ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "ลพบุรี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 16020009 490292 ช่องสาริกา 14.77733 100.86802 ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี
2 16020137 490369 บ้านปรางค์น้อย 15.14032 101.38616 เขาน้อย ลำสนธิ ลพบุรี
3 16020033 490303 บ้านหนองปีกนก 14.96781 101.29646 ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี
4 16020048 490164 บ้านเขาตะแคง 15.06856 101.32534 ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบุรี
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด