ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "แผ่นดินไหว" ในจังหวัด "สงขลา"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 90030023 550268 กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ 6.8155 100.72767 ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา
2 90012013 550507 กระแสสินธุ์วิทยา 7.62563 100.32993 เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา
3 90032008 550511 กอบกุลวิทยาคม 6.77899 100.45246 พังลา สะเดา สงขลา
4 90012011 550506 คลองแดนวิทยา 7.90925 100.31142 คลองแดน ระโนด สงขลา
5 90022012 550523 ควนเนียงวิทยา 7.19719 100.35623 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
6 90022006 550517 คูเต่าวิทยา 7.11022 100.47714 คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา
7 90032004 550493 จะนะชนูปถัมภ์ 6.85357 100.71885 คู จะนะ สงขลา
8 90032002 550492 จะนะวิทยา 6.93515 100.78024 สะกอม จะนะ สงขลา
9 90032011 550495 จะโหนงพิทยาคม 6.98661 100.66104 จะโหนง จะนะ สงขลา
10 90012016 550527 ชะแล้นิมิตวิทยา 7.31322 100.43714 ชะแล้ สิงหนคร สงขลา
11 90030168 550349 ชาติตระการโกศล 6.72405 100.3697 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา
12 90030094 550188 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 6.73429 100.98158 ท่าม่วง เทพา สงขลา
13 90030013 550239 ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 7.00428 100.67405 จะโหนง จะนะ สงขลา
14 90010002 550001 ชุมชนบ้านด่าน 7.10683 100.63209 เกาะแต้ว เมืองสงขลา สงขลา
15 90030014 550242 ชุมชนบ้านทางควาย 7.02857 100.6619 จะโหนง จะนะ สงขลา
16 90030149 550318 ชุมชนบ้านนากัน 6.62721 101.03146 บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา
17 90030026 550238 ชุมชนบ้านนาทับ 7.03858 100.69083 นาทับ จะนะ สงขลา
18 90020011 550166 ชุมชนบ้านนาสีทอง 7.10056 100.20062 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา
19 90020077 550034 ชุมชนบ้านน้ำน้อย 7.06436 100.52795 น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา
20 90010044 550121 ชุมชนบ้านบ่อประดู่ 7.38718 100.47442 วัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา
21 90030181 550348 ชุมชนบ้านปาดัง 6.66664 100.32653 ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา
22 90030080 550303 ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) 6.63693 100.69677 สะท้อน นาทวี สงขลา
23 90030049 550261 ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 6.82039 100.7907 สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา
24 90020018 550149 ชุมชนบ้านโคกค่าย 7.17891 100.31033 ควนรู รัตภูมิ สงขลา
25 90010025 550138 ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 7.52583 100.4038 คลองรี สทิงพระ สงขลา
26 90030003 550254 ชุมชนวัดควนมีด 6.97239 100.66865 คลองเปียะ จะนะ สงขลา
27 90030037 550247 ชุมชนวัดน้ำขาว 6.82847 100.66925 น้ำขาว จะนะ สงขลา
28 90010069 550081 ชุมชนวัดบ้านขาว 7.84429 100.23021 บ้านขาว ระโนด สงขลา
29 90030058 550288 ชุมชนวัดปลักชะเมา 6.76298 100.70226 ฉาง นาทวี สงขลา
30 90010093 550101 ชุมชนวัดสามบ่อ 7.67812 100.38597 ระวะ ระโนด สงขลา
31 90010100 550385 ชุมชนวัดเชิงแส 7.63239 100.33337 เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา
32 90012008 550503 ตะเครียะวิทยาคม 7.84346 100.25149 ตะเครียะ ระโนด สงขลา
33 90030073 550312 ทองอยู่นุตกุล 6.52431 100.70891 ประกอบ นาทวี สงขลา
34 90032005 550497 ทับช้างวิทยาคม 6.60454 100.69015 ทับช้าง นาทวี สงขลา
35 90020082 550026 ทุ่งปรือพิทยาคม 6.81483 100.55331 พะตง หาดใหญ่ สงขลา
36 90020075 550039 ท่าจีนอุดมวิทยา 7.09639 100.53771 น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา
37 90010060 550088 ท่าบอนมิตรภาพที่ 90 7.80497 100.35959 ท่าบอน ระโนด สงขลา
38 90030151 550342 ธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 6.45882 100.95626 บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา
39 90012014 550522 ธรรมโฆสิต 6.97131 100.57982 นาหม่อม นาหม่อม สงขลา
40 90012005 550488 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ 7.13847 100.5732 พะวง เมืองสงขลา สงขลา
41 90032003 550496 นาทวีวิทยาคม 6.74768 100.65974 คลองทราย นาทวี สงขลา
42 90020033 550176 นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 7.05565 100.24568 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา
43 90030095 550189 นิคมสร้างตนเองเทพา 2 6.75542 101.02118 ท่าม่วง เทพา สงขลา
44 90030096 550190 นิคมสร้างตนเองเทพา 3 6.7509 100.98971 ท่าม่วง เทพา สงขลา
45 90030105 550191 นิคมสร้างตนเองเทพา 4 6.73051 101.01778 ท่าม่วง เทพา สงขลา
46 90022014 550525 บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก 7.09666 100.41174 บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา
47 90030167 550345 บ่อเกดวิจิตรวิทยา 6.75755 100.3717 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา
48 90030088 550213 บ้านกรงอิตำ 6.88857 100.9082 เกาะสะบ้า เทพา สงขลา
49 90020090 550411 บ้านกรอบ 7.21198 100.37503 ควนโส ควนเนียง สงขลา
50 90030092 550197 บ้านกระอาน 6.69016 101.06099 ท่าม่วง เทพา สงขลา
51 90010020 550016 บ้านกลาง 7.07836 100.58576 พะวง เมืองสงขลา สงขลา
52 90030061 550306 บ้านกะทิง 6.60249 100.69942 ทับช้าง นาทวี สงขลา
53 90020027 550157 บ้านกําแพงเพชร 7.13105 100.24704 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา
54 90010141 550454 บ้านขนุน 7.30437 100.50907 วัดขนุน สิงหนคร สงขลา
55 90010074 550116 บ้านขี้นาก(ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) 7.8561 100.31794 บ้านใหม่ ระโนด สงขลา
56 90030076 550302 บ้านคลองกวางเขาวัง 6.67806 100.61106 คลองกวาง นาทวี สงขลา
57 90020012 550167 บ้านคลองกั่ว 6.93881 100.1328 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา
58 90030106 550221 บ้านคลองขุด 6.82117 100.98764 ปากบาง เทพา สงขลา
59 90020094 550417 บ้านคลองคล้า 7.15424 100.38118 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา
60 90020097 550420 บ้านคลองช้าง 7.09726 100.39492 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา
61 90020004 550179 บ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์) 7.01975 100.26897 กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
62 90010124 550452 บ้านคลองท่าแตง 7.25719 100.50574 ทำนบ สิงหนคร สงขลา
63 90020111 550432 บ้านคลองนกกระทุง (เรียงราษฎร์อุทิศ2) 7.05412 100.40591 ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
64 90030112 550184 บ้านคลองประดู่ 6.86707 100.97293 ปากบาง เทพา สงขลา
65 90020081 550025 บ้านคลองปอม 6.88485 100.4663 บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา
66 90020049 550032 บ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 6.97553 100.47927 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
67 90020128 550474 บ้านคลองหอยโข่ง 6.87234 100.37456 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา
68 90020014 550170 บ้านคลองเขาล้อน 7.06989 100.20325 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา
69 90030185 550356 บ้านคลองแงะ 6.78823 100.45414 พังลา สะเดา สงขลา
70 90030036 550253 บ้านคลองแงะ 6.80874 100.62863 น้ำขาว จะนะ สงขลา
71 90020055 550047 บ้านควน 7.12276 100.46366 คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา
72 90020127 550477 บ้านควนกบ 6.78727 100.35322 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา
73 90020021 550153 บ้านควนขัน 7.18514 100.25286 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา
74 90030032 550275 บ้านควนขี้แรด 6.90376 100.63947 นาหว้า จะนะ สงขลา
75 90010109 550394 บ้านควนจง 6.97248 100.51977 นาหม่อม นาหม่อม สงขลา
76 90020015 550171 บ้านควนดินแดง 7.05405 100.12864 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา
77 90030196 550371 บ้านควนตานี 6.60286 100.52847 สำนักแต้ว สะเดา สงขลา
78 90030108 550225 บ้านควนตีหมุน 6.82068 101.02518 ปากบาง เทพา สงขลา
79 90020003 550178 บ้านควนนา 7.08903 100.30792 กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
80 90020032 550169 บ้านควนสะตอ 7.11348 100.2199 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา
81 90030121 550206 บ้านควนหมาก 6.71306 100.85072 วังใหญ่ เทพา สงขลา
82 90030155 550315 บ้านควนหรัน 6.67867 100.99018 เปียน สะบ้าย้อย สงขลา
83 90030090 550194 บ้านควนหรัน 6.70527 100.99498 ท่าม่วง เทพา สงขลา
84 90030005 550259 บ้านควนหัวช้าง 6.96563 100.70479 คลองเปียะ จะนะ สงขลา
85 90030119 550204 บ้านควนเจดีย์ 6.71561 100.89711 ลำไพล เทพา สงขลา
86 90020101 550401 บ้านควนเนียง 7.1902 100.35296 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
87 90020104 550405 บ้านควนเนียงใน 7.16825 100.35106 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
88 90030174 550379 บ้านควนเสม็ด 6.69564 100.52286 ปริก สะเดา สงขลา
89 90020088 550407 บ้านควนโส 7.23096 100.37099 ควนโส ควนเนียง สงขลา
90 90030139 550337 บ้านคอลอมุดอ 6.53669 100.95317 จะแหน สะบ้าย้อย สงขลา
91 90030011 550250 บ้านคูนายสังข์ 6.81609 100.6955 แค จะนะ สงขลา
92 90030006 550249 บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 6.83338 100.7075 คู จะนะ สงขลา
93 90030136 550329 บ้านคูหา 6.59963 100.85795 คูหา สะบ้าย้อย สงขลา
94 90010032 550125 บ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศีลคุณ) 7.47439 100.44223 จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา
95 90030144 550327 บ้านฉลุง 6.56414 100.90627 ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา
96 90020057 550065 บ้านฉลุง 6.9966 100.30352 ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา
97 90010037 550141 บ้านชะแม 7.57624 100.40833 ดีหลวง สทิงพระ สงขลา
98 90020008 550159 บ้านชายคลอง 7.14219 100.279 กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
99 90030020 550262 บ้านช้างคลอด 6.79169 100.75788 ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา
100 90010019 550015 บ้านดอนขี้เหล็ก 7.08521 100.59489 พะวง เมืองสงขลา สงขลา
101 90010056 550082 บ้านดอนแบก 7.84472 100.25226 ตะเครียะ ระโนด สงขลา
102 90020113 550434 บ้านดินลาน(เรียงอุทิศ) 7.04341 100.4338 ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
103 90030017 550230 บ้านตลิ่งชัน 6.98121 100.7657 ตลิ่งชัน จะนะ สงขลา
104 90030145 550330 บ้านตะเคียนทอง 6.57423 100.88434 ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา
105 90030171 550376 บ้านตะเคียนเภา 6.70214 100.42556 ปริก สะเดา สงขลา
106 90030107 550224 บ้านตาแปด 6.7837 101.02471 ปากบาง เทพา สงขลา
107 90030109 550226 บ้านตูหยง 6.83779 101.00192 ปากบาง เทพา สงขลา
108 90010106 550398 บ้านต้นปริง 6.90357 100.57464 คลองหรัง นาหม่อม สงขลา
109 90020126 550476 บ้านต้นส้าน 6.89338 100.36642 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา
110 90030132 550333 บ้านถํ้าตลอด 6.52885 100.82986 เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา
111 90030050 550265 บ้านทรายขาว 6.8243 100.77317 สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา
112 90030138 550332 บ้านทับยาง 6.58989 100.81256 คูหา สะบ้าย้อย สงขลา
113 90030191 550372 บ้านทับโกบ 6.63951 100.35546 สำนักขาม สะเดา สงขลา
114 90030134 550335 บ้านทัพหลวง 6.62063 100.819 คูหา สะบ้าย้อย สงขลา
115 90020010 550173 บ้านทุ่งคมบาง 7.0983 100.14907 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา
116 90030009 550252 บ้านทุ่งครก 6.81541 100.67144 แค จะนะ สงขลา
117 90020073 550029 บ้านทุ่งงาย 7.0077 100.53548 ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
118 90020065 550070 บ้านทุ่งตําเสา 6.94674 100.36689 ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา
119 90030002 550251 บ้านทุ่งนาเคียน 6.78293 100.68456 ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา
120 90020036 550051 บ้านทุ่งนํ้า 7.07832 100.48193 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา
121 90030068 550282 บ้านทุ่งนํ้าขาว 6.72454 100.69289 นาทวี นาทวี สงขลา
122 90020026 550162 บ้านทุ่งมะขาม 7.16711 100.23808 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา
123 90020068 550067 บ้านทุ่งเลียบ 6.96422 100.38309 ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา
124 90030116 550201 บ้านทุ่งโพธิ์ 6.67386 100.90727 ลำไพล เทพา สงขลา
125 90020072 550043 บ้านทุ่งใหญ่ 7.05513 100.5408 ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
126 90030131 550328 บ้านทุ่งไพล 6.55164 100.83118 เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา
127 90030178 550352 บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 6.71454 100.30485 ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา
128 90030153 550313 บ้านท่า 6.63691 100.91608 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา
129 90030179 550346 บ้านท่าข่อย 6.7052 100.35252 ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา
130 90030027 550240 บ้านท่าคลอง 7.04104 100.7081 นาทับ จะนะ สงขลา
131 90010023 550145 บ้านท่าคุระ 7.56971 100.39064 คลองรี สทิงพระ สงขลา
132 90020029 550163 บ้านท่ามะปราง 7.1471 100.16274 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา
133 90030098 550222 บ้านท่าม่วง 6.80899 100.98208 ท่าม่วง เทพา สงขลา
134 90020069 550068 บ้านท่าหมอไชย 6.92108 100.28825 ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา
135 90030021 550263 บ้านท่าหมาก 6.82759 100.73933 ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา
136 90010125 550472 บ้านท่าแคง(เสริมอุทิศ) 7.3564 100.429 บางเขียด สิงหนคร สงขลา
137 90030165 550361 บ้านท่าโพธิ์ 6.78334 100.44337 ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา
138 90030117 550202 บ้านท่าไทร 6.67037 100.88878 ลำไพล เทพา สงขลา
139 90020039 550055 บ้านท่าไทร 7.03374 100.45423 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา
140 90030158 550321 บ้านทําเนียบ 6.59573 100.97107 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา
141 90030018 550232 บ้านนนท์ 6.94955 100.71964 ตลิ่งชัน จะนะ สงขลา
142 90030039 550228 บ้านนา 6.9142 100.74098 บ้านนา จะนะ สงขลา
143 90030091 550195 บ้านนาจวก 6.71412 101.01299 ท่าม่วง เทพา สงขลา
144 90030141 550340 บ้านนาจะแหน 6.50517 101.00207 จะแหน สะบ้าย้อย สงขลา
145 90030067 550280 บ้านนาทวี 6.74047 100.69086 นาทวี นาทวี สงขลา
146 90010107 550399 บ้านนาทองสุก 6.92044 100.54138 ทุ่งขมิ้น นาหม่อม สงขลา
147 90030079 550298 บ้านนาปรัง 6.62326 100.6281 ท่าประดู่ นาทวี สงขลา
148 90030148 550317 บ้านนาม่วง 6.66624 101.01884 บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา
149 90020016 550172 บ้านนาลึก 7.08202 100.18893 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา
150 90030034 550279 บ้านนาหว้า(นิคมอุทิศ) 6.90772 100.69242 นาหว้า จะนะ สงขลา
151 90020067 550066 บ้านนาแสน 6.97053 100.32019 ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา
152 90010018 550014 บ้านน้ำกระจาย 7.11362 100.57147 พะวง เมืองสงขลา สงขลา
153 90030192 550366 บ้านนํ้าลัด 6.63693 100.44059 สำนักแต้ว สะเดา สงขลา
154 90030038 550267 บ้านนํ้าเค็ม 6.89274 100.76878 บ้านนา จะนะ สงขลา
155 90020117 550424 บ้านบางกลํ่า 7.09321 100.42021 บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา
156 90010016 550011 บ้านบางดาน 7.14216 100.59033 พะวง เมืองสงขลา สงขลา
157 90020093 550416 บ้านบางเหรียง 7.14344 100.41645 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา
158 90020044 550059 บ้านบางแฟบ 7.01119 100.43966 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
159 90010129 550462 บ้านบางไหน 7.27968 100.43406 ปากรอ สิงหนคร สงขลา
160 90030152 550343 บ้านบาโหย 6.41791 100.91751 บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา
161 90020045 550060 บ้านบึงพิชัย 6.9733 100.40128 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
162 90010064 550102 บ้านบ่อตรุ(นิยมประชาคาร) 7.65094 100.39958 บ่อตรุ ระโนด สงขลา
163 90030159 550322 บ้านบ่อทอง 6.61298 100.97122 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา
164 90030085 550210 บ้านบ่อนํ้าส้ม 6.84461 100.91758 เกาะสะบ้า เทพา สงขลา
165 90020089 550409 บ้านบ่อหว้า 7.26157 100.40807 ควนโส ควนเนียง สงขลา
166 90010003 550006 บ้านบ่ออิฐ 7.11324 100.65953 เกาะแต้ว เมืองสงขลา สงขลา
167 90030110 550185 บ้านบ่อเตย 6.84266 100.96557 ปากบาง เทพา สงขลา
168 90030046 550236 บ้านบ่อโชน 6.95069 100.81286 สะกอม จะนะ สงขลา
169 90030075 550310 บ้านประกอบ 6.49245 100.68096 ประกอบ นาทวี สงขลา
170 90030172 550377 บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 6.71166 100.44564 ปริก สะเดา สงขลา
171 90030170 550375 บ้านปริกใต้ 6.70074 100.44173 ปริก สะเดา สงขลา
172 90020132 550480 บ้านปลักคล้า 6.86959 100.41798 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา
173 90030161 550326 บ้านปลักบ่อ 6.6788 100.96072 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา
174 90020009 550164 บ้านปลายละหาน 7.11771 100.26177 กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
175 90030015 550244 บ้านปากช่อง 6.9847 100.65421 จะโหนง จะนะ สงขลา
176 90030047 550231 บ้านปากบาง 6.94907 100.82515 สะกอม จะนะ สงขลา
177 90030028 550243 บ้านปากบางนาทับ 7.05418 100.6913 นาทับ จะนะ สงขลา
178 90030129 550215 บ้านปากบางสะกอม 6.9477 100.83581 สะกอม เทพา สงขลา
179 90030082 550307 บ้านป็อง 6.59374 100.73974 สะท้อน นาทวี สงขลา
180 90030103 550186 บ้านป่ากอ 6.8126 100.95662 เทพา เทพา สงขลา
181 90030016 550237 บ้านป่างาม 6.97446 100.73086 ตลิ่งชัน จะนะ สงขลา
182 90030043 550258 บ้านป่าชิง 6.9427 100.69913 ป่าชิง จะนะ สงขลา
183 90020114 550435 บ้านป่ายาง 7.04232 100.34372 ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
184 90030078 550297 บ้านป่าเร็ด 6.68643 100.67838 ปลักหนู นาทวี สงขลา
185 90030104 550187 บ้านป่าโอน 6.79852 100.94074 เทพา เทพา สงขลา
186 90030102 550183 บ้านพระพุทธ 6.86544 100.96675 เทพา เทพา สงขลา
187 90030099 550196 บ้านพรุชิง 6.70802 101.04328 ท่าม่วง เทพา สงขลา
188 90030084 550209 บ้านพรุตู 6.80057 100.88433 เกาะสะบ้า เทพา สงขลา
189 90020031 550155 บ้านพรุพ้อ 7.18907 100.22101 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา
190 90030128 550214 บ้านพรุหลุมพี 6.92516 100.84849 สะกอม เทพา สงขลา
191 90030074 550309 บ้านพรุหวา 6.53002 100.70257 ประกอบ นาทวี สงขลา
192 90030188 550364 บ้านพรุเตียว 6.57529 100.39409 สำนักขาม สะเดา สงขลา
193 90030065 550285 บ้านพอบิด 6.66254 100.71058 ท่าประดู่ นาทวี สงขลา
194 90030183 550354 บ้านพังลา 6.74226 100.45206 พังลา สะเดา สงขลา
195 90010033 550132 บ้านพังเภา 7.45732 100.44416 จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา
196 90010058 550086 บ้านมาบบัว 7.86993 100.34569 ท่าบอน ระโนด สงขลา
197 90010051 550110 บ้านมาบหัวทีง 7.91185 100.28894 แดนสงวน ระโนด สงขลา
198 90030140 550338 บ้านมุนี 6.52127 100.97099 จะแหน สะบ้าย้อย สงขลา
199 90020006 550152 บ้านม่วง 7.11178 100.31424 กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
200 90030193 550367 บ้านม่วง 6.62365 100.48127 สำนักแต้ว สะเดา สงขลา
201 90010132 550466 บ้านม่วงงาม(สังฆสันติคุรุราษฎร์) 7.35111 100.48802 ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา
202 90030124 550217 บ้านม่วงถํ้า 6.92082 100.81702 สะกอม เทพา สงขลา
203 90010135 550469 บ้านม่วงพุ่ม 7.36471 100.48295 ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา
204 90030029 550241 บ้านม้างอน 7.01345 100.71951 นาทับ จะนะ สงขลา
205 90020120 550429 บ้านยวนยาง 7.1061 100.43715 บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา
206 90020103 550404 บ้านยางงาม 7.17112 100.37999 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
207 90020115 550436 บ้านยางงาม 7.06603 100.35486 ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
208 90010011 550005 บ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) 7.07376 100.65229 ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา
209 90030176 550374 บ้านยางเกาะ 6.66465 100.48908 ปริก สะเดา สงขลา
210 90030184 550355 บ้านระตะ 6.7598 100.46494 พังลา สะเดา สงขลา
211 90010085 550072 บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 7.77705 100.31926 ระโนด ระโนด สงขลา
212 90010101 550388 บ้านรัดปูน 7.61088 100.35001 เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา
213 90010061 550090 บ้านรับแพรก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 7.7843 100.34827 ท่าบอน ระโนด สงขลา
214 90030041 550264 บ้านลางา 6.88112 100.74518 บ้านนา จะนะ สงขลา
215 90020028 550161 บ้านลานควาย 7.14017 100.23105 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา
216 90030056 550293 บ้านลำชิง 6.74513 100.65934 คลองทราย นาทวี สงขลา
217 90030115 550200 บ้านลำเปา 6.69859 100.94795 ลำไพล เทพา สงขลา
218 90030114 550199 บ้านลำไพล 6.73755 100.93916 ลำไพล เทพา สงขลา
219 90030137 550331 บ้านล่องควน 6.60796 100.88383 คูหา สะบ้าย้อย สงขลา
220 90030066 550287 บ้านลําลอง 6.70857 100.79891 นาทวี นาทวี สงขลา
221 90030059 550291 บ้านวังบวบ 6.75916 100.71853 ฉาง นาทวี สงขลา
222 90020063 550063 บ้านวังพา 6.89546 100.25917 ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา
223 90020043 550058 บ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 6.98929 100.3958 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
224 90030122 550207 บ้านวังใหญ่ 6.73727 100.86812 วังใหญ่ เทพา สงขลา
225 90030070 550286 บ้านวังใหญ่ปลายรํา 6.69533 100.75624 นาทวี นาทวี สงขลา
226 90010042 550124 บ้านวัดใหม่ 7.42133 100.45865 บ่อดาน สทิงพระ สงขลา
227 90030077 550301 บ้านสม็อง 6.64846 100.64483 ปลักหนู นาทวี สงขลา
228 90030130 550216 บ้านสวรรค์ 6.94038 100.81296 สะกอม เทพา สงขลา
229 90030048 550229 บ้านสะกอม 6.93429 100.78537 สะกอม จะนะ สงขลา
230 90030022 550266 บ้านสะพานหัก 6.81454 100.72912 ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา
231 90030081 550305 บ้านสะพานเคียน 6.64936 100.73132 สะท้อน นาทวี สงขลา
232 90030019 550233 บ้านสุเหร่า 6.92447 100.73187 ตลิ่งชัน จะนะ สงขลา
233 90030147 550341 บ้านสุโสะ 6.52916 100.99781 ธารคีรี สะบ้าย้อย สงขลา
234 90030189 550365 บ้านสํานักขาม 6.60927 100.4193 สำนักขาม สะเดา สงขลา
235 90030163 550358 บ้านสํานักหว้า 6.78758 100.53104 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา
236 90020037 550052 บ้านหนองนายขุ้ย 7.06088 100.46793 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา
237 90020105 550406 บ้านหนองปลิง 7.15355 100.35143 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
238 90020122 550430 บ้านหนองม่วง 7.10921 100.44955 แม่ทอม บางกล่ำ สงขลา
239 90030097 550192 บ้านหนองสาหร่าย 6.77505 101.00643 ท่าม่วง เทพา สงขลา
240 90030190 550370 บ้านหน่ำฮั้ว 6.62382 100.38654 สำนักขาม สะเดา สงขลา
241 90020099 550422 บ้านหน้าควน 7.1175 100.36715 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา
242 90020046 550028 บ้านหน้าควนลัง 6.98438 100.45452 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
243 90010091 550091 บ้านหน้าทอง 7.74705 100.37478 ระวะ ระโนด สงขลา
244 90020129 550473 บ้านหน้าวัดโพธิ์ 6.89591 100.38127 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา
245 90030033 550278 บ้านหว้าหลัง 6.89511 100.6071 นาหว้า จะนะ สงขลา
246 90030175 550373 บ้านหัวถนน 6.66506 100.43352 ปริก สะเดา สงขลา
247 90020108 550410 บ้านหัวปาบ 7.25318 100.35897 ห้วยลึก ควนเนียง สงขลา
248 90010149 550444 บ้านหัวเขา 7.19372 100.56619 หัวเขา สิงหนคร สงขลา
249 90020106 550413 บ้านหัวไทร 7.2678 100.34113 ห้วยลึก ควนเนียง สงขลา
250 90020121 550437 บ้านหาร 7.06393 100.45313 บ้านหาร บางกล่ำ สงขลา
251 90020070 550069 บ้านหินผุด 6.95585 100.31732 ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา
252 90030150 550319 บ้านห้วยบอน 6.63725 101.04559 บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา
253 90020109 550408 บ้านห้วยลึก 7.24673 100.33857 ห้วยลึก ควนเนียง สงขลา
254 90020005 550151 บ้านห้วยสมบูรณ์ 7.13431 100.2968 กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
255 90030135 550336 บ้านห้วยเต่า 6.65956 100.82762 คูหา สะบ้าย้อย สงขลา
256 90020002 550175 บ้านห้วยโอน 7.05201 100.27481 กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
257 90030195 550369 บ้านเกาะค่าง 6.58747 100.46447 สำนักแต้ว สะเดา สงขลา
258 90030031 550273 บ้านเกาะทาก 6.8938 100.69624 นาหว้า จะนะ สงขลา
259 90020054 550046 บ้านเกาะนก 7.13179 100.46746 คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา
260 90020038 550053 บ้านเกาะหมี 7.05553 100.49825 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา
261 90030111 550227 บ้านเกาะแลหนัง 6.84775 101.03993 ปากบาง เทพา สงขลา
262 90020096 550419 บ้านเกาะใหญ่ 7.1392 100.39233 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา
263 90030156 550316 บ้านเก่า 6.604 101.01289 เปียน สะบ้าย้อย สงขลา
264 90030053 550300 บ้านเก่า 6.71168 100.61753 คลองกวาง นาทวี สงขลา
265 90020130 550478 บ้านเก่าร้าง 6.81331 100.32077 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา
266 90030012 550245 บ้านเขาจันทร์ 6.99536 100.71156 จะโหนง จะนะ สงขลา
267 90030127 550220 บ้านเขาน้อย 6.92888 100.87432 สะกอม เทพา สงขลา
268 90020013 550168 บ้านเขาพระ 7.05102 100.16702 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา
269 90020001 550174 บ้านเขารักเกียรติ 7.07682 100.25352 กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
270 90010147 550445 บ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 7.22427 100.56771 หัวเขา สิงหนคร สงขลา
271 90030069 550283 บ้านเคลียง 6.72031 100.70785 นาทวี นาทวี สงขลา
272 90030100 550181 บ้านเทพา 6.83001 100.9636 เทพา เทพา สงขลา
273 90020030 550165 บ้านเนินนิมิต 7.15399 100.20798 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา
274 90030146 550339 บ้านเมาะลาแต 6.55972 100.95333 ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา
275 90030045 550234 บ้านเลียบ 6.93006 100.81146 สะกอม จะนะ สงขลา
276 90030010 550248 บ้านแค 6.81571 100.70116 แค จะนะ สงขลา
277 90030126 550219 บ้านแซะ 6.86107 100.82431 สะกอม เทพา สงขลา
278 90030025 550277 บ้านแพร้ว 6.8493 100.73819 ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา
279 90030113 550198 บ้านแม่ที 6.77369 100.9426 ลำไพล เทพา สงขลา
280 90010054 550109 บ้านแม่ใหญ่ 7.87371 100.30591 แดนสงวน ระโนด สงขลา
281 90010099 550384 บ้านแหลมหาด 7.55897 100.27155 เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา
282 90030093 550223 บ้านโคกกอ 6.78808 100.99177 ท่าม่วง เทพา สงขลา
283 90030142 550324 บ้านโคกตก 6.57646 100.9077 ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา
284 90020134 550482 บ้านโคกพยอม 6.8983 100.4481 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา
285 90030087 550212 บ้านโคกพยอม 6.89737 100.85835 เกาะสะบ้า เทพา สงขลา
286 90030040 550235 บ้านโคกม้า 6.90944 100.75975 บ้านนา จะนะ สงขลา
287 90030143 550325 บ้านโคกสิเหรง 6.59826 100.925 ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา
288 90020110 550431 บ้านโคกเมา 7.04282 100.43306 ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
289 90020095 550418 บ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์) 7.16929 100.40773 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา
290 90030057 550294 บ้านโต้นนท์ 6.74017 100.57786 คลองทราย นาทวี สงขลา
291 90020079 550030 บ้านโปะหมอ 6.94112 100.46717 บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา
292 90030072 550292 บ้านโมย 6.79131 100.66557 นาหมอศรี นาทวี สงขลา
293 90030008 550276 บ้านโหนด 6.85511 100.71841 คู จะนะ สงขลา
294 90020051 550049 บ้านใต้ 7.11758 100.46933 คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา
295 90030173 550378 บ้านใหม่ 6.73137 100.45586 ปริก สะเดา สงขลา
296 90030089 550193 บ้านใหม่ 6.71561 100.97828 ท่าม่วง เทพา สงขลา
297 90030160 550323 บ้านไร่ 6.58248 100.99324 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา
298 90030180 550347 บ้านไร่ 6.70618 100.32821 ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา
299 90020080 550022 บ้านไร่ 6.89566 100.49027 บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา
300 90020019 550150 บ้านไสท้อน 7.23 100.32 ควนรู รัตภูมิ สงขลา
301 90030083 550311 ประสิทธิ์ทวีสิน 2 6.54187 100.73424 สะท้อน นาทวี สงขลา
302 90022013 550524 ปากจ่าวิทยา 7.2565 100.39663 ควนโส ควนเนียง สงขลา
303 90032009 550512 ปาดังติณสูลานนท์ 6.66788 100.33458 ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา
304 90022010 550516 พะตงประธานคีรีวัฒน์ 6.85785 100.47402 พะตง หาดใหญ่ สงขลา
305 90012001 550485 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 7.20888 100.59593 บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
306 90030133 550334 มหิดล 6.51653 100.79138 เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา
307 90022004 550509 มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 7.17514 100.25997 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา
308 90012009 550504 ระโนด 7.7791 100.32656 ระโนด ระโนด สงขลา
309 90012012 550502 ระโนดวิทยา 7.76575 100.30929 ระโนด ระโนด สงขลา
310 90020066 550071 รักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง) 6.95612 100.27355 ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา
311 90022015 550528 รัตนพลวิทยา 6.87459 100.39007 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา
312 90022001 550508 รัตภูมิวิทยา 7.06805 100.25902 กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
313 90010049 550111 ราชประชานุเคราะห์ 11 7.91417 100.31226 คลองแดน ระโนด สงขลา
314 90030197 550529 ราชประชานุเคราะห์ 43 6.76488 100.698 ฉาง นาทวี สงขลา
315 90030120 550205 ลําไพลราษฎร์อุทิศ 6.74101 100.92428 ลำไพล เทพา สงขลา
316 90012004 550486 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 7.20481 100.5956 บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
317 90010022 550134 วัดกระดังงา 7.50319 100.42987 กระดังงา สทิงพระ สงขลา
318 90010021 550133 วัดกลาง 7.49781 100.432 กระดังงา สทิงพระ สงขลา
319 90010103 550386 วัดกาหรํา 7.66253 100.32951 โรง กระแสสินธุ์ สงขลา
320 90010140 550453 วัดขนุน 7.30061 100.4991 วัดขนุน สิงหนคร สงขลา
321 90030001 550246 วัดขุนตัดหวาย 6.79565 100.69979 ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา
322 90020100 550400 วัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) 7.18739 100.40218 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
323 90030125 550218 วัดคงคาสวัสดิ์ 6.89194 100.81252 สะกอม เทพา สงขลา
324 90030123 550208 วัดคลองยอ 6.78869 100.86619 วังใหญ่ เทพา สงขลา
325 90010062 550114 วัดคลองเป็ด 7.81105 100.3332 ท่าบอน ระโนด สงขลา
326 90020040 550044 วัดคลองแห 7.04433 100.47517 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา
327 90020042 550054 วัดควนลังมิตรภาพที่ 11 6.99168 100.41768 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
328 90020085 550021 วัดควนเนียง 6.83306 100.49813 พะตง หาดใหญ่ สงขลา
329 90010029 550128 วัดคูขุด(เพื่อมประชานุกูล) 7.46337 100.41639 คูขุด สทิงพระ สงขลา
330 90010068 550083 วัดคูวา 7.86626 100.22436 บ้านขาว ระโนด สงขลา
331 90020025 550146 วัดคูหาใน 7.15587 100.28764 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา
332 90020020 550148 วัดจังโหลน 7.19029 100.28671 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา
333 90010045 550122 วัดจันทน์ 7.38681 100.4616 วัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา
334 90010087 550074 วัดจาก 7.77869 100.30616 ระโนด ระโนด สงขลา
335 90020052 550050 วัดชลธารประสิทธิ์ 7.09324 100.47376 คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา
336 90010115 550465 วัดชะแล้ 7.31528 100.44467 ชะแล้ สิงหนคร สงขลา
337 90030004 550256 วัดช่องเขา 6.94615 100.64435 คลองเปียะ จะนะ สงขลา
338 90020053 550045 วัดดอน 7.10282 100.4728 คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา
339 90010036 550142 วัดดีหลวง 7.59352 100.41335 ดีหลวง สทิงพระ สงขลา
340 90010120 550459 วัดดีหลวงนอก 7.28389 100.50898 ชิงโค สิงหนคร สงขลา
341 90010076 550089 วัดตะพังหม้อ 7.77189 100.35309 ปากแตระ ระโนด สงขลา
342 90010116 550447 วัดตาหลวงคง 7.24974 100.51983 ชิงโค สิงหนคร สงขลา
343 90010013 550003 วัดทรายขาว 7.0464 100.62905 ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา
344 90030064 550284 วัดทุ่งข่า 6.66111 100.69591 ท่าประดู่ นาทวี สงขลา
345 90020007 550158 วัดทุ่งคา 7.11799 100.28036 กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
346 90010111 550390 วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 6.97483 100.57854 นาหม่อม นาหม่อม สงขลา
347 90010096 550381 วัดทุ่งบัว 7.57945 100.3039 กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ สงขลา
348 90030044 550255 วัดทุ่งพระ 6.92645 100.70667 ป่าชิง จะนะ สงขลา
349 90020083 550023 วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 6.85381 100.47023 พะตง หาดใหญ่ สงขลา
350 90010052 550107 วัดทุ่งสงวน 7.86537 100.28289 แดนสงวน ระโนด สงขลา
351 90010010 550004 วัดทุ่งหวังใน 7.05967 100.63468 ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา
352 90010110 550395 วัดทุ่งโตนด 6.97329 100.59003 นาหม่อม นาหม่อม สงขลา
353 90020061 550040 วัดท่าข้าม 7.0584 100.56899 ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา
354 90020116 550426 วัดท่าช้าง 7.08025 100.42959 ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
355 90020076 550037 วัดท่านางหอม 7.12061 100.52358 น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา
356 90030063 550281 วัดท่าประดู่ 6.69441 100.69385 ท่าประดู่ นาทวี สงขลา
357 90020107 550412 วัดท่าหยี 7.30354 100.37531 ห้วยลึก ควนเนียง สงขลา
358 90010039 550119 วัดท่าหิน 7.39871 100.42173 ท่าหิน สทิงพระ สงขลา
359 90020041 550057 วัดท่าแซ 7.042 100.45052 คลองอู่ตะเภา หาดใหญ่ สงขลา
360 90010004 550017 วัดท้ายยอ 7.15518 100.53233 เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา
361 90010123 550451 วัดทํานบตางหน 7.27159 100.49684 ทำนบ สิงหนคร สงขลา
362 90010027 550130 วัดธรรมประดิษฐ์(ลือวิทยาสิทธิ์) 7.43628 100.4107 คูขุด สทิงพระ สงขลา
363 90010144 550439 วัดธรรมโฆษณ์ 7.23097 100.5302 สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา
364 90010034 550144 วัดนางเหล้า 7.61884 100.39329 ชุมพล สทิงพระ สงขลา
365 90030007 550272 วัดนาปรือ 6.88296 100.7187 คู จะนะ สงขลา
366 90020123 550427 วัดนารังนก 7.07575 100.47676 แม่ทอม บางกล่ำ สงขลา
367 90030071 550289 วัดนาหมอศรี 6.77484 100.66928 นาหมอศรี นาทวี สงขลา
368 90010112 550392 วัดนาหม่อม 6.96549 100.55233 นาหม่อม นาหม่อม สงขลา
369 90030086 550211 วัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 6.86479 100.87605 เกาะสะบ้า เทพา สงขลา
370 90020092 550415 วัดบางทีง 7.12183 100.41873 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา
371 90020056 550048 วัดบางลึก 7.1325 100.49542 คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา
372 90020135 550484 วัดบางศาลา 6.93071 100.43853 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา
373 90010126 550471 วัดบางเขียด 7.33687 100.43725 บางเขียด สิงหนคร สงขลา
374 90010148 550443 วัดบ่อทรัพย์ 7.19291 100.57556 หัวเขา สิงหนคร สงขลา
375 90010128 550464 วัดบ่อทรายเจริญธรรม 7.28121 100.45585 ปากรอ สิงหนคร สงขลา
376 90010146 550441 วัดบ่อปาบ 7.222 100.52689 สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา
377 90010119 550450 วัดบ่อสระวิทยาทาน 7.27551 100.51456 ชิงโค สิงหนคร สงขลา
378 90010043 550123 วัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล) 7.40381 100.46364 บ่อแดง สทิงพระ สงขลา
379 90010122 550442 วัดบ้านพร้าว 7.24271 100.50932 ทำนบ สิงหนคร สงขลา
380 90030062 550308 วัดบ้านลุ่ม 6.55703 100.64627 ทับช้าง นาทวี สงขลา
381 90010083 550077 วัดบ้านใหม่ 7.79989 100.28931 บ้านใหม่ ระโนด สงขลา
382 90030042 550274 วัดบ้านไร่ 6.90415 100.71274 ป่าชิง จะนะ สงขลา
383 90030030 550271 วัดประจ่า 6.87679 100.69377 นาหว้า จะนะ สงขลา
384 90010067 550105 วัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์) 7.62588 100.39436 บ่อตรุ ระโนด สงขลา
385 90010026 550139 วัดประดู่หอม 7.50213 100.40817 คลองรี สทิงพระ สงขลา
386 90010136 550470 วัดประตูเขียน 7.33693 100.48113 ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา
387 90010121 550446 วัดประตูไชย 7.26371 100.52213 ชิงโค สิงหนคร สงขลา
388 90010047 550135 วัดประเจียก 7.52977 100.42226 สนามชัย สทิงพระ สงขลา
389 90020136 550481 วัดปรางแก้ว 6.8812 100.4355 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา
390 90030118 550203 วัดปริก 6.68305 100.87707 ลำไพล เทพา สงขลา
391 90010134 550468 วัดปะโอ (พรพิทยาคม) 7.32415 100.48698 ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา
392 90020091 550414 วัดปากจ่า 7.26038 100.39488 ควนโส ควนเนียง สงขลา
393 90010075 550092 วัดปากแตระ 7.77841 100.36574 ปากแตระ ระโนด สงขลา
394 90010137 550458 วัดป่าขวาง 7.31569 100.47583 รำแดง สิงหนคร สงขลา
395 90010130 550460 วัดป่าขาด 7.25526 100.48155 ป่าขาด สิงหนคร สงขลา
396 90010073 550113 วัดผักกูด 7.82153 100.3086 บ้านใหม่ ระโนด สงขลา
397 90010041 550131 วัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา) 7.44244 100.45085 บ่อดาน สทิงพระ สงขลา
398 90010113 550393 วัดพรหมประดิษฐ์ 6.9761 100.56061 พิจิตร นาหม่อม สงขลา
399 90020071 550036 วัดพรุเตาะ 7.03913 100.54355 ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
400 90010046 550140 วัดพังกก(ประขาพิทักษ์) 7.56497 100.41985 สนามชัย สทิงพระ สงขลา
401 90010092 550100 วัดพังตรี 7.69985 100.37556 ระวะ ระโนด สงขลา
402 90010078 550093 วัดพังยาง 7.70966 100.36667 พังยาง ระโนด สงขลา
403 90010084 550078 วัดมหาการ 7.72978 100.31843 ระโนด ระโนด สงขลา
404 90010133 550467 วัดมะขามคลาน 7.36047 100.47173 ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา
405 90030186 550360 วัดม่วงก็อง 6.82266 100.43933 พังลา สะเดา สงขลา
406 90020047 550064 วัดม่วงค่อม 6.97195 100.37858 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
407 90030169 550344 วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) 6.75715 100.39743 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา
408 90020034 550177 วัดรัตนวราราม 7.10096 100.23772 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา
409 90030055 550290 วัดลําพดจินดาราม 6.74075 100.61372 คลองทราย นาทวี สงขลา
410 90030060 550304 วัดวังไทร 6.58464 100.67282 ทับช้าง นาทวี สงขลา
411 90010142 550455 วัดวาส 7.32183 100.5003 วัดขนุน สิงหนคร สงขลา
412 90030187 550363 วัดศรีวิเทศสังฆาราม 6.54844 100.41557 สำนักขาม สะเดา สงขลา
413 90010028 550127 วัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) 7.48326 100.40941 คูขุด สทิงพระ สงขลา
414 90010059 550087 วัดศาลาหลวงบน 7.84608 100.35255 ท่าบอน ระโนด สงขลา
415 90010063 550115 วัดศาลาหลวงล่าง 7.83838 100.32351 ท่าบอน ระโนด สงขลา
416 90020074 550042 วัดศีรษะคีรี 7.10174 100.51271 น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา
417 90010143 550438 วัดสถิตย์ชลธาร 7.21286 100.54788 สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา
418 90010094 550106 วัดสน 7.66599 100.37932 วัดสน ระโนด สงขลา
419 90010048 550136 วัดสนามไชย 7.55257 100.41508 สนามชัย สทิงพระ สงขลา
420 90010131 550461 วัดสว่างอารมณ์ 7.2554 100.45858 ป่าขาด สิงหนคร สงขลา
421 90030166 550362 วัดสองพี่น้อง 6.77386 100.42433 ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา
422 90010001 550009 วัดสามกอง 7.12217 100.64159 เกาะแต้ว เมืองสงขลา สงขลา
423 90010079 550094 วัดสามี(ปุญญมุนีอุทิศ) 7.72939 100.35911 พังยาง ระโนด สงขลา
424 90010066 550104 วัดสีหยัง 7.63207 100.39325 บ่อตรุ ระโนด สงขลา
425 90010139 550456 วัดหนองหอย 7.31078 100.49576 วัดขนุน สิงหนคร สงขลา
426 90010077 550099 วัดหน้าเมือง 7.70602 100.37347 พังยาง ระโนด สงขลา
427 90010050 550085 วัดหัวคุ้ง 7.89936 100.34039 คลองแดน ระโนด สงขลา
428 90010070 550080 วัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 7.79116 100.25526 บ้านขาว ระโนด สงขลา
429 90010071 550112 วัดหัววัง 7.80239 100.32108 บ้านใหม่ ระโนด สงขลา
430 90010082 550076 วัดหัวเค็ด 7.78254 100.32723 ระโนด ระโนด สงขลา
431 90020062 550041 วัดหินเกลี้ยง 7.03726 100.58391 ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา
432 90020064 550062 วัดหูแร่ 6.97771 100.34027 ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา
433 90030194 550368 วัดห้วยคู 6.598 100.49137 สำนักแต้ว สะเดา สงขลา
434 90010138 550457 วัดห้วยพุด 7.2903 100.48237 รำแดง สิงหนคร สงขลา
435 90010040 550120 วัดห้วยลาด 7.38045 100.43237 ท่าหิน สทิงพระ สงขลา
436 90010012 550002 วัดอ่างทอง 7.07964 100.63505 ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา
437 90010098 550383 วัดอ่าวบัว 7.52793 100.27596 เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา
438 90010055 550079 วัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) 7.81057 100.26335 ตะเครียะ ระโนด สงขลา
439 90030051 550270 วัดเกษมรัตน์ 6.85839 100.76318 สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา
440 90010008 550007 วัดเกาะถํ้า 7.15579 100.62345 เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา
441 90020059 550035 วัดเขากลอย 7.02431 100.58059 ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา
442 90030162 550357 วัดเขามีเกียรติ 6.75929 100.52332 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา
443 90010065 550103 วัดเจดีย์งาม 7.64541 100.38986 บ่อตรุ ระโนด สงขลา
444 90020024 550160 วัดเจริญภูผา 7.14834 100.26106 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา
445 90020058 550056 วัดเจริญราษฏร์ 6.98879 100.37634 ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา
446 90010088 550096 วัดเถรแก้ว 7.73355 100.36943 ระวะ ระโนด สงขลา
447 90020078 550027 วัดเทพชุมนุม 6.95409 100.4732 บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา
448 90030101 550182 วัดเทพาไพโรจน์ 6.86739 100.95333 เทพา เทพา สงขลา
449 90010114 550391 วัดเนินพิจิตร 6.99674 100.58395 พิจิตร นาหม่อม สงขลา
450 90020112 550433 วัดเนินพิชัย 7.01355 100.41468 ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
451 90010117 550448 วัดเปรมศรัทธา 7.24837 100.54018 ชิงโค สิงหนคร สงขลา
452 90010118 550449 วัดเลียบ 7.28367 100.52096 ชิงโค สิงหนคร สงขลา
453 90020125 550475 วัดเลียบ 6.92246 100.38956 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา
454 90010090 550098 วัดแจ้ง 7.71454 100.38482 ระวะ ระโนด สงขลา
455 90010009 550008 วัดแช่มอุทิศ 7.13114 100.62665 เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา
456 90020060 550038 วัดแม่เตย 7.07139 100.5625 ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา
457 90010105 550396 วัดแม่เปียะ 6.94091 100.52156 คลองหรัง นาหม่อม สงขลา
458 90010097 550382 วัดแหลมบ่อท่อ 7.53923 100.29921 เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา
459 90010006 550019 วัดแหลมพ้อ 7.15922 100.55664 เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา
460 90010030 550129 วัดแหลมวัง(จันทรมุขประชา) 7.45392 100.41387 คูขุด สทิงพระ สงขลา
461 90020131 550479 วัดโคกม่วง 6.9094 100.40984 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา
462 90020086 550061 วัดโคกสมานคุณ 7.00828 100.46291 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
463 90020133 550483 วัดโคกเหรียง 6.87045 100.39831 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา
464 90010024 550137 วัดโคกโพธิ์ 7.55886 100.39771 คลองรี สทิงพระ สงขลา
465 90010095 550380 วัดโตนดด้วน 7.58382 100.31508 กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ สงขลา
466 90010108 550397 วัดโพธาราม 6.91774 100.5543 ทุ่งขมิ้น นาหม่อม สงขลา
467 90020087 550402 วัดโพธิธรรมาราม 7.22318 100.34731 ควนโส ควนเนียง สงขลา
468 90010038 550118 วัดโพธิ์กลาง 7.41846 100.41997 ท่าหิน สทิงพระ สงขลา
469 90010104 550387 วัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 7.69184 100.33065 โรง กระแสสินธุ์ สงขลา
470 90010145 550440 วัดโลกา 7.22939 100.52539 สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา
471 90010089 550097 วัดใหญ่ 7.71228 100.37231 ระวะ ระโนด สงขลา
472 90020017 550147 วัดไทรใหญ่ 7.1946 100.3212 ควนรู รัตภูมิ สงขลา
473 90010014 550020 วิเชียรชม 7.20598 100.58783 บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
474 90012007 550489 สงขลาพัฒนาปัญญา 7.14561 100.565 พะวง เมืองสงขลา สงขลา
475 90012015 550526 สงขลาวิทยาคม 7.24136 100.53682 ชิงโค สิงหนคร สงขลา
476 90012003 550491 สทิงพระชนูปถัมภ์ 7.39135 100.47236 วัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา
477 90012002 550490 สทิงพระวิทยา 7.47806 100.44344 จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา
478 90030182 550350 สมาคมไทยผลิตยา 2 6.72377 100.32827 ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา
479 90010035 550143 สมเด็จเจ้าพะโคะ 7.60046 100.3925 ชุมพล สทิงพระ สงขลา
480 90030157 550320 สะบ้าย้อย 6.61895 100.94803 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา
481 90032012 550500 สะบ้าย้อยวิทยา 6.62956 100.94585 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา
482 90032013 550510 สะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) 6.62866 100.42309 สะเดา สะเดา สงขลา
483 90030177 550351 สังวาลย์วิท ๒ 6.73102 100.27159 ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา
484 90012010 550505 สามบ่อวิทยา 7.67671 100.38604 วัดสน ระโนด สงขลา
485 90020023 550156 สํานักสงฆ์ศรีวิชัย 7.1781 100.27328 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา
486 90022007 550518 หาดใหญ่พิทยาคม 7.05206 100.52762 ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
487 90022005 550515 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 6.95752 100.42245 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
488 90022002 550513 หาดใหญ่วิทยาลัย 7.01676 100.47645 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
489 90022008 550519 หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 6.92177 100.45755 บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา
490 90022003 550514 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 7.00225 100.45836 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
491 90022009 550520 หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 6.99583 100.38544 ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา
492 90010017 550013 อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 7.14218 100.57634 พะวง เมืองสงขลา สงขลา
493 90010015 550012 อนุบาลสงขลา 7.20178 100.59224 บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
494 90030054 550295 อายุรกิจโกศล 6.69826 100.58743 คลองทราย นาทวี สงขลา
495 90030154 550314 อุทยานอุทิศ 6.63651 100.97713 เปียน สะบ้าย้อย สงขลา
496 90032007 550501 เขาแดงกุศลวิทยา 6.52619 100.82704 เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา
497 90032006 550499 เทพพิทยาภาณุมาศ 6.72687 100.89915 ลำไพล เทพา สงขลา
498 90032001 550498 เทพา 6.83194 100.96079 เทพา เทพา สงขลา
499 90020048 550031 เสนาณรงค์วิทยา 7.02601 100.50197 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
500 90030024 550269 เหมืองควนกรด 6.7763 100.7385 ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา
501 90022011 550521 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 7.01537 100.496 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
502 90010031 550126 ในเมือง 7.47757 100.43726 จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา
503 90010080 550095 ไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) 7.7461 100.35506 พังยาง ระโนด สงขลา
504 90030164 550359 ไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 6.78998 100.49112 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา
505 90032010 550494 ไม้แก่นประชาอุทิศ 6.8454 100.79273 สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด