ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "สึนามิ" ในจังหวัด "สมุทรปราการ"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 11010028 570010 คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 13.63936 100.63295 สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
2 11020012 570086 คลองกระแชงเตย 13.65304 100.90964 คลองสวน บางบ่อ สมุทรปราการ
3 11020021 570116 คลองกันยา 13.55439 100.84833 บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ
4 11010063 570128 คลองนาเกลือน้อย(กลิ่นอยู่อุปถัมภ์) 13.59791 100.51831 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
5 11020051 570063 คลองบางกระบือ 13.57813 100.69973 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
6 11020046 570078 คลองบางกะสี 13.59527 100.7579 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
7 11020045 570077 คลองบางกะอี่ 13.55573 100.73509 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
8 11020043 570075 คลองบางน้ำจืด 13.62916 100.76183 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
9 11010017 570019 คลองบางปิ้ง 13.60776 100.62143 บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
10 11010009 570023 คลองบางปู 13.50029 100.76783 บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11 11020050 570062 คลองบางแก้ว(ภิรมย์ประชาราษฎร์) 13.61397 100.67437 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
12 11020030 570103 คลองบ้านระกาศ 13.59093 100.89002 บ้านระกาศ บางบ่อ สมุทรปราการ
13 11020037 570064 คลองปลัดเปรียง 13.65636 100.66316 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ
14 11020013 570088 คลองพระยานาคราช 13.61656 100.92076 คลองนิยมยาตรา บางบ่อ สมุทรปราการ
15 11010016 570014 คลองมหาวงก์ 13.60849 100.60632 บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
16 11020057 570070 คลองลาดกระบัง 13.64973 100.72132 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
17 11010068 570134 คลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) 13.6067 100.54906 ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
18 11020017 570096 คลองสะบัดจาก 13.59831 100.85164 บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ
19 11010004 570011 คลองสำโรง 13.62695 100.631 เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
20 11020016 570092 คลองหลุมลึก 13.6046 100.87042 บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ
21 11020069 570148 คลองเจริญราษฎร์ 13.56995 100.78492 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
22 11010008 570025 คลองเสาธง 13.50711 100.70764 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
23 11010002 570021 คลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) 13.56337 100.5889 ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
24 11010024 570017 คลองใหม่ 13.60419 100.66108 แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
25 11010050 570041 ฉัตรทิพย์เทพวิทยา 13.64946 100.54614 บางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ
26 11020032 570098 ชุมชนวัดบ้านระกาศ 13.57372 100.8818 บ้านระกาศ บางบ่อ สมุทรปราการ
27 11010010 570024 ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 13.50625 100.7276 บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
28 11010059 570119 ชุมชนวัดสาขลา 13.54563 100.50036 นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
29 11020011 570087 ตลาดคลองสวน(อัศวาณิชย์บำรุง) 13.66118 100.95128 คลองสวน บางบ่อ สมุทรปราการ
30 11020029 570102 ตลาดบางพลีน้อย 13.56192 100.8888 บ้านระกาศ บางบ่อ สมุทรปราการ
31 11020052 570065 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ 13.57955 100.71759 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
32 11020025 570089 ธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ 13.6269 100.90445 บางพลีน้อย บางบ่อ สมุทรปราการ
33 11012006 570154 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 13.50232 100.75433 บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
34 11022004 570158 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 13.62534 100.84886 บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ
35 11010023 570016 นาคดีอนุสรณ์ 13.57841 100.65389 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
36 11010014 570006 นิลรัตน์อนุสรณ์ 13.62637 100.56276 บางโปรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
37 11022009 570170 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 13.57136 100.79166 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
38 11022001 570155 บางบ่อวิทยาคม 13.57802 100.85752 บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ
39 11022005 570159 บางพลีราษฎร์บำรุง 13.60832 100.70611 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
40 11022008 570162 บางแก้วประชาสรรค์ 13.63251 100.64262 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ
41 11010075 570123 บ้านขุนสมุทร 13.51201 100.53378 แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
42 11010061 570125 บ้านขุนสมุทรไทย 13.55038 100.52275 นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
43 11010003 570027 บ้านคลองหลวง 13.56456 100.60835 ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
44 11020009 570115 บ้านท้องคุ้ง 13.53265 100.8332 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ
45 11010040 570045 บ้านบางจาก 13.61661 100.54516 บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ
46 11012015 570172 ปทุมคงคา สมุทรปราการ 13.57592 100.6833 แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
47 11020018 570097 ปากคลองชวดใหญ่ 13.64263 100.86108 บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ
48 11012013 570168 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 13.59475 100.58317 ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
49 11010072 570132 ป้อมพระจุลจอมเกล้า 13.56776 100.57118 แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
50 11010020 570001 พร้านีลวัชระ 13.61678 100.59299 ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
51 11010034 570043 พลอยจาตุรจินดา 13.66791 100.52348 บางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ
52 11010011 570022 พิบูลประชาบาล 13.52329 100.64537 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
53 11022006 570160 พูลเจริญวิทยาคม 13.6153 100.74258 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
54 11010027 570009 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 13.6412 100.61901 สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
55 11012003 570151 มัธยมวัดด่านสำโรง 13.64769 100.5992 สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
56 11012007 570171 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 13.52136 100.64385 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
57 11012014 570169 มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 13.58776 100.55943 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
58 11020068 570147 รัตนโกสินทร์ ๙ 13.57197 100.79251 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
59 11012009 570165 ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ 13.63004 100.53595 บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ
60 11022007 570161 ราชวินิตบางแก้ว 13.64738 100.67109 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ
61 11020060 570073 ราชวินิตสุวรรณภูมิ 13.67503 100.78016 หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ
62 11010043 570050 วัดกลาง(ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา) 13.66205 100.52919 บางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ
63 11010046 570054 วัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) 13.68413 100.5625 บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ
64 11020035 570093 วัดกาหลง 13.66707 100.86513 เปร็ง บางบ่อ สมุทรปราการ
65 11020056 570068 วัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) 13.67752 100.72034 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
66 11010035 570047 วัดครุนอก 13.63753 100.53379 บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ
67 11010036 570048 วัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา) 13.63892 100.52521 บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ
68 11010067 570124 วัดคลองมอญ(บัญญัติราษฎร์บำรุง) 13.58582 100.49291 บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
69 11010066 570122 วัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) 13.58037 100.47191 บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
70 11010025 570018 วัดคลองเก้า 13.55971 100.69147 แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
71 11020015 570091 วัดคอลาด 13.57808 100.8361 บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ
72 11010029 570037 วัดคันลัด 13.66509 100.54138 ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ
73 11010062 570127 วัดคู่สร้าง 13.57263 100.53219 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
74 11020072 570139 วัดจรเข้ใหญ่(สามัคคีพิทยาคาร) 13.62774 100.79412 ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ
75 11010039 570044 วัดชมนิมิตร 13.62188 100.53083 บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ
76 11010026 570008 วัดด่านสำโรง 13.6473 100.60003 สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
77 11010012 570026 วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 13.51518 100.68327 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
78 11012008 570163 วัดทรงธรรม 13.66303 100.53665 ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ
79 11010049 570040 วัดท้องคุ้ง 13.65529 100.54744 บางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ
80 11020024 570085 วัดนาคราช 13.64849 100.93973 บางพลีน้อย บางบ่อ สมุทรปราการ
81 11020010 570084 วัดนิยมยาตรา 13.62869 100.95284 คลองนิยมยาตรา บางบ่อ สมุทรปราการ
82 11020062 570137 วัดบัวโรย 13.65714 100.82972 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
83 11010031 570055 วัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์) 13.65964 100.55786 บางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ
84 11010045 570052 วัดบางกะเจ้ากลาง(ศีลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์) 13.68705 100.55708 บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ
85 11010047 570038 วัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง) 13.66889 100.54641 บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ
86 11010005 570005 วัดบางด้วน 13.61732 100.57351 บางด้วน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
87 11010006 570003 วัดบางนางเกรง 13.61337 100.58791 บางด้วน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
88 11020031 570100 วัดบางนางเพ็ง 13.54726 100.86487 บ้านระกาศ บางบ่อ สมุทรปราการ
89 11010042 570058 วัดบางน้ำผึ้งนอก 13.68302 100.58484 บางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ
90 11010041 570057 วัดบางน้ำผึ้งใน 13.68101 100.57448 บางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ
91 11020019 570112 วัดบางบ่อ 13.57738 100.85668 บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ
92 11010052 570036 วัดบางฝ้าย 13.62157 100.55253 บางหัวเสือ พระประแดง สมุทรปราการ
93 11020022 570099 วัดบางพลีน้อย 13.58276 100.89824 บางพลีน้อย บางบ่อ สมุทรปราการ
94 11020054 570059 วัดบางพลีใหญ่กลาง 13.60788 100.70328 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
95 11020055 570060 วัดบางพลีใหญ่ใน 13.60463 100.71165 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
96 11010048 570030 วัดบางหญ้าแพรก 13.64341 100.54445 บางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ
97 11010053 570035 วัดบางหัวเสือ 13.62797 100.54849 บางหัวเสือ พระประแดง สมุทรปราการ
98 11020028 570106 วัดบางเพรียง 13.53379 100.81113 บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ
99 11020040 570081 วัดบางโฉลงนอก(ประสิทธิ์บำรุง) 13.60258 100.74635 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
100 11020041 570069 วัดบางโฉลงใน 13.61515 100.74066 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
101 11010015 570007 วัดบางโปรง 13.61873 100.56484 บางโปรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
102 11020008 570101 วัดปานประสิทธาราม 13.53036 100.87303 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ
103 11010057 570033 วัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) 13.65427 100.56423 สำโรงกลาง พระประแดง สมุทรปราการ
104 11010030 570039 วัดป่าเกด 13.66843 100.55427 ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ
105 11020065 570144 วัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) 13.59161 100.78948 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
106 11020003 570105 วัดมงคลโคธาวาส 13.51453 100.82087 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ
107 11010055 570029 วัดมหาวงษ์ 13.64963 100.58184 สำโรงกลาง พระประแดง สมุทรปราการ
108 11010044 570051 วัดรวก(สายราษฎร์สงเคราะห์) 13.6672 100.52072 บางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ
109 11020049 570080 วัดราษฎร์นิยมธรรม 13.53203 100.73247 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
110 11020044 570076 วัดราษฎร์บูรณะ 13.58099 100.74341 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
111 11010033 570053 วัดราษฎร์รังสรรค์ 13.68828 100.56382 บางกะเจ้า พระประแดง สมุทรปราการ
112 11010001 570020 วัดราษฎร์โพธิ์ทอง 13.56599 100.60168 ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
113 11020027 570111 วัดลาดหวาย 13.5412 100.78127 บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ
114 11010060 570120 วัดศรีคงคาราม 13.54284 100.47165 นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
115 11020073 570141 วัดศรีวารีน้อย 13.6717 100.79762 ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ
116 11020004 570107 วัดสร่างโศก 13.50297 100.81454 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ
117 11020038 570066 วัดสลุด 13.65073 100.69588 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ
118 11010058 570031 วัดสวนส้ม(สุขประนุกูล) 13.63532 100.57325 สำโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ
119 11020005 570108 วัดสว่างอารมณ์ 13.4922 100.81625 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ
120 11010056 570032 วัดสำโรงเหนือ 13.65726 100.57091 สำโรงกลาง พระประแดง สมุทรปราการ
121 11020006 570109 วัดสีล้ง ตั้งตรงจิตร ๑๘ 13.49318 100.85352 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ
122 11010007 570004 วัดสุขกร 13.62431 100.5845 บางด้วน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
123 11020014 570090 วัดสุคันธาวาส (กมลนาวิน) 13.64132 100.86479 บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ
124 11020039 570061 วัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) 13.62011 100.65091 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ
125 11020023 570104 วัดเกาะแก้ว 13.60066 100.90656 บางพลีน้อย บางบ่อ สมุทรปราการ
126 11020036 570083 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง (ศรีวรพินิจวิทยาคาร) 13.68147 100.89537 เปร็ง บางบ่อ สมุทรปราการ
127 11020063 570138 วัดเสาธงกลาง(พิทักษ์ประชาสรรค์) 13.61228 100.82254 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
128 11020064 570143 วัดเสาธงนอก 13.58244 100.82391 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
129 11010065 570130 วัดแค 13.60636 100.5657 ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
130 11010022 570015 วัดแพรกษา 13.57234 100.63842 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
131 11010051 570042 วัดแหลม 13.65654 100.53749 บางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ
132 11010073 570126 วัดแหลมฟ้าผ่า 13.56795 100.54779 แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
133 11020026 570113 วัดโคธาราม 13.54191 100.82437 บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ
134 11010054 570034 วัดโยธินประดิษฐ์ 13.6666 100.58069 สำโรง พระประแดง สมุทรปราการ
135 11010064 570129 วัดใหญ่ 13.59155 100.56224 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
136 11010071 570131 วัดไตรมิตรวราราม 13.58267 100.57843 แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
137 11010018 570013 วัดไตรสามัคคี 13.6291 100.59726 บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
138 11012011 570164 วิสุทธิกษัตรี 13.65772 100.53325 ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ
139 11012002 570150 สตรีสมุทรปราการ 13.59708 100.60458 ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
140 11012001 570149 สมุทรปราการ 13.58508 100.60701 ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
141 11012012 570167 สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 13.52585 100.53452 นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
142 11020001 570117 สุเหร่าคลองใหม่(ประชาสรรค์) 13.50654 100.84002 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ
143 11020048 570079 สุเหร่าบางกะสี 13.59292 100.76657 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
144 11020047 570082 สุเหร่าบางปลา 13.59781 100.73113 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
145 11020066 570145 สุเหร่าบ้านไร่ 13.57162 100.81968 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
146 11020042 570074 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 13.65041 100.76265 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
147 11022003 570157 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 13.50597 100.83319 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ
148 11012005 570153 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 13.56124 100.59155 ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
149 11020020 570114 อนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 13.57199 100.8375 บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ
150 11010069 570133 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 13.60034 100.58548 ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
151 11010021 570002 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม 13.59609 100.59731 ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
152 11010038 570046 อนุบาลสุขสวัสดิ์ 13.62801 100.5333 บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ
153 11020067 570146 อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.) 13.57834 100.79397 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
154 11010019 570012 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 13.63174 100.612 บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
155 11020002 570118 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 13.58 100.83 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ
156 11020053 570067 เตรียมปริญญานุสรณ์ 13.63213 100.70797 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
157 11012010 570166 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 13.6325 100.56072 บางหัวเสือ พระประแดง สมุทรปราการ
158 11012004 570152 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 13.63088 100.61147 บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
159 11020058 570071 เทวะคลองตรง 13.65045 100.73679 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
160 11022002 570156 เปร็งวิสุทธาธิบดี 13.67732 100.89328 เปร็ง บางบ่อ สมุทรปราการ
161 11010013 570028 เอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 13.52214 100.65759 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
162 11020007 570110 ไทยรัฐวิทยา ๗๑ (ก่อสร้างคลองด่าน) 13.5106 100.79516 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด