ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "ระนอง"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 85010036 460073 ระวิราษฎร์บำรุง 9.98843 98.71881 บางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง
2 85010029 460013 วัดหาดส้มแป้น 9.95184 98.69435 หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด