ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "สึนามิ" ในจังหวัด "ภูเก็ต"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 83010037 400040 ถลางพระนางสร้าง 8.02216 98.33549 เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
2 83010050 400035 ท่าฉัตรไชย 8.19664 98.29237 ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต
3 83010028 400030 บ้านกะหลิม 7.91157 98.29504 ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต
4 83010011 400004 บ้านกู้กู 7.9087 98.40015 รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
5 83010049 400034 บ้านคอเอน 8.16035 98.33584 ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต
6 83010006 400020 บ้านฉลอง 7.84936 98.3326 ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
7 83010053 400049 บ้านท่าเรือ 7.97814 98.36644 ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต
8 83010003 400001 บ้านบางคู 7.95864 98.38426 เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
9 83010031 400046 บ้านบางเทา 7.97819 98.29005 เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต
10 83010044 400056 บ้านบางโรง 8.05784 98.40923 ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต
11 83010042 400054 บ้านป่าคลอก 8.02484 98.40323 ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต
12 83010034 400043 บ้านพรุจำปา 8.04586 98.32158 เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
13 83010043 400055 บ้านพารา 8.07174 98.38818 ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต
14 83010054 400050 บ้านลิพอน 8.00454 98.34409 ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต
15 83010004 400002 บ้านสะปำ 'มงคลวิทยา' 7.93734 98.39472 เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
16 83010056 400037 บ้านสาคู 8.0744 98.29792 สาคู ถลาง ภูเก็ต
17 83010048 400033 บ้านหมากปรก 8.13463 98.34139 ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต
18 83010040 400052 บ้านอ่าวปอ 8.06767 98.42116 ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต
19 83010033 400045 บ้านแหลมทราย 8.10274 98.36609 เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
20 83010057 400038 บ้านในทอน 8.05564 98.27856 สาคู ถลาง ภูเก็ต
21 83010046 400031 บ้านไม้ขาว 8.13203 98.30735 ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต
22 83012008 400065 ภูเก็ตปัญญานุกูล 8.01837 98.4094 ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต
23 83012001 400058 ภูเก็ตวิทยาลัย 7.89229 98.38903 ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
24 83010022 400029 ราชประชานุเคราะห์ 36 7.95 98.2789 กมลา กะทู้ ภูเก็ต
25 83010055 400036 วัดมงคลวราราม 8.0944 98.30183 สาคู ถลาง ภูเก็ต
26 83010007 400021 วัดลัฎฐิวนาราม 7.83488 98.34628 ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
27 83010052 400048 วัดศรีสุนทร 7.99249 98.35588 ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต
28 83010016 400018 วัดสว่างอารมณ์ 7.77931 98.3262 ราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
29 83010029 400027 วัดสุวรรณคีรีวงก์ 7.90303 98.30672 ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต
30 83010002 400016 วัดสุวรรณคีรีเขต 7.84915 98.29777 กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
31 83010025 400025 วัดเก็ตโฮ่ 7.9023 98.35192 กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต
32 83010038 400041 วัดเทพกระษัตรี 8.01475 98.32094 เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
33 83010020 400011 วัดเทพนิมิตร 7.86047 98.36899 วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
34 83010036 400039 วัดเมืองใหม่ 8.08586 98.34211 เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
35 83010017 400009 วิชิตสงคราม 7.88689 98.36608 วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
36 83012007 400064 วีรสตรีอนุสรณ์ 8.02062 98.40939 ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต
37 83012002 400059 สตรีภูเก็ต 7.89112 98.39036 ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
38 83010041 400053 สิทธิ์สุนทรบำรุง 8.00085 98.39323 ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต
39 83010047 400032 หงษ์หยกบำรุง 8.15708 98.31432 ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต
40 83010009 400007 อนุบาลภูเก็ต 7.8884 98.39545 ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
41 83010045 400057 เกาะนาคา 8.0488 98.46638 ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต
42 83010005 400003 เกาะมะพร้าว 7.93998 98.42801 เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
43 83010012 400005 เกาะสิเหร่ 7.88134 98.42767 รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
44 83012003 400060 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 7.8673 98.38859 วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
45 83012006 400063 เชิงทะเลวิทยาคม 'จุติ-ก้อง อนุสรณ์' 7.99657 98.30738 เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต
46 83012005 400062 เมืองถลาง 8.06814 98.34077 เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
47 83010021 400012 แหลมพันวา 7.81498 98.39933 วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด