
89 56010080 320163 บ้านปาง 19.08462 100.02199 คือเวียง ดอกคำใต้ พะเยา
90 56010069 320171 บ้านปางงุ้น 18.89503 100.13761 หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา
91 56020049 320097 บ้านปางถ้ำ 19.50122 100.45634 ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
92 56020093 320222 บ้านปางผักหม 19.33339 100.31745 งิม ปง พะเยา
93 56020038 320119 บ้านปางมดแดง 19.52866 100.16388 อ่างทอง เชียงคำ พะเยา
94 56010083 320166 บ้านปิน 19.04688 100.0444 บ้านปิน ดอกคำใต้ พะเยา
95 56020058 320089 บ้านปี้ 19.49164 100.34505 เวียง เชียงคำ พะเยา
96 56010041 320043 บ้านป่าคา 19.31578 99.84007 แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา
97 56020095 320190 บ้านป่าคา 19.15673 100.31287 ควร ปง พะเยา
98 56010105 320227 บ้านป่าตึง 19.32379 99.84593 แม่ใจ แม่ใจ พะเยา
99 56020148 320265 บ้านป่าสัก 19.6167 100.34504 ป่าสัก ภูซาง พะเยา
100 56010113 320237 บ้านป่าสักสามัคคี 19.35419 99.79042 ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา
101 56010093 320248 บ้านป่าแฝกเหนือ 19.42121 99.75421 ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา
102 56010116 320250 บ้านป่าแฝกใต้ 19.42254 99.77789 ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา
103 56020133 320195 บ้านผาตั้ง 19.11947 100.37757 ขุนควร ปง พะเยา
104 56020067 320121 บ้านผาลาด 19.51131 100.22401 น้ำแวน เชียงคำ พะเยา
105 56020042 320116 บ้านผาฮาว 19.46149 100.27939 ทุ่งผาสุข เชียงคำ พะเยา
106 56020034 320106 บ้านฝายกวาง 19.4784 100.33157 ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
107 56020059 320087 บ้านพระนั่งดิน 19.49486 100.32608 เวียง เชียงคำ พะเยา
108 56020017 320080 บ้านพวงพยอม 19.4796 100.09574 หงส์หิน จุน พะเยา
109 56010039 320046 บ้านภูเงิน 19.31078 99.88868 แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา
110 56020116 320176 บ้านม่วง 19.14842 100.2756 ปง ปง พะเยา
111 56010128 320286 บ้านม่วงคำ 19.27653 99.9799 ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา
112 56020025 320060 บ้านยางขาม 19.38601 100.16642 ห้วยยางขาม จุน พะเยา
113 56010034 320008 บ้านร่องคำ 19.08927 99.86686 แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
114 56020032 320095 บ้านร่องค้อม 19.50424 100.34235 เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
115 56010076 320142 บ้านร่องจว้า 19.19074 99.9809 สว่างอารมณ์ ดอกคำใต้ พะเยา
116 56010121 320281 บ้านร่องปอ 19.28843 99.94293 ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
117 56020012 320071 บ้านร่องย้าง 19.43191 100.08909 ลอ จุน พะเยา
118 56010012 320049 บ้านร่องห้า 19.2005 99.87404 บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา
119 56020005 320076 บ้านร่องแมด 19.45065 100.12957 ทุ่งรวงทอง จุน พะเยา
120 56020137 320253 บ้านร้องเชียงแรง 19.6093 100.29455 เชียงแรง ภูซาง พะเยา
121 56010085 320160 บ้านวังขอนแดง 19.43161 100.04501 ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา
122 56020084 320187 บ้านวังบง 19.15963 100.34767 ควร ปง พะเยา
123 56020029 320090 บ้านวังเค็มใหม่ 19.53929 100.3128 เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
124 56020014 320073 บ้านศรีเมืองชุม 19.43009 100.08007 ลอ จุน พะเยา
125 56010008 320054 บ้านศาลา 19.19105 99.9329 ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
126 56020149 320262 บ้านสถาน 19.62693 100.34672 ภูซาง ภูซาง พะเยา
127 56020132 320193 บ้านสบขาม 19.14759 100.38447 ขุนควร ปง พะเยา
128 56020051 320110 บ้านสบทุ คีรีราษฎร์สงเคราะห์ 19.40799 100.38518 แม่ลาว เชียงคำ พะเยา
129 56020154 320256 บ้านสบบง 19.57859 100.29939 สบบง ภูซาง พะเยา
130 56020045 320091 บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 19.5222 100.3616 ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
131 56020081 320132 บ้านสระ 18.93867 100.24173 สระ เชียงม่วน พะเยา
132 56020001 320069 บ้านสร้อยศรี 19.34318 100.16903 จุน จุน พะเยา
133 56020136 320252 บ้านสะแล่ง 19.62388 100.29913 เชียงแรง ภูซาง พะเยา
134 56020020 320083 บ้านสักทุ่ง 19.52428 100.10669 หงส์หิน จุน พะเยา
135 56020019 320082 บ้านสักลอ 19.52026 100.10327 หงส์หิน จุน พะเยา
136 56020103 320206 บ้านสันกลางนาดอ 19.28008 100.37184 งิม ปง พะเยา
137 56010072 320150 บ้านสันจกปก 19.14951 99.93282 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา
138 56020129 320198 บ้านสันติสุข 19.04744 100.49166 ขุนควร ปง พะเยา
139 56010125 320279 บ้านสันต้นผึ้ง 19.2518 100.00773 แม่อิง ภูกามยาว พะเยา
140 56010091 320243 บ้านสันต้นม่วง 19.38715 99.78356 เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา
141 56020037 320118 บ้านสันปูเลย 19.56952 100.20797 อ่างทอง เชียงคำ พะเยา
142 56020006 320077 บ้านสันหลวง 19.42815 100.13561 ทุ่งรวงทอง จุน พะเยา
143 56010022 320021 บ้านสันเวียงใหม่ 19.1656 99.84772 บ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา
144 56020144 320271 บ้านสา 19.59929 100.39594 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา
145 56010024 320023 บ้านสาง 19.15612 99.8314 บ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา
146 56020094 320188 บ้านสีพรม 19.15282 100.3266 ควร ปง พะเยา
147 56020108 320184 บ้านหนองท่าควาย 19.18666 100.30825 นาปรัง ปง พะเยา
148 56020065 320120 บ้านหนองบัวเงิน 19.53127 100.20828 อ่างทอง เชียงคำ พะเยา
149 56010131 320289 บ้านหนองลาว 19.31696 100.00376 ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา
150 56010103 320246 บ้านหนองสระ 19.44391 99.80362 ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา
151 56010056 320168 บ้านหนองหล่ม 19.03471 100.06262 หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา
152 56020115 320175 บ้านหนุน 19.13358 100.2628 ปง ปง พะเยา
153 56020112 320183 บ้านหมุ้น 19.17812 100.2969 นาปรัง ปง พะเยา
154 56020060 320086 บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) 19.52326 100.30149 หย่วน เชียงคำ พะเยา
155 56020100 320202 บ้านหลวง 19.22054 100.32896 ออย ปง พะเยา
156 56020072 320127 บ้านหล่ายทุ่ง 18.90124 100.30077 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
157 56020102 320204 บ้านหล่ายฝายแก้ว 19.21029 100.31959 ออย ปง พะเยา
158 56020026 320061 บ้านหัวขัว 19.35757 100.14381 ห้วยยางขาม จุน พะเยา
159 56020043 320117 บ้านหัวทุ่ง 19.48103 100.29833 ทุ่งผาสุข เชียงคำ พะเยา
160 56020004 320065 บ้านห้วยกั้ง 19.32627 100.14336 จุน จุน พะเยา
161 56010132 320290 บ้านห้วยทรายขาว 19.3741 99.99328 ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา
162 56010040 320042 บ้านห้วยบง 19.26707 99.85631 แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา
163 56020118 320179 บ้านห้วยสิงห์ 19.06249 100.2509 ปง ปง พะเยา
164 56010030 320013 บ้านห้วยเคียน 19.05529 99.9317 แม่กา เมืองพะเยา พะเยา
165 56010101 320244 บ้านห้วยเจริญราษฎร์ 19.39685 99.77473 เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา
166 56010127 320285 บ้านห้วยแก้ว 19.28735 99.97005 ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา
167 56020111 320182 บ้านห้วยแม่แดง 19.20537 100.27039 นาปรัง ปง พะเยา
168 56020007 320078 บ้านห้วยไคร้ 19.42964 100.18172 ทุ่งรวงทอง จุน พะเยา
169 56010126 320284 บ้านอิงโค้ง 19.35535 99.99707 ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา
170 56020156 320259 บ้านฮวก 19.68694 100.40893 ภูซาง ภูซาง พะเยา
171 56010117 320275 บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 19.24779 99.96667 ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
172 56010089 320159 บ้านเนินสมบูรณ์ 19.41639 100.01654 ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา
173 56020088 320218 บ้านเลี้ยว 19.24142 100.36356 งิม ปง พะเยา
174 56020013 320072 บ้านเวียงลอ 19.44894 100.09299 ลอ จุน พะเยา
175 56010098 320225 บ้านเหล่า 19.35146 99.83508 บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา
176 56020153 320266 บ้านแก 19.61041 100.32315 ป่าสัก ภูซาง พะเยา
177 56020143 320267 บ้านแกใหม่นิคม 19.60439 100.33069 ป่าสัก ภูซาง พะเยา
178 56020089 320219 บ้านแบ่ง 19.24912 100.36894 งิม ปง พะเยา
179 56010028 320016 บ้านแม่กา 19.00239 99.89815 แม่กา เมืองพะเยา พะเยา
180 56010108 320233 บ้านแม่จว้า 19.30817 99.79503 แม่สุก แม่ใจ พะเยา
181 56010109 320234 บ้านแม่จว้าใต้ 19.306 99.80848 แม่สุก แม่ใจ พะเยา
182 56020035 320111 บ้านแม่ต๋ำ 19.48194 100.24386 น้ำแวน เชียงคำ พะเยา
183 56010031 320014 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง 19.11438 99.90108 แม่กา เมืองพะเยา พะเยา
184 56020009 320068 บ้านแม่ทะลาย 19.26186 100.18971 พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา
185 56020122 320205 บ้านแม่ทาย 19.26238 100.31787 ออย ปง พะเยา
186 56010038 320007 บ้านแม่นาเรือใต้ 19.11601 99.84655 แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
187 56010057 320169 บ้านแม่พริก 19.02377 100.06132 หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา
188 56020011 320067 บ้านแม่วังช้าง 19.28188 100.22411 พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา
189 56010119 320277 บ้านแม่อิง 19.21387 99.97767 แม่อิง ภูกามยาว พะเยา
190 56010106 320224 บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 19.3458 99.81281 แม่ใจ แม่ใจ พะเยา
191 56020036 320112 บ้านแวน 19.48954 100.26955 น้ำแวน เชียงคำ พะเยา
192 56020063 320108 บ้านแวนโค้ง 19.40371 100.30299 ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
193 56020056 320103 บ้านแฮะ 19.40188 100.39819 แม่ลาว เชียงคำ พะเยา
194 56020105 320208 บ้านแฮะ 19.30015 100.38999 งิม ปง พะเยา
195 56020046 320093 บ้านโจ้โก้ 19.51248 100.36861 ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
196 56020047 320098 บ้านโจ้โก้ สาขาบ้านห้วยสา 19.48966 100.3744 ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
197 56010025 320048 บ้านโป่ง 19.26234 99.81516 บ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา
198 56010082 320165 บ้านโพธิ์ทอง 19.05411 100.03907 คือเวียง ดอกคำใต้ พะเยา
199 56010026 320047 บ้านใหม่ 19.27862 99.8159 บ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา
200 56010058 320170 บ้านใหม่ 19.04059 100.06633 หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา
201 56020085 320220 บ้านใหม่น้ำเงิน 19.29794 100.32743 งิม ปง พะเยา
202 56020121 320212 บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) 19.33715 100.43268 ผาช้างน้อย ปง พะเยา
203 56020125 320215 บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก 19.25449 100.49147 ผาช้างน้อย ปง พะเยา
204 56020096 320191 บ้านใหม่พัฒนา 19.16804 100.31913 ควร ปง พะเยา
205 56020048 320096 บ้านใหม่ร่มเย็น 19.53174 100.36906 ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
206 56020057 320088 บ้านไชยพรม 19.50625 100.31523 เวียง เชียงคำ พะเยา
207 56020069 320124 บ้านไชยสถาน 18.87673 100.30765 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
208 56010037 320006 บ้านไร่ 19.1106 99.85808 แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
209 56010099 320226 บ้านไร่อ้อย 19.35354 99.84275 บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา
210 56022008 320304 ปงพัฒนาวิทยาคม 19.25665 100.35068 งิม ปง พะเยา
211 56022007 320303 ปงรัชดาภิเษก 19.17006 100.27737 นาปรัง ปง พะเยา
212 56020031 320094 ปัวพิทยา 19.52548 100.32936 เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
213 56022005 320298 ฝายกวางวิทยาคม 19.46353 100.32219 ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
214 56022002 320295 พญาลอวิทยาคม 19.44286 100.13343 ทุ่งรวงทอง จุน พะเยา
215 56012003 320293 พะเยาประสาธน์วิทย์ 19.23364 99.82564 ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา
216 56012001 320291 พะเยาพิทยาคม 19.17142 99.90873 เวียง เมืองพะเยา พะเยา
217 56012002 320292 ฟากกว๊านวิทยาคม 19.13131 99.82302 บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา
218 56022010 320307 ภูซางวิทยาคม 19.5801 100.29961 สบบง ภูซาง พะเยา
219 56022003 320296 ราชประชานุเคราะห์ 24 19.4511 100.144 ทุ่งรวงทอง จุน พะเยา
220 56020120 320211 ราชานุเคราะห์ 19.38615 100.409 ผาช้างน้อย ปง พะเยา
221 56020021 320056 อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 19.34107 100.12357 ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา
222 56010077 320146 อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน) 19.16072 99.98618 บุญเกิด ดอกคำใต้ พะเยา
223 56020109 320180 อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) 19.17427 100.28023 นาปรัง ปง พะเยา
224 56010051 320055 อนุบาลพะเยา 19.17175 99.90139 เวียง เมืองพะเยา พะเยา
225 56010118 320276 อนุบาลภูกามยาว 19.21865 99.96508 ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
226 56020157 320257 อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 19.56503 100.29781 สบบง ภูซาง พะเยา
227 56020061 320084 อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 19.53577 100.292 หย่วน เชียงคำ พะเยา
228 56020062 320085 อนุบาลเชียงคำฯ สาขาบ้านแดนเมือง 19.54253 100.2974 หย่วน เชียงคำ พะเยา
229 56020076 320129 อนุบาลเชียงม่วน 18.88274 100.27851 บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา
230 56010032 320015 อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 19.08221 99.922 แม่กา เมืองพะเยา พะเยา
231 56010112 320235 อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 19.34654 99.80826 ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา
232 56010115 320239 เจริญใจ 19.35916 99.76278 ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา
233 56012009 320309 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 19.27778 99.96894 ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา
234 56022004 320297 เชียงคำวิทยาคม 19.51946 100.31223 หย่วน เชียงคำ พะเยา
235 56022006 320299 เชียงม่วนวิทยาคม 18.89422 100.28564 บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา
236 56012007 320306 แม่ใจวิทยาคม 19.37445 99.78755 ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา
237 56010066 320140 ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้) 19.16415 99.9926 ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ พะเยา
238 56020044 320100 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) 19.56187 100.36646 ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด