ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "ศรีสะเกษ"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 33040112 530495 บ้านจองกอ 14.55596 104.31124 กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ
2 33040008 530154 บ้านชำเบ็ง 14.60868 104.54884 กระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
3 33040137 530502 บ้านซำขี้เหล็ก 14.55846 104.51296 พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
4 33040128 530473 บ้านภูดินพัฒนา 14.50902 104.42689 บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
5 33040093 530181 บ้านภูมิซรอล 14.45454 104.7223 เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
6 33040074 530204 บ้านโคกเจริญ 14.52915 104.54983 ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
7 33030188 530772 วนาสวรรค์ 14.46858 104.09467 ไพรพัฒนา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
8 33040107 530490 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 14.52995 104.36519 ห้วยจันทร์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
9 33040127 530470 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 14.53088 104.4275 บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด