ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "เชียงราย"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 57032001 120717 จันจว้าวิทยาคม 20.21 99.95 จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
2 57040064 120184 จำไฮบ้านเหล่า 19.63502 100.07782 ปล้อง เทิง เชียงราย
3 57040146 120625 ชุมชนบ้านต้าตลาด 19.81565 100.24333 ต้า ขุนตาล เชียงราย
4 57020023 120285 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 19.56547 99.70753 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
5 57020214 120647 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ 19.76922 99.73888 ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
6 57030061 120155 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย 20.2694 99.98865 ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย
7 57040110 120546 ชุมชนบ้านสบเปา 19.88889 100.10951 แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
8 57020123 120383 ชุมชนบ้านสันจำปา 19.62323 99.51375 แม่พริก แม่สรวย เชียงราย
9 57010045 120046 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 20.00806 99.90857 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
10 57020115 120389 ชุมชนบ้านโป่ง 19.64883 99.47473 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
11 57030112 120433 ชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169 20.43959 99.88665 แม่สาย แม่สาย เชียงราย
12 57010100 120537 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 19.91555 100.03983 ผางาม เวียงชัย เชียงราย
13 57022005 120714 ดอยงามวิทยาคม 19.53303 99.82028 ดอยงาม พาน เชียงราย
14 57020017 120282 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 19.48 99.82 ทานตะวัน พาน เชียงราย
15 57020107 120410 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา 19.48239 99.48096 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
16 57030039 120322 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 20.1435 99.8832 แม่จัน แม่จัน เชียงราย
17 57020021 120239 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) 19.70758 99.71918 ธารทอง พาน เชียงราย
18 57022003 120712 นครวิทยาคม 19.60967 99.8466 สันมะเค็ด พาน เชียงราย
19 57020210 120650 บัวสลีวิทยา 19.81625 99.76017 บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
20 57040112 120552 บ้านกระแล 19.90492 100.10883 แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
21 57020075 120310 บ้านกล้วย 19.62835 99.87235 สันมะเค็ด พาน เชียงราย
22 57030010 120357 บ้านกิ่วพร้าว 20.2075 99.93891 จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
23 57040043 120180 บ้านขอนซุง 19.70644 100.08687 งิ้ว เทิง เชียงราย
24 57010028 120020 บ้านขัวแคร่ 19.94905 99.84765 บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
25 57030002 120356 บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 20.19183 99.92217 จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
26 57020140 120424 บ้านขุนสรวย 19.62125 99.48186 วาวี แม่สรวย เชียงราย
27 57040040 120177 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) 19.69238 100.1063 งิ้ว เทิง เชียงราย
28 57040039 120176 บ้านงิ้วใหม่ 19.68304 100.09605 งิ้ว เทิง เชียงราย
29 57020006 120303 บ้านจำคาวตอง 19.56273 99.82531 ดอยงาม พาน เชียงราย
30 57010007 120089 บ้านจำบอน 19.6935 99.92041 ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
31 57010006 120088 บ้านจำหวาย 19.67503 99.90496 ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
32 57030107 120453 บ้านจ้อง 20.36962 99.88428 โป่งผา แม่สาย เชียงราย
33 57010093 120525 บ้านช่องลม 19.84537 99.98046 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
34 57020047 120278 บ้านดง 19.45569 99.73154 แม่เย็น พาน เชียงราย
35 57010084 120077 บ้านดงป่าเหมี้ยง 19.76965 99.9499 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
36 57020203 120634 บ้านดงมะดะ 19.73495 99.70025 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
37 57020018 120283 บ้านดงเวียง 19.55041 99.76135 ทานตะวัน พาน เชียงราย
38 57010091 120523 บ้านดอน 19.82419 100.02147 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
39 57040061 120181 บ้านดอนดินแดง 19.67274 100.09401 ปล้อง เทิง เชียงราย
40 57020116 120390 บ้านดอนสลี 19.62528 99.47097 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
41 57040086 120201 บ้านดอนแยง 19.70443 100.27067 หงาว เทิง เชียงราย
42 57040089 120195 บ้านดอนไชย 19.66654 100.28627 หงาว เทิง เชียงราย
43 57030070 120130 บ้านดอยจัน 20.25449 100.06996 โยนก เชียงแสน เชียงราย
44 57030088 120143 บ้านดอยสะโง๊ะ 20.34865 100.03306 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
45 57010027 120019 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 19.96409 99.85414 บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
46 57030100 120463 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 20.29225 99.94649 บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย
47 57040058 120200 บ้านตีนเป็ด 19.76737 100.32207 ตับเต่า เทิง เชียงราย
48 57040041 120178 บ้านตุ้มเหนือ 19.69858 100.10053 งิ้ว เทิง เชียงราย
49 57020209 120652 บ้านต้นง้าว 19.81452 99.73355 บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
50 57020211 120651 บ้านต้นยาง 19.79839 99.75271 บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
51 57040148 120627 บ้านต้านาล้อม 19.8232 100.22326 ต้า ขุนตาล เชียงราย
52 57040147 120626 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 19.81868 100.23204 ต้า ขุนตาล เชียงราย
53 57030101 120449 บ้านถ้ำ 20.32749 99.88299 โป่งงาม แม่สาย เชียงราย
54 57020063 120254 บ้านถ้ำ 19.61289 99.68455 สันกลาง พาน เชียงราย
55 57030103 120451 บ้านถ้ำ ตชด. 20.32786 99.86648 โป่งงาม แม่สาย เชียงราย
56 57030104 120452 บ้านถ้ำปลา 20.3225 99.87552 โป่งงาม แม่สาย เชียงราย
57 57010018 120031 บ้านถ้ำผาตอง 20.08036 99.89851 ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
58 57030158 120683 บ้านทุ่งกวาง 20.1207 100.12269 โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
59 57010125 120653 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 19.97857 100.02448 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
60 57040026 120100 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 20.20948 100.40296 สถาน เชียงของ เชียงราย
61 57010098 120535 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 19.90856 100.0726 ผางาม เวียงชัย เชียงราย
62 57040108 120544 บ้านทุ่งเจ้า 19.85068 100.14105 แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
63 57040074 120167 บ้านทุ่งโห้ง 19.71901 100.23162 เวียง เทิง เชียงราย
64 57030011 120368 บ้านท่าข้าวเปลือก 20.15299 100.04306 ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
65 57010013 120069 บ้านท่าสาย 19.85397 99.83889 ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
66 57010023 120024 บ้านนางแล 19.99613 99.86522 นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
67 57010022 120027 บ้านนางแลใน 20.02783 99.84684 นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
68 57030106 120444 บ้านน้ำจำ 20.38684 99.8858 โป่งผา แม่สาย เชียงราย
69 57010019 120032 บ้านบ่อทอง 20.10006 99.87479 ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
70 57040107 120556 บ้านบ่อแสง 19.93797 100.22924 แม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย
71 57040063 120183 บ้านปล้องตลาด 19.65668 100.09144 ปล้อง เทิง เชียงราย
72 57040066 120186 บ้านปล้องส้าน 19.64229 100.10773 ปล้อง เทิง เชียงราย
73 57040065 120185 บ้านปล้องใต้ 19.6487 100.09667 ปล้อง เทิง เชียงราย
74 57020055 120301 บ้านปอเรียง 19.66493 99.87729 แม่อ้อ พาน เชียงราย
75 57030135 120602 บ้านปางมะหัน 20.32431 99.54388 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
76 57030030 120330 บ้านปางสา 20.10728 99.70332 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
77 57020109 120412 บ้านปางหก 19.64517 99.43863 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
78 57010033 120064 บ้านปุยคำ 19.7721 99.80341 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
79 57030044 120350 บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย 20.24817 99.85475 แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย
80 57010082 120081 บ้านป่าก๊อ 19.78294 99.92004 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
81 57020079 120315 บ้านป่าคา 19.54038 99.76682 หัวง้ม พาน เชียงราย
82 57040103 120547 บ้านป่าซาง 19.90791 100.22482 เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
83 57030173 120679 บ้านป่าซางงาม 20.16007 100.12373 หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย
84 57010132 120667 บ้านป่าซางเหนือ 20.0605 100.1386 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
85 57020003 120249 บ้านป่าตึง 19.60112 99.78463 เจริญเมือง พาน เชียงราย
86 57030032 120323 บ้านป่าตึง (วิทยประสาท) 20.13489 99.83229 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
87 57020097 120396 บ้านป่าตึงงาม 19.60647 99.50865 เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
88 57040076 120214 บ้านป่าตึงงาม 19.59199 100.1056 ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย
89 57020065 120252 บ้านป่าต้าก 19.59581 99.73573 สันกลาง พาน เชียงราย
90 57020105 120408 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 19.52815 99.48462 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
91 57010101 120538 บ้านป่าบง 19.85457 100.03809 ผางาม เวียงชัย เชียงราย
92 57020004 120250 บ้านป่าบง 19.63646 99.78396 เจริญเมือง พาน เชียงราย
93 57030009 120364 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 20.23268 99.94786 จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
94 57030024 120324 บ้านป่าบงแม่จัน 20.14789 99.84763 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
95 57040105 120557 บ้านป่าม่วง 19.9271 100.24228 แม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย
96 57010063 120018 บ้านป่ายางหลวง 19.98636 99.95217 ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
97 57040077 120211 บ้านป่ารวก 19.58811 100.083 ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย
98 57010020 120028 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 20.03288 99.87383 นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
99 57030165 120670 บ้านป่าลัน 20.08777 100.06547 ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย
100 57020045 120276 บ้านป่าสัก 19.45314 99.75601 แม่เย็น พาน เชียงราย
101 57010029 120021 บ้านป่าสักไก่ 19.97342 99.86817 บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
102 57020039 120266 บ้านป่าส้าน 19.5521 99.72161 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
103 57020024 120286 บ้านป่าหัดป่าแขม 19.55598 99.70944 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
104 57010031 120062 บ้านป่าอ้อดอนชัย 19.84449 99.75561 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
105 57020121 120387 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 19.59853 99.61369 แม่พริก แม่สรวย เชียงราย
106 57030119 120467 บ้านป่าเหมือด 20.41275 99.88651 เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
107 57030090 120436 บ้านป่าแดง 20.44173 99.95094 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
108 57020077 120312 บ้านป่าแดงงาม 19.58171 99.8813 สันมะเค็ด พาน เชียงราย
109 57020114 120388 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 19.64248 99.49212 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
110 57030109 120446 บ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล 20.35749 99.90067 โป่งผา แม่สาย เชียงราย
111 57010085 120078 บ้านป่าแหย่ง 19.80487 99.9161 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
112 57020205 120636 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 19.7275 99.68706 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
113 57020036 120271 บ้านฝั่งตื้น 19.48435 99.7241 ม่วงคำ พาน เชียงราย
114 57030092 120438 บ้านม่วงคำ 20.41865 99.97934 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
115 57020034 120269 บ้านม่วงคำ 19.50268 99.74738 ม่วงคำ พาน เชียงราย
116 57010030 120061 บ้านริมลาว 19.82619 99.77726 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
117 57030037 120346 บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ 20.24188 99.89866 แม่คำ แม่จัน เชียงราย
118 57020016 120281 บ้านร่องคตสันปูเลย 19.46896 99.76743 ทานตะวัน พาน เชียงราย
119 57010087 120080 บ้านร่องปลาขาว 19.78272 99.9669 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
120 57010089 120075 บ้านร่องเผียว 19.75407 99.91621 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
121 57040073 120166 บ้านร่องแช่ 19.62597 100.18519 เวียง เทิง เชียงราย
122 57020098 120397 บ้านร้องบง 19.59861 99.50761 เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
123 57020132 120414 บ้านวาวี 19.93266 99.48721 วาวี แม่สรวย เชียงราย
124 57030057 120151 บ้านศรีกองงาม 20.21809 100.14314 บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย
125 57030086 120141 บ้านศรีดอนมูล 20.30781 99.99353 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
126 57030091 120437 บ้านศรีป่าแดง 20.43423 99.96825 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
127 57010108 120517 บ้านศรีเวียง 19.85788 99.90328 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
128 57020027 120289 บ้านศาลา 19.57256 99.69487 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
129 57030076 120126 บ้านสบรวก 20.34729 100.08296 เวียง เชียงแสน เชียงราย
130 57010097 120529 บ้านสมานมิตร 19.81925 99.95724 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
131 57020089 120222 บ้านสักพัฒนา 19.49433 100.00143 ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
132 57010034 120065 บ้านสันกลาง 19.83017 99.7647 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
133 57020131 120376 บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) 19.66726 99.54553 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
134 57030042 120348 บ้านสันกอง 20.2592 99.85579 แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย
135 57020101 120400 บ้านสันก้างปลา 19.58648 99.48898 เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
136 57040045 120218 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 19.59798 99.96298 เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย
137 57010024 120025 บ้านสันต้นขาม 19.98342 99.8786 นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
138 57020074 120309 บ้านสันต้นดู่ 19.6203 99.85018 สันมะเค็ด พาน เชียงราย
139 57020035 120270 บ้านสันต้นผึ้ง 19.49261 99.73871 ม่วงคำ พาน เชียงราย
140 57020048 120279 บ้านสันต้นแหน 19.46352 99.73447 แม่เย็น พาน เชียงราย
141 57030121 120454 บ้านสันถนน 20.38269 99.95276 ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
142 57030113 120434 บ้านสันทราย 20.43899 99.91129 แม่สาย แม่สาย เชียงราย
143 57030110 120447 บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 20.34738 99.8801 โป่งผา แม่สาย เชียงราย
144 57040079 120170 บ้านสันทรายมูล 19.70842 100.17962 สันทรายงาม เทิง เชียงราย
145 57030073 120133 บ้านสันธาตุ 20.21477 100.09829 โยนก เชียงแสน เชียงราย
146 57030095 120441 บ้านสันบุญเรือง 20.40548 99.95514 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
147 57020032 120267 บ้านสันผักแค 19.50763 99.75944 ม่วงคำ พาน เชียงราย
148 57030114 120435 บ้านสันมะนะ 20.4394 99.92358 แม่สาย แม่สาย เชียงราย
149 57020188 120495 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 19.25284 99.52505 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
150 57020020 120238 บ้านสันมะแฟน 19.70894 99.68743 ธารทอง พาน เชียงราย
151 57030126 120459 บ้านสันยาว สันลิดไม้ 20.2712 99.8629 ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
152 57020197 120472 บ้านสันสลี 19.38413 99.5089 สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย
153 57030096 120442 บ้านสันหลวง 20.40907 99.9687 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
154 57040113 120553 บ้านสันหลวงสามัคคี 19.85151 100.14354 แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
155 57030124 120457 บ้านสันโค้ง 20.37117 99.92578 ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
156 57010069 120001 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) 19.90035 99.82739 เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
157 57020005 120302 บ้านสิบสอง 19.57398 99.83254 ดอยงาม พาน เชียงราย
158 57020038 120265 บ้านหนองบัว 19.54869 99.73491 เมืองพาน พาน เชียงราย
159 57040081 120172 บ้านหนองบัว 19.78758 100.17871 สันทรายงาม เทิง เชียงราย
160 57010102 120539 บ้านหนองบัวผาบ่ม 19.85161 100.01351 ผางาม เวียงชัย เชียงราย
161 57030170 120676 บ้านหนองป่าก่อ 20.17204 100.11494 หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย
162 57020182 120476 บ้านหนองยาว 19.34303 99.51983 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
163 57010036 120067 บ้านหนองหม้อ 19.85586 99.76543 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
164 57020078 120314 บ้านหนองฮ่างสันหลวง 19.53779 99.77097 หัวง้ม พาน เชียงราย
165 57030041 120321 บ้านหนองแว่น 20.1435 99.88321 แม่จัน แม่จัน เชียงราย
166 57030034 120343 บ้านหนองแหย่ง 20.22246 99.83384 แม่คำ แม่จัน เชียงราย
167 57020165 120489 บ้านหม้อ 19.27561 99.51104 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
168 57010083 120082 บ้านหัวดง 19.78448 99.93582 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
169 57010014 120070 บ้านหัวดอย 19.83902 99.87799 ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
170 57020117 120391 บ้านหัวฝาย 19.64166 99.46593 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
171 57040119 120566 บ้านห้วยก้าง'รัฐประชาสงเคราะห์' 19.75621 100.11983 ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย
172 57040042 120179 บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 19.70321 100.10679 งิ้ว เทิง เชียงราย
173 57010049 120038 บ้านห้วยทรายขาว 19.93699 99.75457 แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
174 57030003 120365 บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) 20.25026 99.97479 จันจว้า แม่จัน เชียงราย
175 57030029 120329 บ้านห้วยมะหินฝน 20.10936 99.73285 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
176 57020112 120394 บ้านห้วยมะแกง 19.64663 99.41823 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
177 57020215 120646 บ้านห้วยส้านพลับพลา 19.78488 99.65875 โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
178 57020100 120399 บ้านห้วยหมอเฒ่า 19.5645 99.49403 เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
179 57010129 120664 บ้านห้วยหมากเอียก 20.04734 100.10077 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
180 57020158 120493 บ้านห้วยหินลาดใน 19.29498 99.37679 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย
181 57010130 120665 บ้านห้วยห้างป่าสา 20.02045 100.09489 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
182 57030078 120128 บ้านห้วยเกี๋ยง 20.28883 100.0837 เวียง เชียงแสน เชียงราย
183 57040143 120622 บ้านห้วยโป่ง 19.77655 100.22811 ต้า ขุนตาล เชียงราย
184 57030125 120458 บ้านห้วยไคร้ 20.27603 99.86189 ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
185 57040075 120168 บ้านห้วยไคร้ 19.7512 100.2313 เวียง เทิง เชียงราย
186 57030127 120460 บ้านฮ่องแฮ่ 20.26084 99.88905 ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
187 57040067 120213 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 19.57842 100.0475 แม่ลอย เทิง เชียงราย
188 57040069 120216 บ้านเกี๋ยงใต้ 19.56704 100.04115 แม่ลอย เทิง เชียงราย
189 57020002 120248 บ้านเจริญเมือง 19.60569 99.75843 เจริญเมือง พาน เชียงราย
190 57040027 120101 บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) 20.2004 100.39238 สถาน เชียงของ เชียงราย
191 57010106 120519 บ้านเมืองชุม 19.89326 99.9513 เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
192 57010043 120050 บ้านเวียงกลาง 20.10025 99.94948 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
193 57010066 120016 บ้านเวียงกือนา 19.96274 99.94397 ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
194 57010110 120514 บ้านเวียงชัย 19.88389 99.92534 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
195 57030118 120465 บ้านเวียงพาน 20.43339 99.88001 เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
196 57010116 120531 บ้านเวียงเดิม 19.94039 99.94641 เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
197 57030080 120135 บ้านเวียงแก้ว 20.37804 100.02751 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
198 57020066 120261 บ้านเหมืองง่า 19.57405 99.78951 สันติสุข พาน เชียงราย
199 57030116 120432 บ้านเหมืองแดง 20.43743 99.89395 แม่สาย แม่สาย เชียงราย
200 57030097 120443 บ้านเหมืองแดงน้อย 20.42677 99.94425 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
201 57010037 120053 บ้านแม่กรณ์ 19.85046 99.73886 แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย
202 57010017 120030 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 20.0646 99.87538 ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
203 57020061 120255 บ้านแม่คาวหลวง 19.58979 99.70361 สันกลาง พาน เชียงราย
204 57030062 120156 บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) 20.3038 100.00938 ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย
205 57030033 120342 บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 20.23081 99.85573 แม่คำ แม่จัน เชียงราย
206 57030008 120360 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 20.24005 99.91041 จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
207 57030018 120341 บ้านแม่คี-หนองอ้อ 20.164 99.85816 ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
208 57030040 120319 บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 20.14684 99.85494 แม่จัน แม่จัน เชียงราย
209 57020106 120409 บ้านแม่ต๋ำ 19.49677 99.47958 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
210 57040106 120555 บ้านแม่ต๋ำกลาง 19.94364 100.25064 แม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย
211 57020213 120649 บ้านแม่ผง 19.77948 99.70612 ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
212 57020122 120382 บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) 19.63834 99.5186 แม่พริก แม่สรวย เชียงราย
213 57020090 120223 บ้านแม่พุง 19.49378 99.97902 ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
214 57040068 120215 บ้านแม่ลอยไร่ 19.59197 100.06308 แม่ลอย เทิง เชียงราย
215 57030014 120369 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 20.16091 99.97881 ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
216 57020056 120299 บ้านแม่อ้อนอก 19.67277 99.85861 แม่อ้อ พาน เชียงราย
217 57040109 120545 บ้านแม่เปา 19.90731 100.10901 แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
218 57020051 120295 บ้านแม่แก้วเด่นชัย 19.64944 99.83761 แม่อ้อ พาน เชียงราย
219 57020052 120296 บ้านแม่แก้วเหนือ 19.66194 99.83551 แม่อ้อ พาน เชียงราย
220 57020054 120298 บ้านแม่แก้วใต้ 19.64957 99.861 แม่อ้อ พาน เชียงราย
221 57030050 120353 บ้านแหลว-นาล้อม 20.16298 99.88729 สันทราย แม่จัน เชียงราย
222 57030102 120450 บ้านโป่ง 20.3131 99.88083 โป่งงาม แม่สาย เชียงราย
223 57010122 120658 บ้านโป่ง 20.01553 100.06622 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
224 57010002 120084 บ้านโป่งช้าง 19.64845 99.94808 ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
225 57010026 120023 บ้านโป่งน้ำตก 19.99966 99.82178 บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
226 57020126 120377 บ้านโป่งปูเฟือง 19.71028 99.58911 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
227 57010025 120022 บ้านโป่งพระบาท 19.98341 99.8465 บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
228 57010086 120079 บ้านโป่งฮึ้ง 19.79904 99.90319 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
229 57010001 120083 บ้านโป่งเกลือ 19.69111 99.92189 ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
230 57020195 120470 บ้านโป่งเหนือ 19.41992 99.50144 สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย
231 57010004 120086 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม 19.68072 99.97456 ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
232 57040072 120165 บ้านใหม่ 19.67865 100.21012 เวียง เทิง เชียงราย
233 57020071 120306 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 19.58112 99.80838 สันมะเค็ด พาน เชียงราย
234 57030172 120678 บ้านใหม่พัฒนา 20.19905 100.13747 หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย
235 57020084 120230 บ้านใหม่พัฒนา 19.57241 99.95044 ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
236 57020087 120226 บ้านใหม่ใต้ 19.48142 99.99718 ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
237 57040116 120563 บ้านไม้ยามิตรภาพที่168 19.72828 100.10291 ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย
238 57042005 120709 ปล้องวิทยาคม 19.66509 100.09902 ปล้อง เทิง เชียงราย
239 57020044 120275 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 19.46 99.75 แม่เย็น พาน เชียงราย
240 57020164 120488 ป่างิ้ววิทยา 19.29715 99.51078 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
241 57020080 120313 ป่าแดงวิทยา 19.53472 99.77336 หัวง้ม พาน เชียงราย
242 57030167 120672 ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ 20.13779 100.06764 ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย
243 57022001 120710 พานพิทยาคม 19.53459 99.74212 เมืองพาน พาน เชียงราย
244 57030075 120125 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 20.27517 100.08637 เวียง เชียงแสน เชียงราย
245 57010090 120076 ร่องเบ้อวิทยา 19.72304 99.9229 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
246 57032007 120722 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 20.333 99.86482 โป่งงาม แม่สาย เชียงราย
247 57040070 120169 วัดพระเกิดคงคาราม 19.68934 100.18315 เวียง เทิง เชียงราย
248 57040078 120212 ศรีดอนไชยวิทยา 19.61326 100.08706 ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย
249 57040037 120174 ศรีสว่าง 19.68768 100.14195 งิ้ว เทิง เชียงราย
250 57020094 120235 ศรีโพธิ์เงินวิทยา 19.44376 99.96806 ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด เชียงราย
251 57032002 120718 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 20.142 99.85624 แม่จัน แม่จัน เชียงราย
252 57040038 120175 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 19.67816 100.12302 งิ้ว เทิง เชียงราย
253 57020062 120253 สันกลางวิทยา 19.5962 99.72661 สันกลาง พาน เชียงราย
254 57030048 120351 สันทราย(พรหมณีวิทยา) 20.18853 99.89063 สันทราย แม่จัน เชียงราย
255 57040080 120171 สันทรายงามวิทยา 19.74219 100.17502 สันทรายงาม เทิง เชียงราย
256 57030046 120335 สันสลีหลวง-สันนายาว 20.21034 99.83778 ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
257 57040102 120543 สันสะลีกวิทยา 19.83912 100.16042 เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
258 57020007 120304 สันหนองควาย 19.5395 99.81592 ดอยงาม พาน เชียงราย
259 57012001 120694 สามัคคีวิทยาคม 19.90581 99.82724 เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
260 57012008 120701 สามัคคีวิทยาคม 2 19.87664 99.78349 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
261 57040091 120187 หนองแรดวิทยา 19.62183 100.11275 หนองแรด เทิง เชียงราย
262 57040114 120567 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 19.76471 100.12562 ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย
263 57010016 120029 ห้วยพลูพิทยา 20.04643 99.87572 ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
264 57012004 120697 ห้วยสักวิทยาคม 19.643 99.959 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
265 57030001 120354 อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) 20.19495 99.90264 จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
266 57020198 120641 อนุบาลจอมหมอกแก้ว 19.75734 99.73359 จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
267 57040056 120197 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 19.72126 100.29158 ตับเต่า เทิง เชียงราย
268 57040093 120559 อนุบาลตาดควัน 19.97633 100.22015 ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย
269 57030047 120336 อนุบาลศรีค้ำ 20.20833 99.85688 แม่จัน แม่จัน เชียงราย
270 57010057 120003 อนุบาลหัวฝาย 19.88137 99.79573 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
271 57010088 120074 อนุบาลห้วยสัก 19.7797 99.90976 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
272 57010071 120068 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 19.85589 99.81647 สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย
273 57010111 120515 อนุบาลเวียงชัย 19.87882 99.89437 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
274 57010126 120654 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 20.00321 100.04151 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
275 57020204 120635 อนุบาลแม่ลาว 19.71906 99.71685 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
276 57020130 120375 อนุบาลแม่สรวย 19.65489 99.54193 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
277 57030120 120464 อนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 20.43498 99.88169 เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
278 57020099 120398 เจดีย์หลวงพิทยา 19.58086 99.49299 เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
279 57020001 120247 เจริญเมืองวิทยา 19.60725 99.74851 เจริญเมือง พาน เชียงราย
280 57013001 120702 เชียงรายปัญญานุกูล 19.808 99.7809 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
281 57032004 120719 เชียงแสนวิทยาคม 20.2814 100.07865 เวียง เชียงแสน เชียงราย
282 57012005 120698 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 19.89879 99.84989 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
283 57042004 120708 เทิงวิทยาคม 19.68592 100.2015 เวียง เทิง เชียงราย
284 57022009 120726 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 19.36692 99.51063 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
285 57020153 120405 เวียงผาวิทยา 19.62945 99.35824 ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย
286 57040071 120164 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 19.68765 100.19096 เวียง เทิง เชียงราย
287 57032003 120716 แม่จันวิทยาคม 20.16932 99.85469 ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
288 57022011 120734 แม่ลาววิทยาคม 19.74542 99.70511 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
289 57022007 120723 แม่สรวยวิทยาคม 19.65895 99.52728 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
290 57020053 120297 แม่อ้อประชารัฐ 19.66067 99.85249 แม่อ้อ พาน เชียงราย
291 57020139 120416 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 19.88052 99.46599 วาวี แม่สรวย เชียงราย
292 57020050 120294 โป่งทะลายใหม่เจริญ 19.63734 99.82786 แม่อ้อ พาน เชียงราย
293 57030071 120131 โยนกวิทยา 20.23508 100.05994 โยนก เชียงแสน เชียงราย
294 57030006 120358 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 20.2251 99.94889 จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
295 57042008 120728 ไม้ยาวิทยาคม 19.75303 100.12214 ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด