ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "มุกดาหาร"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 49010180 730097 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ 16.50773 104.34328 คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร
2 49010093 730170 บ้านนากอก 16.39534 104.54965 นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
3 49010091 730168 บ้านห้วยกอก1 16.38702 104.56486 นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
4 49010212 730112 บ้านเหล่าสร้างถ่อ 16.58694 104.4837 เหล่าสร้างถ่อ คำชะอี มุกดาหาร
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด