วัดเกาะเลิ่ง

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ที่ตั้ง : ตำบล บางปะหัน อำเภอ บางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ระดับความเสี่ยงภัย

พื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง


- ไม่มีความเสี่ยง

พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก


- น้อย (1-4 ครั้งในรอบ 15 ปี)

ระดับความรุนแรงพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ


- ไม่มีความเสี่ยง

น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม


- ไม่มีความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม


- ไม่มีความเสี่ยง

ไฟล์ข้อมูลภูมิศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน

การนำเข้าข้อมูลแผนที่ KML ลงใน Google Earth

2. นำเข้าข้อมูลแผนที่ KML ลงใน Google Earth

คลิกดาวน์โหลดภูมิศาสตร์ Keyhole Markup Language (KML) ลงบนคอมพิวเตอร์ จากนั้นเปิดไฟล์ด้วยโปรแกรม Google Earth เพื่อดูข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐานภัยพิบัติทางธรรมชาติ

การบริหารจัดการของโรงเรียน

เอกสารเผยแพร่