ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "หนองบัวลำภู"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 39012010 760340 กุงแก้ววิทยาคาร 17.1315 102.10298 หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
2 39022006 760332 กุดดินจี่พิทยาคม 17.37368 102.293 กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู
3 39012007 760336 กุดดู่พิทยาคม 16.94683 102.5805 กุดดู่ โนนสัง หนองบัวลำภู
4 39012012 760342 กุดสะเทียนวิทยาคาร 17.0333 102.2546 กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
5 39010209 760154 กุดหานสามัคคี 17.04949 102.28112 หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
6 39020007 760108 กุดแห่วิทยา 17.33642 102.18637 กุดแห่ นากลาง หนองบัวลำภู
7 39022003 760331 คำแสนวิทยาสรรค์ 17.298 102.2127 นากลาง นากลาง หนองบัวลำภู
8 39010009 760069 ชุมชนนาคำไฮวิทยา 17.28659 102.27628 นาคำไฮ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
9 39010079 760257 ชุมชนบ้านกุดดู่ 16.94815 102.57756 กุดดู่ โนนสัง หนองบัวลำภู
10 39020106 760308 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 17.42343 101.99974 วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวลำภู
11 39020083 760314 ชุมชนโปร่งวังม่วง 17.3057 102.11289 เทพคีรี นาวัง หนองบัวลำภู
12 39020045 760119 ซำขอนแก่นวิทย์ 17.20609 102.10506 อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
13 39022004 760344 ดงมะไฟวิทยาคม 17.62496 102.23374 ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
14 39020017 760093 ดงสวรรค์วิทยา 17.45234 102.20239 ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
15 39010004 760047 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 17.34011 102.38308 กุดจิก เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
16 39010171 760163 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยา 16.97975 102.21825 โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
17 39020024 760106 นครชัยประชาสรรค์ 17.31028 102.20694 นากลาง นากลาง หนองบัวลำภู
18 39020086 760305 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 17.35142 102.09895 นาแก นาวัง หนองบัวลำภู
19 39022002 760346 นาวังศึกษาวิช 17.32574 102.06644 นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
20 39010163 760185 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 16.89651 102.09939 นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
21 39022005 760347 นาแกวิทยา 17.388 102.05658 นาแก นาวัง หนองบัวลำภู
22 39020082 760206 นาโกทรายทองวิทยาคม 17.54522 102.2841 สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
23 39010129 760282 นิคมวัฒนา 6 17.01194 102.59944 ปางกู่ โนนสัง หนองบัวลำภู
24 39010084 760262 นิคมสงเคราะห์ 2 16.95991 102.56403 กุดดู่ โนนสัง หนองบัวลำภู
25 39010132 760278 นิคมสงเคราะห์ 3 17.00839 102.56755 ปางกู่ โนนสัง หนองบัวลำภู
26 39010102 760294 นิคมสงเคราะห์ 4 16.89507 102.53249 นิคมพัฒนา โนนสัง หนองบัวลำภู
27 39010098 760290 นิคมสงเคราะห์วิทยา 16.91198 102.53573 นิคมพัฒนา โนนสัง หนองบัวลำภู
28 39010121 760277 นิคมโคกม่วงศรีสมพร 17.00124 102.51439 บ้านถิ่น โนนสัง หนองบัวลำภู
29 39020023 760105 บ้านกกค้อกกโพธิ์ 17.29627 102.21192 นากลาง นากลาง หนองบัวลำภู
30 39010064 760065 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 17.20359 102.35907 หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
31 39010125 760273 บ้านกุดกวางสร้อย 16.96584 102.54015 บ้านถิ่น โนนสัง หนองบัวลำภู
32 39010085 760263 บ้านกุดคอเมย 16.95451 102.63112 กุดดู่ โนนสัง หนองบัวลำภู
33 39010006 760049 บ้านกุดจิก 17.33165 102.38459 กุดจิก เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
34 39010010 760071 บ้านกุดฉิม 17.2203 102.32543 นาคำไฮ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
35 39020001 760085 บ้านกุดดินจี่ 17.36288 102.25868 กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู
36 39010139 760145 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 17.03302 102.25796 กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
37 39020055 760217 บ้านกุดฮู 17.44394 102.32273 นาด่าน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
38 39010015 760027 บ้านกุดเต่า 17.02108 102.54194 นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
39 39010140 760146 บ้านกุดแท่น 17.01843 102.26295 กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
40 39020031 760096 บ้านก่าน 17.2565 102.22581 ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู
41 39020015 760082 บ้านขอบเหล็ก 17.39672 102.31698 เก่ากลอย นากลาง หนองบัวลำภู
42 39012002 760328 บ้านขามพิทยาคม 17.11667 102.46254 บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
43 39010027 760022 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 17.11716 102.46373 บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
44 39020078 760241 บ้านคลองเจริญ 17.59532 102.14867 บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
45 39010199 760199 บ้านคอกวัว 17.08594 102.10876 หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
46 39010048 760010 บ้านคึมชาดห้วยบง 17.25088 102.37055 โพธิ์ชัย เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
47 39020034 760099 บ้านซำเสี้ยว 17.20646 102.2298 ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู
48 39020073 760208 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 17.5308 102.19669 บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
49 39010100 760292 บ้านดงบาก 16.94621 102.50467 นิคมพัฒนา โนนสัง หนองบัวลำภู
50 39020051 760230 บ้านดงมะไฟ 17.6356 102.23066 ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
51 39010063 760046 บ้านดอนยานาง 17.26802 102.39096 หนองภัยศูนย์ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
52 39010186 760170 บ้านดอนเกล็ด 17.06 102.19047 ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
53 39010074 760031 บ้านดินทรายอ่อน 17.02966 102.33519 หัวนา เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
54 39010047 760009 บ้านตำแย 17.19405 102.41204 โพธิ์ชัย เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
55 39020072 760239 บ้านต่างแคน 17.55291 102.17748 บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
56 39020076 760210 บ้านต้อง 17.55271 102.22368 บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
57 39010123 760271 บ้านถิ่น 16.97717 102.48382 บ้านถิ่น โนนสัง หนองบัวลำภู
58 39020100 760322 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 17.33796 102.02177 วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู
59 39020040 760114 บ้านท่าอุทัย 17.26403 102.15986 อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
60 39020096 760313 บ้านนากลาง 17.32381 102.07748 นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
61 39010143 760149 บ้านนาชุมแสง 17.03437 102.25754 กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
62 39020061 760212 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 17.47727 102.29985 นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
63 39020058 760220 บ้านนาด่าน 17.46623 102.34683 นาด่าน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
64 39010142 760148 บ้านนาทม 17.02857 102.24386 กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
65 39010211 760141 บ้านนาทับควาย 16.95462 102.33594 หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
66 39010011 760023 บ้านนามะเฟือง 17.0672 102.4841 นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
67 39010049 760011 บ้านนาวังเวิน 17.2257 102.41359 โพธิ์ชัย เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
68 39020093 760317 บ้านนาสมนึก 17.26298 102.05818 นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
69 39020010 760083 บ้านนาสมใจ 17.40317 102.33833 เก่ากลอย นากลาง หนองบัวลำภู
70 39010202 760202 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง 17.15815 102.11328 หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
71 39020103 760326 บ้านนาสุรินทร์ 17.32782 102.05836 วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู
72 39020087 760306 บ้านนาส้มโฮง 17.33887 102.09075 นาแก นาวัง หนองบัวลำภู
73 39020037 760102 บ้านนาหนองทุ่ม 17.24897 102.24358 ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู
74 39010016 760028 บ้านนาอ่าง 17.06652 102.48925 นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
75 39020102 760325 บ้านนาเจริญ 17.21144 102.0358 วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู
76 39010020 760063 บ้านนาเลิง 17.14829 102.31141 โนนขมิ้น เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
77 39020090 760303 บ้านนาแก 17.36581 102.06916 นาแก นาวัง หนองบัวลำภู
78 39020052 760231 บ้านนาไร่ 17.64996 102.19683 ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
79 39010036 760037 บ้านบกโนนเรียง 17.09212 102.38779 บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
80 39020079 760238 บ้านบุญทัน 17.5554 102.15775 บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
81 39010187 760171 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้า 17.02131 102.20637 ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
82 39020008 760109 บ้านป่าแดงงาม 17.37884 102.16016 กุดแห่ นากลาง หนองบัวลำภู
83 39020054 760240 บ้านผาซ่อนโชคชัย 17.59648 102.1921 ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
84 39020098 760320 บ้านผาวัง 17.32778 102.03074 วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู
85 39010200 760200 บ้านผาสุก 17.13542 102.03556 หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
86 39020089 760311 บ้านผาเวียง 17.40806 102.09019 นาแก นาวัง หนองบัวลำภู
87 39020038 760094 บ้านฝั่งแดง 17.26602 102.22155 ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู
88 39020027 760122 บ้านภูพระโนนผักหวาน 17.18084 102.13757 โนนเมือง นากลาง หนองบัวลำภู
89 39020028 760123 บ้านภูพระโนนผักหวานสาขามอเลี้ยว 17.19997 102.11933 โนนเมือง นากลาง หนองบัวลำภู
90 39010025 760078 บ้านภูพานคำ 17.25913 102.48641 โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
91 39010059 760076 บ้านภูพานทอง 17.22871 102.47211 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
92 39020084 760315 บ้านภูเขาวง 17.26449 102.1107 เทพคีรี นาวัง หนองบัวลำภู
93 39010168 760160 บ้านมอเหนือ 17.08068 102.21097 โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
94 39020011 760084 บ้านยางชุม 17.37847 102.33118 เก่ากลอย นากลาง หนองบัวลำภู
95 39010185 760169 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 17.0407 102.18646 ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
96 39010050 760005 บ้านลำภู 17.19783 102.42839 ลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
97 39010141 760147 บ้านวังคูณ 17.04229 102.25735 กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
98 39010056 760021 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 17.15432 102.44364 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
99 39010090 760295 บ้านวังมน 16.93754 102.46474 โคกม่วง โนนสัง หนองบัวลำภู
100 39010091 760296 บ้านวังมนสาขาชัยมงคล 16.91509 102.45482 โคกม่วง โนนสัง หนองบัวลำภู
101 39020097 760319 บ้านวังสำราญ 17.32349 101.99092 วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู
102 39020053 760232 บ้านวังหินซา 17.61477 102.24221 ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
103 39010173 760166 บ้านวังโปร่ง 17.0136 102.18696 โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
104 39010174 760165 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 16.92349 102.11055 โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
105 39010161 760183 บ้านวังไฮ 16.89114 102.17076 นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
106 39020062 760213 บ้านวิจิตรพัฒนา 17.4413 102.27006 นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
107 39010037 760038 บ้านศรีสุขนาล้อม 17.08583 102.34635 บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
108 39020009 760110 บ้านสนามชัย 17.41107 102.14906 กุดแห่ นากลาง หนองบัวลำภู
109 39010188 760172 บ้านสันป่าพลวง 17.09747 102.14921 ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
110 39010208 760153 บ้านสำราญสุข 17.11259 102.29946 หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
111 39010057 760042 บ้านสุขเกษม 17.18821 102.41567 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
112 39020056 760221 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 17.42859 102.36501 นาด่าน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
113 39010008 760066 บ้านหนองกุง 17.27789 102.31279 นาคำไฮ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
114 39020042 760116 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 17.21467 102.16616 อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
115 39010197 760197 บ้านหนองกุงแก้ว 17.12102 102.09435 หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
116 39010201 760201 บ้านหนองคังคา 17.06724 102.11498 หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
117 39020088 760309 บ้านหนองค้อ 17.38109 102.05897 นาแก นาวัง หนองบัวลำภู
118 39020021 760121 บ้านหนองด่าน 17.28762 102.16745 ด่านช้าง นากลาง หนองบัวลำภู
119 39020006 760092 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 17.37156 102.28831 กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู
120 39020022 760107 บ้านหนองบัวคำแสน 17.30777 102.18595 นากลาง นากลาง หนองบัวลำภู
121 39010130 760283 บ้านหนองบัวเงิน 17.01386 102.59866 ปางกู่ โนนสัง หนองบัวลำภู
122 39010066 760068 บ้านหนองบัวโซม 17.20966 102.32383 หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
123 39010068 760072 บ้านหนองปลาขาว 17.18897 102.35077 หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
124 39010071 760060 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ 17.16802 102.36238 หนองหว้า เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
125 39010061 760012 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 17.23576 102.39776 หนองภัยศูนย์ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
126 39010014 760026 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง 17.03505 102.50668 นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
127 39010081 760259 บ้านหนองเม็ก 16.96248 102.63966 กุดดู่ โนนสัง หนองบัวลำภู
128 39010120 760276 บ้านหนองเล้าข้าว 16.96792 102.54217 บ้านถิ่น โนนสัง หนองบัวลำภู
129 39020020 760112 บ้านหนองเอี่ยน 17.32304 102.11843 ด่านช้าง นากลาง หนองบัวลำภู
130 39010080 760258 บ้านหนองแวง 16.95047 102.62613 กุดดู่ โนนสัง หนองบัวลำภู
131 39020013 760080 บ้านหนองแวงคำ 17.40562 102.38055 เก่ากลอย นากลาง หนองบัวลำภู
132 39010113 760247 บ้านหนองแวงงิ้วตาก 16.87632 102.54061 โนนสัง โนนสัง หนองบัวลำภู
133 39010131 760275 บ้านหนองแวงป่งสัง 17.01105 102.55228 ปางกู่ โนนสัง หนองบัวลำภู
134 39020014 760081 บ้านหนองแสง 17.38759 102.34001 เก่ากลอย นากลาง หนองบัวลำภู
135 39010078 760034 บ้านหนองแสงนาล้อม 17.04894 102.35026 หัวนา เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
136 39010207 760152 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 17.04949 102.28112 หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
137 39020002 760086 บ้านหม่านศรีทองวิทยา 17.37095 102.27555 กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู
138 39010026 760020 บ้านหินคูณ 17.11734 102.46475 บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
139 39020094 760318 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 17.24514 102.08963 นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
140 39010065 760067 บ้านหินลับศิลามงคล 17.21753 102.29317 หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
141 39010122 760279 บ้านหินสิ่ว 16.97045 102.58046 บ้านถิ่น โนนสัง หนองบัวลำภู
142 39020068 760233 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 17.65756 102.298 นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
143 39020064 760234 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สาขาซำภูทอง 17.63739 102.2921 นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
144 39010007 760014 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 17.25931 102.34732 นาคำไฮ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
145 39010033 760041 บ้านห้วยค้อ 17.12136 102.39901 บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
146 39010058 760075 บ้านห้วยทราย 17.1904 102.49669 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
147 39020043 760117 บ้านห้วยนาหลวง 17.23633 102.15948 อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
148 39010178 760188 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19) 16.92302 102.1585 โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
149 39010151 760186 บ้านห้วยบ่อทอง 16.8926 102.07505 นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
150 39010046 760008 บ้านห้วยลึก 17.21136 102.41303 โพธิ์ชัย เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
151 39010018 760058 บ้านห้วยโจด 17.18985 102.26968 โนนขมิ้น เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
152 39010021 760064 บ้านห้วยไร่ 17.16293 102.24907 โนนขมิ้น เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
153 39020004 760088 บ้านอาบช้าง 17.33275 102.29023 กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู
154 39020018 760090 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 17.38437 102.24976 ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
155 39010024 760077 บ้านอ่างบูรพา 17.24547 102.52676 โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
156 39020059 760215 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 17.49525 102.23925 นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
157 39010070 760059 บ้านเพ็กเฟื้อย 17.15026 102.3346 หนองหว้า เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
158 39010060 760003 บ้านเสาเล้า 17.16702 102.46014 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
159 39020032 760097 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 17.23622 102.24203 ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู
160 39020030 760095 บ้านแสงดาวโนนธาตุ 17.22408 102.22461 ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู
161 39010067 760070 บ้านโคกกลางโนนงาม 17.19948 102.31902 หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
162 39020092 760323 บ้านโคกกะทอ 17.3386 102.0698 นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
163 39010028 760016 บ้านโคกกุง 17.11912 102.47627 บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
164 39020069 760235 บ้านโคกทุ่งน้อย 17.54499 102.2106 บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
165 39020077 760242 บ้านโคกนกสาริกา 17.60801 102.1184 บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
166 39020091 760312 บ้านโคกนาเหล่า 17.30795 102.07601 นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
167 39010043 760051 บ้านโคกน้ำเกี้ยง 16.98263 102.34297 ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
168 39020099 760321 บ้านโคกสง่า 17.29096 102.02453 วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู
169 39010157 760179 บ้านโคกสนั่น 16.91997 102.18447 นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
170 39010099 760291 บ้านโคกสะอาด 16.92568 102.55227 นิคมพัฒนา โนนสัง หนองบัวลำภู
171 39020105 760307 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 17.41212 102.019 วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวลำภู
172 39010192 760135 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ 14.28834 102.22618 ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
173 39020104 760310 บ้านโคกหนองบัว 17.44861 102.00035 วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวลำภู
174 39010172 760164 บ้านโต่งโต้น 16.95459 102.19863 โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
175 39010017 760057 บ้านโนนขมิ้น 17.16004 102.31876 โนนขมิ้น เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
176 39010019 760062 บ้านโนนคูณ 17.16664 102.2924 โนนขมิ้น เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
177 39020033 760098 บ้านโนนงาม 17.19238 102.20197 ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู
178 39020060 760218 บ้านโนนงามวิทยา 17.49669 102.20742 นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
179 39020036 760101 บ้านโนนตาล 17.24904 102.25972 ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู
180 39010023 760074 บ้านโนนทัน 17.24705 102.5614 โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
181 39020029 760103 บ้านโนนม่วง 17.15387 102.22868 โนนเมือง นากลาง หนองบัวลำภู
182 39010077 760033 บ้านโนนม่วง 17.04014 102.37798 หัวนา เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
183 39010164 760156 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 17.1047 102.21593 โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
184 39020066 760226 บ้านโนนสมบูรณ์ 17.6016 102.27888 นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
185 39010013 760025 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 17.05121 102.51118 นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
186 39020039 760113 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 17.19737 102.1597 อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
187 39020041 760115 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 17.25802 102.14237 อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
188 39020005 760089 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา 17.34158 102.2595 กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู
189 39010184 760126 บ้านโนนสว่างโนนสง่า 17.0323 102.32536 เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
190 39010169 760161 บ้านโนนสะอาด 16.97192 102.13347 โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
191 39010198 760198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ 17.07443 102.11133 หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
192 39020063 760214 บ้านโนนสำราญ 17.50114 102.2827 นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
193 39010124 760272 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 17.0117 102.53888 บ้านถิ่น โนนสัง หนองบัวลำภู
194 39010039 760040 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง 17.11356 102.35568 บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
195 39010165 760157 บ้านโนนหว้าทอง 17.13919 102.19166 โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
196 39010002 760044 บ้านโนนอุดม 17.29372 102.3535 กุดจิก เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
197 39020026 760120 บ้านโนนเมือง 17.16445 102.18927 โนนเมือง นากลาง หนองบัวลำภู
198 39010144 760150 บ้านโนนเสถียร 17.0813 102.26046 กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
199 39020025 760104 บ้านโนนไหมโนนศิลา 17.14532 102.24166 โนนเมือง นากลาง หนองบัวลำภู
200 39010217 760131 บ้านโปร่งแจ้ง 16.98328 102.26224 หันนางาม ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
201 39020019 760111 บ้านโป่งแคศรีถาวร 17.32408 102.12785 ด่านช้าง นากลาง หนองบัวลำภู
202 39010126 760274 บ้านโสกก้านเหลือง 16.99361 102.55744 บ้านถิ่น โนนสัง หนองบัวลำภู
203 39010082 760260 บ้านโสกช้าง 16.94754 102.56571 กุดดู่ โนนสัง หนองบัวลำภู
204 39020101 760324 บ้านไทยนิยม 17.32702 102.05839 วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู
205 39010128 760281 ปรางค์กู่ 16.98439 102.62098 ปางกู่ โนนสัง หนองบัวลำภู
206 39010041 760055 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 16.99584 102.36442 ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
207 39022007 760333 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 17.23665 102.22398 ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู
208 39010167 760159 ฝายหินประชารักษ์ 17.11901 102.161 โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
209 39022008 760345 ภูซางใหญ่วิทยาคม 17.5615 102.1532 บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
210 39010003 760045 ยางหลวงพิทยาคม 17.33624 102.33653 กุดจิก เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
211 39012009 760339 ยางหล่อวิทยาคาร 17.04073 102.19214 ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
212 39010022 760073 ร่มเกล้า 17.24366 102.53486 โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
213 39010177 760187 วังแคนวังคูณวิทยา 16.91797 102.14795 โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
214 39022001 760343 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 17.56776 102.28037 สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
215 39020044 760118 หนองด้วงวังประทุม 17.22946 102.12523 อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
216 39012001 760327 หนองบัวพิทยาคาร 17.212 102.4464 ลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
217 39012003 760329 หนองสวรรค์วิทยาคาร 17.21771 102.34473 หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
218 39010069 760061 หนองหว้าวิทยาสรรค์ 17.17628 102.3732 หนองหว้า เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
219 39010206 760151 หนองแกสระแก้ววิทยา 17.07552 102.30127 หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
220 39020003 760087 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 17.34404 102.29135 กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู
221 39010175 760167 หินตลาดศรีสง่าวิทยา 16.94724 102.10519 โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
222 39010176 760168 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 16.95407 102.0637 โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
223 39020016 760091 ห้วยหานประชาสรรค์ 17.38432 102.24983 ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
224 39020081 760205 อนุบาลสุวรรณคูหา 17.56287 102.28208 สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
225 39010051 760006 อนุบาลหนองบัวลำภู 17.21596 102.44396 ลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
226 39020095 760316 เกษตรนาสมหวังสามัคคี 17.29237 102.07947 นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
227 39012004 760330 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู 17.19793 102.41025 โพธิ์ชัย เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
228 39020085 760304 เทพคีรีพิทยาคม 17.32141 102.10388 เทพคีรี นาวัง หนองบัวลำภู
229 39010170 760162 โนนคูณวิทยา 16.96321 102.1774 โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
230 39020071 760237 โนนปอแดงวิทยา 17.5305 102.19835 บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
231 39020074 760211 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง 17.56395 102.22713 บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
232 39020050 760229 โนนสง่าราษฎร์บำรุง 17.61666 102.25535 ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
233 39010189 760173 โนนสมบูรณ์วิทยา 17.0517 102.13154 ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
234 39020070 760236 โนนอุดมศึกษา 17.52473 102.22258 บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
235 39010001 760043 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 17.32441 102.39324 กุดจิก เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
236 39010127 760280 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง 16.97814 102.60422 ปางกู่ โนนสัง หนองบัวลำภู
237 39010062 760013 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) 17.24128 102.38988 หนองภัยศูนย์ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด