ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "หนองคาย"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 43010119 660330 บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 18.10314 102.14858 นางิ้ว สังคม หนองคาย
2 43010128 660323 บ้านดงต้อง 17.9775 102.28673 ผาตั้ง สังคม หนองคาย
3 43010156 660493 บ้านดอนขนุนพัฒนา 17.9592 102.3633 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย
4 43010100 660312 บ้านถิ่นทอนเหนือ 17.95868 102.39479 พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
5 43010118 660329 บ้านนางิ้ว 18.13125 102.13917 นางิ้ว สังคม หนองคาย
6 43010133 660334 บ้านฟ้าประทาน 18.03654 102.17947 สังคม สังคม หนองคาย
7 43010123 660326 บ้านม่วง 18.17617 102.16809 บ้านม่วง สังคม หนองคาย
8 43010098 660313 บ้านวังน้ำมอก 17.98954 102.37852 พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
9 43010125 660328 บ้านวังมน 18.15228 102.15736 บ้านม่วง สังคม หนองคาย
10 43010152 660489 บ้านศูนย์กลาง 17.90598 102.42299 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย
11 43010115 660315 บ้านสังกะลีนาขาม 18.03579 102.24483 แก้งไก่ สังคม หนองคาย
12 43010117 660324 บ้านสังกะลีนาขาม สาขา หนองแสง 18.03371 102.2075 แก้งไก่ สังคม หนองคาย
13 43010127 660322 บ้านห้วยไซงัว 18.00495 102.31299 ผาตั้ง สังคม หนองคาย
14 43010121 660333 บ้านเทพประทับ 18.01473 102.15685 นางิ้ว สังคม หนองคาย
15 43010120 660331 บ้านเทา-นาบอน 18.07292 102.14642 นางิ้ว สังคม หนองคาย
16 43010116 660316 บ้านโสกกล้า 18.01267 102.24052 แก้งไก่ สังคม หนองคาย
17 43010154 660491 อาโอยาม่า 2 17.93536 102.37665 ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด