ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "สุโขทัย"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 64020018 620201 บ้านดงย่าปา 17.66377 99.88943 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
2 64020009 620240 บ้านห้วยหยวก 17.58543 99.52061 บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
3 64020036 620232 บ้านแม่สาน 17.64437 99.49311 แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
4 64020032 620233 แม่สานสามัคคี 17.63934 99.5875 แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด