ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "สุพรรณบุรี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 72030072 630127 บ้านกล้วย 14.98815 99.36124 วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุรี
2 72030143 630480 บ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา 14.80246 99.43257 วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุรี
3 72030085 630124 บ้านทุ่งมะกอก 14.8388 99.32714 องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี
4 72030069 630123 บ้านละว้าวังควาย 14.86064 99.39697 วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุรี
5 72030054 630129 บ้านวังน้ำเขียว 14.7762 99.48823 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี
6 72030070 630125 บ้านวังยาว 14.89128 99.37994 วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุรี
7 72030052 630121 บ้านหนองผือ 14.72726 99.48851 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี
8 72030071 630126 บ้านห้วยหินดำ 14.94397 99.36424 วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุรี
9 72030086 630128 บ้านไผ่สีทอง 14.78318 99.39633 องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี
10 72030087 630130 วัดคอกช้าง 14.81698 99.35824 องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี
11 72030053 630122 สวนป่าองค์พระ 14.71566 99.51423 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด