ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "ศรีสะเกษ"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 33040159 530444 บ้านกระทิง 14.59858 104.43708 สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
2 33040121 530487 บ้านกระเบา 14.59958 104.39096 โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
3 33040163 530488 บ้านกันตรวจห้วย 14.58079 104.38897 ห้วยจันทร์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
4 33040110 530493 บ้านกันทรอม 14.57856 104.34141 กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ
5 33040111 530494 บ้านกันทรอมน้อย 14.57996 104.33448 กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ
6 33040008 530154 บ้านชำเบ็ง 14.60868 104.54884 กระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
7 33040142 530461 บ้านซำ 14.62066 104.33815 โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
8 33040116 530447 บ้านดาน 14.61635 104.41297 โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
9 33040114 530459 บ้านดู่ 14.61559 104.36068 ขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
10 33040065 530187 บ้านด่าน 14.47482 104.8363 ภูผาหมอก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
11 33040108 530491 บ้านตาเอก 14.59019 104.36249 กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ
12 33030203 530787 บ้านทุ่งหลวง 14.54347 104.11817 ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
13 33040135 530500 บ้านทุ่งเลน 14.57488 104.47327 พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
14 33040136 530501 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 14.60299 104.4918 พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
15 33040134 530499 บ้านม่วงแยก 14.58948 104.46216 พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
16 33040075 530205 บ้านละลายมีชัย 14.51026 104.53795 ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
17 33040160 530445 บ้านศิวาลัย 14.61361 104.43583 สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
18 33040123 530466 บ้านสำโรงเกียรติ 14.53343 104.4945 บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
19 33040164 530489 บ้านหนองผือ 14.54221 104.37355 ห้วยจันทร์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
20 33040074 530204 บ้านโคกเจริญ 14.52915 104.54983 ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
21 33040023 530221 บ้านโนนสมบูรณ์ 14.57347 104.81211 ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
22 33040118 530449 บ้านโนนสูง 14.60537 104.41128 โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
23 33040133 530504 บ้านโนนแฝก 14.60658 104.5045 พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
24 33030188 530772 วนาสวรรค์ 14.46858 104.09467 ไพรพัฒนา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
25 33040129 530474 หมู่บ้านทับทิมสยาม07 14.52231 104.47502 บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
26 33040162 530443 อนุบาลขุนหาญ (สิ) 14.62176 104.4318 สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด