ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "สึนามิ" ในจังหวัด "สตูล"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 91012004 560174 กำแพงวิทยา 6.9072 99.78832 กำแพง ละงู สตูล
2 91012005 560176 ทุ่งหว้าวรวิทย์ 7.07262 99.77879 ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล
3 91010158 560164 นิคมพัฒนาผัง 20 6.98554 99.90605 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล
4 91010023 560030 บ้านกาลันยีตัน 6.69192 99.99814 เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล
5 91010035 560013 บ้านกาลูบี 6.70512 100.05299 บ้านควน เมืองสตูล สตูล
6 91010036 560011 บ้านกาเนะ 6.68604 100.06973 บ้านควน เมืองสตูล สตูล
7 91010136 560078 บ้านกาแบง 6.93964 99.69874 แหลมสน ละงู สตูล
8 91010028 560003 บ้านกุบังจามัง 6.72789 100.0415 ฉลุง เมืองสตูล สตูล
9 91010137 560119 บ้านขอนคลาน 7.00734 99.68562 ขอนคลาน ทุ่งหว้า สตูล
10 91010011 560019 บ้านคลองขุด 6.64391 100.07411 คลองขุด เมืองสตูล สตูล
11 91010125 560046 บ้านคลองน้ำเค็ม 6.87807 99.83725 ละงู ละงู สตูล
12 91010092 560154 บ้านคลองสองปาก 6.78139 99.86509 สาคร ท่าแพ สตูล
13 91010038 560009 บ้านควน 6.70133 100.06548 บ้านควน เมืองสตูล สตูล
14 91010016 560024 บ้านควนขัน 6.63796 100.05643 ควนขัน เมืองสตูล สตูล
15 91010103 560085 บ้านควนฟ้าแลบ 6.92985 99.78589 กำแพง ละงู สตูล
16 91010144 560109 บ้านคีรีวง 7.10997 99.7986 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล
17 91010022 560028 บ้านฉลุง 6.65982 99.99119 เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล
18 91010105 560060 บ้านดาหลำ 6.91556 99.82659 เขาขาว ละงู สตูล
19 91010113 560068 บ้านตะโละใส 6.84826 99.74719 ปากน้ำ ละงู สตูล
20 91010004 560038 บ้านตันหยงกลิง 6.70881 99.86583 เกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล
21 91010040 560034 บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 6.50848 100.09618 ปูยู เมืองสตูล สตูล
22 91010135 560077 บ้านตันหยงละไน้ 6.96699 99.68747 แหลมสน ละงู สตูล
23 91010005 560039 บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา 6.72424 99.84968 เกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล
24 91010030 560027 บ้านตันหยงโป 6.59561 99.95891 ตันหยงโป เมืองสตูล สตูล
25 91010032 560032 บ้านตำมะลังเหนือ 6.54265 100.04823 ตำมะลัง เมืองสตูล สตูล
26 91010033 560033 บ้านตำมะลังใต้ 6.53592 100.05822 ตำมะลัง เมืองสตูล สตูล
27 91010102 560084 บ้านตูแตหรำ 6.9217 99.74026 กำแพง ละงู สตูล
28 91010089 560151 บ้านทางยาง 6.82583 99.87476 สาคร ท่าแพ สตูล
29 91010026 560004 บ้านทุ่ง 6.73223 100.05083 ฉลุง เมืองสตูล สตูล
30 91010139 560121 บ้านทุ่งบุหลัง 7.03392 99.68575 ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า สตูล
31 91010090 560152 บ้านทุ่งริ้น 6.74769 99.91988 สาคร ท่าแพ สตูล
32 91010124 560045 บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 6.89327 99.82872 ละงู ละงู สตูล
33 91010140 560122 บ้านทุ่งสะโบ๊ะ 7.02846 99.67932 ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า สตูล
34 91010100 560082 บ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 6.96261 99.77423 กำแพง ละงู สตูล
35 91010109 560063 บ้านทุ่งไหม้ 6.95848 99.84086 น้ำผุด ละงู สตูล
36 91010130 560055 บ้านท่าชะมวง 6.80249 99.81199 ละงู ละงู สตูล
37 91010078 560140 บ้านท่าน้ำเค็มใต้ 6.78116 99.98086 ท่าแพ ท่าแพ สตูล
38 91010117 560073 บ้านท่าพยอม 6.87493 99.7437 ปากน้ำ ละงู สตูล
39 91010116 560072 บ้านท่ายาง 6.87598 99.76427 ปากน้ำ ละงู สตูล
40 91010075 560137 บ้านท่าแพ 6.79478 99.94887 ท่าแพ ท่าแพ สตูล
41 91010099 560081 บ้านท่าแลหลา 6.92424 99.75621 กำแพง ละงู สตูล
42 91010106 560066 บ้านนาข่า 6.91324 99.84165 เขาขาว ละงู สตูล
43 91010146 560113 บ้านนาทอน 7.06959 99.74752 นาทอน ทุ่งหว้า สตูล
44 91010121 560058 บ้านนาพญา 6.84584 99.83249 ละงู ละงู สตูล
45 91010015 560023 บ้านนาลาน 6.63289 100.04618 ควนขัน เมืองสตูล สตูล
46 91010079 560142 บ้านนาแก้ว 6.80604 99.97237 ท่าแพ ท่าแพ สตูล
47 91010010 560017 บ้านนาแค 6.64978 100.11499 คลองขุด เมืองสตูล สตูล
48 91010024 560031 บ้านบันนังปุเลา 6.70033 99.93478 เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล
49 91010131 560056 บ้านบากันโต๊ะทิด 6.781 99.82891 ละงู ละงู สตูล
50 91010133 560075 บ้านบุโบย 6.94952 99.6911 แหลมสน ละงู สตูล
51 91010104 560059 บ้านบ่อหิน 6.92813 99.83281 เขาขาว ละงู สตูล
52 91010115 560071 บ้านบ่อเจ็ดลูก 6.87489 99.69995 ปากน้ำ ละงู สตูล
53 91010129 560054 บ้านปากบาง 6.82712 99.79211 ละงู ละงู สตูล
54 91010114 560069 บ้านปากบารา 6.85576 99.72537 ปากน้ำ ละงู สตูล
55 91010097 560050 บ้านปากปิง 6.88936 99.77459 กำแพง ละงู สตูล
56 91010127 560051 บ้านปากละงู 6.8374 99.78524 ละงู ละงู สตูล
57 91010025 560007 บ้านปาเต๊ะ 6.73322 99.9603 เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล
58 91010095 560044 บ้านปิใหญ่ 6.90516 99.75684 กำแพง ละงู สตูล
59 91010098 560080 บ้านป่าฝาง 6.9321 99.77811 กำแพง ละงู สตูล
60 91010141 560123 บ้านมะหงัง 7.0663 99.69247 ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า สตูล
61 91010138 560120 บ้านราไว 6.99424 99.6758 ขอนคลาน ทุ่งหว้า สตูล
62 91010120 560070 บ้านลาหงา 6.86617 99.78097 ละงู ละงู สตูล
63 91010148 560114 บ้านวังตง 6.98433 99.75927 นาทอน ทุ่งหว้า สตูล
64 91010082 560146 บ้านวังปริง 6.81086 99.94315 ท่าเรือ ท่าแพ สตูล
65 91010002 560016 บ้านวังพะเนียด 6.69472 100.10819 เกตรี เมืองสตูล สตูล
66 91010134 560076 บ้านสนกลาง 6.92843 99.68849 แหลมสน ละงู สตูล
67 91010087 560149 บ้านสาคร 6.76265 99.88954 สาคร ท่าแพ สตูล
68 91010088 560150 บ้านสาครเหนือ 6.75086 99.89571 สาคร ท่าแพ สตูล
69 91010077 560139 บ้านสายควน 6.77364 99.95433 ท่าแพ ท่าแพ สตูล
70 91010110 560064 บ้านหนองหอยโข่ง 6.99207 99.84814 น้ำผุด ละงู สตูล
71 91010112 560061 บ้านหัวควน 6.9407 99.83864 น้ำผุด ละงู สตูล
72 91010031 560026 บ้านหาดทรายยาว 6.60977 99.95263 ตันหยงโป เมืองสตูล สตูล
73 91010122 560049 บ้านห้วยมะพร้าว 6.90339 99.83812 ละงู ละงู สตูล
74 91010101 560083 บ้านอุไร 6.93262 99.76775 กำแพง ละงู สตูล
75 91010001 560010 บ้านเกตรี 6.69694 100.09427 เกตรี เมืองสตูล สตูล
76 91010118 560074 บ้านเกาะบูโหลน 6.83098 99.54174 ปากน้ำ ละงู สตูล
77 91010123 560053 บ้านเกาะยวน 6.87298 99.80797 ละงู ละงู สตูล
78 91010007 560041 บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 6.68007 99.86276 เกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล
79 91010039 560035 บ้านเกาะยาว 6.46703 100.0731 ปูยู เมืองสตูล สตูล
80 91010003 560037 บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 6.6659 99.85473 เกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล
81 91010006 560040 บ้านเกาะอาดัง 6.49175 99.30864 เกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล
82 91010012 560020 บ้านเขาจีน 6.63856 100.08955 คลองขุด เมืองสตูล สตูล
83 91010021 560025 บ้านเจ๊ะบิลัง 6.65391 99.98093 เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล
84 91010017 560029 บ้านเนินสูง 6.64728 100.02491 ควนขัน เมืองสตูล สตูล
85 91010085 560144 บ้านแป-ระเหนือ 6.84983 99.94598 แป-ระ ท่าแพ สตูล
86 91010080 560145 บ้านแป-ระใต้ 6.81653 99.92726 ท่าเรือ ท่าแพ สตูล
87 91010096 560047 บ้านโกตา 6.88814 99.80588 กำแพง ละงู สตูล
88 91010128 560052 บ้านในเมือง 6.86236 99.79381 ละงู ละงู สตูล
89 91010018 560006 บ้านใหม่ 6.77868 100.02415 ควนโพธิ์ เมืองสตูล สตูล
90 91010013 560021 บ้านไทรงาม 6.61927 100.05106 ควนขัน เมืองสตูล สตูล
91 91010083 560148 บ้านไร่ 6.80899 99.92049 ท่าเรือ ท่าแพ สตูล
92 91010094 560043 บ้านไสใหญ่ 6.90672 99.78821 กำแพง ละงู สตูล
93 91012012 560168 พิมานพิทยาสรรค์ 6.62575 100.06661 พิมาน เมืองสตูล สตูล
94 91013001 560179 ราชประชานุเคราะห์ 42 6.68103 100.095 เกตรี เมืองสตูล สตูล
95 91012010 560175 ละงูพิทยาคม 6.86323 99.798 ละงู ละงู สตูล
96 91010143 560107 วัดชมพูนิมิต 7.10517 99.75298 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล
97 91010008 560014 วัดหน้าเมือง 6.66694 100.07462 คลองขุด เมืองสตูล สตูล
98 91012007 560167 สตูลวิทยา 6.65136 100.08083 คลองขุด เมืองสตูล สตูล
99 91010091 560153 สมาคมเลขานุการสตรี 3 6.79014 99.88096 สาคร ท่าแพ สตูล
100 91012009 560173 สาครพิทยาคาร 6.77527 99.88322 สาคร ท่าแพ สตูล
101 91010142 560106 อนุบาลทุ่งหว้า 7.10431 99.76099 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล
102 91010076 560138 อนุบาลท่าแพ 6.79253 99.96328 ท่าแพ ท่าแพ สตูล
103 91010093 560042 อนุบาลละงู 6.88494 99.78857 กำแพง ละงู สตูล
104 91010041 560018 อนุบาลสตูล 6.6155 100.06747 พิมาน เมืองสตูล สตูล
105 91010029 560001 อนุบาลเมืองสตูล 6.72213 100.06647 ฉลุง เมืองสตูล สตูล
106 91010132 560079 เพียงหลวง 4ฯ 6.94995 99.72214 แหลมสน ละงู สตูล
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด