ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "ลำพูน"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 51010012 510038 ตำบลบ้านแป้น 18.52858 98.96847 บ้านแป้น เมืองลำพูน ลำพูน
2 51010156 510082 บ้านกองงาม 18.51162 98.91274 แม่แรง ป่าซาง ลำพูน
3 51010106 510241 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม 18.5 99 ทาแม่ลอบ แม่ทา ลำพูน
4 51010034 510001 บ้านมะเขือแจ้ 18.5834 99.0944 ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน
5 51010076 510224 บ้านหมื่นข้าว 18.41952 99.01255 ทากาศ แม่ทา ลำพูน
6 51020113 510278 บ้านห้วยปันจ๊อย 18.42205 98.7754 หนองยวง เวียงหนองล่อง ลำพูน
7 51012001 510296 บ้านแป้นพิทยาคม 18.52937 98.96876 บ้านแป้น เมืองลำพูน ลำพูน
8 51010064 510074 วัดกู่เส้า 18.48821 98.97907 เหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน
9 51010006 510058 วัดจักรคำภิมุข 18.57092 98.96681 ต้นธง เมืองลำพูน ลำพูน
10 51010154 510085 วัดช้างค้ำ 18.46147 98.91413 มะกอก ป่าซาง ลำพูน
11 51010140 510092 วัดบ้านเรือน 18.50752 98.88316 บ้านเรือน ป่าซาง ลำพูน
12 51010163 510269 วัดป่าสัก 18.65251 99.12116 บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน
13 51010032 510007 วัดสะแล่ง 18.57813 99.09312 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
14 51010025 510025 วัดหนองซิว 18.5383 99.00317 ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน
15 51010023 510023 วัดห้วยม้าโก้ง 18.5017 99.00952 ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด