ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "สตูล"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 91010056 560094 นิคมซอย 10 6.86889 100.01755 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล
2 91010158 560164 นิคมพัฒนาผัง 20 6.98554 99.90605 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล
3 91010047 560131 บ้านควนสตอ 6.78 100.08916 ควนสตอ ควนโดน สตูล
4 91010046 560130 บ้านควนโต๊ะเหลง 6.80749 100.07505 ควนโดน ควนโดน สตูล
5 91010154 560108 บ้านทุ่งดินลุ่ม 7.05788 99.80099 ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล
6 91010108 560062 บ้านนางแก้ว 7.02214 99.84718 น้ำผุด ละงู สตูล
7 91010145 560110 บ้านราวปลา 7.1344 99.8525 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล
8 91010110 560064 บ้านหนองหอยโข่ง 6.99207 99.84814 น้ำผุด ละงู สตูล
9 91010085 560144 บ้านแป-ระเหนือ 6.84983 99.94598 แป-ระ ท่าแพ สตูล
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด