ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "เชียงราย"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 57020181 120475 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 19.34777 99.51037 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
2 57020023 120285 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 19.56547 99.70753 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
3 57020214 120647 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ 19.76922 99.73888 ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
4 57020123 120383 ชุมชนบ้านสันจำปา 19.62323 99.51375 แม่พริก แม่สรวย เชียงราย
5 57020115 120389 ชุมชนบ้านโป่ง 19.64883 99.47473 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
6 57030152 120609 ชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป) 20.18062 99.70664 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
7 57020072 120307 ชุมชนสันมะเค็ด 19.78738 100.0415 สันมะเค็ด พาน เชียงราย
8 57012006 120699 ดอนชัยวิทยาคม 19.84759 99.76214 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
9 57020183 120479 ดอยเวียงผาพิทยา 19.40062 99.43849 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
10 57020138 120431 ดอยเวียงวิทยา 19.72534 99.40859 วาวี แม่สรวย เชียงราย
11 57030154 120611 ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) 20.20745 99.75919 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
12 57030178 120737 ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 20.29464 99.56335 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
13 57030180 120739 ตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ 20.2633 99.73935 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
14 57030179 120738 ตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 4) 20.25101 99.6474 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
15 57030181 120740 ตำรวจตะเวนชายแดนบำรุงที่ 87 20.24925 99.67741 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
16 57020017 120282 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 19.48 99.82 ทานตะวัน พาน เชียงราย
17 57020196 120471 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 19.3917 99.51866 สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย
18 57020107 120410 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา 19.48239 99.48096 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
19 57030039 120322 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 20.1435 99.8832 แม่จัน แม่จัน เชียงราย
20 57020021 120239 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) 19.70758 99.71918 ธารทอง พาน เชียงราย
21 57030020 120338 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 20.18121 99.77112 ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
22 57040133 120587 บรรพตวิทยา 19.9356 100.51019 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
23 57020210 120650 บัวสลีวิทยา 19.81625 99.76017 บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
24 57010133 120693 บ้านกกน้อยวิทยา 19.99268 99.58994 ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย
25 57030147 120614 บ้านกลาง 20.15732 99.65673 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
26 57030141 120593 บ้านขาแหย่งพัฒนา 20.27398 99.8022 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
27 57020177 120505 บ้านขุนลาว 19.02642 99.39122 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
28 57020140 120424 บ้านขุนสรวย 19.62125 99.48186 วาวี แม่สรวย เชียงราย
29 57040048 120198 บ้านขุนห้วยไคร้ 19.73069 100.37405 ตับเต่า เทิง เชียงราย
30 57030161 120686 บ้านขุนแม่บง ตชด. 20.16281 100.20938 โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
31 57010077 120011 บ้านจะคือ 20.03266 99.53531 ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย
32 57030132 120599 บ้านจะตี 20.2919 99.70747 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
33 57010092 120524 บ้านชัยพฤกษ์ 19.77084 100.00774 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
34 57020047 120278 บ้านดง 19.45569 99.73154 แม่เย็น พาน เชียงราย
35 57020190 120497 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 19.2168 99.53936 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
36 57020203 120634 บ้านดงมะดะ 19.73495 99.70025 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
37 57020116 120390 บ้านดอนสลี 19.62528 99.47097 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
38 57010096 120528 บ้านดอยงาม 19.8062 100.004 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
39 57020147 120422 บ้านดอยช้าง 19.82037 99.55712 วาวี แม่สรวย เชียงราย
40 57010011 120044 บ้านดอยฮาง 19.92196 99.76333 ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย
41 57020103 120406 บ้านดินดำ 19.51838 99.45511 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
42 57040058 120200 บ้านตีนเป็ด 19.76737 100.32207 ตับเต่า เทิง เชียงราย
43 57020209 120652 บ้านต้นง้าว 19.81452 99.73355 บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
44 57020211 120651 บ้านต้นยาง 19.79839 99.75271 บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
45 57040057 120199 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 19.74195 100.30072 ตับเต่า เทิง เชียงราย
46 57020063 120254 บ้านถ้ำ 19.61289 99.68455 สันกลาง พาน เชียงราย
47 57040134 120588 บ้านทรายทอง 19.95996 100.45173 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
48 57040016 120093 บ้านทุ่งนาน้อย 20.26392 100.34125 เวียง เชียงของ เชียงราย
49 57020145 120420 บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) 19.75525 99.49917 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
50 57020189 120496 บ้านทุ่งม่าน 19.23009 99.54104 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
51 57020170 120512 บ้านทุ่งยาว 19.18773 99.43333 แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
52 57010054 120034 บ้านทุ่งหลวง 19.97039 99.77038 แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
53 57020200 120643 บ้านท่ามะโอ 19.76667 99.68805 จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
54 57030176 120162 บ้านธารทอง 20.28697 100.25928 แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย
55 57010123 120656 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 19.98145 100.0598 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
56 57040029 120103 บ้านน้ำม้า 20.13308 100.17472 สถาน เชียงของ เชียงราย
57 57010019 120032 บ้านบ่อทอง 20.10006 99.87479 ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
58 57020135 120418 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 19.96312 99.51643 วาวี แม่สรวย เชียงราย
59 57010075 120009 บ้านปางขอน 19.89859 99.618 ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย
60 57010040 120057 บ้านปางคึก 19.83467 99.70709 แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย
61 57020193 120478 บ้านปางมะขามป้อม 19.45426 99.58127 สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย
62 57030135 120602 บ้านปางมะหัน 20.32431 99.54388 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
63 57010038 120054 บ้านปางริมกรณ์ 19.84733 99.66801 แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย
64 57010042 120052 บ้านปางลาว 20.04683 99.94673 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
65 57030030 120330 บ้านปางสา 20.10728 99.70332 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
66 57020109 120412 บ้านปางหก 19.64517 99.43863 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
67 57020108 120411 บ้านปางหลวง 19.4885 99.58954 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
68 57020174 120502 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู 19.14746 99.4997 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
69 57020120 120386 บ้านปางอ้อย 19.61171 99.56406 แม่พริก แม่สรวย เชียงราย
70 57020028 120290 บ้านปางเกาะทราย 19.51183 99.6617 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
71 57010033 120064 บ้านปุยคำ 19.7721 99.80341 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
72 57020187 120499 บ้านป่าจั่น 19.23253 99.49769 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
73 57010128 120663 บ้านป่าซาง 20.0695 100.13283 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
74 57030022 120340 บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) 20.17718 99.85263 ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
75 57030142 120594 บ้านป่าซางนาเงิน 20.3324 99.73391 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
76 57010132 120667 บ้านป่าซางเหนือ 20.0605 100.1386 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
77 57020003 120249 บ้านป่าตึง 19.60112 99.78463 เจริญเมือง พาน เชียงราย
78 57020157 120492 บ้านป่าตึง 19.30917 99.40911 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย
79 57030032 120323 บ้านป่าตึง (วิทยประสาท) 20.13489 99.83229 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
80 57020097 120396 บ้านป่าตึงงาม 19.60647 99.50865 เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
81 57020065 120252 บ้านป่าต้าก 19.59581 99.73573 สันกลาง พาน เชียงราย
82 57020105 120408 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 19.52815 99.48462 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
83 57020004 120250 บ้านป่าบง 19.63646 99.78396 เจริญเมือง พาน เชียงราย
84 57020129 120380 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 19.65415 99.51214 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
85 57030024 120324 บ้านป่าบงแม่จัน 20.14789 99.84763 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
86 57010059 120006 บ้านป่ายางมน 19.91313 99.88022 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
87 57020045 120276 บ้านป่าสัก 19.45314 99.75601 แม่เย็น พาน เชียงราย
88 57020160 120484 บ้านป่าสัก 19.30072 99.5191 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
89 57020039 120266 บ้านป่าส้าน 19.5521 99.72161 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
90 57020024 120286 บ้านป่าหัดป่าแขม 19.55598 99.70944 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
91 57010031 120062 บ้านป่าอ้อดอนชัย 19.84449 99.75561 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
92 57030038 120347 บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย 20.24025 99.8384 แม่คำ แม่จัน เชียงราย
93 57020121 120387 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 19.59853 99.61369 แม่พริก แม่สรวย เชียงราย
94 57020169 120511 บ้านป่าแงะ อำเภอเวียงป่าเป้า 19.24471 99.43296 แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
95 57020114 120388 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 19.64248 99.49212 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
96 57030058 120152 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) 20.19573 100.28128 บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย
97 57030139 120606 บ้านผาจี 20.30038 99.6599 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
98 57020205 120636 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 19.7275 99.68706 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
99 57010076 120010 บ้านผาลั้ง 19.93075 99.56947 ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย
100 57030105 120469 บ้านผาฮี้ 20.34814 99.83121 โป่งงาม แม่สาย เชียงราย
101 57030153 120610 บ้านผาเดื่อ 20.17143 99.74358 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
102 57010008 120040 บ้านผาเสริฐ 19.95822 99.69205 ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย
103 57020144 120430 บ้านผาแดงหลวง 19.87127 99.54156 วาวี แม่สรวย เชียงราย
104 57040124 120581 บ้านผาแล 19.93693 100.42666 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
105 57020036 120271 บ้านฝั่งตื้น 19.48435 99.7241 ม่วงคำ พาน เชียงราย
106 57040155 120630 บ้านพญาพิภักดิ์ 19.86855 100.33663 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
107 57030129 120596 บ้านพญาไพร 20.3217 99.61925 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
108 57030148 120615 บ้านพนาสวรรค์ 20.14411 99.64559 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
109 57030151 120608 บ้านมนตรีวิทยา 20.22837 99.69497 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
110 57020133 120415 บ้านมังกาล่า 19.93995 99.46141 วาวี แม่สรวย เชียงราย
111 57010050 120039 บ้านรวมมิตร 19.9596 99.71259 แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
112 57010135 120045 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ 19.96427 99.69861 แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
113 57030023 120332 บ้านรวมใจ 20.11868 99.59614 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
114 57040053 120208 บ้านรักแผ่นดิน 19.82322 100.3662 ตับเต่า เทิง เชียงราย
115 57040055 120210 บ้านราษฎร์ภักดี 19.86568 100.4005 ตับเต่า เทิง เชียงราย
116 57010030 120061 บ้านริมลาว 19.82619 99.77726 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
117 57020016 120281 บ้านร่องคตสันปูเลย 19.46896 99.76743 ทานตะวัน พาน เชียงราย
118 57020098 120397 บ้านร้องบง 19.59861 99.50761 เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
119 57020155 120482 บ้านลังกา 19.33179 99.49653 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย
120 57020095 120236 บ้านวังวิทยา 19.66232 99.58623 สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย
121 57020132 120414 บ้านวาวี 19.93266 99.48721 วาวี แม่สรวย เชียงราย
122 57020027 120289 บ้านศาลา 19.57256 99.69487 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
123 57020154 120481 บ้านสัน 19.31917 99.52041 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย
124 57010034 120065 บ้านสันกลาง 19.83017 99.7647 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
125 57020131 120376 บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) 19.66726 99.54553 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
126 57030042 120348 บ้านสันกอง 20.2592 99.85579 แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย
127 57020101 120400 บ้านสันก้างปลา 19.58648 99.48898 เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
128 57030145 120612 บ้านสันติคีรี 20.15823 99.62372 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
129 57020068 120258 บ้านสันติวัน 19.57542 99.74571 สันติสุข พาน เชียงราย
130 57030031 120331 บ้านสันติสุข 20.1036 99.58782 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
131 57020035 120270 บ้านสันต้นผึ้ง 19.49261 99.73871 ม่วงคำ พาน เชียงราย
132 57020048 120279 บ้านสันต้นแหน 19.46352 99.73447 แม่เย็น พาน เชียงราย
133 57020188 120495 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 19.25284 99.52505 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
134 57020020 120238 บ้านสันมะแฟน 19.70894 99.68743 ธารทอง พาน เชียงราย
135 57030126 120459 บ้านสันยาว สันลิดไม้ 20.2712 99.8629 ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
136 57020197 120472 บ้านสันสลี 19.38413 99.5089 สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย
137 57030025 120325 บ้านสันโค้ง 20.15167 99.82416 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
138 57020038 120265 บ้านหนองบัว 19.54869 99.73491 เมืองพาน พาน เชียงราย
139 57020128 120379 บ้านหนองผำ 19.55979 99.58008 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
140 57020182 120476 บ้านหนองยาว 19.34303 99.51983 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
141 57010036 120067 บ้านหนองหม้อ 19.85586 99.76543 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
142 57020078 120314 บ้านหนองฮ่างสันหลวง 19.53779 99.77097 หัวง้ม พาน เชียงราย
143 57020207 120638 บ้านหนองเก้าห้อง 19.75396 99.69168 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
144 57040129 120589 บ้านหนองเตา 19.90407 100.41878 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
145 57030041 120321 บ้านหนองแว่น 20.1435 99.88321 แม่จัน แม่จัน เชียงราย
146 57020165 120489 บ้านหม้อ 19.27561 99.51104 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
147 57020117 120391 บ้านหัวฝาย 19.64166 99.46593 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
148 57020143 120429 บ้านห้วยกล้า 19.84796 99.52991 วาวี แม่สรวย เชียงราย
149 57010056 120036 บ้านห้วยขม 19.98521 99.76177 แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
150 57020149 120425 บ้านห้วยขี้เหล็ก 19.78028 99.51811 วาวี แม่สรวย เชียงราย
151 57040127 120584 บ้านห้วยคุ 19.86717 100.44118 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
152 57010074 120005 บ้านห้วยชมภู 19.96863 99.51413 ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย
153 57010032 120063 บ้านห้วยทราย 19.79657 99.82959 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
154 57020142 120427 บ้านห้วยน้ำเย็น 19.83924 99.50401 วาวี แม่สรวย เชียงราย
155 57030155 120607 บ้านห้วยผึ้ง 20.23119 99.67421 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
156 57020148 120423 บ้านห้วยมะซาง 19.69949 99.50455 วาวี แม่สรวย เชียงราย
157 57030029 120329 บ้านห้วยมะหินฝน 20.10936 99.73285 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
158 57020112 120394 บ้านห้วยมะแกง 19.64663 99.41823 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
159 57020173 120507 บ้านห้วยม่วง 19.09989 99.45704 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
160 57020113 120395 บ้านห้วยสะลักวิทยา 19.71207 99.38547 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
161 57020215 120646 บ้านห้วยส้านพลับพลา 19.78488 99.65875 โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
162 57030174 120604 บ้านห้วยหก 20.21499 99.61533 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
163 57020118 120392 บ้านห้วยหญ้าไซ 19.76412 99.40407 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
164 57020100 120399 บ้านห้วยหมอเฒ่า 19.5645 99.49403 เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
165 57030175 120605 บ้านห้วยหยวกป่าโซ 20.25245 99.58196 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
166 57040125 120582 บ้านห้วยหาน 19.88831 100.44119 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
167 57020158 120493 บ้านห้วยหินลาดใน 19.29498 99.37679 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย
168 57030136 120603 บ้านห้วยอื้น 20.26824 99.64972 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
169 57020151 120402 บ้านห้วยเฮี้ย 19.59384 99.45512 ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย
170 57010081 120037 บ้านห้วยแม่ซ้าย 19.98647 99.72994 แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
171 57010078 120055 บ้านห้วยแม่เลี่ยม 19.91972 99.62284 ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย
172 57020172 120506 บ้านห้วยโป่ง 19.13074 99.4382 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
173 57020141 120426 บ้านห้วยไคร้ 19.81757 99.4994 วาวี แม่สรวย เชียงราย
174 57030143 120591 บ้านห้วยไร่สามัคคี 20.27031 99.82866 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
175 57020161 120485 บ้านฮ่างต่ำ 19.29123 99.4992 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
176 57020002 120248 บ้านเจริญเมือง 19.60569 99.75843 เจริญเมือง พาน เชียงราย
177 57040044 120217 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 19.61648 99.99678 เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย
178 57020191 120473 บ้านเด่นศาลา 19.42809 99.4929 สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย
179 57030128 120595 บ้านเทอดไทย 20.2415 99.66224 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
180 57020176 120504 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 19.0687 99.46811 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
181 57020134 120417 บ้านเลาลี 19.96021 99.49941 วาวี แม่สรวย เชียงราย
182 57030118 120465 บ้านเวียงพาน 20.43339 99.88001 เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
183 57020066 120261 บ้านเหมืองง่า 19.57405 99.78951 สันติสุข พาน เชียงราย
184 57040054 120209 บ้านแผ่นดินทอง 19.84244 100.37599 ตับเต่า เทิง เชียงราย
185 57010037 120053 บ้านแม่กรณ์ 19.85046 99.73886 แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย
186 57020061 120255 บ้านแม่คาวหลวง 19.58979 99.70361 สันกลาง พาน เชียงราย
187 57030018 120341 บ้านแม่คี-หนองอ้อ 20.164 99.85816 ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
188 57030040 120319 บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 20.14684 99.85494 แม่จัน แม่จัน เชียงราย
189 57020119 120393 บ้านแม่ตาช้าง 19.7289 99.42352 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
190 57020102 120404 บ้านแม่ตาแมว 19.54357 99.56336 เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
191 57020106 120409 บ้านแม่ต๋ำ 19.49677 99.47958 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
192 57020213 120649 บ้านแม่ผง 19.77948 99.70612 ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
193 57020104 120407 บ้านแม่ผักแหละ 19.5415 99.42529 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
194 57020122 120382 บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) 19.63834 99.5186 แม่พริก แม่สรวย เชียงราย
195 57020152 120403 บ้านแม่ยางมิ้น 19.5777 99.42853 ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย
196 57030019 120333 บ้านแม่สลองใน 20.20281 99.79929 ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
197 57030130 120597 บ้านแม่หม้อ 20.32762 99.63406 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
198 57020057 120300 บ้านแม่อ้อ 19.68839 99.86284 แม่อ้อ พาน เชียงราย
199 57020178 120500 บ้านแม่เจดีย์ 19.18173 99.50511 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
200 57030150 120617 บ้านแม่เต๋อ 20.14044 99.59778 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
201 57020051 120295 บ้านแม่แก้วเด่นชัย 19.64944 99.83761 แม่อ้อ พาน เชียงราย
202 57030015 120370 บ้านแม่แพง 20.10906 99.99117 ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
203 57020136 120419 บ้านแม่โมงเย้า 19.95643 99.45508 วาวี แม่สรวย เชียงราย
204 57020146 120421 บ้านแสนเจริญ 19.73065 99.52441 วาวี แม่สรวย เชียงราย
205 57030050 120353 บ้านแหลว-นาล้อม 20.16298 99.88729 สันทราย แม่จัน เชียงราย
206 57020194 120480 บ้านโป่งนก 19.27096 99.40568 สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย
207 57010009 120042 บ้านโป่งนาคำ 19.94791 99.72241 ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย
208 57010026 120023 บ้านโป่งน้ำตก 19.99966 99.82178 บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
209 57010012 120060 บ้านโป่งน้ำร้อน 19.93223 99.68646 ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย
210 57030026 120326 บ้านโป่งน้ำร้อน 20.12055 99.79918 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
211 57020126 120377 บ้านโป่งปูเฟือง 19.71028 99.58911 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
212 57010025 120022 บ้านโป่งพระบาท 19.98341 99.8465 บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
213 57020212 120648 บ้านโป่งมอญ 19.79519 99.71942 ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
214 57020156 120483 บ้านโป่งเทวี 19.31907 99.50107 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย
215 57020195 120470 บ้านโป่งเหนือ 19.41992 99.50144 สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย
216 57020013 120245 บ้านโป่งแดง 19.65068 99.73933 ทรายขาว พาน เชียงราย
217 57010004 120086 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม 19.68072 99.97456 ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
218 57040123 120577 บ้านโล๊ะวังผา 20.02711 100.49389 ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย
219 57020179 120501 บ้านโฮ่ง 19.17032 99.51324 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
220 57020071 120306 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 19.58112 99.80838 สันมะเค็ด พาน เชียงราย
221 57030146 120613 บ้านใหม่สันติ 20.17195 99.64456 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
222 57030021 120339 บ้านใหม่สามัคคี 20.18642 99.82449 ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
223 57040094 120560 บ้านใหม่สุขสันต์ 19.99676 100.16744 ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย
224 57040137 120572 บ้านไทยสมบูรณ์ 20.0732 100.52481 ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย
225 57030028 120328 ประชารัฐพัฒนา 20.11264 99.76986 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
226 57020171 120513 ปางมะกาดวิทยา 19.12829 99.33713 แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
227 57040122 120580 ปางหัดสหศาสตร์ 19.98805 100.46679 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
228 57020044 120275 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 19.46 99.75 แม่เย็น พาน เชียงราย
229 57020164 120488 ป่างิ้ววิทยา 19.29715 99.51078 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
230 57010051 120041 ผาขวางวิทยา 20.01945 99.60668 แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
231 57010136 120692 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำ 19.9753 99.6573 แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
232 57030131 120598 พญาไพรไตรมิตร 20.32855 99.61422 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
233 57020043 120256 พานพสกสวัสดิ์ 19.55639 99.74052 เมืองพาน พาน เชียงราย
234 57022001 120710 พานพิทยาคม 19.53459 99.74212 เมืองพาน พาน เชียงราย
235 57022002 120711 พานพิเศษพิทยา 19.5771 99.7449 สันติสุข พาน เชียงราย
236 57030133 120600 รัฐราษฎร์วิทยา 20.27486 99.5905 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
237 57030149 120616 ราษฎร์พัฒนา 20.13205 99.68322 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
238 57020030 120292 ริมวัง ๒ 19.40803 99.62781 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
239 57020029 120291 ริมวัง๑ 19.44447 99.63552 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
240 57020010 120242 ร่องธารวิทยา 19.68078 99.69817 ทรายขาว พาน เชียงราย
241 57010090 120076 ร่องเบ้อวิทยา 19.72304 99.9229 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
242 57032007 120722 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 20.333 99.86482 โป่งงาม แม่สาย เชียงราย
243 57022008 120724 วาวีวิทยาคม 19.91267 99.48037 วาวี แม่สรวย เชียงราย
244 57020150 120401 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 19.11987 99.83385 ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย
245 57032002 120718 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 20.142 99.85624 แม่จัน แม่จัน เชียงราย
246 57020062 120253 สันกลางวิทยา 19.5962 99.72661 สันกลาง พาน เชียงราย
247 57032008 120733 สันติคีรีวิทยาคม 20.1656 99.64111 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
248 57030046 120335 สันสลีหลวง-สันนายาว 20.21034 99.83778 ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
249 57030134 120601 สามัคคีพัฒนา 20.33889 99.52053 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
250 57020110 120413 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา 19.49793 99.32703 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
251 57020206 120637 ห้วยส้านยาววิทยา 19.74447 99.64853 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
252 57020198 120641 อนุบาลจอมหมอกแก้ว 19.75734 99.73359 จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
253 57010021 120026 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 20.00338 99.87035 นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
254 57020042 120264 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 19.76557 99.82901 เมืองพาน พาน เชียงราย
255 57030047 120336 อนุบาลศรีค้ำ 20.20833 99.85688 แม่จัน แม่จัน เชียงราย
256 57020180 120474 อนุบาลเวียงป่าเป้า 19.36014 99.50688 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
257 57020168 120510 อนุบาลแม่ขะจาน 19.20272 99.51851 แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
258 57030144 120592 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง 20.29882 99.81474 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
259 57020204 120635 อนุบาลแม่ลาว 19.71906 99.71685 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
260 57020130 120375 อนุบาลแม่สรวย 19.65489 99.54193 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
261 57020099 120398 เจดีย์หลวงพิทยา 19.58086 99.49299 เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
262 57020001 120247 เจริญเมืองวิทยา 19.60725 99.74851 เจริญเมือง พาน เชียงราย
263 57030117 120468 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ 20.39882 99.85181 เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
264 57013001 120702 เชียงรายปัญญานุกูล 19.808 99.7809 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
265 57040159 120691 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 19.79821 100.43742 ตับเต่า เทิง เชียงราย
266 57040049 120204 เพียงหลวง 16 19.78432 100.40397 ตับเต่า เทิง เชียงราย
267 57040050 120205 เพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า 19.79249 100.2928 ตับเต่า เทิง เชียงราย
268 57040052 120207 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 19.74732 100.39306 ตับเต่า เทิง เชียงราย
269 57040051 120206 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย 19.84408 100.44183 ตับเต่า เทิง เชียงราย
270 57040160 120741 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว 19.75648 100.38001 ตับเต่า เทิง เชียงราย
271 57012003 120696 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 20.0001 99.87142 นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
272 57020186 120498 เวียงกาหลงวิทยา 19.24161 99.51291 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
273 57022009 120726 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 19.36692 99.51063 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
274 57020153 120405 เวียงผาวิทยา 19.62945 99.35824 ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย
275 57032003 120716 แม่จันวิทยาคม 20.16932 99.85469 ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
276 57020192 120477 แม่ตะละวิทยา 19.46964 99.56127 สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย
277 57010079 120059 แม่มอญวิทยา 19.86195 99.60823 ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย
278 57022011 120734 แม่ลาววิทยาคม 19.74542 99.70511 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
279 57022007 120723 แม่สรวยวิทยาคม 19.65895 99.52728 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
280 57032006 120721 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 20.42979 99.88051 แม่สาย แม่สาย เชียงราย
281 57040111 120551 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 19.96399 100.13439 แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
282 57022004 120713 แม่อ้อวิทยาคม 19.67737 99.84993 แม่อ้อ พาน เชียงราย
283 57022010 120725 แม่เจดีย์วิทยาคม 19.20127 99.5058 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
284 57030056 120150 แม่แอบวิทยาคม 20.19175 100.22155 บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย
285 57020139 120416 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 19.88052 99.46599 วาวี แม่สรวย เชียงราย
286 57020175 120503 โป่งน้ำร้อนวิทยา 19.1212 99.47793 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
287 57020216 120645 โป่งแพร่วิทยา 19.80674 99.67685 โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
288 57040132 120586 ไตรมิตรวิทยา 19.87801 100.38281 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
289 57020167 120509 ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 19.19995 99.52631 แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด