ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "หนองคาย"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 43010026 660028 จันทราราม 17.82694 102.77398 โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย
2 43010010 660030 ชุมชนบ้านพวก 17.99217 102.97932 บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย
3 43010086 660156 ชุมชนบ้านโพนสา 17.82196 102.61005 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย
4 43010043 660046 ดาวเรืองสมสะอาด 17.71855 102.82893 สองห้อง เมืองหนองคาย หนองคาย
5 43012011 660504 ท่าบ่อพิทยาคม 17.89352 102.57548 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย
6 43022016 660547 นาดีพิทยาคม 17.9936 103.38382 นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย
7 43010005 660040 นาฮีนุเคราะห์ 17.77619 102.8016 ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย
8 43020164 660452 นิคมเจริญชัย 18.22218 103.18934 รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย
9 43020007 660286 บ้านกลุ่มพัฒนา 18.14076 103.1254 กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
10 43010070 660178 บ้านกวดโคกสว่าง 17.81333 102.45835 นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย
11 43020033 660258 บ้านกุดแกลบ 17.90452 103.11611 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
12 43020050 660240 บ้านดงกำพี้ 17.93176 103.05066 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
13 43020156 660458 บ้านดงดาล 18.22632 103.24479 โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย
14 43020148 660450 บ้านดอนเหมือด 18.24335 103.24705 บ้านต้อน รัตนวาปี หนองคาย
15 43020163 660442 บ้านตาลชุม 18.22219 103.15693 รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย
16 43020121 660480 บ้านนาดี 17.98576 103.3775 นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย
17 43020031 660244 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 17.95905 102.96825 ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย
18 43010063 660166 บ้านนาบง 17.90067 102.55299 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย
19 43020151 660461 บ้านนาสิงห์ 18.18639 103.23308 พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย
20 43010150 660420 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 17.69804 102.78073 สระใคร สระใคร หนองคาย
21 43010075 660167 บ้านน้ำโมง 17.86827 102.57153 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย
22 43010034 660022 บ้านวังยาง 17.81455 102.81959 วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย
23 43010044 660047 บ้านสร้างพอก 17.74841 102.78688 สองห้อง เมืองหนองคาย หนองคาย
24 43010045 660048 บ้านสวยหลง 17.70549 102.83336 สองห้อง เมืองหนองคาย หนองคาย
25 43010013 660019 บ้านหนองบ่อ 17.80685 102.70221 ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย
26 43010009 660044 บ้านหนองหมื่น 17.79133 102.82302 ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย
27 43010054 660007 บ้านหนองเดิ่น 17.82754 102.73922 หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย
28 43020028 660273 บ้านหนองแหวน 17.87607 102.96936 ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย
29 43010023 660027 บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ 17.84633 102.76866 โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย
30 43020059 660289 บ้านเชียงอาด 17.90869 102.88776 เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย
31 43010036 660024 บ้านเบิดวิทยา 17.86996 102.81942 วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย
32 43020032 660260 บ้านแป้น 17.92364 103.10151 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
33 43010012 660018 บ้านโคกป่าฝาง 17.80663 102.70233 ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย
34 43020005 660283 บ้านโนนฤาษี 18.11625 103.1448 กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
35 43022003 660516 ปากสวยพิทยาคม 17.96641 103.00997 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
36 43022018 660549 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 18.1853 103.23866 พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย
37 43012016 660527 วรลาโภนุสรณ์ 17.9032 102.48212 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
38 43010109 660302 หนองปลาปากจำปาทอง 17.92704 102.52078 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
39 43022002 660515 เซิมพิทยาคม 17.93397 103.30615 เซิม โพนพิสัย หนองคาย
40 43012004 660497 เวียงคำวิทยาคาร 17.78103 102.66473 เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย
41 43010104 660296 โนนสง่าหนองแวงวิทยา 17.94362 102.59201 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด