ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "ราชบุรี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 70010100 480323 กลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 13.47642 99.26305 ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี
2 70010189 480344 น้ำตกห้วยสวนพลู 13.32711 99.42461 บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี
3 70010115 480322 บ้านตะโกล่าง 13.65461 99.21022 สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี
4 70010187 480342 บ้านพุบอนบน 13.36506 99.4919 บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี
5 70010188 480343 บ้านร่องเจริญ 13.34691 99.42537 บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี
6 70010191 480356 บ้านหนองโก 13.42652 99.49752 หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี
7 70010146 480263 บ้านหินสี 13.32038 99.55823 ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี
8 70010142 480268 บ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) 13.3194 99.60492 ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี
9 70010144 480267 บ้านแม่ประจัน 13.27525 99.55758 ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี
10 70010184 480339 บ้านโป่งกระทิงบน 13.3277 99.48357 บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี
11 70010185 480340 บ้านโป่งกระทิงล่าง 13.33768 99.46144 บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี
12 70010181 480351 บ้านโป่งเจ็ด 13.38993 99.40748 บ้านคา บ้านคา ราชบุรี
13 70010097 480317 รุจิรพัฒน์ 13.39092 99.26093 ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี
14 70010114 480318 สินแร่สยาม 13.58065 99.22998 สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี
15 70010190 480345 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 13.2708 99.42056 บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี
16 70010186 480341 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน (สาขาบ้านพุหิน) 13.30544 99.43654 บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด